Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 35_2018 submitted on 07/11/2018 displayed on website on 10/17/2018
17 p.
pdf Lower Serpukhovian (Lower Carboniferous) of the Kozhim River basin (Subpolar Urals)
Results of study of the Visean-Serpukhovian boundary beds of the Kozhym River basin (Nizhniy Nortnichayol’ Creek) are considered. Biostratigraphy based on conodonts, foraminifers, and algae is described. The early Serpukhovian transgression led to sequential environment changes from quite-water shallow inner shoal to active-water shoal border. Correlation of the study section with sequences of the Kosyu-Rogovaya Depression allows elaborating facial model of the Lower Serpukhovian.

Keywords: Subpolar Urals, Serpukhovian, conodonts, foraminifers, algae, environments.
article citation Vevel Ya.A., Zhuravlev A.V., Gruzdev D.A. Nizhniy serpukhov (nizhniy karbon) v basseyne r. Kozhim (Pripolyarnyy Ural) [Lower Serpukhovian (Lower Carboniferous) of the Kozhim River basin (Subpolar Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/35_2018.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/35_2018
References
Gerasimova A.I., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Modeli razvitiya otmeley kraya shel'fa na severe Paleoural'skogo basseyna v srednem paleozoe [Models of development of the shoals ofthe shelf margin in the North of Palaeo-Uralian basin in the Middle Palaeozoic]. Materialy V Mezhdunarodnoy konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistov pamyati akademika A.P. Karpinskogo (St. Petersburg, 28 Feb – 3 Mar 2017). SPb.: Izd-vo VSEGEI, 2017, p. 35-37. 1-CD-R (DVD-ROM).
Gruzdev D.A. Pozdnedevonsko-rannekamennougol'naya izolirovannaya karbonatnaya platforma na Pripolyarnom Urale (r. Bol. Nadota) [The Late Devonian-Early Carboniferous isolated carbonate platform in the Subpolar Urals (Bol'shaya Nadota River)] Vestnik Instituta geologii. - 2017, no. 4, pp.16-23.
Ivanova R.M. Izvestkovye vodorosli karbona Urala [Calcareous algae carbon Urals]. Ekaterinburg: RIO UrORAN, 2013, 244 p.
Ivanova R.M. Nekotorye izvestkovye vodorosli karbona Urala [Some calcareous algae carbon Urals]. Paleontologicheskii zhurnal, 1999, no. 6, pp. 76-79.
Kulagina E.I., Gibshman N.B. Obshchaya zonal'naya shkala nizhnego karbona Rossii po foraminiferam [General foraminiferal zonation of Lower Carboniferous in Russia]. Byul. MOIP. Otd. geol, 2005, issue 80, vol. 2. pp. 33–59.
Otmas N.M., Zhuravlev A.V. Litologo-fatsial'nye osobennosti nizhneserpukhovskikh otlozheniy (nizhniy karbon) yuga podnyatiya Chernysheva i Kos'yu-Rogovskoy vpadiny [Lithofacial features of the Lower Serpukhovian sediments (Lower Carboniferous) from the south of Chernyshev uplift and Kosyu-Rogovsky depression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/27_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2016
Otmas N.M., Zhuravlev A.V. Litologo-fatsial'nye osobennosti nizhneserpukhovskikh otlozheniy (nizhniy karbon) yuga podnyatiya Chernysheva i Kos'yu-Rogovskoy vpadiny // Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. - 2016. - T.11. - №3. - http://www.ngtp.ru/rub/2/27_2016.pdf. DOI: 10.17353/2070-5379/27_2016
Ponomareva G.Yu. Sostoyanie i problemy foraminiferovoy shkaly verkhnevizeyskikh i serpukhovskikh otlozheniy Zapadnogo Urala [The state and the problems of the foraminiferal scale for the upper Visean and Serpukhovian in the western Urals]. Materialy mezhdunarodnogo polevogo soveshchaniya (Ufa–Sibay, 13-18 Aug 2009). Ufa: DizaynPoligrafServis, 2009, p. 220–224.
Richards B.C., Aretz M., Barnett A., Barskov I., Blanco-Ferrera S., Brenckle P.L., Clayton G., Dean M., Ellwood B., Gibshman N., Hecker M., Konovalova V.A., Korn D., Kulagina E., Lane R., Mamet B., Nemyrovska T., Nikolaeva S.V., Pazukhin V., Qi Y.-P., Sanz-López J., Saltzman M.R., Titus A., Utting J. & Wang X. Report of the Task Group to establish a GSSP close to the existing Visean-Serpukhovian boundary. Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 2011, 29, p. 26–30.
Skompski S., Alekseev A., Meischner D., Nemirovskaya T., Perret M.-F. & Varker W.J. Conodont distribution across the Viséan/Namurian boundary. Courier Forschungsinstitut Senckenberg 188, 1995, p. 177-209.
Skompski S., Paszkowski M., Krobicki M., Kokovin K., Korn D., Tomas A. & Wrzolek T. Depositional setting of the Devonian/Carboniferous biohermal Bol'shaya Nadota Carbonate Complex, Subpolar Urals. Acta Geologica Polonica, 2001, vol. 51, no. 3, p. 217-235.
Sobolev D.B., Zhuravlev A.V., Popov V.V., Vevel' Ya.A. Depressionnyy tip razreza verkhnego vize–serpukhova na Pripolyarnom Urale [The depression type of the Upper Visean-Serpukhovian succession in the Subpolar Urals]. Litosfera, 2015, no. 4, pp. 62-72.
Vevel' Ya.A., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Foraminifery i konodonty melkovodnykh otlozheniy ranneserpukhovskogo vozrasta v razreze na r. Kamenka (yug Pechoro-Kozhvinskogo megavala) [Foraminifers and conodonts from the early Serpukhovian shallow-water deposits of the Kamenka river section (south of the Pechora-Kozhva swell)]. Syktyvkarskiy paleontologicheskiy sbornik (Trudy Instituta geologii Komi nauchnogo tsentra UrO RAN), 2017, vol. 130, no 8, p. 14-23.
Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian-Lower Carboniferous of the north east of European Russia]. St-Petersburg: VSEGEI, 2003, 85 p.