Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 25_2014 submitted on 03/28/2014 displayed on website on 05/08/2014
22 p.
pdf  New naphthide shows finds in the Middle Cambrian rocks in the north-eastern Siberian platform
The results of geochemical studies of new naphthide hydrocarbons discoveries of in the Middle Cambrian section on the Muna uplift slopes are presented. It is prouved on the basis of molecular composition study that the allochthonous and par-allochthonous bitumoids and bitumen found in Cambrian rocks were generated by rocks of Lower and Middle Cambrian Kuonamka Formation. The Cambrian hydrocarbon migration in north-eastern Siberian platform is discussed. The maturity of naphthides founded in the sections on the Muna and Molodo rivers is lower than maturity determined in the outcrops of Kyulenke River basin. Features of naphthides composition indicate that some of them has been biodegraded in varying degrees.

Keywords: geochemistry, naphthides, biomarkers, katagenesis, hydrocarbon generation, migration, biodegradation, Cambrian, Siberian platform.
article citation Parfenova T.M., Kashirtsev V.A., Korovnikov I.V. Novye nahodki naftidoprojavlenij v porodah srednego kembrija na severo-vostoke Sibirskoj platformy [New naphthide shows finds in the Middle Cambrian rocks in the north-eastern Siberian platform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/25_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/25_2014
References
   Alberdi M., Moldowan J.M., Peters K.E., Dahl J.E. Stereoselective biodegradation of tricyclic terpanes in heavy oils from Bolivar Coastal Fields, Venezuela. Organic Geochemistry, 2000, vol. 32, p. 181-191.
   Bazhenova T.K., Beletskaya S.N., Belyaeva L.S., Bikkenina D.A., Gurko N.N., Ivanovskaya A.V., Ipatov Yu.I., Kichueva U.O., Makarov K.K., Neruchev S.G., Parparova G.M., Rogozina E.A., Rudavskaya V.A., Solov'eva I.L., Fayzzulina E.M., Shapiro A.I., Shimanskiy V.K., Shumenkova Yu.M., Aref'ev O.A., Gulyaeva N.D., Kulibakina I.B., Rabotnov V.T., Prokhorov V.S., Shadskiy I.P. Organicheskaya geokhimiya paleozoya i dopaleozoya Sibirskoy platformy i prognoz neftegazonosnosti [Organic geochemistry of Paleozoic and Pre-Paleozoic Siberian platform and forecast of oil and gas potential]. Leningrad: Nedra, 1981, 211 p.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Oil and Gas Geology of the Siberian Platform]. Editor A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Kashirtsev V.A. Organicheskaya geokhimiya naftidov vostoka Sibirskoy platform [Organic geochemistry of naphthides of East Siberian platform]. Yakutsk: Yakutsk branch of SO RAN, 2003, 159 p.
   Kashirtsev V.A., Kontorovich A.E. Alkilsterany i alkiltriaromaticheskie steroidy - novye biometki v dokembriyskikh i kembriyskikh neftyakh Nepsko-Botuobinskoy i Aldanskoy antekliz (Sibirskaya platforma) [Alkylsterane and alkyltriaromatic steroids - new biomarkers in Precambrian and Cambrian oils and Nepa-Botuoba Aldan anteclises (Siberian Platform )]. Geologiya i geofizika, 2006, vol. 47, no. 6, p. 812-819.
   Klubov B.A. Prirodnye bitumy Severa [Natural bitumen of the North]. Moscow: Nauka, 1983, 208 p.
   Kontorovich A.E., Evtushenko V.M., Ivlev N.F., Larichev A.I. Zakonomernosti nakopleniya organicheskogo veshchestva na territorii Sibirskoy platformy v dokembrii i kembrii [Regularities of organic matter accumulation in the Siberian platform in the Precambrian and Cambrian]. In: Litologiya i geokhimiya nefteproizvodyashchikh tolshch Sibirskoy platformy. Moscow: Nauka, 1981, p. 19-42.
   Kontorovich A.E., Kashirtsev V.A., Melenevskiy V.N., Timoshina I.D. Sostav uglevodorodov biomarkerov v geneticheskikh semeystvakh neftey dokembriya i kembriya Sibirskoy platformy [Hydrocarbon biomarkers composition in genetic families of Precambrian and Cambrian oils of the Siberian Platform]. Dokl. RAN, 2005, vol. 402, no. 5, p. 651-655.
   Kontorovich A.E., Kostyreva E.A. Naftidy kembriya Pred"eniseyskoy subprovintsii [Naphthides of Cambrian Pre-Yenisei subprovince]. Geologiya nefti i gaza, 2011, no. 5, p. 73-77.
   Kontorovich A.E., Kostyreva E.A., Saraev S.V., Melenevskiy V.N., Fomin A.N. Geokhimiya organicheskogo veshchestva kembriya Pred"eniseyskoy subprovintsii (po rezul'tatam bureniya skvazhin Vostok-1 i Vostok-3) [Geochemistry of organic matter of Cambrian Pre-Yenisei subprovince (based on drilling of Vostok-1 and Vostok-3 wells)]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 6, p. 737-750.
   Kontorovich A.E., Savitskiy V.E. K paleografii Sibirskoy platformy v rannyuyu i srednyuyu kembriyskie epokhi [On the paleography of Siberian platform in the early and middle Cambrian era]. In: Voprosy litologii i paleografii Sibiri. Trudy SNIIGGiMS, Novosibirsk,1970, vol. 106, p. 95-108.
   Kontorovich A.E., Varlamov A.I., Emeshev V.G., Efimov A.S., Klets A.G., Komarov A.V., Kontorovich V.A., Korovnikov I.V., Saraev S.V., Filippov Yu.F., Varaksina I.V., Glinskikh V.N., Luchinina V.A., Novozhilova N.V., Pegel' T.V., Sennikov N.V., Timokhin A.V. Novyy tip razreza kembriya v vostochnoy chasti Zapadno-Sibirskoy plity (po rezul'tatam bureniya parametricheskoy skvazhiny Vostok-1) [A new type of Cambrian section in the eastern part of the West Siberian Plate (based on drilling of Vostok-1 parametric well)]. Geologiya i geofizika, 2008, no. 11, p. 1119-1129.
   Parfenova T.M. Naftidoproyavlenie v porodakh malokuonamskogo gorizonta srednego kembriya kak dokazatel'stvo pervichnoy migratsii nefti v kuonamskoy svite (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Naphthide manifistations in rocks of Middle Cambrian Malo-Kuonamka horizon as evidence of primary oil migration in Kuonamka Formation (northeastern Siberian platform)]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2005, no. 7, p. 26-30.
   Parfenova T.M., Bakhturov S.F., Shabanov Yu.Ya. Organicheskaya geokhimiya nefteproizvodyashchikh porod kuonamskoy svity kembriya (vostok Sibirskoy platformy) [Organic geochemistry of Cambrian oil-producing rocks of Kuonamka Formation (East Siberian platform)]. Geologiya i geofizika, 2004, no.7, p. 911-923.
   Parfenova T.M., Korovnikov I.V., Ivanova E.N., Melenevskiy V.N. Geokhimiya organicheskogo veshchestva nefteproizvodyashchikh porod srednego kembriya (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Geochemistry of organic matter of oil-producing Middle Cambrian rocks (north-east of the Siberian platform)]. Geologiya nefti i gaza, 2011, no. 5, p. 64-72.
   Peters K.E. Petroleum tricyclic terpanes: predicted physicochemical behavior from molecular mechanics calculations. Organic Geochemistry, 2000, vol. 31, p. 497-507.
   Peters K.E., Moldowan J.M. The biomarker Guide: Interpreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments. Prentice Hall (New Jersey), Englewood Cliffs, 1993, 363 p.
   Petrov A.A. Uglevodorody nefti [Petroleum hydrocarbons]. Moscow: Nauka, 1984, 264 p.
   Seifert W.K., Moldowan J.M. The effect of biodegradation on steranes and terpanes in crude oils. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1979, vol. 43, p. 111-126.