Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 45_2016 submitted on 10/24/2016 displayed on website on 11/25/2016
29 p.
pdf  Petroleum source formations of the Russian ancient platforms and their petroleum potential
The comparative analyses of petroleum source formations of the Russian ancient platform (Siberian and Eastern European) and their oil and gas potential is presented. The comparative characteristics of oil and gas potential of three major oil and gas bearing basins of ancient platforms (Lena-Tunguska, Volga-Urals and Timan-Pechora) are given. The relationship between oil and gas potential, the nature of hydrocarbon sources and geohistorical development is evidently in the exploration extent of these basins.

Keywords: petroleum source formation, petroleum basin, ancient platforms, petroleum potential of Siberian and East European platforms.
article citation Bazhenova T.K. Neftegazomaterinskie formatsii drevnikh platform Rossii i neftegazonosnost' [Petroleum source formations of the Russian ancient platforms and their petroleum potential]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/45_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2016
References
   Bazhenova T.K. Evolyutsiya neftegazoobrazovaniya i neftegazonakopleniya v paleozoe dopaleozoe Sibirskoy platformy i prognoz neftegazonosnosti [Petroleum formation and accumulation in the Prepaleozoic and Paleozoic Siberian platform outlook]. Synopsis of the dissertation for the degree of Doctor in geological and mineralogical sciences. St. Petersburg: VNIGRI, 1992, 50 p.
   Bazhenova T.K., Bogoslovskiy S.A., Shapiro A.I. Otsenka masshtabov neftegazoobrazovaniya v Korotaikhinskoy vpadine Timano-Pechorskogo basseyna (v svyazi s razdel'nym zonal'nym prognozom nefte - i gazonosnosti) [Assessment of petroleum resources in the Korotaikha basin Timan-Pechora (associated with a separate area forecast for petroleum potential)]. Zony kontsentratsii uglevodorodov v neftegazonosnykh basseynakh sushi i akvatoriy. St. Petersburg: VNIGRI, 2010, p. 26-31.
   Bazhenova T.K., Bogoslovskiy S.A., Shapiro A.I., Vasil'eva V.F., Rogozina N.A. Organicheskaya geokhimiya osadochnogo vypolneniya Vychegodskogo progiba (Russkaya plita) i ego geotermicheskaya istoriya [Vychegda trough (Russian plate) - organic geochemistry and geothermal history of sedimentary fill]. Neftegazovaya geologiya Teoriya i praktika, 2013, vol. 8, no. 3, http://www.ngtp.ru/rub/1/37_2013.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2013
   Bazhenova T.K., Gembitskaya L.A. Masshtaby emigratsii uglevodorodov iz neftegazomaterinskikh gorizontov dokembriya Sredne-Russkogo basseyna (v svyazi s prognozom neftegazonosnosti) [The migration scale of hydrocarbons from the Precambrian source rocks in the Midle-Russian basin and their petroleum potential forecast)]. Litologiya i poleznye iskopaemye tsentral'noy Rossii. Voronezh, 2000, p. 9-10.
   Bazhenova T.K., Shapiro A.I., Vasil'eva V.F., Otmas A.A. Geokhimiya organicheskogo veshchestva i generatsiya uglevodorodov v nizhnesiluriyskikh otlozheniyakh Kaliningradskoy oblasti [Geochemistry of organic matter and generation of hydrocarbons in the Lower Silurian deposits of the Kaliningrad region]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2012, vol. 7, no. 2, http://www.ngtp.ru/rub/1/18_2012.pdf
   Evolyutsiya neftegazoobrazovaniya i neftegazonakopleniya na yugo-zapade Sibirskoy platformy [Petroleum formation and accumulation in the southwest part of the Siberian Platform]. T.K. Bazhenova, A.I. Shapiro, V.F. Vasil'eva, N.B. Vishnevskaya, A.I. Klimova, N.T.Kunaeva, N.A. Rogozina, G.V. Turenkova. St. Petersburg: VNIGRI, 2015, 147 p.
   Filiptsov Yu.A., Mel'nikov N.V., Efimov A.S., Vil'chak V.I, Goryunov N.A., Evgrafov A.S., Smirnov E.V., Shcherbakov V.A., Kultyshev V.E. Nizhne-srednekembriyskiy rifogennyy bar'er na severe Sibirskoy platformy – ob"ekt pervoocherednykh neftegazopoiskovykh rabot [Lower – Middle Cambrian barrier reef in the north of the Siberian platform - the object of primary oil and gas exploration]. Geologiya i mineral'no- syr'evye resursy Sibiri, 2014, no. 2 (18), p. 25-35.
   Kiryukhina T.A., Fadeeva N.P., Stupakova A.V., Poludetkina E.N., Sautkin R.S. Domanikovye otlozheniya Timano-Pechorskogo i Volgo-Ural'skogo basseynov [Domanik deposits of Timan-Pechora and Volga-Urals basin]. Geologiya nefti i gaza, 2013, no. 3, p. 76-87.
   Larskaya E.S. Diagnostika i metody izucheniya neftegazomaterinskikh tolshch [Diagnosis and methods of studying petroleum source rocks]. Moscow, Nedra, 1983. - 196 s.
   Larskaya E.S. Printsipy i metody vydeleniya neftegazomaterinskikh tolshch i otsenka masshtabov neftegazoobrazovaniya (na primere paleozoyskikh otlozheniy Russkoy plity) [Principles and methods for source rocks sequences separating - for example, the Paleozoic sediments of the Russian Platform)]. Dissertation for the degree of Doctor in geological and mineralogical sciences. Moscow, 1979, 426 p.
   Mel'nikov N.V., Kilina L.I., Krinin, V.A., Khomenko A.V. Neftegazonosnost' kembriyskikh rifov Suringdakonskogo svoda [Petroleum potential of the Cambrian reefs Suringdak arch]. Teoriya i regional'nye problemy geologii nefti i gaza. Novosibirsk: Nauka, 1991, p. 180-189.
   Nerastvorimoe organicheskoe veshchestvo osadochnykh porod – ob"ekt organicheskoy geokhimii [Insoluble organic matter of sedimentary rocks - the object of organic geochemistry]. T.K. Bazhenova, G.M. Borovaya, L.A. Gembitskaya, N.P. Fadeeva. Moscow, «Geoinformmark», 1993, 56 p.
   Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. T.K. Bazhenova, V.K. Shimanskiy, V.F. Vasil'eva, A.I. Shapiro, L.A. Gembitskaya, A.I. Klimova. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, 162 p.
   Osobennosti nakopleniya i preobrazovaniya organicheskogo veshchestva v dokamennougol'nykh otlozheniyakh Russkoy platformy [Features of accumulation and transformation of organic matter in the Pre-Carboniferous section of the Russian Platform]. E.S. Larskaya, K.F. Rodionova, O.P. Chetverikova, O.P. Zagulova, M.V. Miloradova, A.M. Teshin, V.R. Poznukhova. Moscow, Nedra, 1974, 203 p.
   Shiganova O.V., Dykhan S.V., Sobolev P.N., Surnin A.I. Geokhimicheskaya i gidrogeologicheskaya kharakteristika vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Lenno-Tungusskoy NGP v parametricheskikh skvazhinakh 2008-2010 gg. [The geochemical and hydrogeological study of Vendian - Lower Cambrian section using the exploratory type stratigraphic test wells drilled in the period 2008-2010 (Lena-Tunguska Basin)]. Neftegeologicheskiy prognoz i perspektivy razvitiya neftegazovogo kompleksa vostoka Rossii. St. Petersburg: VNIGRI, 2010, p. 199-204.