Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 5_2023 submitted on 11/14/2022 displayed on website on 02/01/2023
26 p.
pdf Modeling of petroleum systems of the eastern limit of the Western Siberian basin in the south-east of the Yamal-Nenets Autonomous District
Based on the results of basin modeling of petroleum systems in the east of the Yamalo-Nenets Autonomous District, the features of the petroleum system of the eastern side of the Western Siberian basin were studied. Several oil and gas source strata have been identified, the main of which are associated with the Upper Jurassic and Lower-Middle Jurassic intervals. The main centers of hydrocarbon generation are the Nizhne-Pur and Taz troughs and their bordering zones. In the west of the territory, the maximum level of productivity is observed from the Lower and Middle Jurassic to the Upper Cretaceous, and the processes of vertical migration play an important role. To the east, lateral migration hydrocarbon becomes more important, and the productivity level is reduced. The limiting range of effective lateral migration from the source of hydrocarbon generation is estimated at 150-200 km.

Keywords: basin modeling, peroleum system, hydrocarbon generation, hydrocarbon migration, Nizhne-Pur trough, Taz trough, Western Siberian basin.
article citation Sidorov D.A., Sokol'nikova A.A. Fishchenko A.N., Mikheev Yu.V., Levkovich O.S., Snokhin A.A., Makulov R.I. Modelirovanie neftegazovykh sistem vostochnogo borta Zapadno-Sibirskogo basseyna na yugo-vostoke Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga [Modeling of petroleum systems of the eastern limit of the Western Siberian basin in the south-east of the Yamal-Nenets Autonomous District]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/5_2023.html EDN: WFKBHD
References
   Agalakov S.E., Sidorov D.A. Tektonicheskie predposylki gazonosnosti nadsenomanskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Tectonic prerequisites for the gas content of the over-Cenomanian strata of Western Siberia]. Dinamika i vzaimodeystvie geosfer Zemli: materialy Vserossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Tomsk, 2021, vol. 1, pp.16-19.
   Atlas paleotektonicheskikh i paleogeologo-landshaftnykh kart neftegazonosnykh provintsiy Sibiri [Atlas of paleotectonic and paleogeological-landscape maps of the petroleum provinces of Siberia]. Editor V.S. Surkov, Novosibirsk: SNIIGGiMS, 1995.
   Galushkin Yu.I. Modelirovanie osadochnykh basseynov i otsenka ikh neftegazonosnosti [Modeling of sedimentary basins and assessment of their oil and gas potential]. Moscow: Nauchnyy mir, 2007, 456 p.
   Hantschel T., Kauerauf A.I. Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009, 476 p.
   Kontorovich A.E. Geokhimicheskie metody kolichestvennogo prognoza neftegazonosnosti [Geochemical methods for quantitative prediction of oil and gas content]. Moscow: Nedra 1976, 250 p.
   Kontorovich A.E., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N., Kontorovich V.A., Lebedeva N.K., Nikitenko B.L., Popova N.I., Shurygin B.N. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v melovom periode [Paleogeography of the Western Siberian sedimentary basin in the Cretaceous]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, pp.745-776.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva V.P., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Paleogeography of the Western Siberian sedimentary basin in the Jurassic]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 972-1012.
   Kurchikov A.R., Stavitskiy B.P. Geotermiya neftegazonosnykh oblastey Zapadnoy Sibiri [Geothermy of oil and gas bearing regions of Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1987, 134 p.
   McKenzie D. Some remarks on the development of sedimentary basins. Eath and Planet. Sci. Lett., 40, 1978, pp. 25-32.
   Pepper A.S., Corvi P.J. Simple kinetic models of petroleum formation. Part I: oil and gas from kerogen. Marine and Petroleum geology, 1995, vol. 12, no. 3, pp. 219-319.
   Spravochnik po geokhimii nefti i gaza [Handbook of oil and gas geochemistry]. Editor S.G. Neruchev. St.-Petersburg: Nedra, 1998, 576 p.