Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 18_2015 submitted on 02/16/2015 displayed on website on 05/20/2015
15 p.
pdf  Geochemistry of organic matter of Kungurian deposits of the north of Pre-Ural foredeep
The features of the organic matter of Lower Permian Kungurian oil and gas source rocks are presented. The changes of a number of geochemical indicators were represented. Autochthonous, parautochtonous and allochthonous bitumen and their primary distribution area were identified. The comparison of the study results on oil and bitumen shows and conditions of Kungurian organic matter catagenesis was scrutinized. Potential areas for light and heavy oil deposits, gas condensate or gas were outlined.

Keywords: Kungurian coal-bearing sediments, organic matter, autochthonous and allochthonous bitumen, petroleum potential.
article citation Kotik O.S. Geokhimiya organicheskogo veshchestva kungurskikh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Geochemistry of organic matter of Kungurian deposits of the north of Pre-Ural foredeep]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/18_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/18_2015
References

   Anishchenko L.A., Klimenko S.S. Ryabinkina N.N. Organicheskoe veshchestvo permskikh otlozheniy Pechorskogo ugol'nogo basseyna [Organic matter of Permian sediments of the Pechora coal basin]. Litogenez i geokhimiya osadochnykh formatsiy Timano-Ural'skogo regiona. Syktyvkar, 2002, no. 4, p. 11-33.
   Anishchenko L.A., Klimenko S.S., Ryabinkina N.N., Antonov V.I., Ivanov V.V. Perspektivy neftegazonosnosti paleozoyskogo kompleksa v Korotaikhinskoy i Kos'yu-Rogovskoy vpadinakh [Oil and gas potential prospects of the Paleozoic complex in Korotaihinskha and Kosyu-Rogov depressions]. Proceedings of scientific-practical conference «Perspektivy neftegazonosnosti Predural'skogo progiba». Ekaterinburg, 2004b, p. 56-71.
   Anishchenko L.A., Klimenko S.S., Ryabinkina N.N., Malyshev N.A., Ryabinkin S.V., Kuplevich I.L., Zakharov A.A., Prozorov S.F., Antonov V.I., Ivanov V.V., Kuznetsov N.I., Yudin V.M. Organicheskaya geokhimiya i neftegazonosnost' permskikh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Organic geochemistry and petroleum potential of the Permian section of the north of the Pre-Ural trough]. Saint Petersburg: Nauka, 2004a, 214 p.
   Anishchenko L.A., Valyaeva O.V., Prots'ko O.S., Razmanova O.F. Tyazhelye nefti Timano-Pechorskoy provintsii [Heavy oils of Timan-Pechora province]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2014, no. 9, p. 19-22.
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K., Vasil'eva V.F., Shapiro A.I., Yakovleva L.A. (Gembitskaya), Klimova L.I. Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora basin]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
   Behar F., Vandenbroucke M., Tang Y., Marquis F. and Espitalie J. Thermal cracking of kerogen in open and closed systems: determination of kinetic parameters and stoichiometric coefficients for oil and gas generation. Org. Ceochem, 1997, vol. 26, p. 321–339.
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S. Khimicheskaya struktura kerogena i usloviya ego formirovaniya [The chemical structure of kerogen and the conditions of its formation]. Geologiya i geofizika, 2009, vol. 50, no. 7, p. 822-829.
   Einsele G. Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget. Springer–Verlag Berlin Heidelberg, 1992, 792 p.
   Farhaduzzaman Md., Abdullah W.H., Islam Md.A. Depositional environment and hydrocarbon source potential of the Permian Gondwana coals from the Barapukuria Basin, Northwest Bangladesh. International Journal of Coal Geology, 2012, vol. 90-91, p. 162-179.
   Golitsyn M.V., Golitsyn A.M., Androson B.N. Ugli Zapadnoy Sibiri [The coals of Western Siberia]. Izvestiya vuzov. Geologiya i razvedka, 1992, no. 2, p. 75–83.
   Hunt J.M. Generation of gas and oil from coal and other terrestrial organic matter. Org. Geochem., 1991, vol. 17, p. 673-680.
   Killops S.D., Funnell R.H., Suggate R.P., Sykes R. Peters K.E., Walters C., Woolhouse A.D., Weston R.J. and J.P. Boudou. Predicting generation and expulsion of paraffinic oil from vitrinite-rich coals. Org. Geochem., 1998, vol. 29, p. 1-21.
   Kriterii razdel'noy otsenki neftenosnosti i gazonosnosti (na primere Timano-Pechorskoy provintsii) [The criteria for separate evaluation of the oil-bearing and gas-bearing potential (by example of the Timan-Pechora province)]. Editors K.A. Chernikov i G.P. Sverchkov. Leningrad: «Nedra», 1974, 183 p. (Trudy VNIGRI, vol. 334).
   Lopatin N.V., Emets T.P. Piroliz v neftegazovoy geokhimii [Pyrolysis in oil and gas geochemistry]. Moscow: Nauka, 1987. – 144 s.
   Mukhopadhay P.K., Hatcher P.G. Composition of coal. In: Law BE, Rice DD (eds) Hydrocarbons from coal. AAPG Studies Geol, 38., 1993, p. 79-118.
   Newman J., Price L.C. and Johnston J.H. Hydrocarbon source potential and maturation in Eocene New Zealand vitrinite-rich coals. Jour. Petroleum Geol., 1997, vol. 20, p. 137-163.
   Prots'ko O.S. Organicheskoe veshchestvo permskikh terrigennykh otlozheniy severa Predural'skogo kraevogo progiba [Organic matter of the Permian clastic strata of north of the Pre-Ural foredeep]. Proceedings of the 21 th All-Russian Youth Scientific Conference «Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta». Syktyvkar: Geoprint, 2012, p. 190–192.
   Prots'ko O.S., Anishchenko L.A., Valyaeva O.V Bituminologicheskaya kharakteristika i perspektivy neftegazonosnosti kungurskikh otlozheniy severa Predural'skogo kraevogo progiba [Bitumen characteristics and petroleum prospects of Kungurian strata of north of the Pre-Ural foredeep]. Proceedings of the 22 th All-Russian Youth Scientific Conference «Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta». Syktyvkar: Geoprint, 2013, p. 156–159.
   Prots'ko O.S., Valyaeva O.V. Tipy organicheskogo veshchestva i generatsionnyy potentsial kungurskikh terrigennykh otlozheniy severa Predural'skogo kraevogo progiba [The types of organic matter, and generation potential of Kungurian clastic sediments of north of the Pre-Ural foredeep]. Georesursy, 2 (57), 2014, p. 51-55.
   Udot V.F. Geologo-geokhimicheskie usloviya formirovaniya nefteproizvodyashchikh tolshch fanerozoya Pechorskogo basseyna i otsenka ikh generatsionnogo potentsiala [Geological and geochemical conditions of formation of oil-producing Phanerozoic strata of the Pechora basin and assessment of their generation potential]. Syktyvkar, 1985.