Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 28_2020 submitted on 07/15/2020 displayed on website on 08/31/2020
19 p.
pdf Collisional deformations of the Dnieper-Donets Basin. Part 1. Tectonics of the Western-Donetsk Graben
On the basis of the latest materials of geological mapping of dislocation complexes of the platform sedimentary cover, deformations of the riftogenic structure of the southeastern segment of the Dnieper-Donets Basin and the zone of its junction with the Donets Foldbelt were studied. Using the structural analysis of tectonite patterns of the Paleozoic complex of the West Donets Graben, taking into account the field definitions of the directions of tectonic movements along them, an attempt was made to identify the tectonic style and the systemic organization of collisional deformations. It is shown that fold deformations are in three structural levels identified in the Paleozoic graben cover - Hercynian, Laramian, and Attic, were controlled by thrust faults and uplift faults of the northern, northwestern, and southeastern strike azimuths with a significant component of horizontal displacements. A feature of inversion tectonics is the formation of dynamically conjugated lattices of thrusts and uplifts of the Late Hercynian and Alpine (Laramian and Attic phases) stages of tectogenesis, which control echeloned cover-thrust dislocations and linear, coulisse articulated uplift-folded.
The set of deformation structures and tectonite lattices controlling them is for the first time distinguished into a regional system of tectonic thrusting structures of repeatedly dislocated geomasses of sedimentary rocks from the southeast, from the Donets Foldbelt, to the northwest - onto the weakly dislocated syneclises like cover of the basin. The main structural element of the cover- folded system that determines the inversion tectonic style is the clinoform segment of tectonic wedging of geomasses. Its northeastern flank is formed by linear folded zones of open Paleozoic structures - Torsko-Drobishivskaya, North-Donets, Matrossko-Toshkovskaya, and the southwestern - by echelons of scaly folded covers. The axis of the segment is formed by the coulisse-articulated Petrovsko-Novotroitskaya, Velikokamyshevakhskaya, Druzhkovsko-Kostantinovskaya and Main uplift-anticlines.
The analysis of the systemic organization of collisional deformations made it possible to conclude that the riftogenic structure of the southeastern segment of the Dnieper-Donets Basin was destroyed at the inversion stages of structural evolution with the formation of the West Donets Cover-Folded Region. According to the style and intensity of deformations in its northern part, the Luhansk-Kamyshevakhsky Area of coulisse-articulated uplift-folding is distinguished, in the south - the Kalmius-Toretsky Area of scaly thrust covers.

Keywords: lattice of thrusts and uplifts faults, echelon of scaly thrust covers, coulisse-articulated uplift-folding, West Donets Cover-Folded Region.
article citation Bartashchuk A.V. Kollizionnye deformatsii Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Chast' 1. Tektonika Zapadno-Donetskogo grabena [Collisional deformations of the Dnieper-Donets Basin. Part 1. Tectonics of the Western-Donetsk Graben]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/28_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/28_2020
References
   Atlas geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnsoti Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Atlas of the geological structure and oil and gas content of the Dnieper-Donets Basin]. Editors Yu. Arsiriy, V. Vitenko, A. Paliy, A. Tsypko. Kiev: Mingeo USSR, 1984, pp. 53-86.
   Bartashchuk O. Evolyutsіya geodinamіchnikh umov naftogazonosnostі zemnoї kori Dnіprovs'ko-Donets'kogo paleoriftu [Evolution of geodynamic modes of gas and gas bearing earth measles Dnieper-Donets paleorift]. ІGN NAN Ukraїni. Serіya tektonіka і stratigrafіya, 2017, no.44, pp. 44-56.
   Bartashchuk O. Strukturnі proyavi ob'єmnoї tektonіchnoї rukhomostі kristalіchnogo fundamentu Dnіprovs'ko-Donets'kogo paleoriftu [Structural manifestations of volumetric tectonic mobility of the crystalline basement of the Dnieper-Donets paleorift]. ІGN NAN Ukraїni. Serіya tektonіka і stratigrafіya, 2018, no.45, pp. 40-52.
   Bartashchuk O. Tektonіchna іnversіya Dnіprovs'ko-Donets'koї zapadini. Chastina 1. Kolіzіyna tektonіka Zakhіdno-Donets'kogo grabena [Tectonic inversion of the Dnieper-Donets Basin. Part 1. Collision tectonics of the Western Donets graben]. Vіsnik Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі V.N. Karazіna. Serіya «Geologіya. Geografіya. Ekologіya», 2020, no.52, pp. 10-23.
   Bartashchuk O., Suyarko V. Gorizontal'nі peremіshchennya geomasivіv u kontinental'nikh riftogennikh geostrukturakh (na prikladі Dnіprovs'kogo-Donets'kogo paleorifta). Chastina 2. Strukturnі paragenezi zsuvnoї deformatsії osadovogo chokhla [Horizontal displacement of geomassives in continental riftogenic geostructures (on the Dnieper-Donets paleorift application). Part 2. Structural paragenesis of strike-slip deformations of sedimentary cover]. Vіsnik Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі V.N. Karazіna. Serіya «Geologіya. Geografіya. Ekologіya», 2019, no.50, pp. 27- 41.
   Chebanenko I., Znamenskaya T., Shatalov N. Proyavleniya sdvigovoy tektoniki v strukture litosfery Ukrainy [Manifestations of strike-slip tectonics in the structure of the lithosphere of Ukraine. Strike-slip tectonic faults and their role in the formation of minerals]. Sdvigovye tektonicheskie narusheniya i ikh rol' v obrazovanii poleznykh iskopaemykh. Moscow: Nauka, 1991, pp. 85-91.
   Geologiya i neftegazonosnost' Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Glubinnoe stroenie i geotektonicheskoe razvitie [Geology and oil and gas content of the Dnieper-Donetsk depression. Deep structure and geotectonic development]. Editor V. Gavrish. Kiev: Naukova dumka, 1989, 208 p.
   Gintov O. Skhema periodizatsii etapov razlomoobrazovaniya v zemnoy kore Ukrainskogo shchita – novye dannye i sledstviya [Scheme of periodization of faulting stages in the Earth’s crust of the Ukrainian shield – new data and consequences]. Geofizicheskiy zhurnal, 2014, vol. 1, no. 36, pp. 3-18.
   Gonchar V. Tektonicheskaya inversiya Dneprovsko-Donetskoy vpadiny i Donbassa (modeli i rekonstruktsii) [Tectonic inversion of the Dnieper-Donetsk depression and Donbass (models and reconstructions)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2019, vol. 41, no. 5, pp. 47-86.
   Goryaynov S. O laramiyskom uslozhnenii geologicheskikh struktur Ukrainy [About the Laramide complication of geological structures of Ukraine]. Dopovіdі NAN Ukraїni, 2004, no.12, pp. 114-121.
   Goryaynov S. Ob al'piyskom uslozhnenii geologicheskoy struktury v razlichnykh regionakh Ukrainy [About Alpine complication of geological structure in various regions of Ukraine]. Dopovіdі NAN Ukraїni, 1999, 8, pp. 106-111.
   Kopp M., Kolesnichenko A., Vasil'ev N. Rekonstruktsiya kaynozoyskikh napryazheniy/deformatsiy vostoka Russkoy plity i puti ee primeneniya dlya resheniya regional'nykh i prikladnykh zadach [Reconstruction of Cenozoic stress and deformations in the eastern east european platform with its regional and practical application]. Geodinamіka, 2017, no.2(2), pp. 46-66.
   Kopp M., Korchemagin V. Kaynozoyskie polya napryazheniy/deformatsiy Donbassa i ikh veroyatnye istochniki [Cenozoic stress/strain fields of the Donbass and their probable sources]. Geodinamіka, 2010, no.1(9), pp. 17-48.
   Maydanovich I., Radzivill A. Osobennosti tektoniki ugol'nykh basseynov Ukrainy [Features of tectonics of coal basins of Ukraine]. Kiev: Nauk. dumka, 1984, 120 p.
   Metamorficheskie i metasomaticheskie kompleksy Priazov'ya i Yuzhnogo Donbassa [Metamorphic and metasomatic complexes of Priazovye and South Donbass].S.V. Goryaynov, V.V. Korenev, S.V. Aksenov, A.S. Altukhov, S.V. Vorob'ev, E.P. Isaeva; editor S.V. Goryaynov, Khar'kov: Ekograf, 2009, 304 p.
   Orlyuk M., Ishchenko M. Sravnitel'nyy analiz sovremennoy deformatsii i noveyshikh dvizheniy zemnoy poverkhnosti na territorii Ukrainy [Comparative analysis of modern deformation and the latest movements of the earth's surface on the territory of Ukraine]. Geofizicheskiy zhurnal, 2019, vol. 41, no. 4, pp. 161-181.
   Sollogub V., Kharitonov O., Chekunov A. Glubinnoe stroenie Vostochno-Evropeyskoy platformy po dannym geofiicheskikh issledovaniy [Deep structure of the East European platform according to geophysical research]. Geofizicheskiy zhurnal, 1980, no.6, pp.26-36.
   Stovba S. Geodinamicheskaya evolyutsiya Dneprovsko-Donetskoy vpadiny i Donbassa [Geodynamic evolution of the Dnieper-Donets Basin and Donbass]. Diss. ... d-ra g. n. Kiev: NII neft. i gaz. prom. (DP «Naukanaftogaz»), 2008, 495 p.
   Stratigrafіya verkhn'ogo proterozoyu, paleozoyu ta mezozoyu Ukraїni [Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine]. Editor P. Gozhik. Kiev: ІGN NAN Ukraїni. Logos, 2013, 637 p.