Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 1_2023 submitted on 11/22/2022 displayed on website on 01/09/2023
12 p.
pdf On the genesis of the law of distribution of hydrocarbon fields by the number of accumulations in them
An idealized scheme for the occurrence of the hydrocarbon fields distribution by the number of accumulations in them is considered. As a mathematical model of the random distribution of the initial set of accumulations over the territory of the basin, a stationary Poisson point field is taken. It is shown that the model distribution thus obtained is approximated with a high degree of reliability by a power law, which coincides with the approximation of this distribution for real petroleum provinces. It is argued that the power-law nature of the model distribution of fields by the number of accumulations in them follows from the very definition of a fields as a group of accumulations that have full or partial overlap of contours in projection onto the earth's surface. Violation of the power dependence of the distribution occurs at too low or too high values of the intensity of the Poisson field of accumulations.

Keywords: petroleum province, accumulation, field, truncated Pareto distribution, algorithm for the formation of a simulation set of fields from a set of accumulations.
article citation Livshits V.R. O genezise zakona raspredeleniya mestorozhdeniy uglevodorodov po kolichestvu zalezhey v nikh [On the genesis of the law of distribution of hydrocarbon fields by the number of accumulations in them]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/1_2023.html EDN: NVLSKE
References
    Ambartsumyan R.V., Mekke Y., Shtoyyan D. Vvedenie v stokhasticheskuyu geometriyu [Introduction to stochastic geometry]. Moscow: Nauka, 1989, 400 p.
    Kolichestvennaya otsenka perspektiv neftegazonosnosti slaboizuchennykh regionov [Quantitative assessment of the prospects for oil and gas potential in poorly studied regions]. A.E. Kontorovich, L.M. Burshteyn, G.S. Gurevich, V.I. Demin, M.S. Modelevskiy, A.A. Rastegin, I.A. Strakhov, A.L. Vymyatnin, V.R. Livshits. Pod red. A.E. Kontorovicha. Moscow: Nedra, 1988, 223 p.
    Kontorovich A., Domain V., Livshitc V. Size distribution and dynamics of oil and gas field discoveries in petroleum basins. AAPG Bulletin, 2001, vol. 85, no. 9, pp. 1609-1622.
    Kontorovich A.E., Demin V.I. Metod otsenki kolichestva i raspredeleniya po zapasam mestorozhdeniy nefti i gaza v krupnykh neftegazonosnykh basseynakh [Method of estimation of the amount and distribution of oil and gas fields in large petroleum basins]. Geologiya nefti i gaza, 1977, no. 12, pp.18-26.
    Kontorovich A.E., Demin V.I. Prognoz kolichestva i raspredeleniya po zapasam mestorozhdeniy nefti i gaza [Forecast of the quantity and distribution of oil and gas fields by reserves]. Geologiya i geofizika, 1979, no. 3, pp. 26-46.
    Kontorovich A.E., Livshits V.R. Imitatsionnaya stokhasticheskaya model' raspredeleniya mestorozhdeniy nefti i gaza po resursam [Imitation stochastic model of the distribution of oil and gas fields by resources]. Sovetskaya.geologiya, 1988а, no. 9, pp. 99-107.
    Kontorovich A.E., Livshits V.R. Imitatsionnoe matematicheskoe modelirovanie stokhasticheskikh protsessov kak instrument kolichestvennoy otsenki neftegazonosnosti [Simulation mathematical modeling of stochastic processes as a tool for quantitative assessment of oil and gas content]. Geologiya nefti i gaza, 1988b, no. 12, pp. 48-51.
    Kontorovich A.E., Livshits V.R. Novye metody otsenki, osobennosti struktury i puti osvoeniya prognoznykh resursov nefti zrelykh neftegazonosnykh provintsiy (na primere Volgo-Ural'skoy provintsii) [New estimation methods, peculiarities of structure and ways to develop forecast resources of mature oil and gas provinces (on the example of the Volga-Ural Province)]. Geologiya i geofizika, 2017, no. 12, pp. 1835-1852.
    Kontorovich A.E., Livshits V.R., Burshteyn L.M., Kurchikov A.R. Otsenka nachal'nykh i prognoznykh (perspektivnykh i prognoziruemykh) geologicheskikh i izvlekaemykh resursov nefti Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii i ikh struktury [Estimation of initial and forecast (prospective and predicted) geological and recoverable oil resources of the Western Siberian petroleum province and their structure]. Geologiya i geofizika, 2021, no. 5, pp. 711-726.
    Livshits V.R. Matematicheskaya model' raspredeleniya skopleniy uglevodorodov po territorii neftegazonosnogo basseyna na primere Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [Mathematical model of the distribution of hydrocarbon accumulations over the territory of the petroleum basin on the example of the Western Siberian petroleum province]. Geologiya i geofizika, 2010, no. 2, pp. 201-205.
    Livshits V.R. O zakone raspredeleniya mestorozhdeniy uglevodorodov po masse [On the distribution law of hydrocarbon fields by mass]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2020, vol. 331, no. 6, pp. 41-47.
    Livshits V.R. Raspredelenie resursov uglevodorodov po zalezham i mestorozhdeniyam i mestorozhdeniy po chislu zalezhey [Distribution of hydrocarbon resources by accumulations and fields and fields by number of accumulations]. Neftyanoe khozyaystvo, 2021, no. 9, pp. 18-22.
    Livshits V.R., Kontorovich A.E. Raspredelenie resursov uglevodorodov po mestorozhdeniyam razlichnoy krupnosti i po kolichestvu zalezhey v nikh [Distribution of hydrocarbon resources by fields of various sizes and by the number of accumulations in them]. Geologiya i geofizika, 2022, vol. 63, no. 11, pp. 1583-1590.
    Prognoz mestorozhdeniy nefti i gaza [Forecast of oil and gas fields]. A.E. Kontorovich, E.E. Fotiadi, V.I. Demin, V.B. Leontovich, A.A. Rastegin, Moscow: Nedra, 1981, 350 p.
    Shpil'man V.I. Metodika prognozirovaniya razmerov mestorozhdeniy [Method of predicting the size of deposits]. Trudy in-ta ZapSibNIGNI, 1972, issue 53, pp. 118-126.
    Shpil'man V.I., Plavnik G.I. Otsenka prognoznykh zapasov po sovokupnosti geologicheskikh parametrov [Estimation of probable reserves based on the totality of geological parameters]. Tr. in-ta ZapSibNIGNI, 1972, issue 53, pp. 98-112.