Stratigraphy and lithology
Article # 33_2023 submitted on 07/20/2023 displayed on website on 09/06/2023
22 p.
pdf New data about the age of the Dershor Formation (Lower Devonian) on the Chernyshev swell (Timan-Pechora petroleum province)
Lithological and biostratigraphical studies of the stratotyp section of the Lower Devonian Dershor Formation, represented in outcrops in the north of the Chernyshev swell, have been carried out. In the section of the Dershor Formation, a sequence of five conodont associations of different taxonomic structure and age has been established: ass. I c Pelekysgnathus of Early Devonian age, ass. II c Lanea of Middle Lochkovian age, ass. III c Pandorinellina cf. optima of Middle Lochkovian age, ass. IV c Pandorinellina exigua cf. philipi of Late Lochkovian age and ass. V with Pandorinellina cf. paridens of the Late Lochkovian – Pragian age. The species Amydrotaxis cf. chattertoni, Oulodus astriatus, Ozarkodina cf. mashkovae, Zieglerodina cf. paucidentata and Pandorinellina cf. paridens were identified for the first time in the conodont fauna of the Dershor Formation.
As a result of the conodonts study from this typical section of Dershor Formation, isolated in the volume of the Ovinparm regional stage, the problem of the presumably younger (Sotchemkyrt) age of the strata of the greater upper part of the Dershor Formation is identified.

Keywords: conodont, stratotyp section, Lower Devonian, Dershor Formation, Lochkovian Stage, Ovinparm regional stage, Sotchemkyrt regional stage, Chernyshev swell, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Sokolova L.V., Nechaev M.S., Kotik I.S. Novye dannye o vozraste dershorskoy svity (nizhniy devon) gryady Chernysheva (Timano-Pechorskaya neftegazonosnaya provintsiya) [New data about the age of the Dershor Formation (Lower Devonian) on the Chernyshev swell (Timan-Pechora petroleum province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/33_2023.html EDN: XZZCRW
References
   Abushik A. Silurian-earliest Devonian ostracode biostratigraphy of the Timan-northern Ural region. Proceedings of the Estonian academy of sciences, 2000, vol. 49, no. 2, pp. 112-126.
   Baranov V.V. Nizhnyaya granitsa devonskoy sistemy i nekotorye rannelokhkovskie konodonty Severo-vostoka Evrazii [The lower boundary of the Devonian system and some Early Lochkovian conodonts of Northeast Eurasia]. Otechestvennaya geologiya, 2018, no. 5, pp. 81-86. DOI: 10.24411/0869-7175-2018-10019
   Baranov V.V., Al'khovik T.S. Konodonty rodov Amydrotaxis Klapper et Murrhu i Gigapthodus Varanov v nizhnem devone Severo-vostoka Rossii [Conodonts of the genera Amydrotaxis Klapper et Мurрhу and Giganthodus Baranov in the Lower Devonian of Northeastern Russia]. Otechestvennaya geologiya, 2005, pp. 97-101.
   Carls P., Slavík L., Valenzuela-Ríos J.I. Revisions of conodont biostratigraphy across the Silurian-Devonian boundary. Bulletin of Geosciences, 2007, vol. 82, no. 2, pp. 145-164. DOI: 10.3140/bull.geosci.2007.02.145
   Corriga M.G., Corradini C., Pondrelli M., Simonetto L. Lochkovian (Lower Devonian) conodonts from Rio Malinfier section (Carnic Alps, Italy). GORTANIA. Geologia, Paleontologia, Paletnologia, 2011, no. 33, p. 31-38.
   Devon zapadnogo sklona severa Urala i Pay-Khoya: stratigrafiya, printsipy raschleneniya, korrelyatsiya [Devonian Western slope of the Northern Urals and Pay-Khoy (stratigraphy, subdivision principles, correlation)]. V.S. Tsyganko; Rossiyskaya akad. nauk, Ural'skoe otd., Komi nauch. tsentr, In-t geologii. Ekaterinburg: IG Komi NTs UrO RAN, 2011,354 p.
   Devonskie konodonty Tsentral'nogo devonskogo polya (Russkaya platforma) [Devonian conodonts of the Central Devonian field (Russian Platform)]. V.A. Aristov. Moscow: Nauka, 1988, 120 s.
   Drygant D., Szaniawski H. Lochkovian conodonts from Podolia, Ukraine and their stratigraphic significance. Acta Palaeontologica Polonica, 2012, vol. 57, no 4, pp. 833-861. DOI: 10.4202/app.2011.0124
   Farell J.R. Late Pridoli, Lochkovian, and early Pragian conodonts from the Gap area between Larras Lee and Eurimbla, central western NSW. Australia. Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 2003, no. 245, pp. 107-181.
   Gryada Chernyshova: geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' [Chernyshev Ridge: geological structure and petroleum potential]. V.N. Danilov; Filial OOO «Gazproi VNIIGAZ», Ukhta. Saint-Petersburg: Renome, 2017, 287 p.
   Ivanov K.S. Metody poiskov i vydeleniya konodontov. Metodicheskie rekomendatsii [Methods of search and selection of conodonts. Methodological recommendations]. Sverdlovsk, 1987, 117 p.
   Kirilishina E.M. Konodonty verkhnefranskikh i nizhnefamenskikh otlozheniy Voronezhskoy anteklizy [Conodonts of the Upper Fransian and Lower Famenian deposits of the Voronezh anteclise]. Avtoreferat dis. … kand. geologo-mineral. nauk. Moscow, 2006, 24 p.
   Kirilishina E.M., Kononova L.I. Konodontovye biofatsii vo franskom basseyne yugo-zapada Moskovskoy sineklizy [Conodont biofacies in the Fransian basin of the southwest of the Moscow syneclise]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 4. Geologiya, 2004, no. 2, pp. 32-40.
   Klapper G., Murphy M.A. Silurian Lower Devonian conodont sequence in the Roberts mountains Formation of Central Nevada. University of California publication in Geological sciences, 1974, vol. 111, 62 p.
   Kuranov A.V. Nevostrebovannye neftegazovye ob"ekty Timano-Pechorskoy provintsii, ikh uglevodorodnyy potentsial i perspektivy vovlecheniya v osvoenie [Unclaimed oil and gas objects in the Timan-Pechora petroleum province: potential and possibilities of involving them in the development]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/8_2015.pdf DOI: 10.17353/2070-5379/8_2015
   Lu J., Guo W., Wang Y., Xu H. The first discovery of Lochkovian (Lower Devonian) conodonts in central Guangxi, South China and its geological implications. Journal of Paleontology, 2023, vol. 97, no. 2, pp. 1-13. DOI: 10.1017/jpa.2023.2
   Mathieson D., Mawson R., Simpson A.J., Talent J.A. Late Silurian (Ludlow) and Early Devonian (Pragian) conodonts from the Cobar Supergroup, western New South Wales, Australia, Bulletin of Geosciences, 2016, vol. 91, no. 3, pp. 583-652. DOI: 10.3140/bull.geosci.1593
   Mavrinskaya T.M., Artyushkova O.V. Conodont characteristic of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Mindigulovo section (western slope of the Southern Urals). Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 2017, vol. 97, no. 3, pp. 391-404. DOI: 10.1007/s12549-017-0292-1 2017
   Mavrinskaya T.M., Artyushkova O.V. Lokhkovskie otlozheniya zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala, ikh raschlenenie i global'naya korrelyatsiya na osnove konodontovoy fauny [Loсhkovian strata of the western slope of the South Urals, their division and global correlation based on conodonts]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2020, vol. 331, no. 3, pp. 213-225. DOI: 10.18799/24131830/2020/3/2564
   Mavrinskaya T.M., Sharipova A.R. Konodontovoe biopaznoobrazie v lokhkovskom yaruse nizhnego devona zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala [Conodont biodiversity in the Lochkovian Stage of the Lower Devonian of the western slope of the Southern Urals]. Sovremennaya mikropaleontologiya - problemy i perspektivy: trudy XVII Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya (Kazan', 24-29 Sept 2018). Moscow: PIN RAN, 2018, pp. 323-328.
   Metodicheskoe rukovodstvo po litologo-petrograficheskomu i petrokhimicheskomu izucheniyu osadochnykh porod-kollektorov [Methodical manual on lithological-petrographic and petrochemical study of sedimentary reservoir rocks]. L.P. Gmid, L.G. Belonovskaya, T.D. Shibina, N.S. Oknova, A.V. Ivanovskaya; ed. A.M. Zharkova. St. Petersburg: VNIGRI, 2009, 160 p.
   Murphy M.A., Valenzuela-Rios J.I. Lanea new genus, lineage of Early Devonian conodonts. Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 1998, vol. 37, no. 2-3, pp. 321-334.
   Murphy M.A., Valenzuela-Ríos J.I., Carls P. On classification of Pridoli (Silurian)-Lochkovian (Devonian) Spathognathodontidae (Conodonts). University of California, Riverside Campus Museum Contribution, 2004, no. 6, pp. 1-25.
   Nazarova V.M., Kirilishina E.M., Kononova L.I., Karpova E.V., Dem'yankov S.S. Model' konodontovykh biofatsiy melkovodnykh paleoobstanovok franskogo yarusa (pozdniy devon) [The conodont biofacies model of shallow paleoenvironments in Frasnian (Late Devonian)]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 4. Geologiya, 2022, no. 6, pp. 35-45. DOI: 10.33623/0579-9406-2022-6-35-45
   Nizhniy paleozoy Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna (stroenie, usloviya obrazovaniya, neftegazonosnost') [The Lower Paleozoic of the Pechora petroleum basin (structure, conditions of formation, petroleum content)]. V.A. Zhemchugova, S.V. Mel'nikov, V.N. Danilov. Moscow: Izd-vo Akad. gor. nauk, 2001, 109 p.
   Opornye razrezy verkhnego silura i nizhnego devona Pripolyarnogo Urala [Reference sections of the Upper Silurian and Lower Devonian of the Subpolar Urals]. Editors V.S. Tsyganko, V.A. Chermnykh. Syktyvkar: Komi filial AN SSSR, 1983, 74 p.
   Pazukhin V.N., Gatovskiy Yu.A. Novyy vid konodontov roda Pelekysgnathus iz famenskikh otlozheniy vostoka Russkoy platformy [A new species of Pelekysgnathus (conodonts) from the Famennian of the east Russian platform]. Paleontologicheskiy zhurnal, 2011, no. 5, pp. 85-88.
   Savage N.M. Lower Devonian conodonts from the Karheen Formation, southeastern Alaska. Canadian Journal of Earth Sciences, 1977, no. 14, pp. 278-284.
   Savage N.M., Blodgett R.B. A new species of the condone Amydrotaxis from the Early Devonian of southwestern Alaska. Short notes on Alaska geology, 1995, professional report 117, pp. 69-73.
   Soobshchestva brakhiopod i biostratigrafiya verkhnego ordovika, silura i nizhnego devona severo-vostochnoy okrainy paleokontinenta Baltiya [Brachiopod communities and biostratigraphy of Upper Ordovician, Silurian and Lower Devonian strata of the northeastern margin of the Baltia Paleocontinent]. T.M. Beznosova. Ekaterinburg: UrO RAN, 2008, 219 p.
   Stratigraficheskie skhemy Urala (dokembriy, paleozoy) [Stratigraphic schemes of the Urals (Precambrian, Paleozoic)]. Ed. N.Ya. Antsygin, B.A. Popov, B.I. Chuvashov, Ekaterinburg, 1993.
   Suttner T.J. Condon Stratigraphy, Facies-Related Distribution Patterns and Stable Isotopes (Carbon and Oxygen) of the Uppermost Silurian to Lower Devonian Seewarte Section (Carnic Alps, Carinthia, Austria). Abhandlungen Der Geologischen Bundesanstalt, 2007, band 59, pp. 1-111.
   Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora province: geological structure, petroleum potential and development prospects]. M.D. Belonin, O.M. Prishchepa, E.L. Teplov, G.F. Budanov, S.A. Danilevskiy. St. Petersburg: Nedra, 2004, 396 p.
   Tsyganko V.S., Beznosova T.M., Saldin V.A., Talimaa V.N. Pogranichnye otlozheniya silura i devona na severe gryady Chernysheva (materialy izucheniya opornogo razreza na ruch'e Dershor) [Boundary of the Silurian and Devonian strata in the north of the Chernyshev ridge (materials of the study of the reference section on the Darshore creek)]. Biostratigrafiya fanerozoya Timano-Pechorskoy provintsii (Tr. In-ta geologii Komi nauch. tsentra UrO AN SSSR; issue 73). Syktyvkar, 1989, pp. 21-31.
   Uyeno T.T. Biostartigraphy and conodont faunas of Upper Ordovician through Middle Devonian rocks, Eastern Arctic Archipelago. Geological Survey Bulletin of Canada, 1990, vol. 401, 211 p.
   Uyeno T.T., Thorsteinsson R. Startigraphy and conodonts of Upper Silurian and Lower Devonian rocks in the environs of the Boothia Uplift, Canadian Arctic Archipelago. Geological Survey Bulletin of Canada, 1980, vol. 292, 75 p.
   Valenzuela-Rios J.I., Garcia Lopez S. Using conodonts to correlate abiotic events: an example from the Lochkovian (Early Devonian) of NE Spain. Palaeontologia Polonica, 1998, no. 58, pp. 191-199.
   Valenzuela-Rıos J.I., Ladislav S., Liao J.-Ch., Calvo H., Huskova A., Chadimova L. The middle and upper Lochkovian (Lower Devonian) conodont successions in key peri-Gondwana localities (Spanish Central Pyrenees and Prague Synform) and their relevance for global correlations. Terra Nova, 2015, vol. 27, pp. 409-415. DOI: 10.1111/ter.12172
   Viira V. Latest Silurian (Ohesaare Stage) conodonts and the detorta Zone in the northern East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 2000, 49, pp. 44-62.
   Wang Ch., Minjin Ch., Ziegler W., Munchtsetseg J. The first discovery of the middle Lochkovian (Devonian) conodonts in South Gobi, Mongolia. Science in China. Series D. Earth Sciences, 2005, vol. 4, no. 1, pp. 48-52. DOI: 10.1360/02yd0446
   Yur'eva Z.P. Nizhnedevonskie otlozheniya severo-vostoka evropeyskoy chasti Rossii (stratigrafiya, korrelyatsiya) [The Lower Devonian strata of the North-Eastern Europian part of the Russia (stratigraphy, correlation)]. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2020, 164 p.
   Yurieva Z.P., Shamsutdinova L.L. K istorii formirovaniya lokhkovskikh otlozheniy severo-vostoka Timano-Severoural'skogo regiona [History of the Lochkovian terrain from the north-east of Timan-Northern Urals region]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/43_2016.pdf DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2016
   Zhen Y.Y., Hegarty R., Percival I.G., Pickett J.W. Early Devonian conodonts from the southern Thomson Orogen and northern Lachlan Orogen in north-western New South Wales. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 2017, vol. 139, pp. 69-83, http://escholarship.library.usyd.edu.au/journals/index.php/LIN