Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 44_2019 submitted on 10/16/2019 displayed on website on 12/19/2019
20 p.
pdf Carbonate rocks epigenetic changes and their connection with chemical composition water of Upper Ordovician-Lower Devonian petroleum bearing area of the Chernyshev Ridge and eastern side of the Khoreyver Depression
We presented results of a complex interpretation of core material and chemical composition of waters for Lower Paleozoic (O3-D1) section of the junction zone of the Khoreyver Depression and Chernyshev Ridge. We for the first time discussed influence of Cl-Na and Cl–Na–Ca brines on carbonate, carbonate-sulfate rocks and the processes of formation of new minerals in the O3-D1 reservoir of the petroleum bearing area. The calculations of degree of water saturation with respect to carbonate and sulfate minerals and their comparison with catagenetic mineralization allowed and show main reasons for the formation of mineral new structures. As a result, additional data were obtained that contributed to the prediction of the reservoir properties of the Lower Paleozoic carbonate section in the northeastern part of the Timan-Pechora petroleum province.

Keywords: carbonate and carbonate-sulfate rocks, post-sedimentation changes, formation water, brines, Chernyshev Ridge, Khoreyver Depression, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Danshikova I.I., Maydl T.V., Mityusheva Т.P. Epigeneticheskie izmeneniya karbonatnykh porod i ikh svyaz' s khimicheskim sostavom vody v verkhneordoviksko-nizhnedevonskom neftegazonosnom komplekse gryady Chernysheva i vostochnogo borta Khoreyverskoy vpadiny [Carbonate rocks epigenetic changes and their connection with chemical composition water of Upper Ordovician-Lower Devonian petroleum bearing area of the Chernyshev Ridge and eastern side of the Khoreyver Depression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/44_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/44_2019
References
   Bakhtin A.I., Kol'chugin A.N., Eskin A.A. Geokhimicheskie osobennosti osazhdeniya i ustoychivosti sul'fatov kal'tsiya v prirode [Geochemical features of the deposition and stability of calcium sulfates in nature]. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta, 2012, vol.154, issue 4, pp. 55–60.
   Dan'shchikova I.I. Kharakteristika postsedimentatsionnykh protsessov v siluriyskikh karbonatnykh otlozheniyakh severnoy chasti gryady Chernysheva (Tal'beyskiy blok) [Description of post-sedimentation processes in Silurian carbonate sequences of the northern part of Chernyshev's ridge (Talbei block)] Geologiya i mineral'nye resursy Evropeyskogo Severo-Vostoka Rossii: materialy XVI Geologicheskogo s"ezda RK, Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2014, vol. II, pp. 241-242.
   Dedeev V.A., Yudin V.V., Bogatskiy V.I. Tektonicheskaya karta Pechorskoy plity [The tectonic map of the Pechora Plate]. Nauchnye doklady, Syktyvkar: Komi fil. AN SSSR, 1985, issue 142, 12 p.
    Geokhimicheskie indikatory litogeneza (litologicheskaya geokhimiya) [Geochemical indicators of lithogenesis. Lithological geochemistry]. Ya.E. Yudovich, M.P. Ketris, Syktyvkar: Geoprint, 2011, 742 p.
    Geokhimiya epigeneticheskikh protsessov v osadochnykh basseynakh [Geochemistry of epigenetic processes in sedimentary basins]. B.A. Lebedev, Leningrad: Nedra, 1992, 239 p.
   Geokhimiya i genezis rassolov Irkutskogo Amfiteatra [Geochemistry and genesis of brine of Irkutsk Amphitheater]. M.G. Valyashko, A.I. Polivanova, I.K. Zherebtsova, B.I. Mettikh, N.K. Vlasova, Moscow: Nauka, 1965, 160 p.
   Gidrogeologicheskie kriterii neftegazonosnosti (na primere Timano-Pechorskogo basseyna) [Hydrogeological criteria of oil and gas potential (on the example of the Timan-Pechora basin)]. S.I. Sergienko, A.N. Guseva, T.N. Kiryukhina; editor V.A. Chakhmakhchev, Moscow: Nauka, 1983, 104 p.
   Gmid L.P. Litologicheskie aspekty izucheniya karbonatnykh porod-kollektorov [Lithological aspects of the study of carbonate reservoir rocks]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2006, vol. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/8/07.pdf
   Gordeev V.V., Lisitsyn A.P.Mikroelementy. Khimiya okeana. T. 1: Khimiya vod okeana.[Microelements. Ocean Chemistry. Vol. 1: Chemistry of the waters of the ocean]. Moscow: Nauka, 1979, pp.337–375.
   Grichuk D.V., Kraynov S.R. Formy sushchestvovaniya khimicheskikh elementov v podzemnykh vodakh i ikh vliyanie na protsessy migratsii elementov [Forms of the existence of chemical elements in groundwater and their influence on the processes of elements migration]. Metody geokhimicheskogo modelirovaniya i prognozirovaniya v gidrogeologii, Moscow: Nedra, 1988, pp. 28-51.
   Kharaka Y.K., Gunter W.D., Aggarwal P.K., DeBraal J.D. SOLMINEQ.88: a computer program for geochemical modeling of water-rock interactions. US Geological Survey Water-Resources Investigations Report 88-4227, 1988, 420 p. DOI: https://doi.org/10.3133/wri884227
   Krinari G.A., Morozov V.P., Korolev E.A. Pikalev S.N. Biogennye mekhanizmy formirovaniya vtorichnykh dolomitov s anomal'no vysokoy poristost'yu [Biogenic mechanisms for forming secondary dolomites with abnormally high porosity]. Litosfera, 2004, no. 1, pp. 31-40.
   Litogenez i mineralogiya neftenosnykh osadochnykh porod. Chast' I, stadii gipergeneza – diageneza. Uchebnoe posobie [Lithogenesis and mineralogy of oil bearing sedimentary rocks. Tutorial]. G.A. Krinari, Kazan': Kazanskiy universitet, 2010, 64 p.
   Makhnach A.A. Stadial'nyy analiz litogeneza: Uchebnoe posobie [Litogenese stadial analysis. Tutorial]. Minsk: BGU, 2000, 255 p.
   Makhnach A.A. Vodonosnye sistemy kak areny katageneza gornykh porod [Aquifer systems as rock catagenesis place]. Gidrogeokhimiya osadochnykh basseynov: trudy Rossiyskoy nauchnoy konferentsii, Tomsk: Izd-vo NTL, 2007, pp. 43-50.
   Malyshev N.A. Tektonika, evolyutsiya i neftegazonosnost' osadochnykh basseynov evropeyskogo severa Rossii [Tectonics, Evolution and Oil and Gas Bearing of Sedimentary Basins of the European North of Russia]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2002, 271 p.
   Maydl' T.V., Dan'shchikova I.I. Rol' tektogeneza v formirovanii kollektorov nizhnepaleozoyskikh karbonatnykh otlozheniy v tsentral'noy chasti podnyatiya Chernysheva [Role of tectogenesis in formation of reservoirs of Lower Paleozoic carbonate in central part of Chernyshev's ridge]. Vestnik Instituta geologii Komi NTs UrO RAN, 2015, no. 10, pp. 3-10.
   Maydl' T.V., Lyutoev V.P., Dan'shchikova I.I., Golovataya O.S. Ispol'zovanie elektronnogo paramagnitnogo rezonansa dlya vyyavleniya priznakov tektonicheskikh preobrazovaniy v karbonatnykh porodakh nadvigovykh zon (na primere siluriysko-ordovikskikh otlozheniy skv. 1-Adakskaya, tsentral'naya chast' gryady Chernysheva) [Application of the electronic paramagnetic resonance for identification of signs of tectonic transformations in carbonate rocks of overthrust belts (the Silurian and Ordovician of the well 1-Adak, central part of Chernyshev's ridge, as example)]. Vestnik Instituta geologii Komi NTs UrO RAN, 2017, no. 2, pp. 29-40.
   Morskaya khimiya [Marine chemistry]. M.R. Khorn. Moscow: Mir, 1972, 398 p.
   Neftegazonosnost' i geologo-geofizicheskaya izuchennost' Timano-Pechorskoy provintsii: istoriya, sovremennost', perspektivy [Oil and gas content and geological and geophysical study of Timan-Pechora province: history, modernity, prospects.]. Ukhta: Izd-vo Ukht. GGU, 1999, 1062 p.
   Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of the North Urals and Pai-Khoy]. V.V. Yudin, Ekaterinburg: UIF «Nauka», 1994, 284 p.
   Smirnov S.I. Vvedenie v izuchenie geokhimicheskoy istorii podzemnykh vod sedimentatsionnykh basseynov [An introduction to the study of the geochemical history of groundwater in sedimentation basins]. Moscow: Nedra, 1974, 262 p.