Stratigraphy and lithology
Article # 37_2023 submitted on 08/22/2023 displayed on website on 10/04/2023
15 p.
pdf Visean coal-bearing strata of the northeast European part of Russia
In early Visean times, on the territory of the European part of Russia there was a significant continental territory with developed river systems, lakes and swamps. Depositional environments favored the development of fluvial, lacustrine and coal-bearing sediments from the end of Tournaisian time until the end of the Early Visean.
Considering the relatively connection of coal deposits with oil fields, the Visean terrigenous strata can be regarded as a coal, oil and gas bearing formation, and coals as a source of not only gas, but also liquid hydrocarbons. The study of paragenetic connections between coal and oil formation is an important geological task that can solve the problem of the formation of oil fields in some region.

Keywords: Visean coal-bearing strata, coal-oil-gas-bearing formation, oil formation, Northeast of the European part of Russia.
article citation Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V. Vizeyskie uglenosnye otlozheniya severo-vostoka evropeyskoy chasti Rossii [Visean coal-bearing strata of the northeast European part of Russia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/37_2023.html EDN: NNGCAI
References
   Gazougol'nye basseyny Rossii i mira [Gas-coal basins of Russia and the world]. M.V. Golitsyn, A.M. Golitsyn, N.V. Pronina, A.Ya. Arkhipov, A.Kh. Bogomolov, D.A. Tsikarev. Moscow: MGU, RAEN, 2002, 250 p.
   Geologicheskoe soveshchanie po perspektivam Kizelovskogo kamennougol'nogo basseyna [Geological meeting on the prospects of the Kizelovsky coal basin]. Sbornik materialov Geologicheskogo soveshchaniya po perspektivam Kizelovskogo kamennougol'nogo basseyna (17-19 Apr 1956). Editor P.V. Vasil'ev; MUP SSSR. «Glavuglegeologiya». Perm': Kn. izd-vo, 1958, 210 p.
   Golitsin M.V., Golitsin A.M., Pronina N.V. Problemy ugleneftegazonosnosti osadochno-porodnykh basseynov [Problems of coal and gas content of sedimentary rock basins]. Razvedka i okhrana nedr, 1997, no. 12, pp. 2-7.
   Larochkina I.A. Paleogeomorfologicheskaya obstanovka osadkonakopleniya radayevsko-bobrikovskikh otlozheniy i yeye vliyaniye na formirovaniye kollektorov [Paleogeomorphological setting of sedimentation in the Radaev-Bobrikov strata and its influence on the formation of reservoirs]. Tr. TatNIPI-neft', 1987, is. 60, pp. 28-38.
   Larochkina I.A., Gafurov Sh.Z., Kizil'shteyn L.Ya., Khasanov R.R. Petrograficheskie tipy vizeyskikh ugley Kamskogo basseyna. Atlas [Petrographic types of Visean coals of the Kama basin. Atlas]. Kazan': Izd-vo Kazan. un-ta, 2001, 176 p.
   Moseychik Yu. V. Rannekamennougol'naya flora Podmoskovnogo basseyna. T. 1. Sostav, ekologiya, evolyutsiya, fitogeograficheskiye svyazi i stratigraficheskoye znacheniye [Early Carboniferous flora of the Moscow Basin]. Vol. 1. Composition, ecology, evolution, phytogeographic relationships and stratigraphic significance. Moscow: GEOS, 2009, 187 p.
   Moseychik Yu.V., Ryabinkina N.N. K poznaniyu vizeyskoy flory Pechorskogo Priural'ya [To the knowledge of the Visean flora of the Pechora Fore-Urals] Lethaea rossica. Rossiyskiy paleobotanicheskiy zhurnal, 2012, vol. 6. pp. 1-22.
   Ryabinkina N.N. Vizeyskiye terrigennyye otlozheniya severo-vostoka Yevropeyskoy platform [Visean terrigenous strata of the northeast of the European Platform]. Litosfera, 2009, no. 2, pp. 1-13.
   Ryabinkina N.N., Moseychik Yu.V., Ryabinkin S.V. Yedzhyd-Kyrtinskoye ugol'noye mestorozhdeniye [Edzhyd-Kyrta coal deposit]. Vestnik Instituta geologii, 2013, no. 10, pp. 2-6.
   Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V. Litotipy porod i geokhimiya organicheskogo veshchestva terrigennykh otlozheniy nizhnego karbona yuzhnoy chasti gryady Chernysheva [Lithotypes of rocks and geochemistry of organic matter of the Lower Carboniferous terrigenous section of the Southern part of the Chernyshev Ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/19_2023.html DOI: 10.17353/2070-5379/19_2023
   Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V., Ryabinkin S.V. Organicheskoye veshchestvo vizeyskikh uglenosnykh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Organic matter of the Visean coal-bearing strata in the north of the Cis-Ural trough]. Vestnik Instituta geologii, 2013, no. 5, pp. 9-11.
   Scotese C.R., Boucot A.J., Chen Xu Atlas of Phanerozoic Climatic Zones (Mollweide Projection). Vol. 1-6. Paleomap Project PaleoAtlas for ArcGIS, PALEOMAP Project, Evanston, IL 2015. DOI: 10.13140/2.1.2757.8567
   Ugol'naya baza Rossii. Tom 1. Ugol'nye basseyny i mestorozhdeniya Evropeyskoy chasti Rossii [Coal base of Russia. Vol. 1. Coal basins and deposits of the European part of Russia]. Moscow: ZAO «Geoinformmark», 2000, 483 p.