Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 28_2017 submitted on 07/06/2017 displayed on website on 08/29/2017
28 p.
pdf  Lithological features of productive sequences of the Lower Triass Shapkin-Yuryakha Shaft (Timan-Pechora Petroleum Province)
Lower Triassic sequences Shapkin-Yuryakha Shaft of the Timan-Pechora Petroleum Province were studied by the complex lithological, petrophysical and geochemical methods. It is established that productive deposits are represented by sandstones that formed in arid climates amid a vast alluvial-lacustrine plain. The research allowed to study and characterize the structure features of rock and mineral aggregates, forming pore free space textures. The high heterogeneity of the composition and structure of the cement minerals of the reservoir caused by local facies-paleogeographic sedimentation conditions, were the cause of the significant variability of the void space. Rocks reservoirs are complex, with high content of clay component; an effective field development requires special methods of stimulation.

Keywords: lithological types, clay minerals, pore space, Lower Triassic reservoirs, Timan-Pechora Petroleum Province.
article citation Timonina N.N., Mochalova I.L. Litologicheskie osobennosti produktivnykh otlozheniy nizhnego triasa Shapkina-Yur'yakhinskogo vala (Timano-Pechorskaya neftegazonosnaya provintsiya) [Lithological features of productive sequences of the Lower Triass Shapkin-Yuryakha Shaft (Timan-Pechora Petroleum Province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/28_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/28_2017
References

   Bruzhes L.N., Izotov V.G., Sitdikova L.M. Litologo-fatsial'nye usloviya formirovaniya gorizonta Yu1 Tevlinsko-Russkinskogo mestorozhdeniya Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [Lithological and facial conditions for the formation of the Yu1 reservoir unit at the Tevlinsk-Russkin field of the Western Siberian Petroleum Province]. Georesursy, 2010, no. 2 (34), p. 6-9.
   Chalyshev V.I., Varyukhina L.M. Stratigrafiya i sporovo-pyl'tsevye kompleksy verkhnepermskikh i triasovykh otlozheniy Pechorskogo Urala i gryady Chernysheva [Stratigraphy and spore-pollen associations of the Upper Permian and Triassic sequences of the Pechora Urals and the Chernyshev Ridge]. Geologiya i poleznye iskopaemye Severnogo Urala i Timana. Syktyvkar, 1960, p. 49-58.
   Entsova F.I., Kalantar I.Z. Triasovye otlozheniya Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Triassic sediments of the Timano-Pechora oil and gas province]. Materialy po geologii vostoka Russkoy platformy. Kazan', Izd-vo Kazanskogo universiteta, 1966, p .138-189.
   Erofeev V.S., Tsekhovskiy Yu.G. Parageneticheskie assotsiatsii kontinental'nykh otlozheniy (Semeystvo aridnykh paragenezov. Evolyutsionnaya periodichnost') [Paragenetic associations of continental deposits (Family of arid parageneses, Evolutionary periodicity).]. Moscow, Nauka, 1983, 192 p.
   Ezhova A.V. Stroenie i genezis pustotnogo prostranstva v kollektorakh neftegazonosnoy tolshchi yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoy plity (Tomskaya oblast') [The structure and genesis of the void space in the reservoirs of the oil and gas bearing strata of the southeast of the Western Siberian plate (Tomsk region)]. Litosfera, 2007, no. 4, p. 115-122.
   Izotov V.G. Tekhnologicheskaya mineralogiya neftyanogo plasta [Technological mineralogy of oil reservoir]. Sovremennye metody mineralogo-geokhimicheskikh issledovaniy: sb. materialov RMO. St Petersburg, 2006, p. 140-142.
   Izotov V.G., Sitdikova L.M., Bruzhes L.N., Talipov I.F. Osobennosti struktury pustotnogo prostranstva kollektorov UV yurskogo neftenosnogo kompleksa Tevlinsko-Russkinskogo Mestorozhdeniya v svyazi s problemoy ego razrabotki [Features of the structure of the void space of the reservoirs of the Jurassic oil-bearing complex of the Tevlinsk-Russkin accumulation in connection with its development]. Georesursy, 2012, no. 1(43), p. 6-9.
   Kalantar I.Z., Tanasova S.D. Fatsial'nye kriterii pri stratifikatsii kontintal'nykh otlozheniy triasa [Facies criteria for stratification of the continental sequences of the Triassic]. Stratigrafiya i litologiya neftegazonosnykh otlozheniy Timano-Pechorskoy provintsii. Leningrad, Nedra, 1988, p. 127-134.
   Khanin A.A. Petrofizika neftyanykh i gazovykh plastov [Petrophysics of oil and gas reservoirs]. Moscow, Nedra, 1976, 259 p.
   Khaytser L.L. Novye dannye po permi i triasu r. Adz'vy (severnaya chast' gryady Chernysheva) [New data on the Permian and Triassic rivers Adzvy (the northern part of the Chernyshev Ridge)]. Byull. MOIP, 1962, Otd. geologii, no. 1, p. 57-70.
   Khellem E. Interpretatsiya fatsiy i stratigraficheskaya posledovatel'nost' [Interpretation of facies and stratigraphic sequence]. Moscow, Mir, 1983, 328 p.
   Kirichkova A.I. Stratotipicheskie i opornye razrezy nizhnego triasa Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii: litologiya, fatsial'nye osobennosti [Stratotypical and key sections of the Lower Triassic of the Timan-Pechora Province: lithology and facial features]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2013.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2013
   Kossovskaya A.G., Tuchkova M.I. K probleme mineralogo-petrokhimicheskoy klassifikatsii i genezisa peschanykh porod [The problem of mineralogical-petrochemical classification and genesis of sandstone rocks]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 1988, no. 2, p.8-24.
   Kroonenberg S.B. Effects of provenance, sorting and weathering on the geochemistry of fluvial sands from different tectonic and climatic environments. Proceedings of the 29th International Geological Congress, 1994.
   Kuznetsov V.A. Geokhimiya allyuvial'nogo litogeneza [Geochemistry of alluvial lithogenesis]. Minsk, 1973, 280 p.
   Litogeokhimiya terrigennykh assotsiatsiy yuzhnykh vpadin Predural'skogo progiba [Lithogeochemistry of terrigenous associations of the southern basins of the Predural trough]. A.V. Maslov, G.A. Mizens, L.V. Badida. Ekaterinburg, IGG UrO RAN, 2015, 308 p.
   Maynard J.B., Valloni R., Yu.H.S. Composition of modern deep sea sands from arc-related basins. Sedimentation and Tectonics on Modern and Ancient Active Plate Margins, 1982, vol. 10. Geological Society of London, Special Publications. P. 551-561.
   Morakhovskaya E.D. Trias Timano-Ural'skogo regiona (opornye razrezy, stratigrafiya, korrelyatsiya) [Trias of the Timan-Ural region (reference sections, stratigraphy, lithostratigraphyc correlation)]. Biokhronologiya i korrelyatsiya fanerozoya neftegazonosnykh basseynov Rossii. St Petersburg, VNIGRI, 2000, no. 1, 80 p.
   Morakhovskaya E.D. Triasovye litostratony Timano-Ural'skogo regiona, ikh vzaimootnosheniya i territorial'naya priurochennost' [Triassic lithostratons of the Timan-Ural region, their mutual relations and territorial confinement]. Voprosy sovershenstvovaniya stratigraficheskoy osnovy fanerozoyskikh otlozheniy neftegazonosnykh regionov Rossii. St Petersburg, Izd-vo VNIGRI, 1997, p. 34-49.
   Morakhovskaya E.D., Khramova S.N. Usloviya formirovaniya triasovykh otlozheniy Kolvinskogo megavala (Pechorskaya sinekliza) [Conditions for the formation of the Triassic deposits of the Kolvin megaval (Pechora syneclise)]. Sovetskaya Geologiya, 1979, no. 5, p. 88-94.
   Morozov V.P., Shmyrina V.A. Vliyanie vtorichnykh izmeneniy porod-kollektorov na fil'tratsionno-emkostnye svoystva produktivnykh plastov BS111 i YuS11 Kustovogo mestorozhdeniya [Influence of secondary changes in reservoir rocks on the filtration-capacitive properties of the productive layers BS111 and YUS11 of the Kustov field]. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta, Kazan', 2013, vol. 155, issue. 1, p. 95-98.
   Murav'ev I.S. Trias Pechorskogo Priural'ya [Trias of the Pechora Urals]. Materialy po geologii vostoka Russkoy platformy. - Kazan': izd-vo Kazanskogo un-ta, 1966, p. 3-37.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sand bodies - lithological traps of oil and gas]. Leningrad, Nedra, 1984, 260 p.
   Pettidzhon F., Potter P., Siver R. Peski i peschaniki [Sands and sandstones]. Moscow: Mir, 1976, 536 p.
   Prirodnye rezervuary neftegazonosnykh kompleksov Timano-Pechorskoy provintsii [Reservoirs of oil and gas bearing scructures of the Timan-Pechora Province]. E.L. Teplov, Z.V. Larionova, I.Yu. Beda, E.G. Dovzhikova, T.I. Kuranova, N.I. Nikonov, E.L.Petrenko, G.A. Shabanova. GUP RK TP NITs. St Petersburg, OOO «Renome», 2011, 286 p.
   Selli R.Ch. Drevnie obstanovki osadkonakopleniya [Ancient sedimentation environments]. Moscow, Nedra, 1989, 294 p.
   Stroenie i korrelyatsiya otlozheniy tyumenskoy svity Shaimskogo neftegazonosnogo rayona (Zapadnaya Sibir') [Structure and correlation of deposits of the Tyumen suite of the Shaim oil and gas bearing region (Western Siberia)]. V.P. Alekseev, Yu.N. Fedorov, V.A. Savenko. Ekaterinburg, Izd-vo UGGU, 2009, 227 p.
   Stupakova A.B., Kiryukhina T.A. Neftegazonosnost' Barentsevomorskogo shel'fa [Petroleum potential of the Barents Sea shelf]. Geologiya, metody poiskov, razvedki i otsenki mestorozhdeniy toplivno-energeticheskogo syr'ya. Moscow, Geoinformmark, 2001, no. 6, 62 p.
   Suttner L.J., Dutta P.K. Alluvial Sandstone. Composition and Paleoclimate. Journal of sedimentary petrology, 1986, vol. 56, no. 3, pp. 329-358.
   Timonin N.I. Pechorskaya plita: istoriya geologicheskogo razvitiya v fanerozoe [Pechora plate: the history of geological development in the Phanerozoic]. Ekaterinburg, UrO RAN, 1998, 240 p.
   Udovichenko L.A. Strukturno-veshchestvennye kompleksy i perspektivy neftegazonosnosti nizhnego triasa Timano-Pechorskoy provintsii [Structural systems and prospects of oil and gas potential of the Lower Triassic of the Timan-Pechora Province]. Zakonomernosti razmeshcheniya zon neftegazonakopleniya v Timano-Pechorskoy provintsii. Leningrad, VNIGRI, 1986, p. 66-73.
   Yudovich Ya.E., Ketris M.P. Osnovy litokhimii [Fundamentals of lithochemistry]. St Petersburg, Nauka, 2000, 479 p.