Stratigraphy and lithology
Article # 18_2023 submitted on 03/31/2023 displayed on website on 05/29/2023
26 p.
pdf Stratigraphic features of Jurassic terrigenous strata belonging to the Central part of the Chardzhou step and their relationship with pre-Jurasic formations
When carrying out exploration activity for oil and gas in the strata of the Jurassic terrigenous formation in the study area, it is necessary to establish the age equivalence of stratigraphic units. The results of a detailed study of the terrigenous rocks composition, lithofacies and stratigraphic characteristics of Jurassic terrigenous section are presented. The influence of pre-Jurassic formations on the genesis of terrigenous strata, due to the strong alteration of the surface of pre-Jurassic section, which determined the facies and stratigraphic characteristics of the terrigenous formation, as well as the inheritance of the relief and the distribution of thicknesses of terrigenous cover, is considered.
The studied patterns make it possible to determine the temporal and spatial distribution and the relationship of reservoirs and seal rocks in terrigenous Jurassic strata on the territory of the Central part of the Chardzhou step and make it possible to effectively solve theoretical and practical problems of oil and gas geology of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: Jurassic terrigenous formation, lithofacies characteristic, stratigraphic characteristic, oil and gas geology, Central part of the Chardzhou step, Republic of Uzbekistan.
article citation Abdullaev G.S., Evseeva G.B., Kudasheva L.R., Zakirov R.T. Stratigraficheskie osobennosti terrigennykh yurskikh otlozheniy tsentral'noy chasti Chardzhouskoy stupeni i vzaimootnoshenie s doyurskimi obrazovaniyami [Stratigraphic features of Jurassic terrigenous strata belonging to the Central part of the Chardzhou step and their relationship with pre-Jurasic formations]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/18_2023.html EDN: IYOWBT
References
Abdullaev G.S., Evseeva G.B. Litologo-fatsial'nye osobennosti, geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti yurskoy terrigennoy formatsii v severo-zapadnoy chasti Chardzhouskoy stupeni [Lithofacies features, geological structure and prospects for petroleum potential of the Jurassic terrigenous formation in the north-western part of the Chardjou stage]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2014, no. 1, pp. 16-22.
Alekseev V.P., Babaev A.G., Safonov B.K., Troitskiy A.V., Eremenko N.V. Raschlenenie i korrelyatsiya razrezov yurskoy terrigennoy formatsii Chardzhouskoy stupeni po dannym GIS [Division and correlation of sections of the Jurassic terrigenous formation of the Chardjou stage according to well logging data]. Uzbekskiy geologicheskiy zhurnal, 1990, no. 4, pp. 22-24.
Babadzhanov T.L. Abetov A.E., Rubo V.V. Novye predstavleniya o regional'noy tektonike i neftegazonosnosti promezhutochnogo strukturnogo etazha (PSE) platformennykh territoriy Uzbekistana [New ideas about regional tectonics and oil and gas potential of the intermediate structural stage of the platform territories of Uzbekistan]. Geologiya i mineral'nye resursy, 2001, no. 1, pp. 29-37.
Babaev A.G., Gabril'yan R.A., Salyamova S.K. Terrigennaya formatsiya yurskogo vozrasta Bukharo-Khivinskogo regiona i Yugo-Zapadnogo Gissara i ee neftegazonosnost' [Terrigenous formation of the Jurassic age of the Bukhara-Khiva region and South-Western Gissar and its petroleum potential]. Moscow: Nedra, 1977, 158 p.
Bogdanov A.N. Kriterii otsenki perspektiv neftegazonosnosti doyurskogo kompleksa porod Bukharo-Khivinskogo neftegazonosnogo regiona Uzbekistana [Estimation criteria for petroleum perspectives of the Pre-Jurassic section - Bukhara-Khiva oil and gas region (Uzbekistan)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/5_2018.pdf DOI: 10.17353/2070-5379/5_2018
Egamberdyev M.E., Abdullaev G.S. Osobennosti poetapnogo razvitiya organicheskogo mira yurskogo perioda v severnoy bortovoy zone Amudar'inskogo sedimentatsionnogo basseyna [Features of the stage-by-stage development of the organic world of the Jurassic period in the northern side zone of the Amu Darya sedimentation basin]. Uzbekskiy geologicheskiy zhurnal, 1997, no. 2, pp. 3-17.
Mordvintsev O.P. Geologicheskoe stroenie doyurskikh obrazovaniy Bukharo-Khivinskogo regiona po materialam kompleksnykh geologo-geofizicheskikh issledovaniy [The geological structure of the pre-Jurassic formations of the Bukhara-Khiva region based on complex geological and geophysical studies]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2004, no. 2, pp. 10-14.
Opornye razrezy yurskoy sistemy Uzbekistana i sopredel'nykh rayonov [Reference sections of the Jurassic system of Uzbekistan and adjacent areas]. Tashkent: Mingeo UzSSR, «Fan», 1969, 129 p.
Popov V.I., Tikhomirov S.V., Makarova S.D., Filippov A.A., Gonchar A.D., Gridnev N.I. Ritmostratigraficheskie (tsiklostratigraficheskie) i litostratigraficheskie podrazdeleniya [Rhythmostratigraphic (cyclostratigraphic) and lithostratigraphic units.]. Tashkent: Fan, 1979, 112 p.