Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 17_2016 submitted on 11/16/2015 displayed on website on 05/25/2016
19 p.
pdf  The biostratigraphical study of Vendian sections from the southern part of Eastern Siberia – new points of view
The boundary between the Lower and Middle Carboniferous section was identified by a maximum regression and biostratigraphically by the appearance of Declinognathodus genus conodonts. The assemble of typical association for Middle Carboniferous conodonts (Declinognathodus noduliferus, D. lateralis and D. inaequalis) together with typical for Early Carboniferous foraminifera (Rectoendothyra donbassica, Endothyranopsis umbonatus, Janischewskina sp., Eostaffell amirifica and Eostaffellina actuosa subsymmetrica, E. monstruosa al.) are in close vicinity of the biostratigraphic boundary.

Keywords: Lower Carboniferous, Middle Carboniferous, stratigraphically boundary, foraminifera, conodonts, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Gorshkov D.A. Biostratigraficheskie issledovaniya vendskikh otlozheniy yuzhnoy chasti Sibirskoy platformy [The biostratigraphical study of Vendian sections from the southern part of Eastern Siberia – new points of view]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/17_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/17_2016
References
   Chumakov N.M. Dokembriyskiye oledeneniya i soputstvuyushchiye im biosfernyye sobytiya [Precambrian glaciation and related events biosphere]. Stratigrafiya. Geol. Korrelyatsiya, 2010, vol. 17, no. 5, p. 3-15.
   Chumakov N.M. Zakonomernosti klimaticheskikh izmeneniy po geologicheskim dannym [Patterns of climate change on geological data]. Stratigrafiya. Geol. Korrelyatsiya, 2004, vol. 12, no. 2, p. 7-32.
   Chumakov N.M., Semikhatov M.A., Sergeyev V.N. Opornyy razrez vendskikh otlozheniy yuga Sredney Sibiri [Key section of the Vendian of south Middle Siberia]. Stratigrafiya. Geol. Korrelyapiya, 2013, vol. 21, no. 4,p. 1-26.
   Fayzullin M.Sh. Novyye dannyye o mikrofossiliyakh baykaliya Patomskogo nagor'ya [New data about the Baikalian microfossils of Patom Highland]. Geologiya i geofizika, 1998, vol. 39, no. 3, p. 328–337.
   Golubkova E.Yu., Rayevskaya E.G., Kuznetsov A.B. Nizhnevendskiye kompleksy mikrofossiliy Vostochnoy Sibiri v reshenii stratigraficheskikh problem regiona [Lower Vendian microfossils complexes of the Eastern Siberia in solving stratigraphic problems of the region]. Stratigrafiya. Geol. korrelyatsiya, 2010, vol. 18, no. 4, p. 3–27.
   Grausman V.V., Rudavskaya V.A., Vasil'yeva N.I. Stratigrafiya verkhnego dokembriya i nizhnego kembriya Olenekskogo podnyatiya [Stratigraphy of the Upper Precambrian and Lower Cambrian of the Olenek uplift]. Otechestv. Geologiya, 1996, no. 8, p. 30–35.
   Grey K. Ediacarian palynology of Australia. Assoc. Austral. Palaeontol. Mem., 2005, vol. 31, 439 p.
   Grey K., Calver C.R. Correlating the Ediacaran of Australia.The Rise and Fall of the Ediacaran Biota. Eds. Vickers-Rich P., Komarower P. Geol. Soc. Spec. Publ. London, 2007, vol. 286, p. 115–135.
   Khomentovskiy V.V., Postnikov A.A., Fayzullin M.Sh. Baykaliy stratotipicheskoy mestnosti [Baikalian stratotype area]. Geologiya i geofizika, 1998, vol. 39, no. 11, p. 1505–1517.
   Khomentovskiy V.V., Postnikov A.A., Karlova G.A., Kochnev B.B., Yakshin M.S., Ponomarchuk V.A. Vend Baykalo-Patomskogo nagor'ya (Sibir') [Vendian of Baikal-Patom Highland (Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2004, vol. 45, p. 465-484.
   Kochnev B.B., Karlova G.A. Novyye dannyye po biostratigrafii nemakit-daldynskogo yarusa venda yuga Sibirskoy platform [New data at biostratigraphy of the Nemakit-Daldyn age of Vendian of southern Siberian platform].Stratigrafiya. Geol. Korrelyatsiya, 2010, vol. 18, no. 5, p. 28-41.
   Kolosov P.N. Verkhnedokembriyskiye paleoal'gologicheskiye ostatki Sibirskoy platformy [Upper Precambrian paleoalgological remnants of the Siberian platform]. Moscow: Nauka, 1982, 93 p.
   Lo S.C. Microbial fossils from the Lower Yudoma Suite, Earliest Phanerozoic, Eastern Siberia. Precambrian Res., 1980, vol. 13, p. 109–166.
   Mel'nikov N.V. Vend-kembriyskiy solenosnyy basseyn Sibirskoy platform [Vendian-Cambrian saliferous pool of the Siberian platform]. Novosibirsk: Izd. SO RAN, 2009, 146 p.
   Mel'nikov N.V., Yakshin M.S., Shishkin B.B., Yefimov A.O., Karlova G.A., Kilina L.I., Konstantinova L.N., Kochnev B.B., Krayevskiy B.G., Mel'nikov P.N., Nagovitsin K.E., Postnikov A.A., Ryabkova L.V., Terleyev A.A., Khabarov E.M. Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Rifey i vend Sibirskoy platformy i yeye skladchatogo obramleniya [Stratigraphy of the Siberian oil and gas basins. Riphean and Vendian of the Siberian Platform and its folded frame]. Novosibirsk: Geo, 2005, p. 9-11, 37-39, 249-272.
   Moczydlowska M. Taxonomic review of some Ediacaran acritarchs from the Siberian Platform. Precambrian Res., 2005, 136, p. 283–307.
   Moczydlowska M., Nagovitsin K.E. Ediacaran radiation of organic-walled microbiota recorded in the Ura Formation, Patom Uplift, East Siberia. Precambrian Research, 2012, vol.. 198-199, p. 1-24.
   Moczydlowska M., Vidal G., Rudavskaya V.A. Neoproterozoic (Vendian) phytoplankton from the Siberian Platform, Yakutia. Palaeontology, 1993, vol. 36, p. 495–521.
   Nagovitsin K.E. Mikrofossilii i stratigrafiya verkhnego rifeya yugo-zapadnoy chasti Sibirskoy platform [Microfossils and stratigraphy of the Upper Riphean southwestern part of the Siberian platform]. Novosibirsk, 2001.
   Nagovitsin K.E. Okremnennyye mikrobioty verkhnego rifeya Yeniseyskogo kryazha (Vostochnaya Sibir') [Silicified microbiota of Upper Riphean of the Yenisei Ridge (Eastern Siberia)]. Novosti paleontologii i stratigrafii: supplement to the journal Geologiya i geofizika, 2000, vol. 41, 2/3, p. 7-31.
   Nagovitsin K.E., Fayzullin M.Sh., Yakshin M.S. Novyye formy akantomorfnykh akritarkh baykaliya Patomskogo nagor'ya (urinskaya svita, Vostochnaya Sibir') [New forms of acanthomorph acritarch of the Baikalian Patom Highland (Ura suite, Eastern Siberia)]. Novosti paleontologii i stratigrafii. V. 6–7: supplement to the journal Geologiya i geofizika. 2004, vol. 45, p. 7–19.
   Nagovitsin K.Ye., Kochnev B.B. Mikrofossilii i biofatsii vendskoy iskopayemoy bioty yuga Sibirskoy platform [Microfossils and biofacies of the Vendian fossil biota of southern Siberian platform]. Geologiya i geofizika, 2015, vol. 56, no. 4, p. 748—760.
   Nagovitsin K.E., Kochnev B.B. Paleoekologiya mikrobial'nykh soobshchestv vanavarskoy svity venda Katangskoy sedloviny (vnutrenniye rayony Sibirskoy platformy) [Paleoecology of microbial communities of the Vanavara suite of Vendnian Katanga saddle (inland areas of the Siberian platform)]. Stroyeniye litosfery i geodinamiki: Materials of XXII All-Russian youth conference, 2007, p. 90-91.
   Pyatiletov V.G. Yudomskiy kompleks mikrofitofossiliy Yuzhnoy Yakutii [Yudomian microphytofossils of South Yakutia]. Geologiya i geofizika, 1980, no.7, p. 8–20.
   Resheniya Chetvertogo Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po utochneniyu i dopolneniyu stratigraficheskikh skhem venda i kembriya vnutrennikh rayonov Sibirskoy platform [Decisions of the Fourth Meeting of Interdepartmental Regional Stratigraphic to clarify and supplement stratigraphic schemes Vendian and Cambrian inland areas of the Siberian platform]. Novosibirsk: Publ. SNIIGGiMS, 1989. 64 p.
   Reytlinger E.A. Atlas mikroskopicheskikh organicheskikh ostatkov i problematiki drevnikh tolshch Sibiri [Atlas of microscopic organic matter and issues of the ancient strata of Siberia]. Moscow: publ. AS USSR, 1959. 62 p.
   Sergeev V.N., Knoll, A.H., Vorobeva, N.G. Ediacaran microfossils from the Ura Formation, Baikal-Patom Uplift, Siberia: taxonomy and biostratigraphic signi?cance. Journal of Paleontology, 2011, vol. 85, p. 987–1011.
   Sergeyev V.N. Okremnennyye mikrofossilii dokembriya: priroda, klassifikatsiya i biostratigraficheskoye znacheniye [Silicified microfossils of Precambrian: nature, classification and biostratigraphic significance]. Moscow: Geos. Proceedings of GIN, 2006. vol. 567, 280 p.
   Sergeyev V.N. Okremnennyye mikrofossilii yudomskoy serii venda Uchuro - Mayskogo regiona Sibiri: Fatsial'naya zavisimost' i biostratigraficheskiye vozmozhnosti [Vendian silicified microfossils of Uchur - Maya region Yudoma series of Siberia: the social dependence and biostratigraphic opportunities]. Stratigrafiya. Geol. Korrelyatsiya, 2002, v. 10, no. 6, P. 20-39.
   Sergeyev V.N., Semikhatov M.A., Fedonkin M.A., Vorob'yeva N.G. Osnovnyye etapy razvitiya organicheskogo mira: soobshcheniye 2. Pozdniy proterozoy [The main stages of development of the organic world: Post 2. Late Proterozoic]. Stratigrafiya. Geol. Korrelyatsiya, 2010, vol. 18, no. 6, p. 3–34.
   Shibina T.D., Klyarovskaya A.V., Kokhanova A.N. Litologiya verkhnerifeysko-nizhnesrednekembriyskogo terrigenno-karbonatnogo kompleksa Predpatomskogo progiba [Lithology of the Upper-Riphean to Lower-Middle-Cambrian clastic-carbonate complex of Predpatom deflection]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2012, vol. 7, no.1, p. 1-28.
   Sorokhtin O.G., Ushakov S.A. Razvitiye Zemli [The development of the Earth]. Moscow: Publ. of MSU, 2002, 506 p.
   Stanevich A.M., Kornilova T.A., Mazukabzov A.M., Vakhromeyev A.G. Korrelyatsiya i mikrofossilii vend-kembriyskikh otlozheniy, vskrytykh Chaykinskoy parametricheskoy skvazhinoy 279 [Correlation and microfossils of Vendian-Cambrian deposits exposed Chaykinskaya parametric bore 279]. News of the Irkutsk State University, 2015, vol. 12, p. 124–135.
   Vendskaya sistema. Istoriko-geologicheskoye i paleontologicheskoye obosnovaniye [Vendian system. Historical and geological and paleontological evidence]. V. 1. Paleontologiya. Executive editors – Sokolov B.S., Fedonkin M.A. M.: Nauka, 1985, 224 p.
   Volkova N.A., Kir'yanov V.V., Pyatiletov V.G. Rudavskaya V.A., Treshcherenkova A.A., Fayzulina Z.Kh., Yankauskas T.V. Mikrofossilii verkhnego dokembriya Sibirskoy platformy [Upper Precambrian microfossils of the Siberian platform ]. News of AS USSR. Ser. Geol., 1980, no. 1, p. 23–29.
   Vorob'yeva N.G., Sergeyev V.N., Chumakov N.M. Novyye nakhodki rannevendskikh mikrofossiliy v urinskoy svite: peresmotr vozrasta Patomskogo kompleksa Sredney Sibiri [The new Finds of Early Vendian microfossils in the Ura suite: revision of Patom complex age of the Middle Siberia]. Reports of the Academy of Sciences, 2008, vol. 419, no. 6, p. 782-787.
   Yakshin M.S. Vodoroslevyye mikrofossilii iz opornogo razreza Patomskogo nagor'ya (Sibirskaya platforma) [Algal microfossils from the key section of Patom Highland (Siberian platform)]. Novosti paleontologii i stratigrafii: supplement to the journal Geologiya i geofizika, 2002, vol. 43/5, p. 12-31.
   Yakshin M.S., Nagovitsin K.E., Fayzullin M.Sh. Evolyutsiya vodoroslevykh soobshchestv [Evolution of algal communities]. Novosti paleontologii i stratigrafii: supplement to the journal Geologiya i geofizika, 2004, vol. 45/6-7, p. 21-32.
   Yakushin M.S., Luchinina V.A. Novyye dannyye po iskopayemym vodoroslyam semeystva Oscillatoriaceae [The new data of fossil alga Oscillatoriaceae family]. Pogranichnyye otlozheniya dokembriya i kembriya Sibirskoy platformy. Novosibirsk: Nauka, 1981, p. 28-34.