Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 6_2021 submitted on 10/15/2020 displayed on website on 03/17/2021
14 p.
pdf Development of exploration methodology for petroleum accumulations in the Paleozoic and Jurassic sections of the central part of the Kuanish-Koskalin swell (Republic of Karakalpakistan)
A method is proposed for exploration for oil and gas promising structures by identifying and tracing subsidence experienced zones of local extension that control oil and gas occurrences and hydrocarbon accumulations in the Jurassic and Paleozoic sections of the Kuanysh-Koskalin swell (Ustyurt area).

Keywords: petroleum bearing area, Paleozoic and Jurassic sections, deep block, zones of local extension, Kuanysh-Koskalin swell, Ustyurt area, Republic of Karakalpakistan.
article citation Iskandarov M.C. Razrabotka metodiki poiskov zalezhey uglevodorodov v paleozoyskikh i yurskikh otlozheniyakh tsentral'noy chasti Kuanysh-Koskalinskogo vala (Respublika Karakalpakistan) [Development of exploration methodology for petroleum accumulations in the Paleozoic and Jurassic sections of the central part of the Kuanish-Koskalin swell (Republic of Karakalpakistan)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/6_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/6_2021
References
   Abdullaev G.S., Yuldashev Zh.Yu., Iskandarov M.Kh., Khudayberganov B.I. Osobennosti geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti Aralo-Ustyurtskogo regiona [Features of the geological structure and petroleum potential of the Aral-Ustyurt region]. Materialy VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konf., Ufa, 2006, рp. 238-241.
   Abidov A.A., Abdullaev G.S., Mirkamalov Kh.Kh., Yuldashev Zh.Yu., Iskandarov M.Kh., Khudayberganov B.I. K probleme biostratigrafii yurskikh otlozheniy Aralo-Ustyurtskogo regiona [To the problem of biostratigraphy of the Jurassic section of the Aral-Ustyurt region]. Zhurnal nefti i gaza Uzbekistana. Tashkent, 2004, no. 4, рp. 10-12.
   Devyatov R.R., Babadzhanov A.T. Ispol'zovanie ob"emnoy seysmorazvedki - novoe napravlenie v geofizicheskikh issledovaniyakh v Aralo-Ustyurtskom regione [The use of volumetric seismic surveys is a new direction in geophysical research in the Aral-Ustyurt region]. Tezisy doklada Respublikanskoy konferentsii (Tashkent, 19 Oct 2006). 2006, рp. 18-24.
   Devyatov R.R., Kirshin A.V., Zunnunov F.Kh. Sostoyanie, problemy i puti povysheniya effektivnosti ob"emnoy seysmorazvedki v Uzbekistane [State, problems and ways to improve the efficiency of volumetric seismic survey in Uzbekistan]. Geologiya i mineral'nye resursy, 2011, no. 1, pp.18-24.
   Evolyutsionnaya geologiya [Evolutionary Geology]. T.N. Dalimov, V.I. Troitskiy. Tashkent, 2005, 584 p.
Ibragimov A.G., Sydikov M.M., Yuldashev Zh.Yu. Akchalak - novoe gazokondensatnoe mestorozhdenie na plato Ustyurt [Akchalak is a new gas-condensate field on the Ustyurt plateau]. Ekspress-informatsiya VIEMS, 1986, no. 12. рp.12-16.
   Iskandarov M.Kh. Razlomno-blokovaya model' stroeniya Akchalakskoy gruppy mestorozhdeniy [Fault-block model of the structure of the Akchalak group accumulations]. Geologiy va Mineral Resurslar, 2020, no.1, pp. 69-75.
   Litologiya, usloviya obrazovaniya i neftegazonosnost' doyurskikh otlozheniy Ustyurta [Lithology, formation conditions and petroleum bearing pre-Jurassic section of Ustyurt]. Kh.Kh. Avazkhodzhaev, L.I. Labutina. Tashkent: Fan, 1979, 184 p.
   Yuldashev Zh.Yu. Nekotorye aspekty neftegazovoy geologii Uzbekistana s pozitsii tektoniki plit [Some aspects of petroleum geology of Uzbekistan from the perspective of plate tectonics]. Materialy Respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii razvedochnykh rabot na neft' i gaz v Uzbekistane. Tashkent, 2007, pp. 40-45.
   Yuldashev Zh.Yu. Osobennosti tektoniki i neftegazonosnosti Aralo-Ustyurtskogo regiona [Features of tectonics and petroleum potential of the Aral-Ustyurt region]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2006, no. 3, рp.9-14.