Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 19_2016 submitted on 03/31/2016 displayed on website on 05/31/2016
24 p.
pdf  Continental Jurassic stratigraphy of Irkutsk amphitheater
The article clarifies the taxonomic composition of taphoflora in scattered outcrops sections of Jurassic continental deposits within Irkutsk surrounding area, the right bank of Angara River, Cheremkhovsky and Azejsky coal pits where the formation included in exploration were first identified. For the first time the results of paleo-flora research has become the fundamental basis for substantiation of spatial ratio of deposits from scattered outcrops and stratigraphic position of previously established here stratigraphic units in the unified section of the Jurassic strata of the Irkutsk basin. The sequence of lithostratigraphic units in the coal-bearing strata section was adjusted along with their nomenclature and distribution within the stratotype area of the basin. Two phytostratigraphic alternating complex along the section were distinguished - Cheremkhovsky and Pre-Sayan. Preliminary comparative analysis of the taxonomic composition of Irkutsk taphoflora and taphoflora of Western Siberia has revealed their full identity, allowing to more confidently to justify the age of the phytostratigraphic plant complexes of continental Jurassic within Irkutsk basin and corresponding lithostratigraphic units - the end of the Early and the first half of the Middle Jurassic.

Keywords: Jurassic continental deposits, lithostratigraphic units, spatial relations, Lower and Middle Jurassic, taphoflora, phytostratigraphic complexes, Irkutsk coal basin.
article citation Kirichkova A.I., Kostina E.I., Nosova N.V. O stratigrafii kontinental'noy yury Irkutskogo amfiteatra [Continental Jurassic stratigraphy of Irkutsk amphitheater]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/19_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/19_2016
References
   Chumakov N.M. Akulov N.I., Frolov. A.O., Mashchuk I.M., Akulova V.V. Yurskie otlozheniya yuzhnoy chasti Irkutskogo osadochnogo basseyna [Jurassic deposits of the southern part of Irkutsk sedimentary basin]. Stratigrafiya. Geol. Korrelyatsiya, 2015, vol. 23, no. 4, p. 40-63.
   Chekanovskiy A.L. Geologicheskie issledovaniya v Irkutskoy gubernii, sovershennye po porucheniyu Sibirskogo otdeleniya Russkogo Geograficheskogo obshchestva [Geological studies in the Irkutsk region, committed on behalf of the Siberian Branch of the Russian Geographical Society]. Tr. Russk. Geogr. Obshchestva. - Irkutsk, 1874, 398 p.
   Deev Yu.P. Stratigraficheskiy razrez yurskikh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Stratigraphic section of the Jurassic deposits of the Irkutsk coal-bearing basin]. Proceedings of the Inter-Ministerial meeting on the development of unified stratigraphic schemes Siberia, 1956. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1957, p. 58-67.
   Doludenko M.P., Kostina E.I. O khvoynykh roda Elatides [About coniferous of Elatides genus]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1987, no. 1, p. 110-114.
   Doludenko M.P., Rasskazova E.S. Ginkgovye i chekanovskievye [Ginkgoales and Czekanowskiales]. Mezozoyskie rasteniya (ginkgovye i chekanovskievye) Vostochnoy Sibiri. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1972, vol. 230, p. 7-43.
   Ermolaev D.I. K voprosu o vozraste uglenosnykh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna [On the question of the age of coal-bearing deposits of the Irkutsk coal-bearing basin]. Materialy po geologii i poleznym iskopaemym Vostochnoy Sibiri. Irkutsk: Irkuts. geol. upravl., 1958, vol. 3, p. 17-21.
   Ermolaev D.I., Teslenko Yu.V. Paleobotanicheskie materialy k stratigrafii yurskikh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Paleobotanical materials to the stratigraphy of the Jurassic deposits of the Irkutsk coal-bearing basin]. Dokl. AN SSSR, 1964, vol. 55, no. 3, p. 562-564.
   Frolov A.O., Mashchuk I.M. Novyy paporotnik iz nizhneyurskikh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna (Vostochnaya Sibir') [New fern from the Lower Jurassic deposits of the Irkutsk coal-bearing basin (Eastern Siberia)]. Paleontologicheskiy zhurnal, 2015, no. 4, p. 91-95.
   Heer O. Beitrage zur fossilen Flora Sibiriens und des Amurlandes. Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersburg, 1878. V. 25. N. 6. p. 1-58.
   Heer O. Beitrage zur Jura-Flora Ostsibiriens gegrundet auf die von Herrn Richard Maak in Ust-Balei gesammelten Pflanzen. Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersburg, 1880. V. 27. N. 10. p. 34.
   Heer O. Beitrage zur Jura-Flora Ostsibiriens und des Amurlandes. Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersburg, 1876. V. 22. N. 12. p. 1-122.
   Khakhlov V.A. Iskopaemye rasteniya Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Fossil plants of the Irkutsk coal-bearing basin]. Izv. Sib. otd-niya Geol. Kom., 1924, vol. 4, vol. 2, p. 1-39.
   Kirichkova A.I., Batyaeva S.K., Bystritskaya L.I. Fitostratigrafiya yurskikh otlozheniy yuga Zapadnoy Sibiri [Phytostratigraphy of Jurassic deposits of the south of Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1992, 216 p.
   Kirichkova A.I., Bystritskaya L.I. Znachenie Coniopteris i Czekanowskiales dlya stratigrafii yury Zapadnoy Sibiri [Meaning of Coniopteris and Czekanowskiales for Jurassic stratigraphy of Western Siberia]. Stratigrafiya. Geol. Korrelyatsiya, 2002, vol. 10, no. 3, p. 35-52.
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Bystritskaya L.I. Fitostratigrafiya i flora yurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Phytostratigraphy flora and Jurassic deposits of Western Siberia]. St. Petersburg: Nedra, 2005, 377 p.
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Travina T.A. Novyy vid roda Osmunda L. iz yurskikh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna [A new species of the Osmunda L. genus of Jurassic deposits of the Irkutsk coal-bearing basin]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1999, no. 2, p. 83-89.
   Kirichkova A.I., Travina T.A. Fitostratigrafiya yurskikh otlozheniy Kanskogo uglenosnogo basseyna [Phytostratigraphy of Jurassic deposits Kan carboniferous basin]. Bio- i litostratigrafiya mezozoya neftegazonosnykh rayonov SSSR. Leningrad VNIGRI, 1990, p. 69-94.
   Kirichkova A.I., Travina T.A. Fitostratigrafiya yurskikh uglenosnykh otlozheniy Irkutskogo basseyna [Phytostratigraphy of Jurassic coal-bearing deposits of the Irkutsk basin]. Stratigrafiya. Geol. Korrelyatsiya, 2000, vol.8, no. 6, p. 89-102.
   Kirichkova A.I., Travina T.A. O sfenopteroidnykh paporotnikakh yury Irkutskogo basseyna (mestonakhozhdeniya Ust'-Baley i gora Kaya) [About sphenopteroidnyh Jurassic ferns of Irkutsk basin (location Ust-Baley and Mount Kaya)]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1993, no. 4, p. 106-114.
   Kirichkova A.I., Travina T.A., Bystritskaya L.I. Rod Phoenicopsis (Sistematika, istoriya, rasprostranenie, znachenie dlya stratigrafii) [Genus Phoenicopsis (Systematics, history, distribution, value for stratigraphy)]. Biokhronologiya i biostratigrafiya fanerozoya neftegazonosnykh basseynov Rossii. St. Petersburg: VNIGRI, 2002, vol. 3, 205 p.
   Korovin M.K. Cheremkhovskiy kamennougol'nyy rayon [Cheremkhovo coal district]. Izv. Sib. otd. Geol. kom-ta. Tomsk, 1922, vol. 2, vol. 4, 64 p.
   Korovin M.K. Cheremkhovskiy uglenosnyy basseyn [Cheremkhovo coal basins]. Izv. Sib. otd. Geol. kom-ta. Tomsk, 1921, vol. 2, vol. 4. 48 p.
   Kostina E.I. Yurskaya flora Kanskogo uglenosnogo basseyna [Jurassic flora of Kan coal-bearing basin]. Moscow: GEOS, 2004, 166 p.
   Kostina E.I., Herman A.B., Kodrul T.M. Early Middle Jurassic (possibly Aalenian) Tsagan-Ovoo Flora of Central Mongolia. Rev. Palaeobotany, Palynology, 2015. N. 220. P. 44–68. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.revpalbo.2015.04.010
   Krasser F. Fossile Pflanzen aus Transbaikalien, Mongolei und Mandschurei. Akad. Wiss. Wien Denkschir., 1905. Bd. 78. p. 589-634.
   Krassilov V.A., Bugdaeva E. V. Gnetalian plants from the Jurassic of Ust-Balej, East Siberia. Rev. Palaeobotany, Palynology, 1988. N. 53. 359-374 p.
   Odintsov M.M., Kashik p.A., Il'yukhina A.V. et al. Yurskie kontinental'nye otlozheniya yuga Sibirskoy platformy [The Jurassic continental sediments of south of the Siberian platform]. Editor M.M. Odintsov. Moscow: Nauka, 1967, 324 p.
   Odintsova M.M. Palinologiya rannego mezozoya Sibirskoy platform [Palynology of early Mesozoic of the Siberian platform]. Novosibirsk: Nauka, 1977, 116 p.
   Otten F.F. Irkutskiy uglenosnyy basseyn [Irkutsk coal basins]. Trudy Vost.-Sib. geol.- razved. Tresta, 1934, vol. 1, 65 p.
   Otten F.F., Deev Yu.P. Irkutskiy uglenosnyy basseyn [Irkutsk coal basins]. Mineral'nye resursy Vostochnoy Sibiri. Irkutsk, 1937, vol. 1, p. 51-148.
   Pekarets P.A., Tkalich S.M. Irkutskiy uglenosnyy basseyn [Irkutsk coal-bearing basin]. Geologiya mestorozhdeniya uglya i goryuchikh slantsev SSSR. Moscow: Nedra, 1964, vol. 8, p. 539-547.
   Prinada V.D. Mezozoyskaya flora Vostochnoy Sibiri i Zabaykal'ya [Mesozoic flora of Eastern Siberia and Baikal]. Moscow: Gosgeoltekhizdat, 1962,368 p.
   Prinada V.D. O mezozoyskoy flore Sibiri [About Mesozoic flora of Siberia]. Irkutsk: Irkutskiy Gos. Universitet, 1944, 35 p.
   Resheniya 3-go Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po mezozoyu i kaynozoyu Sredney Sibiri [Decisions of the 3rd Regional Interagency stratigraphic Meeting on Mesozoic and Cenozoic of Central Siberia]. Novosibirsk, 1978. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 1981, 89 p.
   Samylina V.A.Sistematika roda Phoenicopsis [The taxonomy of the genus Phoenicopsis]. Mezozoyskie rasteniya (ginkgovye i chekanovskievye) Vostochnoy Sibiri. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1972, vol. 230, p. 44-81.
   Samylina V.A., Kirichkova A.I. Rod Czekanowskia. Sistematika, istoriya, rasprostranenie, znachenie dlya stratigrafii [Genus Czekanowskia. Systematics, history, distribution, value for stratigraphy]. Leningrad: Nauka, 1991, 143 p.
   Shurygin B.N., Ankudimova L.A. O novykh svitakh Angarskoy mezhgornoy vpadiny [On the new suites Angarsk intermountain hollows]. Geologiya, geofizika, 1981, no.7, p. 50-55.
   Shurygin B.N., Nikitenko B.L., Devyatov V.P., Il'ina V.I., Meledina S.V., Gaydeburova E.A., Dzyuba O.S., Kazakov A.M., Mogucheva N.K. Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Yurskaya sistema [The stratigraphy of oil and gas basins of Siberia. Jurassic system]. Editor B.N. Shurygin. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, filial «GEO», 2000. 480 p.
   Stratigraficheskiy kodeks Rossii. Izdanie tret'e [Russia Stratigraphic Code. Third Edition]. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2006, 96 p.
   Stratigraficheskiy slovar' SSSR [Stratigraphic Dictionary USSR]. Leningrad: Nedra, 1979, vol. 2, 591 p.
   S'yuord S.Ch., Tomas G.G. Yurskie rasteniya Balaganskogo uezda Irkutskoy gubernii [Jurassic plants of Balagansk County of Irkutsk province]. Trudy Geol. kom-ta, 1911, Nov. seriya, vol. 73, 22 p.
   Tetyaev M.M. K geologii Zapadnogo Pribaykal'ya [By the geology of the West Baikal area]. Materialy po obshchey i prikladnoy geologii, 1916, vol. 2. 55 p.
   Tetyaev M.M. Yavleniya shar'yazha v Vostochnom Sayane [Phenomena thrusts in the Eastern Sayan]. Vestn. Geol. Kom., 1927, no. 10, p. 3-8.
   Trudy Mezhvedomstvennogo soveshchaniya po razrabotke unifitsirovannykh stratigraficheskikh skhem Sibiri, 1956 [Proceedings of the Inter-Ministerial meeting on the development of unified stratigraphic schemes Siberia, 1956]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1957, 575 p.
   Turutanova A.I. Iskopaemye rasteniya Irkutskogo uglenosnogo basseyna. Yurskie paporotniki [Fossil plants of the Irkutsk coal-bearing basin. Jurassic ferns]. Izv. Sib. Geol. kom-ta. Tomsk, 1920, vol. 1, issue 5, 23 p.
   Voropinov V.S., Ermolaev D.I. Fauna i flora ust'-baleyskoy yury [The fauna and flora of the Ust-Baley Jurassic]. Geologiya i geofizika, 1966, no. 5, p. 30-37.
   Zhemchuzhnikov Yu.A. Razrez yurskikh uglenosnykh otlozheniy po r. Angara [The section of the Jurassic coal-bearing sediments on the Angara River]. Izv. geol. kom-ta, 1925, vol. XLIV, no. 6, p. 699-718.