Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 7_2014 submitted on 12/20/2013 displayed on website on 02/26/2014
10 p.
pdf  Petroleum prospects of allochton of Nyuya-Dzherba depression (Siberian Platform)
The structure and development of one of the most promising for oil and gas territories of the Siberian Platform, such as the Nyuya-Dzherba depression are examined. Study results and interpretation of geologic-geophysical data are given. Structures promising for oil and gas are differentiated and characterized.

Key words: petroleum potential, folded-thrust structures, Nyuya-Dzherba depression, Siberian Platform.
article citation Larionova T.I. Perspektivy allokhtona Nyuysko-Dzherbinskoy vpadiny na neft' i gaz (Sibirskaya platforma) [Petroleum prospects of allochton of Nyuya-Dzherba depression (Siberian Platform)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/7_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2014
References
   Bobrov A.K. Geologiya Predbaykal'skogo kraevogo progiba [Geology of the Pre-Baikal foredeep]. Moscow: Nauka, 1964, 228 p.
   Gayduk V.V., Prokop'ev A.V. Metody izucheniya skladchato-nadvigovykh poyasov [Research methods of fold-thrust belts]. Novosibirsk: Nauka, Siberian Ent. of RAS, 1999, 160 p.
   Gayduk V.V. Rekonstruktsiya struktury nadvigovykh poyasov i lokal'naya otsenka ikh neftegazonosnosti na primere Indigiro-Zyryanovskogo, Predverkhoyanskogo progibov i Nyuysko-Dzherbinskoy vpadiny [Structure reconstruction of thrust belts and local evaluation of petroleum potential on the example of Indigiro-Zyryanovsky, Preverkhoyansk deflections and Nyuya-Dzherba depression]. Synopsis of dissertation for the degree of Geological and Mineralogical Sciences. Novosibirsk, 1995, 36 p.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Petroleum geology of the Siberian Platform]. Editors: Kontorovich A.E., Surkov V.S., Trofimuk A.A. Moscow: Nedra, 1981, 550 p.
   Masaytis V.L., Mikhaylov M.V., Selivanovskaya T.V. Vulkanizm i tektonika Patomsko-Vilyuyskogo srednepaleozoyskogo avlakogena[Volcanism and tectonics of the Middle Paleozoic Patom-Vilyui aulacogen]. Moscow: Nedra, 1975, 184 p.
   Мigurskiy А.V. Masshtabnye lateral'nye peremeshcheniya porod i flyuidov na Sibirskoy platforme[Scale lateral dislocations of rocks and fluids on the Siberian platform]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2010, no. 1, p. 53-57.
   Migurskiy A.V., Efimov A.S., Starosel'tsev V.S. Novye napravleniya neftegazopoiskovykh rabot v Predpatomskom regional'nom progibe[New trends in exploration for oil and gas in the Pre-Patom regional trough]. Geologiya nefti i gaza, 2012, no. 1, p. 19-27.
   Migurskiy A.V., Starosel'tsev V.S. Shar'yazhnoe stroenie zony sochleneniya Sibirskoy platformy s Baykalo-Patomskom nagor'em[Overthrust-folding structure of junction zone of the Siberian platform with the Baikal-Patom upland]. Sovetskaya geologiya, 1989, no. 7, p. 9-15.