Stratigraphy and lithology
Article # 27_2022 submitted on 05/17/2022 displayed on website on 08/24/2022
49 p.
pdf Influence of structural and textural heterogeneity of carbonate rocks on their petrophysical properties and promising zones identification for the search of hydrocarbon accumulations in the Bukhara-Khiva region
The paper highlights the results of the analysis of core and cuttings of carbonate rocks in several areas of the Bukhara-Khiva region. Diverse genetic types of carbonate rocks and their petrovarieties identified, and diagenetic-epigenetic processes determined. Reservoir properties of carbonate rocks identified by well logging, porosity and permeability by core with their confinement to several genetic types and petrovarieties are given in order to assess the influence of structural and textural heterogeneity of carbonate rocks. Together with post-sedimentation processes on the petrophysical properties of carbonate rocks were used to identify objects of search for accumulations hydrocarbons carefully considering a selection of promising areas.

Keywords: genetic types of carbonate rocks, petrovarieties of carbonate rocks, promising hydrocarbon accumulation areas, Bukhara-Khiva region, Uzbekistan.
article citation Eydel'nant N.K. Vliyanie strukturno-teksturnoy neodnorodnosti porod karbonatnoy formatsii na ikh petrofizicheskie svoystva v Bukharo-Khivinskom regione i vydelenie perspektivnykh zon na poiski skopleniy uglevodorodov [Influence of structural and textural heterogeneity of carbonate rocks on their petrophysical properties and promising zones identification for the search of hydrocarbon accumulations in the Bukhara-Khiva region]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/27_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2022
References
   Abetov E.M. Karbonatnaya formatsiya yury Yugo-Zapadnykh otrogov Gissara [Jurassic carbonate formation of the southwestern spurs of Gissar]. Tashkent: FAN, 1965, 243 p.
   Babaev A.G. Karbonatnaya formatsiya yurskogo vozrasta platformennoy oblasti Uzbekistana i ee neftegazonosnost' [The carbonate formation of the Jurassic age of the platform region of Uzbekistan and its oil and gas content]. Tashkent: FAN, 1983, 176 p.
   Babaev A.G. O geologicheskikh telakh (elementakh), sostavlyayushchikh karbonatnuyu formatsiyu verkhney yury Zapadnogo Uzbekistana i opredelyayushchie ee stratigraficheskuyu strukturu [On the geological building that make up the Upper Jurassic carbonate formation of Western Uzbekistan and determine its stratigraphic structure]. Problemy geologii neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy Uzbekistana (Trudy SAIGIMS)]. Tashkent, 1979, issue 5, pp.18-35.
   Babaev A.G., Begmetov E.Yu., Kushnirov I.V., Kapaleva V.G., Saidov M., Solopov G.S., Frolova N.N., Eydel'nant N.K. Sostav, stroenie i neftegazovaya produktivnost' karbonatnoy formatsii verkhney yury Zapadnogo Uzbekistana [Composition, structure and oil and gas productivity of the Upper Jurassic carbonate formation of Western Uzbekistan]. Trudy «IGIRNIGM». Tashkent, 1975, issue 14, 176 p.
   Bagrintseva K.I. Karbonatnye porody - kollektory nefti i gaza [Carbonate rocks like oil and gas reservoirs]. Moscow: Nedra, 1977, 219 p.
   Eydel'nant N.K. Stroenie razrezov karbonatnoy formatsii, ee neodnorodnost' po teksturnym priznakam i raspredeleniyu petrogeneticheski neodnotipnykh porod [The structure of the sections of the carbonate formation, its heterogeneity in terms of textural features and the distribution of petrogenetically composite rocks]. Sostav, stroenie i neftegazovaya produktivnost' karbonatnoy formatsii yury Zapadnogo Uzbekistana (Trudy IGIRNIGM). Tashkent, 1975, issue 14, pp.61-101.
   Florovskaya V.N., Bagdasarova M.V. Rol' gidrotermal'nogo protsessa v formirovanii vtorichnoy emkosti kollektorov nefti i gaza v svyazi s prognozom zalezhey na bol'shikh glubinakh [The role of the hydrothermal process in the formation of the secondary capacity of oil and gas reservoirs in connection with the prediction of accumulations at great depths]. Uglerodistye veshchestva v prirodnykh protsessakh, 2003, pp.23-28.
   Folk R.L. Practical petrographic classification of limestons. Bull. Amer. Assoc. Petrl. Geol. 54, no. 10, 1970.
   Formatsii yurskikh paleosedimentatsionykh basseynov Uzbekistana i ikh neftegazonosnost' [Formations of the Jurassic paleosedimentation basins of Uzbekistan and their oil and gas potential]. A.G. Babaev, A.N. Simonenko, G.A. Babaev, R.R. Yusupov, N.K. Eydel'nant. Tashkent: FAN, 1990, 292 p.
   Il'in V.D., Kaesh Yu.V., Alimukhamedov N.Kh., Zagoruyko V.A., Ibragimov A.G., Ubaykhodzhaev T.I. Geologiya i neftegazonosnost' rifovykh kompleksov Sredney Azii [Geology and petroleum potential of reef growths in Central Asia]. Moscow, VIEMS, 1974, 48 p.
   Khvorova I.V. Atlas karbonatnykh porod srednego i verkhnego karbona Russkoy platformy [Atlas of carbonate rocks of the Middle and Upper Carboniferous of the Russian Platform]. Moscow: ANSSSR, 1958, 170 p.