Bartashchuk A.V.Graduated from Kharkov National University (1981), specialization "geological engineer".
PhD in Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher.
Leading Researcher, Ukrainian Research Institute of Natural Gases (UkrNIIgaz), Kharkov, Ukraine.
Area of scientific interest: geodynamic conditions for the formation of oil and gas structures, patterns of distribution of hydrocarbon deposits.
Author of 55 publications.
Regional petroleum geology
Article # 45_2020 submitted on 07/27/2020 displayed on website on 12/25/2020
19 p.
pdf Colisional deformations of the Dnieper-Donetsk Basin. Part 3. Geodinamic model of tectonic inversion
Based on the results of the structural-kinematic analysis of deformation structures identified in the folded levels of the southeastern segment of the Dnieper-Donets Вasin and the analysis of earlier studies of the mechanisms of inversion structure formation, a fundamentally new geodynamic model of tectonic inversion of the riftogenic structure was developed.
Collisional deformations of the Late Hercynian time in the sedimentary cover of the West Donets Graben occurred in the mode of tangential compression of the riftogenic structure in the southwestern direction. In the regional horizontal shear field, this caused the tectonic transport of geomas from the super-compressed axial zone towards the geodynamic shelters on the southern side of the graben. Linear anti- and syn-forms were formed according to the mechanism of the strata buckling due to collisional warping of the layers. In the Cimmerian and Alpine times, deformations continued in a strike-slip thrust activity with a compression component in the northwestern points. This caused a general transport of geomas from the folded Donbass to the southeastern part of the depression - to the Hercynian neoautochthon and the poorly deployed syneclisic autochthon with the formation of an Alpine nappe-fold thrust system.
The original geodynamic model envisages the complication of the riftogenic structure in the southeast of the basin by echelons of thrust covers and en-echelon articulated near-fault reverse-fold. The kinematic mechanism of the inversion is due to the pressure of the "tectonic stamp" of the Donets Foldbelt, in the front of which a clinoform tectonic segment of geomass wedging was formed, identified by a thrust-type orocline. The "tectonic rails of the invasion" of the orocline were two flank (Northeastern and Southwestern) and axial (Central) linear zones of horizontal shear control. In the foreland of the orocline, geodynamic injection bands of geomas were formed, where linear reverse-fold zones were formed, at the ends of main strike-slip faults, an advanced scaly compression fan was formed. In the hinterland of the orocline, folded suture zones are formed on the roots of the tectonic nappes of the thrust. The structural result of collisional deformations is the formation of an inversion geostructure of a regional scale - the West Donets Nappe-Fold Region.

Keywords: geodynamic model of tectonic inversion, protruding orocline, tectonic stamp of the Donets foldbelt, West Donets Nappe-Fold Region.
article citation Bartashchuk A.V. Kollizionnye deformatsii Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Chast' 3. Geodinamicheskaya model' tektonicheskoy inversii [Colisional deformations of the Dnieper-Donetsk Basin. Part 3. Geodinamic model of tectonic inversion]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/45_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2020
References
    Avlakogeny Vostochno-Evropeyskoy platformy [Aulacogenes of the East European Platform]. R.I. Valeev. Moscow: Nedra, 1978, 151 p.
   Bartashchuk A.V. Kollizionnye deformatsii Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Chast' 1. Tektonika Zapadno-Donetskogo grabena [Collisional deformations of the Dnieper-Donets Basin. Part 1. Tectonics of the Western-Donetsk Graben]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/28_2020.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070- 5379/28_2020
   Bartashchuk A.V. Kollizionnye deformatsii Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Chast' 2. Geodinamicheskie rezhimy i kinematicheskiy mekhanizm deformatsiy [Colisional deformations of the Dnieper-Donets Basin. Part 2. Geodynamic modes and kinematic mechanism of tectonic inversion]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/35_2020.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/35_2020
   Bartashchuk O.V. Gorizontal'nі peremіshchennya geomasivіv u kontinental'nikh riftogennikh geostrukturakh (na prikladі Dnіprovs'kogo-Donets'kogo paleorifta). Chastina 3. Sistemna organіzatsіya postriftovikh reїdnikh deformatsіy [Horizontal displacement of geomassives into continental riftogenic geostructures (on the example of the Dnieper-Donetsk paleorift). Part 3. Systemic organization of post-rift reid deformations]. Vіsnik Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі V. N. Karazіna. Serіya "Geologіya. Geografіya. Ekologіya", 2019, no.51, pp. 26-40.
   Chekunov A.V. Omekhanizme obrazovaniya struktur tipa avlakogenov (na primere Dneprovsko-Donetskoy vpadiny) [Mehcanism of formation of structures such as aulacogenes (on the example of the Dnieper-Donetsk depression)]. Geotektonika, 1967, no. 2, pp. 3-21.
   Donetskiy baseyn: tektonika. Geologiya uglya i goryuchikh slantsev SSSR. T.1. [Donetsk Basin: Tectonics. Geology of coal and oil shale in the USSR. Vol. 1]. V. Popov. Moscow: GONTI, 1963, pp. 103-151.
   Frend R. Riftovye doliny. Sistemy riftov Zemli [Rift Valleys. Earth rift systems]. Moscow: Mir, 1970, pp. 209-219.
    Geologiya i neftegazonosnost' Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Glubinnoe stroenie i geotektonicheskoe razvitie razvitie [Geology and oil and gas content of the Dnieper-Donetsk depression. Deep structure and geotectonic development]. Ed. V. Gavrish. Kiev: Naukova dumka, 1989, 208 p.
    Glubinnye geologicheskie srezy Dneprovsko-Donetskoy vpadiny (v svyazi s perspektivami neftegazonosnosti). Ob"yasnitel'naya zapiska k geologicheskim kartam DDV na srezakh -5000 i -6000 m masshtaba 1:500000 [Deep geological sections of the Dnieper-Donets basin (in connection with the prospects of oil and gas). Explanatory note to the geological maps of the DDV on the sections -5000 and -6000 m scale 1: 500000]. Editor V. Glushko. Kiev: Izd-vo UKRNIIGAZ, UKRNIGRI, 1978, 88 p.
   Gonchar V. Tektonicheskaya inversiya Dneprovsko-Donetskoy vpadiny i Donbassa (modeli i rekonstruktsii) [Tectonic inversion of the Dnieper-Donetsk depression and Donbass (models and reconstructions)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2019, vol. 41, no. 5, pp. 47-86.
   Goryaynov S. O laramiyskom uslozhnenii geologicheskikh struktur Ukrainy [About the Laramide complication of geological structures of Ukraine]. Dopovіdі NAN Ukraїni, 2004, no.12, pp. 114-121.
   Goryaynov S. Ob al'piyskom uslozhnenii geologicheskoy struktury v razlichnykh regionakh Ukrainy [About Alpine complication of geological structure in various regions of Ukraine]. Dopovіdі NAN Ukraїni, 1999, no. 8, pp. 106-111.
   Istomin A. Geodinamicheskaya model' formirovaniya Donetskogo skladchatogo sooruzheniya na osnove idey tektoniki litosfernykh plit v svyazi s otsenkoy perspektiv neftegazonosnosti [Geodynamic model of the formation of the Donetsk folded structure]. Nafta і gaz Ukraїni - 96: mater. nauk.-prakt. konf. - Ukr. nauk.-dosl. іn-t prir. gazov. - Kh.: UkrNDІGaz, 1996, vol. 1, pp. 76-180.
   Kopp M. Strukturnye risunki, svyazannye s prodol'nymi peremeshcheniyami vnutri skladchatykh poyasov (na primere Sredizemnomorsko-Gimalayskogo poyasa) [Structural drawings associated withlongitudinal movements inside the folded belts (on the example of the Mediterranean-Himalayan belt)]. Geotektonika, 1991, no. 1, pp. 21-36.
   Kopp M., Korchemagin V. Kaynozoyskie polya napryazheniy/deformatsiy Donbassa i ikh veroyatnye istochniki [Cenozoic stress/strain fields of the Donbass and their probable sources]. Geodinamіka, 2010, no. 1(9), pp. 17-48.
   Korchemagin V., Ryaboshtan Yu. Tektonika i polya napryazheniy Donbassa [Tectonics and stress fields of Donbass]. Polya napryazheniy i deformatsiy v zemnoy kore. Moscow: Nauka, 1987, pp. 164-170.
   Korchemagin V.A., Emets V.S. Osobennosti razvitiya tektonicheskoy struktury i polya napryazheniy Donbassa i Vostochnogo Priazov'ya [Peculiarities of the development of the tectonic structure and stress field of Donbass and the Eastern Azov region]. Geotektonika, 1987, no. 3, pp.49-55.
   Mikhalev A., Borodulin M. O glubinnoy strukuture Donetskogo baseyna v svete sovremennykh geofizicheskikh dannykh [About the deep structure of the Donetsk basin in the light of modern geophysical data]. Geotektonika, 1976, no. 4, pp. 39-54.
   Milanovskiy E.E., Nikishin A. Modeli kharaktera deformatsii pri szhatii kontinental'nykh riftogennykh progibov [Models of deformation during compression of continental riftogenic troughs]. Riftogeny i poleznye iskopaemye. Moscow: Nauka, 1991, pp. 3-15.
   Osobennosti tektoniki ugol'nykh basseynov Ukrainy [Features of tectonics of coal basins of Ukraine]. I. Maydanovich, A. Radzivill. Kiev.: Nauk. dumka, 1984, 120 p.
   Privalov V.A. Vrashchenie blokov i stsenariy tektonicheskoy evolyutsii Donetskogo baseyna [Rotation of blocks and scenario of tectonic evolution of Donetsk basin]. Geologіya і geokhіmіya goryuchikh kopalin, 1988, 212 p.
   Rebetskiy Yu. Obzor metodov rekonstruktsii tektonicheskikh napryazheniy i prirashcheniy seysmotektonicheskikh deformatsiy. Tektonika segodnya [Review of methods for reconstruction of tectonic stresses and increments of seismotectonic deformations]. Moscow: OIFZ RAN, 2002, pp. 227-243.
   Riftogenez v istorii Zemli (riftogenez na drevnikh platformakh) [Rifting in the history of the Earth (rifting on ancient platforms)]. E.E. Milanovskiy. Moscow: Nedra, 1977, 324 p.
   Riftovye zony Zemli [Rift area of Eath]. A.F. Grachev. Moscow: Nedra, 1987, 284 p.
   Samygin S.G., Khain E.V. Yuzhnyy Kavkaz i Severnyy Ural v paleozoe - opit sravneniy [The South Caucasus and the Northern Urals in the Paleozoic - an experience of comparisons]. Tektonika, 1985, no. 2, pp. 40-56.
   Shatskiy N.S. O proiskhozhdenii Pachelmskogo progiba. Sravnitel'naya tektonіka drevnikh platform [About the origin of the Pachelmsky trough. Comparative tectonics of ancient platforms]. Byul. MOIP. Otd. geol., 1955, XXX (5), issue 3, pp.5-26.
   Stratigrafіya verkhn'ogo proterozoyu, paleozoyu ta mezozoyu Ukraїni [Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine]. Ed. P. Gozhik. Kiev: ІGN NAN Ukraїni. Logos, 2013, 637 p.
   Tektonika metanougol'nykh mestorozhdeniy Donbassa [Tectonics of methane-coal accumulations of Donbass]. V. Lukinov, L. Pimonenko. Kiev: Nauk. dumka, 2008, 352 p.
   Tkachenko V.F. Prichiny lokal'nykh izmeneniy mozhnostey svit v Donetskom baseyne [The causes of local changes in the capacity of the formations in the Donetsk basin]. Dokl. AN USSR, ser. B, 1968, no.8, pp. 695-697.
   Turcotte D.L. Membrane stresses. Royal Astron. Soc. Geophys. journal, 1974, no. 36, pp. 33-42.
   Vvedenie v fizicheskie osnovy staticheskoy i dinamicheskoy geotektonіki [Introduction to the physical foundations of static and dynamic geotectonics]. B.M. Chikov. Novosibirsk: Izd-vo «Geo», 2011, 299 p.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 35_2020 submitted on 07/21/2020 displayed on website on 10/22/2020
20 p.
pdf Colisional deformations of the Dnieper-Donets Basin. Part 2. Geodynamic modes and kinematic mechanism of tectonic inversion
The tectonic inversion of the Dnieper-Donets Basin and the Donets Foldbelt began in the Late Hercynian epoch under the influence of collisional movements of the left-sided knematics of the compression orogen on the edge of the Paleotethis. It is shown that as a result of gently inclined disruptions in the Paleozoic platform cover of the West Donets Graben, a thrust lattice was formed, which controlled the processes of collisional buckling of the horizons in the thrust and strike-slip modes. As a result of the displacement of geomasses from the axial zones of maximum compression to the zones of "geodynamic shadow" - in the direction of the Basin borders in the northern and axial parts of the Graben, linear uplift folds were formed, and in the southern - thrust covers.
At the Late Mesozoic and Cenozoic, in the mode of interference of the uplift-thrust and strike-slip fields of the reverse, right-sided kinematics of movements, deformations of the Hercynian thrust lattice and the dynamically conjugated linear near-fault folding took place with the formation of coulisse articulated upthrust-fold zones and en-echelonly overthrust covers. The geodynamic setting of the grouping of the compression axes in the western part of the Donbass, which was experiencing orogenic uplift, caused the thrust of allochthonous geomasses to the syneclise related autochthon of the southeastern segment of the depression. In the West Donets Graben, this caused an increase in the section beyond the Hercynian Neoautochthon and the Cimmerian-Alpine allochthon with the formation of a clinoform wedging Segment. Along the main strike-slip faults, which form the tectonic rails of its invasion, geodynamic zones of geomass squeezing out, formed by curvilinear, en-echelonly upthrow folds, were formed. In the foreland of the Segment, at the ends of dynamically coupled thrust and strike-slip faults, a forward compression fan is formed; in the hinterland, on the roots of thrust covers, folded suture zones are formed.
Based on the results of the kinematic analysis of the Hercynian and Alpine deformation structures, a new kinematic model of the tectonic inversion of the riftogenic structure of the Southeastern Segment of the Dnieper-Donets Basin has been developed. In accordance with it, the deformations of the sedimentary cover of the West Donets Graben were carried out according to the kinematic mechanism of a transverse orocline of pushing geomasses of the sub-thrust type, under the pressure of the tectonic stamp of the Donets Foldbelt.

Keywords: geodynamic modes, kinematic deformation mechanism, wedging segment, forward compression fan, folded sutures, thrusting orocline, tectonic stamp, Dnieper-Donets Basin.
article citation Bartashchuk A.V. Kollizionnye deformatsii Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Chast' 2. Geodinamicheskie rezhimy i kinematicheskiy mekhanizm deformatsiy [Colisional deformations of the Dnieper-Donets Basin. Part 2. Geodynamic modes and kinematic mechanism of tectonic inversion]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/35_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/35_2020
References
   Antsiferov A., Tirkel' M., Khokhlov M., Privalov V., Golubev A., Mayboroda A., Antsiferov V. Gazonosnost' ugol'nykh mestorozhdeniy Donbassa [Gas content of coal deposits of Donbass]. Kiev: Naukova dumka, 2004, 229 p.
   Bartashchuk A.V. Kollizionnye deformatsii Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Chast' 1. Tektonika Zapadno-Donetskogo grabena [Collisional deformations of the Dnieper-Donets Basin. Part 1. Tectonics of the Western-Donetsk Graben]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/28_2020.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/28_2020
   Bartashchuk O. Strukturno-kіnematichna evolyutsіya zemnoї kori Dnіprovs'ko-Donets'kogo paleoriftu. Chastina 1. Strukturnі proyavi reїdnoї deformatsії v osadovomu chokhlі [Structural and kinematic evolution of the Earth's crust of the Dnieper-Donets paleorift. Part 1. Structural manifestations of reid deformation in the sedimentary cover]. Tektonіka і stratigrafіya, 2019, vol. 46, pp. 5-16.
   Dudnik V., Korchemagin V. Kimmeriyskoe pole napryazheniy v predelakh Ol'khovatsko-Volyntsevskoy antiklinali Donbassa, ego svyaz' s razryvnymi strukturami i magmatizmom [The Cimmerian stress field within the Olkhovatsko-Volyntsevsky anticline of the Donbass, its relationship with discontinuous structures and magmatism]. Geofizicheskiy zhurnal, 2004, vol. 26, no. 4, pp. 75-84.
   Geologicheskaya istoriya territorii Ukrainy. Paleozoy [Geological history of the territory of Ukraine. Paleozoic]. Editor P. Tsegel'nyuk. Kiev: Naukova dumka, 1993, 199 p.
   Geologiya i neftegazonosnost' Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Stratigrafiya [Geology and oil and gas content of the Dnieper-Donets Basin. Stratigraphy]. Editor D. Ayzenverg. Kiev: Naukova dumka, 1988, 148 p.
   Geologіchna karta dokaynozoys'kikh utvoren' Ukraїni. Masshtab 1:1000000 [Geological map of pre-Cenozoic formations of Ukraine. Scale 1:1,000,000]. Editor V. Kalіnіn, 2007.
   Gintov O. Polevaya tektonofizika i ee primenenie pri izuchenii deformatsiy zemnoy kory Ukrainy [Field tectonophysics and its application in the study of deformations of the earth's crust in Ukraine]. Kiev: Feniks, 2005, 572 p.
   Glubinnye geologicheskie srezy Dneprovsko-Donetskoy vpadiny (v svyazi s perspektivami neftegazonosnosti). Ob"yasnitel'naya zapiska k geologicheskim kartam DDV na srezakh -5000 i -6000 m masshtaba 1:500000 [Deep geological sections of the Dnieper-Donets basin (in connection with the prospects of oil and gas). Explanatory note to the geological maps of the DDV on the sections -5000 and -6000 m scale 1: 500000]. Editor V. Glushko. Kiev: UKRNIIGAZ, UKRNIGRI, 1978, 88 p.
   Gonchar V. Formirovanie i osadochnoe zapolnenie Dneprovsko-Donetskoy vpadiny (geodinamika i fatsii) v svete novykh dannykh paleotektonicheskogo modelirovaniya [Formation and sedimentary filling of the Dnieper-Donetsk depression (geodynamics and facies) in the light of new data of paleotectonic modeling]. Geofizicheskiy zhurnal, 2018, vol. 40, no. 2, pp. 67-94.
   Gonchar V. Tektonicheskaya inversiya Dneprovsko-Donetskoy vpadiny i Donbassa (modeli i rekonstruktsii) [Tectonic inversion of the Dnieper-Donets basin and Donbass (models and reconstructions)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2019, vol. 41, no. 5, pp. 47-86.
   Gzovskiy M. Osnovy tektonofiziki [Fundamentals of tectonophysics]. Moscow: Nauka, 1975, 536 p.
   Kaz'min V., Tikhonova N. Rannemezozoyskie okrainnye morya v Chernomorsko-Kavkazskom regione: paleotektonicheskie rekonstruktsii [Early Mesozoic marginal seas in the Black Sea-Caucasus region: paleotectonic reconstructions]. Geotektonika, 2005, no. 5, pp. 20-35.
   Khain V. Regional'naya geotektonika. Vneal'piyskaya Evropa i Zapadnaya Aziya [Regional geotectonics. Extra-Alpine Europe and Western Asia]. Moscow: Nedra, 1976, pp. 185-205.
   Kopp M. Strukturnye risunki, svyazannye s prodol'nymi peremeshcheniyami vnutri skladchatykh poyasov (na primere Sredizemnomorsko-Gimalayskogo poyasa) [Structural drawings associated withlongitudinal movements inside the folded belts (on the example of the Mediterranean-Himalayan belt)]. Geotektonika, 1991, no. 1, pp. 21-36.
   Kopp M., Kolesnichenko A., Mostryukov A., Vasil'ev N. Rekonstruktsiya kaynozoyskikh napryazheniy/deformatsiy vostoka Russkoy plity i puti ee primeneniya dlya resheniya regional'nykh i prikladnykh zadach [Reconstruction of Cenozoic stress and deformations in the eastern east european platform with its regional and practical application]. Geodinamіka, 2017, no.2 (2), pp. 46-66.
   Kopp M., Korchemagin V. Kaynozoyskie polya napryazheniy/deformatsiy Donbassa i ikh veroyatnye istochniki [Cenozoic stress / strain fields of the Donbass and their probable sources]. Geodinamіka, 2010, no. 1(9), pp. 17-48.
   Korchemagin V., Emets V. Osobennosti razvitiya tektonicheskoy struktury i polya napryazheniy Donbassa i Vostochnogo Priazov'ya [Peculiarities of the development of the tectonic structure and stress field of Donbas and the Eastern Azov region]. Geotektonika, 1987, no. 3, pp. 49-55.
Korchemagin V., Ryaboshtan Yu. Tektonika i polya napryazheniy Donbassa. Polya napryazheniy i deformatsiy v zemnoy kore [Tectonics and stress fields of Donbass. Fields of stress and strain in the Earth's crust]. Moscow: Nauka, 1987, pp. 164-170.
   Meyers M., Hammers M., van Hinsbergen D., Kitchka A., Langereis C., Stephenson R. New late Paleozoic paleopoles from the Donbas Foldbelt (Ukraine): New late Paleozoic paleopoles from the Donbas Foldbelt (Ukraine): Implications for the Pangea A vs. B controversy. Earth and Planetary Science Letters, 2010, vol. 297(1-2), pp. 18-33.
   Popov V. Donetskiy baseyn: tektonika. Geologiya uglya i goryuchikh slantsev SSSR. T.1 [Donetsk Basin: Tectonics. Geology of coal and oil shale in the USSR. Vol. 1]. Moscow: GONTI, 1963, pp. 103-151.
   Stovba S., Stifenson R. Sravnitel'nyy analiz stroeniya i istorii formirovaniya yugo-vostochnoy chasti Dneprovsko-Donetskoy vpadiny i Donetskogo skladchastogo sooruzheniya [Comparative analysis of the structure and history of the formation of the southeastern part of the Dnieper-Donetsk depression and the Donetsk fold structure]. Geofizicheskiy zhurnal, 2000, vol. 22, no. 4, pp. 37-61.
   Subbotin S. Sollogub V., Chekunov A. Stroenie i evolyutsiya zemnoy kory Ukrainy i sopredel'nykh regionov Tetisa v svete novykh dannykh i predstavleniy [Structure and evolution of the earth's crust in Ukraine and adjacent regions of Tethys in the light of new data and concepts]. Geofizicheskiy sbornik, 1976, pp. 13-45.
Tektonіchna karta Ukraїni. Masshtab 1:1000000 [Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1,000,000]. Editors S. Kruglov, D. Gurs'kiy, 2007, 95 p.
   Zonenshayn L., Kuz'min M., Natapov L. Tektonika litosfernykh plit territorii SSSR. Kn. 1, Kn. 2. [Tectonics of lithospheric plates in the USSR. Book 1, 2]. Moscow: Nedra, 1990, 328 p., 334 p.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 28_2020 submitted on 07/15/2020 displayed on website on 08/31/2020
19 p.
pdf Collisional deformations of the Dnieper-Donets Basin. Part 1. Tectonics of the Western-Donetsk Graben
On the basis of the latest materials of geological mapping of dislocation complexes of the platform sedimentary cover, deformations of the riftogenic structure of the southeastern segment of the Dnieper-Donets Basin and the zone of its junction with the Donets Foldbelt were studied. Using the structural analysis of tectonite patterns of the Paleozoic complex of the West Donets Graben, taking into account the field definitions of the directions of tectonic movements along them, an attempt was made to identify the tectonic style and the systemic organization of collisional deformations. It is shown that fold deformations are in three structural levels identified in the Paleozoic graben cover - Hercynian, Laramian, and Attic, were controlled by thrust faults and uplift faults of the northern, northwestern, and southeastern strike azimuths with a significant component of horizontal displacements. A feature of inversion tectonics is the formation of dynamically conjugated lattices of thrusts and uplifts of the Late Hercynian and Alpine (Laramian and Attic phases) stages of tectogenesis, which control echeloned cover-thrust dislocations and linear, coulisse articulated uplift-folded.
The set of deformation structures and tectonite lattices controlling them is for the first time distinguished into a regional system of tectonic thrusting structures of repeatedly dislocated geomasses of sedimentary rocks from the southeast, from the Donets Foldbelt, to the northwest - onto the weakly dislocated syneclises like cover of the basin. The main structural element of the cover- folded system that determines the inversion tectonic style is the clinoform segment of tectonic wedging of geomasses. Its northeastern flank is formed by linear folded zones of open Paleozoic structures - Torsko-Drobishivskaya, North-Donets, Matrossko-Toshkovskaya, and the southwestern - by echelons of scaly folded covers. The axis of the segment is formed by the coulisse-articulated Petrovsko-Novotroitskaya, Velikokamyshevakhskaya, Druzhkovsko-Kostantinovskaya and Main uplift-anticlines.
The analysis of the systemic organization of collisional deformations made it possible to conclude that the riftogenic structure of the southeastern segment of the Dnieper-Donets Basin was destroyed at the inversion stages of structural evolution with the formation of the West Donets Cover-Folded Region. According to the style and intensity of deformations in its northern part, the Luhansk-Kamyshevakhsky Area of coulisse-articulated uplift-folding is distinguished, in the south - the Kalmius-Toretsky Area of scaly thrust covers.

Keywords: lattice of thrusts and uplifts faults, echelon of scaly thrust covers, coulisse-articulated uplift-folding, West Donets Cover-Folded Region.
article citation Bartashchuk A.V. Kollizionnye deformatsii Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Chast' 1. Tektonika Zapadno-Donetskogo grabena [Collisional deformations of the Dnieper-Donets Basin. Part 1. Tectonics of the Western-Donetsk Graben]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/28_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/28_2020
References
   Atlas geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnsoti Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Atlas of the geological structure and oil and gas content of the Dnieper-Donets Basin]. Editors Yu. Arsiriy, V. Vitenko, A. Paliy, A. Tsypko. Kiev: Mingeo USSR, 1984, pp. 53-86.
   Bartashchuk O. Evolyutsіya geodinamіchnikh umov naftogazonosnostі zemnoї kori Dnіprovs'ko-Donets'kogo paleoriftu [Evolution of geodynamic modes of gas and gas bearing earth measles Dnieper-Donets paleorift]. ІGN NAN Ukraїni. Serіya tektonіka і stratigrafіya, 2017, no.44, pp. 44-56.
   Bartashchuk O. Strukturnі proyavi ob'єmnoї tektonіchnoї rukhomostі kristalіchnogo fundamentu Dnіprovs'ko-Donets'kogo paleoriftu [Structural manifestations of volumetric tectonic mobility of the crystalline basement of the Dnieper-Donets paleorift]. ІGN NAN Ukraїni. Serіya tektonіka і stratigrafіya, 2018, no.45, pp. 40-52.
   Bartashchuk O. Tektonіchna іnversіya Dnіprovs'ko-Donets'koї zapadini. Chastina 1. Kolіzіyna tektonіka Zakhіdno-Donets'kogo grabena [Tectonic inversion of the Dnieper-Donets Basin. Part 1. Collision tectonics of the Western Donets graben]. Vіsnik Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі V.N. Karazіna. Serіya «Geologіya. Geografіya. Ekologіya», 2020, no.52, pp. 10-23.
   Bartashchuk O., Suyarko V. Gorizontal'nі peremіshchennya geomasivіv u kontinental'nikh riftogennikh geostrukturakh (na prikladі Dnіprovs'kogo-Donets'kogo paleorifta). Chastina 2. Strukturnі paragenezi zsuvnoї deformatsії osadovogo chokhla [Horizontal displacement of geomassives in continental riftogenic geostructures (on the Dnieper-Donets paleorift application). Part 2. Structural paragenesis of strike-slip deformations of sedimentary cover]. Vіsnik Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі V.N. Karazіna. Serіya «Geologіya. Geografіya. Ekologіya», 2019, no.50, pp. 27- 41.
   Chebanenko I., Znamenskaya T., Shatalov N. Proyavleniya sdvigovoy tektoniki v strukture litosfery Ukrainy [Manifestations of strike-slip tectonics in the structure of the lithosphere of Ukraine. Strike-slip tectonic faults and their role in the formation of minerals]. Sdvigovye tektonicheskie narusheniya i ikh rol' v obrazovanii poleznykh iskopaemykh. Moscow: Nauka, 1991, pp. 85-91.
   Geologiya i neftegazonosnost' Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Glubinnoe stroenie i geotektonicheskoe razvitie [Geology and oil and gas content of the Dnieper-Donetsk depression. Deep structure and geotectonic development]. Editor V. Gavrish. Kiev: Naukova dumka, 1989, 208 p.
   Gintov O. Skhema periodizatsii etapov razlomoobrazovaniya v zemnoy kore Ukrainskogo shchita – novye dannye i sledstviya [Scheme of periodization of faulting stages in the Earth’s crust of the Ukrainian shield – new data and consequences]. Geofizicheskiy zhurnal, 2014, vol. 1, no. 36, pp. 3-18.
   Gonchar V. Tektonicheskaya inversiya Dneprovsko-Donetskoy vpadiny i Donbassa (modeli i rekonstruktsii) [Tectonic inversion of the Dnieper-Donetsk depression and Donbass (models and reconstructions)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2019, vol. 41, no. 5, pp. 47-86.
   Goryaynov S. O laramiyskom uslozhnenii geologicheskikh struktur Ukrainy [About the Laramide complication of geological structures of Ukraine]. Dopovіdі NAN Ukraїni, 2004, no.12, pp. 114-121.
   Goryaynov S. Ob al'piyskom uslozhnenii geologicheskoy struktury v razlichnykh regionakh Ukrainy [About Alpine complication of geological structure in various regions of Ukraine]. Dopovіdі NAN Ukraїni, 1999, 8, pp. 106-111.
   Kopp M., Kolesnichenko A., Vasil'ev N. Rekonstruktsiya kaynozoyskikh napryazheniy/deformatsiy vostoka Russkoy plity i puti ee primeneniya dlya resheniya regional'nykh i prikladnykh zadach [Reconstruction of Cenozoic stress and deformations in the eastern east european platform with its regional and practical application]. Geodinamіka, 2017, no.2(2), pp. 46-66.
   Kopp M., Korchemagin V. Kaynozoyskie polya napryazheniy/deformatsiy Donbassa i ikh veroyatnye istochniki [Cenozoic stress/strain fields of the Donbass and their probable sources]. Geodinamіka, 2010, no.1(9), pp. 17-48.
   Maydanovich I., Radzivill A. Osobennosti tektoniki ugol'nykh basseynov Ukrainy [Features of tectonics of coal basins of Ukraine]. Kiev: Nauk. dumka, 1984, 120 p.
   Metamorficheskie i metasomaticheskie kompleksy Priazov'ya i Yuzhnogo Donbassa [Metamorphic and metasomatic complexes of Priazovye and South Donbass].S.V. Goryaynov, V.V. Korenev, S.V. Aksenov, A.S. Altukhov, S.V. Vorob'ev, E.P. Isaeva; editor S.V. Goryaynov, Khar'kov: Ekograf, 2009, 304 p.
   Orlyuk M., Ishchenko M. Sravnitel'nyy analiz sovremennoy deformatsii i noveyshikh dvizheniy zemnoy poverkhnosti na territorii Ukrainy [Comparative analysis of modern deformation and the latest movements of the earth's surface on the territory of Ukraine]. Geofizicheskiy zhurnal, 2019, vol. 41, no. 4, pp. 161-181.
   Sollogub V., Kharitonov O., Chekunov A. Glubinnoe stroenie Vostochno-Evropeyskoy platformy po dannym geofiicheskikh issledovaniy [Deep structure of the East European platform according to geophysical research]. Geofizicheskiy zhurnal, 1980, no.6, pp.26-36.
   Stovba S. Geodinamicheskaya evolyutsiya Dneprovsko-Donetskoy vpadiny i Donbassa [Geodynamic evolution of the Dnieper-Donets Basin and Donbass]. Diss. ... d-ra g. n. Kiev: NII neft. i gaz. prom. (DP «Naukanaftogaz»), 2008, 495 p.
   Stratigrafіya verkhn'ogo proterozoyu, paleozoyu ta mezozoyu Ukraїni [Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine]. Editor P. Gozhik. Kiev: ІGN NAN Ukraїni. Logos, 2013, 637 p.