Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 38_2020 submitted on 10/19/2020 displayed on website on 11/06/2020
23 p.
pdf Structure of the bazhenov reservoir and forecast of oil content of the Yu0 productive level of the Bazhenov Formation in the south-eastern regions of Western Siberia
For the South-Eastern regions of the West Siberian oil and gas province, a model of the structure of the Bazhenov reservoir and criteria for selecting areas that are promising for detecting oil accumulations in the productive level of the South-West Bazhenov Formation are proposed. According to the our criteria, the following characteristics of the object of research are given: the thickness of rocks of the Bazhenov Formation, the thickness of rocks with a Corg content > 7%, catagenesis degree of organic matter, the thickness of the underlying and overlying fluid barriers, current reservoir temperatures of rocks and reservoir pressures in the Bazhenov Formation. Based on a comprehensive analysis of the materials that characterize the above criteria, promising zones of two categories are identified. The Central-Nyurol zone is assigned to the 1st category (the most promising), and the North-Nyurol, East-Nyurol, South-Nyurol, West-Parabel, and Ust-Tym zones are assigned to the 2nd category.

Keywords: hydrocarbon potential, structure model of the Bazhenov reservoir, Bazhenov Formation, Western Siberia.
article citation Ryzhkova S.V., Ponomareva E.V., Zamiraylova A.G. Stroenie bazhenovskogo rezervuara i prognoz neftenosnosti gorizonta Yu0 bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri [Structure of the bazhenov reservoir and forecast of oil content of the Yu0 productive level of the Bazhenov Formation in the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/38_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2020
References
   Balushkina N.S., Kalmykov G.A., Kiryukhina T.A., Korobova N.I., Korost D.V., Soboleva E.V., Stupakova A.V., Fadeeva N.P., Khamidullin R.A., Shardanova T.A. Zakonomernosti stroeniya bazhenovskogo gorizonta i verkhov abalakskoy svity v svyazi s perspektivami dobychi nefti [Constancies of the structure of the Bazhenov level and the upper reaches of the Abalak Formation in connection with oil production prospects]. Geologiya nefti i gaza, 2013, no.3, pp.48‐61.
   Braduchan Yu.V., Gol'bert A.A., Gurari F.G., Zakharov V.A., Bulynnikova S.P., Klimova I.G., Mesezhnikov M.S., Vyachkileva N.P., Kozlova G.E., Lebedev A.I., Nal'nyaeva T.I., Turbina A.S. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri [Bazhenov Formation of Western Siberia (stratigraphy, paleogeography, ecosystem, oil content)]. Trudy IGiG SO AN SSSR, 1986, no. 649, 216 p.
   Eder V.G. Nekotorye tipy razrezov verkhneyurskikh bazhenovskoy i georgievskoy svit Ob'-Irtyshskogo mezhdurech'ya [Some types of sections of the Upper Jurassic Bazhenov and Georgiev Formations of the Ob-Irtysh interfluve]. Geologiya i geofizika, 2006, vol. 47, no.6, pp. 746-754.
   Eder V.G., Zamiraylova A.G., Yan P.A. Zakonomernosti rasprostraneniya kremnistykh porod i «kokkolitovoy» pachki bazhenovskoy svity [The constancies of the distribution of siliceous mudstones and "coccolithic" member of the Bazhenov Formation]. Geologiya i geofizika, 2017, vol.58, no.3-4, pp.511-521.
   Fenin G.I. Anomal'nye plastovye davleniya v zonakh uglevodorodonakopleniya neftegazonosnykh basseynov [Аnomalous reservoir pressure in the zones of hydrocarbon accumulation oil and gas bearing basins]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2010, vol.5, no.4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/46_2010.pdf
   Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' verkhneyursko-nizhnemelovykh otlozheniy yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoy plity (Tomskaya oblast') [Geological structure and oil and gas potential of the upper Jurassic- Lower Cretaceous sections of the South-East of the West Siberian plate (Tomsk region)]. E.E. Danenberg, V.B. Belozerov, N.A. Brylina. Tomsk: Izd-vo TPU, 2006, 291 p.
   Gurari F.G. Domanikity i ikh neftegazonosnost' [Domanikites and their oil and gas potential]. Sovetskaya geologiya, 1981, no.11, pp. 3-12.
   Gurari F.G. Regional'nyy prognoz promyshlennykh skopleniy uglevodorodov v domanikitakh [Regional forecast of industrial accumulations of hydrocarbons in domanikites]. Geologiya nefti i gaza, 1984, no. 2, pp. 1-5.
   Kalmykov G.A., Balushkina N.S., Belokhin V.S., Bilibin S.I., D'yakonova T.F., Isakova T.G. Pustotnoe prostranstvo porod bazhenovskoy svity i nasyshchayushchie ego flyuidy [Void space of rocks of the Bazhenov Formation and its saturating fluids]. Nedropol'zovanie XXI vek, 2015, no.1, pp. 64-71.
   Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and oil-and-gas of the Mesozoic and Paleozoic deposits of the Western Siberian Megabasin]. A.N. Fomin; editor A.E. Kontorovich. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p.
   Kontorovich A.E., Bogorodskaya L.I., Borisova L.S., Burshteyn L.M., Ismagilov Z.R., Efimova O.S., Kostyreva E.A., Lemina N.M., Ryzhkova S.V., Sozinov S.A., Fomin A.N., Livshits V.R. Geokhimiya i katageneticheskie prevrashcheniya kerogena bazhenovskogo gorizonta [Geochemistry and catagenetic transformations of Bazhenov level kerogen]. Geokhimiya, 2019a, vol.64, no.6, pp. 585-593.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Livshits V.R., Ryzhkova S.V. Glavnye napravleniya razvitiya neftyanogo kompleksa Rossii v pervoy polovine XXI veka [Main directions of development of the oil bearing areas of Russia in the first half of the twenty-first century]. Vestnik RAN, 2019b, vol. 89, no.11, pp. 1095-1104.
   Kontorovich A.E., Ponomareva E.V., Burshteyn L.M., Glinskikh V.N., Kim N.S., Kostyreva E.A., Pavlova M.A., Rodchenko A.P., Yan P.A. Raspredelenie organicheskogo veshchestva v porodakh bazhenovskogo gorizonta [Distribution of organic matter in the Bazhenov Formation (Western Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2018a, vol. 59, no. 3, pp. 357-371. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20180307
   Kontorovich A.E., Rodyakin S.V., Burshteyn L.M., Kostyreva E.A., Ryzhkova S.V., Yan P.A. Poristost' i neftenasyshchennost' porod bazhenovskoy svity [Porosity and oil saturation of the Bazhenov formation]. Geologiya nefti i gaza, 2018b, no.5, pp. 61-73.
   Kontorovich A.E., Trofimuk A.A. Litogenez i neftegazoobrazovanie [Lithogenesis and oil and gas formation]. Goryuchie iskopaemye. Problemy geologii i geokhimii naftidov i bituminoznykh porod. Editor N.B. Vassoevich. Moscow: Nauka, 1976, p. 19-36.
   Kontorovich A.E., Yan P.A., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G. Klassifikatsiya porod bazhenovskoy svity [Classification of rocks of the Bazhenov Formation]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 11, pp. 2034-2043. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20161106
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and history of evolution of the West Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, pp. 1832-1845.
   Kontorovich V.A., Kalinina L.M., Lapkovskiy V.V., Solov'ev M.V., Bakharev A.N. Tektonika i neftegazonosnost' tsentral'noy chasti Aleksandrovskogo svoda [Tectonics and oil and gas potential of the central part of the Alexander arch]. Geologiya nefti i gaza, 2011a, no.5, pp. 119-127.
   Kontorovich V.A., Solov'ev M.V., Kalinina L.M., Kalinin A.Yu. Rol' mezozoysko-kaynozoyskoy tektoniki v formirovanii zalezhey uglevodorodov v yuzhnykh chastyakh Kaymysovskogo svoda i Nyurol'skoy megavpadiny [The role of Meso-Cenozoic tectonics in the formation of hydrocarbon pools in the southern parts of the Kaimysov arch and Nyurol megadepression]. Geologiya i geofizika, 2011b, vol. 52, no.8, pp. 1075-1091.
   Lebedev B.A., Dorofeeva T.V., Krasnov O.G., Lebedeva G.V., Petrova G.V. Veshchestvennyy sostav i priroda emkosti glinisto-sapropelevo-kremnistykh neftenosnykh otlozheniy bazhenovskoy svity (verkhnyaya yura) Zapadnoy Sibiri [Material composition and nature of the reservoir of clay-sapropel-siliceous oil-bearing sections of the Bazhenov Formation (Upper Jurassic) Western Siberia]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 1979, no.2, pp. 90-101.
   Mikulenko K.I. Perspektivy neftegazonosnosti otlozheniy bazhenovskoy svity tsentral'nykh i yuzhnykh rayonov Zapadno-Sibirskoy plity [Prospects of oil and gas potential of Bazhenov Formation accumulations in the central and southern regions of the West Siberian plate]. Geologiya i neftegazonosnost' Sibiri. Trudy SNIIGGIMSa, 1974, issue 194, pp. 37-41.
   Ponomareva E.V., Ryzhkova S.V. Tipy kollektorov Bazhenovskoy svity [Types of reservoirs of the Bazhenov Formation]. Interekspo GEO-Sibir'. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Ekonomika. Geoekologiya: materialy XVI mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Novosibirsk, 20-24 Apr 2020). 2020, pp.195-204.
   Ryzhkova S.V. Istoriya razvitiya yurskogo strukturnogo yarusa i neftegazonosnost' yuzhnykh rayonov Ob'-Irtyshskogo mezhdurech'ya [History of development of the Jurassic structural stage and oil and gas potential of the southern regions of the Ob-Irtysh interfluve]. Geologiya nefti i gaza, 2009, no.1, pp.54-63.
   Ryzhkova S.V., Burshteyn L.M., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Nekhaev A.Yu., Nikitenko B.L., Fomin M.A., Shurygin B.N., Beyzel' A.L., Borisov E.V., Zolotova O.V., Kalinina L.M., Ponomareva E.V. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri: stroenie, korrelyatsiya i tolshchiny [The Bazhenov Formation of Western Siberia: structure, correlation, and thickness]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 7, pp. 1053-1074. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20180709
   Ryzhkova S.V., Vakulenko L.G., Kazanenkov V.A., Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Nikitenko B.L., Shurygin B.N., Borisov E.V., Kalinina L.M., Nekhaev A.Yu., Ponomareva E.V., Fomin M.A., Yan P.A. Fatsial'no-stratigraficheskoe rayonirovanie kellovey-kimeridzhskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [Facial-stratigraphicalzonation of the Callovian-Kimmeridgian sections of the West Siberian sedimentary Basin]. Geologiya i geofizika, 2020, vol.61, no.3, pp. 409-421.
   Skorobogatov V.A., Krasnov S.G. Nekotorye kriterii perspektiv neftenosnosti bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Some criteria for oil-bearing prospects of the Bazhenov Formation in Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1984, no.3, pp. 15-19.
   Zamiraylova A.G., Eder V.G. Bazhenovskaya svita na yugo-vostoke Zapadnoy Sibiri - osobennosti sostava i usloviy formirovaniya [BazhenovFormation in the South-Eastern of Western Siberia - features of the composition and formation conditions]. Osadochnaya geologiya Urala i prilezhashchikh regionov: segodnya i zavtra: materialy 12 ural'skogo litologicheskogo soveshchaniya (Ekaterinburg, 22-26 Oct 2018). 2018, pp. 100-102.
   Zamiraylova A.G., Eder V.G., Kostyreva E.A. Litologicheskaya i geokhimicheskaya kharakteristika bazhenovskoy svity na severo-zapade Tomskoy oblasti (Aleksandrovskiy svod) [Lithological and geochemical characteristics of the Bazhenov Formation in the North-Western part of the Tomsk region (Alexander arch)]. Litologiya osadochnykh kompleksov Evrazii i shel'fovykh oblastey: materialy IX Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya (s mezhdunarodnym uchastiem) (Kazan', 30 Sept - 3 Oct 2019). 2019, pp. 145-146.
   Zubkov M.Yu., Sonich V.P., Zaripov O.G. Geologicheskie i litologo-geokhimicheskie kriterii promyshlennoy neftenosnosti otlozheniy bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Geological and lithological-geochemical criteria of industrial oil-bearing area of the Bazhenov Formation in Western Siberia]. Problemy neftenosnosti bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri: sbornik nauchnykh trudov IGiRGI. Moscow, 1986, pp. 5-14.