Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 40_2020 submitted on 11/19/2020 displayed on website on 11/27/2020
31 p.
pdf Current state and development of the petroleum prospects exploration activity in the south-western Gissar region of the Republic of Uzbekistan
The Surkhandarya region is one of the five petroleum bearing regions of the Republic of Uzbekistan, with proven oil and gas production in the stratigraphic range from the Middle Upper Jurassic to the Upper Paleogeone, inclusive. The article provides a general overview of the region, the history of geological and geophysical exploration, lithological and stratigraphic characteristics of sections, tectonic structure, oil and gas content. The stratigraphic and tectonic confinement of accumulations and their phases composition are given. The history of the development of the region is considered, the results of geological petroleum exploration, including those carried out by investors, the number of petroleum discoveries, their ranking by types of fluids, and the degree of development are presented. The priority stratigraphic structures and territories for further petroleum exploration have been identified. Further oil and gas prospects of the region are justified by the presence of promising traps, as well as predictedand promising hydrocarbon resources. The forecasted resources of hydrocarbon raw materials are given for stratigraphic sections: Middle-Upper Jurassic, Lower Cretaceous, Upper Cretaceous and Paleogene age, which indicates the expediency of carrying out prospecting petroleum exploration in the Surkhandarya region of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: petroleum exploration activity, oil and gas production, petroleum bearing region, Surkhandarya region, Republic of Uzbekistan.
article citation Abdullaev G.S., Bogdanov A.N., Eydel'nant N.K. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya geologorazvedochnykh rabot na neft' i gaz v Surkhandar'inskom regione Respubliki Uzbekistan [Current state and development of the petroleum prospects exploration activity in the south-western Gissar region of the Republic of Uzbekistan]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/40_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/40_2020
References
   Abdullaev G.S. Nadezhnaya syr'evaya baza uglevodorodov – osnova dlya privlecheniya inostrannykh investitsiy v neftegazovuyu otrasl' Respubliki Uzbekistan [A reliable hydrocarbon resource is the basis for attracting foreign investment in the oil and gas industry of the Republic of Uzbekistan]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza. Spetsial'nyy vypusk, 2013, pp. 53-61.
   Abdullaev G.S., Bogdanov A.N., Eydel'nant N.K. Mestorozhdeniya nefti i gaza Respubliki Uzbekistan [Oil and gas fields of the Republic of Uzbekistan]. Tashkent, 2019, 820 p.
   Abdullaev G.S., Bogdanov A.N., Ivonina I.E. Istoriya, sostoyanie i perspektivy razvitiya neftegazovoy otrasli Uzbekistana v oblasti poiska i razvedki mestorozhdeniy uglevodorodnogo syr'ya [History, state and prospects of development of the oil and gas industry of Uzbekistan in the field of petroleum prospecting and exploration]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza. Spetsial'nyy vypusk, 2015, pp. 103-110.
   Abidov A.A. O neftegazonosnosti lokal'nykh podnyatiy Surkhandar'inskogo sinklinoriya [Oil and gas content of local uplifts of the Surkhandarya Synclinorium]. Uzbekskiy geologicheskiy zhurnal, 1980, no. 3, pp. 28-30.
   Abidov A.A. Osobennosti razmeshcheniya skopleniy nefti i gaza i perspektivy neftegazonosnosti Surkhandar'inskogo sinklinoriya [Features of the location of oil and gas accumulations and the prospects for oil and gas potential of the Surkhandaryasynclinorium]. Diss. na soisk. uch. stepeni kand. geol.-miner. nauk, Moscow, 1981, 219 p.
   Belelovskiy M.L. Nekotorye cherty glubinnoy tektoniki Tadzhikskoy depressii po geofizicheskim dannym [Some features of deep tectonics of the Tajik depression according to geophysical data]. Tektonika Pamira i Tyan'-Shanya. Moscow, «Nauka», 1964, pp. 125-140.
   Fayzullaev Sh.N. Neft' i gaz Uzbekistana: novye gorizonty «Uzbekneftegaza» [Oil and gas of Uzbekistan: new perspectives of Uzbekneftegaz]. Gazeta «Narodnoe slovo», no. 101 (18.05.2004).
   Khodzhaev A.R., Akramkhodzhaev A.M., Babaev A.G., Davlyatov Sh.D., Azimov P.K., Sotiriadi K.A., Madenov A. Neftyanye i gazovye mestorozhdeniya Uzbekistana [Oil and gas fields of Uzbekistan]. Kniga II. Tashkent: FAN, 1974, 280 p.
   Sinel'nikov V.Ya., Kirshin A.V., Nyusser E.G. Tektonika i perspektivy neftegazonosnosti Surkhandar'inskoy megasinklinali [Tectonics and oil and gas potential of the Surkhandarya megasyncline]. Tashkent: Fan, 1981, 160 p.
   Tulyaganov Kh.T., Yaskovich B.V. Geologicheskaya karta Uzbekskoy SSR [Geological map of the Uzbek SSR]. Tashkent: «Fan» UzSSR, 1980, 200 p.