Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 43_2018 submitted on 08/27/2018 displayed on website on 11/30/2018
30 p.
pdf Lithology and biostratigraphy of the Frasnian and border section on the Kosyu River (Subpolar Urals)
The Kedzydshor and Vorota Formations are divided by a clear lithological boundary inside the Early falsiovalis standard conodont subzone. The study of conodonts allowed for the first time in this area more reasonable to carry out a biostratigraphic subdivision of the studied section. The lower terrigenous part of the section (lower part of the Kedzydshor Formation) cannot be characterized by conodonts. In the upper part of the Kedzydshor and Vorota Formations nine associations of conodonts were determined. On the basis of selected layers with Polygnathus polloсki–Polygnathus ljaschenkoi, which probably occupy the transition zone between the Givetian and Frasnian stages and standard conodont zones and subzone: Early falsiovalis, Late falsiovalis, transitans, punctata, Early-Late rhenana of the Frasnian stage and Early-Middle-Late triangularis of the Lower Fammenian substage. A significant part of the described associations well correlates with the established conodont sequences in the Kozhym River section. The results of lithological and biostratigraphic studies of the Frasnian and border section on the Kosyu river (western slope of the Subpolar Urals) are presented. Sections are divided into Kedzydshor and Vorota Formations on the basis of lithological composition. The Kedzydshor formation is divided into upper and lower subformations. The lower part is composed of siltstones, quartz sandstones and limestones, and the upper part of gray, greenish-gray limestones and mudstones. Vorota Formation presented domanic type facies composed of dark gray and black limestones, mudstones and cherts.

Keywords: Upper Givetian, Frasnian, Lower Fammenian, conodonts, Kosyu River, Subpolar Urals.
article citation Soboleva M.A., Sobolev D.B., Matveeva N.A. Litologiya i biostratigrafiya razreza franskogo yarusa i pogranichnykh otlozheniy na r. Kos'yu (Pripolyarnyy Ural) [Lithology and biostratigraphy of the Frasnian and border section on the Kosyu River (Subpolar Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/43_2018.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2018
References

   Aboussalam Z.S, Becker T. New upper Givetian to basal Frasnian conodont faunas from the Tafilalt (Anti-Atlas, Southern Morocco). Geological Quarterly, 2007, vol. 51, no. 4, p. 345–374.
   Atlas Respubliki Komi [Atlas of the Komi Republic]. Vlasova V.V., Dronova T.I., Degteva S.V., Elsakov V.V., Zherebtsov I.L., Zaynullin V.G., Zakharov A.B., Matsuk M.A., Sharapov V.E., Sazhina S.A., Burtsev I.N., Udoratin V.V., Sobolev D.B., Timonin N.I., Antoshkina A.I., Noskov V.A., Chuprov V.S., Mashin D.O., Malyshev N.A., Andreicheva L.N., Mityusheva T.A., Vakhnin M.G., Klimenko S.S., Lyyurov S.V., Anishchenko L.A., Savel'eva E.A. Moscow: Feoriya, 2011, 448p.
   Dmitrieva T.V., Eremenko N.M., Sokiran E.V. Litofatsial'nye i stratigraficheskie osobennosti domanikovo-turneyskogo neftegazonosnogo kompleksa kraevykh megaprogibov Timano-Pechorskoy plity [Lithofacial and stratigraphic features of the Dominik-Tournaisian petroleum bearing accumulation of marginal mega fore deep of the Timan-Pechora Plate]. Razvedka i okhrana nedr, 2014, no. 10, p. 27–30.
   Dunham R.J. Classification of Carbonate Rocks according to Depositional Texture. Classification of carbonate rocks (ed. by W. E. Ham). Amer. Ass. Petrol. Geol. Mem., 1962, p.108–121.
   Gruzdev D.A., Soboleva M.A., Sobolev D.B., Zhuravlev A.V. Franskie otlozheniya na r. Bol'shaya Nadota (matyashorskaya tolshcha) – stratigrafiya i usloviya obrazovaniya [The Frasnien deposits on the river. Bolshaya Nadota (Matyashorskaya strata) - stratigraphy and conditions of sedimentation]. Litosfera, 2016, no. 6, p. 97–116.
   Klapper G. The Montagne Noire frasnian (Upper Devonian) conodont succession. Devonian of the world, volume III. Paleontology, paleoecology and biostratigraphy. Canada, 1989, Mem. 4, p. 449–478.
   Matveeva M.A. Konodontovaya kharakteristika franskikh otlozheniy razreza r. Kozhym (Zapadnyy sklon Pripolyarnogo Urala) [Conodont characteristics of the Fransien deposits of the section Kozhym River (Western slope of the Subpolar Urals)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2013, no. 7, p. 17–22.
   Pershina A.I. Siluriyskie i devonskie otlozheniya gryady Chernysheva [Silurian and Devonian deposits of the Chernyshev ridge]. Leningrad: AN SSSR, 1962, 122 p.
   Postanovleniya Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta Rossii i ego postoyannykh komissiy [Decisions of the Interdepartmental Stratigraphic Committee of Russia and its standing commissions]. Otv. redaktor A.I. Zhamoyda. St. Petersburg: VSEGEI, 2008, no. 38, 131 p.
   Prirodnye rezervuary neftegazonosnykh kompleksov Timano-Pechorskoy provintsii [Reservoirs of oil and gas bearing accumulations of the Timan-Pechora Province]. Teplov E.L., Kostygova P.K., Larionova Z.V., Beda I.Yu., Dovzhikova E.G., Kuranova T.I., Nikonov N.I., Petrenko E.L., Shabanova G.A. Ministerstvo prirodnykh resursov i okhrany okruzhayushchey sredy Respubliki Komi, GUP RK TP NITs. St. Petersburg: OOO «Renome», 2011, 286 p.
   Puchkov V.N. Batial'nye kompleksy passivnykh okrain geosinklinal'nykh oblastey [Bathyal sequences of passive margins of geosynclinal regions]. Moscow: Nauka, 1979, 260 p.
   Shishkin M.A. Geologiya zony sochleneniya Eletskikh i Lemvinskikh fatsiy na zapadnom sklone Polyarnogo Urala [Geology of the junction zone of Elets and Lemvin facies on the western slope of the Polar Urals]. Avtoreferat diss. na soisk. uch. step. k. g.-m. n. Syktyvkar, 2003, 20 p.
   Soboleva M.A. Bioraznoobrazie konodontov vo franskom veke (opornyy razrez r. Kozhym, Pripolyarnyy Ural) [Biodiversity of conodonts in the Frasnien stage (reference section on the Kozhym River, Subpolar Urals)]. Sovremennaya mikropaleontologiya: trudy XVI Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya, 2015, p. 77–81.
   Soboleva M.A. Konodonty i biostratigrafiya franskogo yarusa Pripolyarnogo i Polyarnogo Urala [Conodonts and biostratigraphy of the Frasnien stage of the Subpolar and Polar Urals]. Avtoreferat diss. na soisk. uch. step. k. g.-m. n. Syktyvkar: Geoprint, 2016, 23 p.
   Soboleva M.A. Novye vidy roda Palmatolepis (konodonty) iz franskikh otlozheniy Pripolyarnogo i Polyarnogo Urala [New species of the genus Palmatolepis (conodonts) from the Frasnian sediments of Subpolar and Polar Urals]. Syktyvkarskiy Paleontologicheskiy sbornik No 8. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2017b, no. 130, p. 40–50.
   Soboleva M.A. Novye vidy roda Palmatolepis (konodonty) iz franskikh otlozheniy Pripolyarnogo i Polyarnogo Urala [New species of the genus Palmatolepis (conodonts) from the Frasnian sediments of Subpolar and Polar Urals]. Syktyvkarskiy Paleontologicheskiy sbornik No 8. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2017b, no. 130, p. 40–50.
   Soboleva M.A. Rol' biofatsial'nogo analiza dlya ustanovleniya transgressivno-regressivnykh tsiklov i global'nykh sobytiy (na primere razreza franskogo yarusa r. Kos'yu) [The role of biofacial analysis to establish transgressive-regressive cycles and global events (by the example of the Frasnian strata section of the Kosyu river)]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 26-y nauchnoy konferentsii. 2017a, p. 210–221.
   Soboleva M.A. Rol' biofatsial'nogo analiza dlya ustanovleniya transgressivno-regressivnykh tsiklov i global'nykh sobytiy (na primere razreza franskogo yarusa r. Kos'yu) [The role of biofacial analysis to establish transgressive-regressive cycles and global events (by the example of the cut of the francian tier of the river Kosyu)]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 26-y nauchnoy konferentsii. 2017a, p. 210–221.
   Soboleva M.A., Sobolev D.B., Matveeva N.A. Razrez franskogo yarusa na r. Kozhym (zapadnyy sklon Pripolyarnogo Urala) – rezul'taty biostratigraficheskikh, bio-, litofatsial'nykh i izotopno-geokhimicheskikh issledovaniy [Frasnien section on the Kozhym River (the western slope of Polar Urals) - results of biostratigraphic, bio- and lithofacies, isotopic and geochemical studies]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/2_2018.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2018
   Stratigraficheskie skhemy Urala (dokembriy, paleozoy) [Stratigraphic charts of the Urals (Precambrian, Paleozoic): Explanatory note]. Ekaterinburg, 1993.
   Tsyganko V.S. Devon zapadnogo sklona severa Urala i Pay-Khoya (stratigrafiya, printsipy raschleneniya, korrelyatsiya) [Devon of the western slope of the north of the Urals and Pai-Khoi (stratigraphy, principles of subdivision, correlation)]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2011, 356 p.
   Tsyganko V.S., Pershina A.I., Yudina A.B. K stratigrafii devona gryady Chernysheva [The stratigraphy of the Devonian ridge Chernyshev]. Trudy IG Komi fil. AN SSSR, 1985, p. 17–26.
   Walliser O.H. Global events in the Devonian and Carboniferous. Global events and event stratigraphy in the Phanerozoic, 1996, p. 225–250.
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of the North of the Urals and Pay-Khoy]. [Orogenesis of the North of the Urals and Pay-Khoy]. Ekaterinburg: Nauka, 1994, 286p.
   Yudina A.B. Biostratigrafiya i konodonty verkhnego devona gryady Chernysheva i Pripolyarnogo Urala [Biostratigraphy and conodonts of the Upper Devonian ridge of Chernyshev and the Subpolar Urals]. Avtoreferat diss. k. g.-m. n. Syktyvkar, 1999, 18 p.
   Ziegler W., Sandberg C.A. The Late Devonian Standard Conodont Zonation. Cour. Forsch. -Inst. Senckenberg, 1990, no. 121, 115 p.