Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 27_2017 submitted on 07/28/2017 displayed on website on 08/29/2017
21 p.
pdf  Fluid type determination for oil and gas fields in the southern Denisov Depression (Timan-Pechora Province)
A number of large-, medium- and small-sized oil and gas-condensate fields has been discovered in the Denisov Depression of the Timan-Pechora Basin. Moreover, there is a long list of drillable prospects in the area. Quite often, some wells in this area produce oil while other wells, nearby and with identical hypsometric conditions, produce gas. An integrated model explaining this phenomenon and allowing the prediction of fluid type for future fields has not been developed to date. To solve this specified problem, genetic prerequisites for oil and gas field formation in the area have been studied carefully. Well testing and fluid sampling conditions have been thoroughly examined. Data on the composition of liquid and gaseous components of reservoir hydrocarbon systems have been analyzed. Interpreted modeling of fluid type in discovered fields has been performed. As a result, for the first time in the Timan-Pechora Province volatile oils have been identified. They have been characterized in comparison with oils. An alternative model for fluid type in some previously discovered fields has been proposed. Optimum conditions for well testing and fluid sampling in the southern Denisov Depression have been suggested.

Keywords: deep buried deposits, volatile oil, gas condensate, gas-oil ratio, hydrocarbon composition, Denisov Depression, Timan-Pechora Province.
article citation Senin S.V., Savelyeva A.A. Diagnostika fazovogo sostava zalezhey uglevodorodov yuzhnoy chasti Denisovskogo progiba [Fluid type determination for oil and gas fields in the southern Denisov Depression (Timan-Pechora Province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/27_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2017
References
   Bylinkin G.P. Otsenka fazovogo perekhoda glubokopogruzhennykh plastovykh flyuidov [Estimation of hydrocarbon fluid type transition for deeply-buried formation fluids]. Geologiya nefti i gaza, 2006, no. 2, pp. 55-60.
   Cronquist C. Otsenka i razrabotka plastov s letuchei neftyu [Evaluating and producing of the volatile oil reservoirs]. Neft, gaz i neftekhimiya za rubezhom, 1979, no. 4, pp. 21-32.
   Danilevsky S.A., Sklyarova Z.P., Trifachev Yu.M. Geoflyuidalnye sistemy Timano-Pechorskoi provincii [Geofluidal systems of the Timan-Pechora Province]. Ukhta, 2003, p. 298.
   Geologo-geokhimicheskie metody otsenki neftegazonosnosti lokalnykh ob’ektov [Geologic/geochemical methods for assessment of oil and gas potential of local structures]. V.A. Chakhmachev, A.A. Aksenov, E.A. Bars, T.P. Zhuze, V.I. Tikhomirov. Moscow, IGiRGI, 1993, p. 206.
   Mamuna V.N., Trebin G.F., Ulyaninsky B.V. Eksperimentalnoye issledovanie plastovykh neftei [Experimental investigation of reservoir oils]. Moscow, GOSINTI, 1960, p. 143.
   McCain W.D., Jr. The properties of petroleum fluids. 2nd ed. - Tulsa, Oklahoma, PennWell Publishing Company, 1990, 548 p.
   Moses P.L. Engineering Applications of Phase Behavior of Crude Oil and Condensate Systems. Journal of Petroleum Technology, 1986, vol. 38, issue 07, p. 715-723.
   Nefteobrazovanie v otlozheniyakh domanikovogo tipa [Oil formation in the sediments of Domanik type]. S.G. Neruchev, E.A. Rogozina, G.M. Parparova, I.A. Zelichenko, N.P. Silina, B.A. Lebedev, P.A. Trushkov, S.N. Beletskaya, V.S. Sobolev, V.K. Shimanskiy, V.M. Beketov, N.A. Galishev, A.I. Ginzburg, A.V. Zhukova, Z.G. Kaplan, L.I. Klimova, G.V. Lebedeva, G.V. Maevskaya, V.A. Rudavskaya, R.S. Sakhibgareev, P.I. Sergeenok, I.L. Solov'eva, M.I. Soroko, N.A. Tarasenko, E.M. Fayzullina, V.A. Fedorova, A.I. Shapiro. Leningrad: Nedra, 1986, 247 p.
   Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseina [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. T.K. Bazhenova, V.K. Shimansky, V.F. Vasilyeva, A.I. Shapiro, L.A. Gembitskaya, A.I. Klimova, St. Petersburg, VNIGRI, 2008, p. 162.
   Senin S.V., Savelyeva A.A. Pervichnaya diagnostika fazovogo sostava zalezhei UV na bolshikh glubinakh (na primere yuzhnoi chasti Denisovskogo progiba [Primary determination of fluid type in deep-seated hydrocarbon fields (examples from the southern Denisov Depression)]. Geologiya i mineralnye resursy Evropeiskogo severo-vostoka Rossii (Transactions of the XVI Geological Congress of the Komi Republic), Syktyvkar, Komi Science Center, Uralian branch of the Russian Academy of Sciences, 2014, pp. 140-142.
   Sklyarova Z.P. Geokhimiya trudnoizvlekaemyh uglevodorodnykh flyuidov Timano-Pechorskoi provincii [Geochemistry of hard-to-produce hydrocarbon fluids in the Timan-Pechora Province]. Ukhta, 2007, p. 68.
   Staroselsky V.I. Etan, propan, butan v prirodnykh gazakh neftegazonosnykh basseinov [Ethane, propane, butane in natural gases of petroleum basins]. Moscow, Nedra, 1990, p. 186.
   Volkov A.N., Ogdanets L.V. Problemy osvoeniya glubokozalegayushchikh zalezhei uglevodorodov [Problems facing development of deep-seated hydrocarbon fields]. Geologiya i mineralnye resursy Evropeiskogo severo-vostoka Rossii (Transactions of the XVI Geological Congress of the Komi Republic), v. III: Syktyvkar, Komi Science Center, Uralian branch of the Russian Academy of Sciences, 2014, pp. 34-36.