Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 23_2012 submitted on 12/27/2011 displayed on website on 04/26/2012
14 p.
pdf  Conditions of reservoir formation in deposits of bazhenov strata whithin the junction of Krasnolenin arch and Frolov megadepression
The sedimentation processes in the Late Jurassic and Early Cretaceous are described in detail, along with the lithological structure of Bazhenov strata within the junction of Krasnolenin arch and Frolov megadepression (Western Siberia). Based on the stadial analysis the postsedimentary changes of the reservoir rocks were identified using isotopic analysis of oxygen and carbon carbonates. The dependents of reservoir rock properties and their lithological composition is presented.
Key words: postsedimentary changes, sedimentation, Bazhenov strata, reservoir, Krasnolenin arch, Frolov megadepression.
article citation Nemova V.D. Usloviya formirovaniya kollektorov v otlozheniyakh bazhenovskogo gorizonta v rayone sochleneniya Krasnoleninskogo svoda i Frolovskoy megavpadiny [Conditions of reservoir formation in deposits of bazhenov strata whithin the junction of Krasnolenin arch and Frolov megadepression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/23_2012.pdf
References

   Alekseev A.D., Nemova V.D., Koloskov V.N., Gavrilov S.S. Litologicheskie osobennosti stroeniya nizhnetutleymskoy podsvity Frolovskoy neftegazonosnoy oblasti v svyazi s osobennostyami ee neftenosnosti [Lithological features of the structure of the Lower Tutleym subsuite (Frolov oil and gas area) in view of oil potential peculiarities]. Geologiya nefti i gaza, 2009, no. 2, pp. 27-33.
   Braduchan Yu.V., Gurari F.G, Zakharov V.A. Bazhenovskiy gorizont zapadnoy Sibiri [Bazhenov strata of Western Siberia]. Novosibirsk: Nauka, 1984.
   Korzh M.V. Klubova T.T., Kornev B.V. Neftenosnost' bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Oil potential of the Bazhenov suite of Western Siberia]. Tr. IGiRGI. Moscow: IGiRGI, 1980, 205 p.
   Nemova V.D. Litologiya i kollektorskie svoystva otlozheniy bazhenovskogo gorizonta na zapade Shirotnogo Priob'ya [Lithology and reservoir properties of the Bazhenov strata deposits in the west of Mid-Ob]. Synopsis of dissertation for the degree of candidate of geological-mineralogical sciences. Moscow, 2012, 23 p.
   Nemova V.D., Koloskov V.N., Gavrilov S.S., Pokrovskiy B.G. Stadiynost' i napravlennost' vtorichnykh preobrazovaniy porod-kollektorov nizhnetutleymskoy podsvity na zapade Shirotnogo Priob'ya [Stages and directions of the secondary changes of reservoir rocks of the Lower Tutleym subsuite in the west of Mid-Ob]. Geologiya nefti i gaza, 2010, no. 6, pp. 22-28.
   Slavkin V.S., Alekseev A.D., Koloskov V.N. Nekotorye aspekty geologicheskogo stroeniya i perspektiv neftenosnosti bazhenovskoy svity na zapade Shirotnogo Priob'ya [Some aspects of the geological structure and oil potential prospects of Bazhenov suite in the west of Mid-Ob]. Neftyanoe khozyaystvo, 2007, no. 8, pp. 100-104.
   Zakharov V.A. Usloviya formirovaniya volzhsko-berriasskoy vysokouglerodistoy bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri po dannym poleoekologii [Conditions of formation of the Volga-Berriasian high carbon Bazhenov suite of Western Siberia using paleoecology data]. Evolyutsiya biosfery i bioraznoobraziya. Moscow: Tovarishchestvo nauchnykh izdaniy KMK, 2006, pp. 552-568.