Regional petroleum geology
Article # 44_2023 submitted on 11/14/2023 displayed on website on 12/11/2023
23 p.
pdf Paleomagnetism of the Upper Devonian rocks of the Andoma Hill
Paleomagnetic research to identify the ancient components of remanent magnetization and to obtain magnetostratigraphic data is a difficult problem for some time intervals, including the Devonian. Currently, there are hypotheses about anomalous magnetic field during this time, which brings into question the use of Devonian magnetostratigraphic scales as well. Magnetostratigraphic scales are one of the tools for correlation and dating of sedimentary rocks, and consequently they are also used for solving problems of oil and gas geology. New determinations from the sections of the Main Devonian Field are an important goal for solving the question of application of magnetostratigraphy for the Devonian time. Also, paleomagnetic studies can contribute to obtaining new data on the history of geological structures evolution of the studied area. This study is one of the examples of such application of the remanent magnetization results.
The paper presents paleomagnetic studies results for Devonian rocks of the Andoma Нill section. Ancient components of natural remanent magnetization were obtained. The ages of these were determined as Late Permian - P component, Carboniferous - C and Devonian - D based on their comparison with the apparent polar wander curves. Two components are significant - the P component with a positive fold test and the bipolar C component with a positive reversal test. The P and C components corresponding the remagnetization age in the Early Permian and Carboniferous, respectively, allow us to restrict the time of formation of the main dislocations of the Andoma Hill as Middle Permian-Quaternary. The multicomponent composition magnetization with different ages of the components, and poor safety of the D component indicate about transformation of the Andoma Hill rocks in the Carboniferous and Permian and, probably, in the Quaternary.

Keywords: Devonian sedimentary rocks, paleomagnetic research, remagnetization, age of dislocations, Andoma Hill.
article citation Sal'naya N.V. Paleomagnetizm verkhnedevonskikh porod Andomskoy gory [Paleomagnetism of the Upper Devonian rocks of the Andoma Hill]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/44_2023.html EDN: NBMYSI
References
   Bazhenov M.L., Levashova N.M. Amplituda vekovykh variatsiy napravleniya geomagnitnogo polya v verkhnedevonskikh vulkanitakh Severnogo Tyan'-Shanya [Amplitude of secular variations of the geomagnetic field direction in the Upper Devonian volcanics of the Northern Tien Shan]. Fizika Zemli, 2011, no. 12, pp. 74-86.
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 - a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, XXVII, 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. Anisoft 42, 2009. - https://AGICO.com
   Cohen K.M., Harper D.A.T., Gibbard P.L. ICS International Chronostratigraphic Chart 2023/11. International Commission on Stratigraphy, IUGS. 2023. - https://stratigraphy.org
   Efremov I.V., Veselovskiy R.V. PMTools: New Application for Paleomagnetic Data AnalysisIzvestiya, Physics of the Solid Earth, 2023, vol. 59, no. 5, pp. 798-805.
   Engalychev S.Yu. Geologicheskoe stroenie i genezis dislokatsiy na Andomskoy gore [Geologic structure and genesis of dislocations on Andoma Hill]. Vestnik SPbGU, ser. 7, 2007, issue 1, pp. 32-39.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Geologiya SSSR. Tom II. Arkhangel'skaya, Vologodskaya oblasti i Komi ASSR. Ch. 1. Geologicheskoe opisanie [Geology of the USSR. Volume II. Arkhangelsk, Vologda oblasts and Komi ASSR. Ч. 1. Geological description]. Ed. A.I. Zoricheva. Moscow: Gosgeoltekhizdat, 1963, 1079 p.
   Gurevich E.L., Khramov A.N., Rodionov V.P., Dekkers M., Fedorov P.V. Paleomagnetizm ordovikskikh i devonskikh osadochnykh porod severo-zapada Russkoy platformy: novye dannye o kinematike Baltiki v paleozoe i o permo-triasovom peremagnichivanii [Paleomagnetism of Ordovician and Devonian sedimentary rocks in the northwestern part of the Russian Platform: new constraints on the Baltica kinematics in the Paleozoic and the remagnetization in the Permian-Triassic]. Fizika Zemli, 2005, no.7, pp. 48-64.
   Iosifidi A.G. Kamennougol'nye otlozheniya ostrova Zapadnyy Shpitsbergen: paleomagnitnye dannye [Carboniferous rocks of Western Spitsbergen Island: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/44_2022.html DOI: 10.17353/2070-5379/44_2022
   Iosifidi A.G., Popov V.V. Paleomagnitnye issledovaniya sredne-verkhnedevonskikh otlozheniy Voronezhskoy anteklizy (Pavlovskiy kar'er) [Paleomagnetic studies of the Middle-Upper Devonian section of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/39_2021.html DOI: 10.17353/2070-5379/39_2021
   Iosifidi A.G., Popov V.V., Zhuravlev A.V. Verkhnedevonskie otlozheniya (franskiy yarus) severo-zapada Russkoy platformy: paleomagnitnye dannye [Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/42_2020.html DOI: 10.17353/2070-5379/42_2020
   Ivanov A.O., Lukshevich E.V., Stinkulis G.V., Tovmasyan K.A., Zupin'sh I.A., Beznosov P.A. Stratigrafiya devonskikh otlozheniy Andomskoy gory [Stratigraphy of Devonian sedimentary rocks of Andoma Hill]. Problemy geologii i mineralogii; ed. A.M. Pystin. Syktyvkar, 2006, pp. 386-396.
   Karta dochetvertichnykh obrazovaniy. Listy P36 - P37. Masshtab 1:1 000 000 [Map of prequaternary formations. Sheets P36 - P37 Scale 1:1 000 000]. VSEGEI, 2000. - https://webmapget.vsegei.ru/
   Kirschvink J.L. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data. Geophys. J.R. Astron. Soc., 1980, vol. 62, pp. 699-718.
   Kolodyazhnyy S.Yu., Baluev A.S., Terekhov E.N. Struktura i evolyutsiya andomskogo segmenta yugo-vostochnoy okrainy Baltiyskogo shchita [Structure and evolution of the Andomian segment of the southeastern margin of the Baltic Shield]. Geotektonika, 2016, no. 4, pp. 48-67.
   Krasnyy L.I. K tektonike i terminologii neordinarnykh struktur Vostochno-Evropeyskoy i Sibirskoy platform [To tectonics and terminology of unordinary structures of the East European and Siberian platforms]. Regional'naya geologiya, 2006, no. 28, pp. 5-12.
   Lowrie W. Identification of the ferromagnetic minerals in a rock by coercivity and unblocking temperature properties. Geophys. Res. Lett., 1990, vol. 17, pp.159-162.
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophys. J. Int., 1990, vol. 103, pp. 725-729.
   Menninig M.A. The Permian Illavarra reversal SE-Australia as global correlation marker versus K-Ar ages and palynological correlation. Contributions to Geology and palaeontology of Gondwana. Eds. Weiss R.H. Geologisches Institut der Universität Köln, 2001, pp. 325-332. - https://gfzpublic.gfz-potsdam.de/pubman/item/item_230523
   Opdyke N.D., Channell J.E.T. Magnetic stratigraphy. International Geophysics Series, vol. 64, London - New York: Academic Press, 1996, 346 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetolology]. A.N. Khramov, G.I. Goncharov, R.A. Komissarova, S.A. Pisarevskiy, I.A. Pogarskaya, Yu.S. Rzhevskiy, V.P. Rodionov, I.P. Slautsitays. Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Panova E.G., Engalychev S.Yu., Nikitin M.Yu. Geologicheskaya ekskursiya na Andomskuyu goru [Geological excursion to the Andom Hill]. Geologiya i evolyutsionnaya geografiya. St. Petersburg, 2003, vol. II, pp.215-224
   Pogarskaya I.A. Paleomagnetizm devona Russkoy platformy [Paleomagnetism of the Devonian of the Russian Platform]. Paleomagnitnye metody v stratigrafii: sbornik nauchnykh trudov. Leningrad: VNIGRI, 1984, pp. 42-55.
   Popov V.V., 2007, 2008. - http://paleomag-ifz.ru//ru/soft
   Rodionov V.P., Khramov A.N., Gurevich E.L., Tomsha V.A. Paleomagnetizm devona severo-vostoka glavnogo devonskogo polya: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i magnitostratigrafiya verkhnego frana [Devonian paleomagnetism of the northeastern Main Devonian Field: key paleomagnetic pole and magnetostratigraphy of the Upper Frasnian]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod; teoriya, praktika, eksperiment: materialy mezhdunarodnoy shkoly-seminara. St. Petersburg: SOLO, 2010, pp.121-126.
   Rusetskaya G.A., Tarasenko A.B., Verbitskiy V.R., Khramov A.N., Zhuravlev A.V., Evdokimova I.O., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Sokiran E.V. Stratopip buregskikh sloev (franskiy yarus); glavnoe devonskoe pole [Stratotype of the Bureg Beds (Frasnian Stage, Main Devonian Field)]. Litosfera, 2013, no. 5, pp. 42-56.
   Shatsillo A.V., Pavlov V.E. Systematics of paleomagnetic directions from early-middle Devonian rocks of Minusa troughs: new data and old problems. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2019, vol. 55, n. 3, pp. 471-487.
   Tauxe L., Butler R.F., Van der Voo R., Banerjee S.K. Essentials of Paleomagnetism. University of California Press, 2010, 489 p.
   Tolstikhina M.M. Devonskie otlozheniya Andomskoy gory [Devonian sedimentary rocks of Andom Hill]. Uchen. zap. Leningr. un-ta. Ser. geol.-pochv., 1949, issue 17, no. 110.
   Torsvik T., Smethurst M. GMAP v.32: Geographic Mapping and Palaeoreconstruction Package, Trondheim: Norges Geologiske Underskelse, 1998, 65 p.
   Torsvik T.H., Van der Voo R., Preeden U., Mac Niocaill C., Steinberger B., Doubrovine P.V., Cocks L.R.M. Phanerozoic polar wander, palaeogeography and dynamics. Earth-Science Reviews, 2012, vol. 114(3-4), pp. 325-368.
   Vandamme D. A new method to determine paleosecular variation, Phys. Earth Planet. Inter., 1994, vol. 85, pp.131-142.
   Watson G.S., Enkin R.J. The fold test in palaeomagnetism as a parametr estimation problem. Geophys. Res. Lett., 1993, vol. 20, pp. 2135-2138.
   Zijderveld J.D.A. A.C. Demagnetization of rocks: analysis of results. Methods in Palaeomagnetism. Ed. Collinson D.W. Amsterdam. Elsevier, 1967, pp. 254-286.