Regional petroleum geology
Article # 20_2023 submitted on 04/28/2023 displayed on website on 06/15/2023
12 p.
pdf Fluids localization of in the zones of deep faults intersection within the Terek-Caspian trough
The problem of the influence of fault tectonics on the nature of the location of oil and gas bearing structures in the sedimentary cover within the Terek-Caspian trough is considered. Brief information about the evolution of the concept of deep faults and fluid systems is given. Based on the analysis of the features of the deep structure and fault tectonics, fault crossing zones were identified as areas of the highest geodynamic activity and hydrocarbon concentration. The priority geological objects of prospecting and exploration of hydrocarbon accumulations have been determined.

Keywords: deep fault, fluid system, fault tectonics, hydrocarbon accumulation, Terek-Caspian trough.
article citation Daukaev A.A., Abubakarova E.A. Lokalizatsiya flyuidov v zonakh peresecheniya glubinnykh razlomov v predelakh Tersko-Kaspiyskogo progiba [Fluids localization of in the zones of deep faults intersection within the Terek-Caspian trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/20_2023.html EDN: NUUDNU
References
   Abubakarova E.A., Akhmatkhanov R.S., Badaev S.V., Chimaeva Kh.R. Geofizicheskie kriterii vydeleniya razlomov Tersko-Kaspiyskogo progiba [Geophysical criteria for identifying faults in the Terek-Caspian trough]. Sovremennye problemy geologii, geofiziki i geoekologii severnogo Kavkaza. Ekologicheskiy Vestnik Severnogo Kavkaza, 2018, vol. VIII, pp. 224.
   Daukaev A.A., Abubakarova E.A. Peredovye khrebty Severo-Vostochnogo Kavkaza kak ochagi flyuidodinamicheskoy aktivnosti nedr i neftegazoobrazovaniya [The front ranges of the North-Eastern Caucasus as centers of fluid-dynamic activity of the bowels and oil and gas formation]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2023, no. 3(375), pp. 5-10.
   Daykaev A.A., Abubakarova E.A., Ezirbaev T.B., Elzhaev A.S., Khasanov M.A., Germakhanova D.U., Alieva Kh.A., Shaipova A.A. The role of deep faults in the structure formation of the TCFD, the distribution of hydrocarbon accumulations, and thermomineral sources. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1021(2022) 012051. DOI: 10.1088/1755-1315/1021/1/012051
   Gaysumov M.Ya., Badaev S.V. Glubinnoe stroenie Tersko-Kaspiyskogo progiba po geofizicheskikh dannym [Deep structure of the Terek-Caspian trough according to geophysical data]. Sovremennye problemy geologii, geofiziki i geoekologii Severnogo Kavkaza. Tom VIII. Moscow: IIET RAN, 2018, pp. 252-260.
   Geologiya neftyanykh mestorozhdeniy Tersko-Sunzhenskoy neftegazonosnoy oblasti: Spravochnik [Geology of oil fields of the Terek-Sunzha oil and gas region. Handbook]. I.A. Kerimov, Z.G. Borisenko, A.A. Daukaev, M.Ya. Gaysumov, E.A. Abubakarova, Kh.R. Chimaeva, Groznyy: Akademiya nauk Chechenskoy Respubliki, 2010, 254 p.
   Kerimov I.A., Dotsenko V.V., Daukaev A.A. Smena geotektonicheskikh paradigm i evolyutsiya predstavleniy o formirovanii Tersko-Sunzhenskoy skladchatoy zony [Change of geotectonic paradigms and evolution of ideas about the formation of the Terek-Sunzha fold zone]. Vestnik AN ChR., 2014, no. 1 (22), pp. 85-92.
   Kerimov I.A., Gaysumov M.Ya. Seysmichnost' i sovremennaya geodinamika territorii Chechenskoy Respubliki [Seismicity and modern geodynamics of the territory of the Chechen Republic]. Sovremennye problemy geologii, geofiziki i geoekologii Severnogo Kavkaza: materialy II Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii, Groznyy, 2012, pp. 43-64.
   Letnikov F.A. Sinergeticheskie aspekty problemy obrazovaniya glubinnoy nefti [Synergetic aspects of the deep oil formation problem]. Glubinnaya neft', 2013, vol. 1, no. 6, pp. 790-810.
   Peyve A.V. Tektonika i magmatizm [Tectonics and magmatism]. Izvestiya AN SSSR. Seriya geologiya, 1961, no. 3, pp. 36-54.
   Peyve A.V., Sinitsyn V.M. Nekotorye osnovnye voprosy ucheniya o geosinklinalyakh [Some basic questions of the doctrine of geosynclines]. Izvestiya AN SSSR. Seriya geologiya, 1950, no. 4, pp. 28-53.
   Poletaev A.I. Osobye strukturnye formy (OSF) zemnoy kory i ikh vliyanie na fil'tratsionnye svoystva geologicheskoy sredy Vostochno-Evropeyskoy platformy. Stat'ya tret'ya: zaklyuchitel'naya [Special Structural Forms (OSF) of the Earth's Crust and Their Influence on the Filtration Properties of the Geological Environment of the East European Platform]. Dinamicheskaya geologiya, 2021, no.1, pp. 52-92.
   Smirnova M.N. Osnovy geologii SSSR [Fundamentals of geology of the USSR]. Moscow: Vysshaya shkola, 1984, 384 p.
   Sovremennye dvizheniya zemnoy kory i neftegazonosnost' (na primere Tersko-Kaspiyskogo peredovogo progiba) [Modern movement of the earth's crust and oil and gas content (on the example of the Terek-Caspian foredeep)]. V.A. Sidorov, S.V. Atanasyan, M.V. Bagdasarova, E.G. Burova, Moscow: Nauka, 1987, 115 p.