Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 47_2016 submitted on 11/09/2016 displayed on website on 12/16/2016
45 p.
pdf  Lower Jurassic ammonite geologic time scale of Northeast Asia
A version of the ammonite geologic time scale, which takes into account updated information on the taxonomy and stratigraphic position of ammonites established on the Northeast Asia, is provided. Typical Lower Jurassic species are shown in the paleontological tables. The following new taxons are describe: Lamites ochoticus gen.et sp., Turomchites Rarus gen.et sp., Tokurites inopinatus gen.et sp., Arnioceras.? viligaense sp.

Keywords: Lower Jurassic, ammonite geologic time scale, Hettangian, Sinemurian, Pliensbachian, Toarcian, North-East of Russia.
article citation Repin Yu.S. Ammonitovaya shkala nizhney yury Severo-Vostoka Azii [Lower Jurassic ammonite geologic time scale of Northeast Asia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/47_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/47_2016
References
   Afitskiy A.I. Biostratigrafiya triasovykh i yurskikh otlozheniy basseyna r. Bol'shoy Anyuy (Zapadnaya Chukotka) [Biostratigraphy of Triassic and Jurassic sediments of the Large Anuy River Basin (Western Chukotka)]. Moscow: Nauka, 1970, 144 p.
   Biostratigrafiya boreal'nogo mezozoya [Biostratigraphy of Mesozoic Boreal]. Novosibirsk: Nauka, 1974, p. 91-101.
   Bodylevskiy V.I., Kiparisova L.D. Stratigrafiya mezozoyskikh otlozheniy sovetskoy Arktiki [Stratigraphy of the Mesozoic deposits of the Soviet Arctic]. Trudy XVIII sessii Mezhdunar. geol.kongressa, Moscow, 1940, p. 219-234.
   Brudnitskaya E.P. Nakhodka ranneleyasovoy morskoy fauny v basseyne reki Urmi [Marine fauna finding in the Urmi river basin]. In: Geologiya, geomorfologiya, poleznye iskopaemye Priamur'ya, Khabarovsk, 1969, p. 209-211.
   Dagis A. A. Toarskie ammonity (Dactylioceratidae) severa Sibiri [Toarcian ammonites (Dactylioceratidae) of the north of Siberia]. Tr. IGiG SO AN SSSR, Moscow: Nauka, 1968, vol. 40, 108 p.
   Dagis A.A. Pozdneplinsbakhskie ammonity severa Sibiri [Late Pliensbachian ammonites of the northern Siberia]. Tr. IGiG SO AN SSSR, Novosibirsk: Nauka, 1976, vol. 309, 80 p.
   Dagis A.A. Toarskie ammonity (Hildoceratidae) severa Sibiri [Toarcian ammonites (Hildoceratidae) of the north of Siberia]. Tr. IGiG SO AN SSSR, Novosibirsk: Nauka, 1974, vol.99, 107 p.
   Dagis A.A., Dagis A.S. O nesostoyatel'nosti vydeleniya nizhnego plinsbakhskogo pod"yarusa na Severo-Vostoke SSSR [Invalidity allocation of the Late Pliensbachian substage in the North-East of the USSR]. Geologiya i geofizika, 1964, no. 2, p. 25-31.
   Dagis A.A., Dagis A.S. O zonal'nom raschlenenii toarskikh otlozheniy na Severo-Vostoke SSSR [About zonal subdivision of Toarcian deposits in the North-East of the USSR]. In: Stratigrafiya i paleontologiya mezozoyskikh otlozheniy severa Sibiri, Moscow: Nauka, 1965, p. 15-27.
   Dagis A.A., Dagis A.S., Kazakov A.M. Sistematicheskaya prinadlezhnost' i vozrast Japonites olenekensis Kiparisova [Systematic affiliation and age of Japonites olenekensis Kiparisova]. Paleontologiya i stratigrafiya triasa Sredney Sibiri, Moscow: Nauka, 1980, p. 21–24.
   Dean W., Donovan D., Howarth M. The Liassic Ammonite zones and subzones of the North-west European province. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.). GeoLeningrad, 1961, vol.4, N 10, p.437-505.
   Elmi S., Rulleau I., Gabilly I., Mouterde R. Toarcien. In: Cariou E., Hantzpergue P. (eds). Biostratigraphie du Jurassiquc oucst-curopecn et meditcrraneen: zonations paralleles et distribution des invertebres et microfossiles. Bulletin du Centre Recherches Elf Exploration Production Memoire. 17. 1997. 25-36.
   Ershova E.S., Repin Yu.S. Toarskie i aalenskie ammonity arkhipelaga Shpitsbergen [Toarcian and Aalenian ammonites of Svalbard]. Geologiya Shpitsbergena, Leningrad, 1983, p.150-170.
   Howarth M. The Ammonite family Hildoceratidae in the Lower Jurassic of Britain. London: Paleontogr. Soc. 1992. 200 p.
   Kalacheva E.D. K vydeleniyu domerskikh otlozheniy na Yuzhnom Sikhote-Aline [To the allocation of the Domerian deposits in the South Sikhote-Alin]. Tr. VSEGEI. Nov. ser, 1976, vol.263, p. 92-102.
   Kiparisova L.D. Novaya nizhneyurskaya fauna Priamur'ya [New Lower Jurassic fauna of the Amur region]. Moscow, Gosgeolizdat, 1952, 46 p.
   Knyazev V.G. Toarskie Harpoceratinae severa aziatskoy chasti SSSR [Toarcian Harpoceratinae in the North of Asian part of the USSR]. Detal'naya stratigrafiya i paleontologiya yury i mela Sibiri, Novosibirsk: Nauka, 1991, p. 37–46.
   Knyazev V.G., Kutygin R.V. Drevneyshie yurskie ammonity severa Sibiri (basseyn rek Olenek, Buur) [The oldest Jurassic ammonites of the northern Siberia (Olenek rivers basin, Buuren)]. Novosti paleontologii i stratigrafii. Vol. 6–7. Appendix to the journal «Geologiya i geofizika», 2004, vol. 45, p.145–155.
   Koshelkina Z.V. Polevoy atlas rukovodyashchikh faun yurskikh otlozheniy. Vilyuyskoy sineklizy i Priverkhoyanskogo kraevogo progiba [Field atlas of Jurassic deposits key fauna of Viliuy syncline and Priverhoyansk Foredeep]. Magadan: Kn. izd-vo, 1962, 130 p.
   Meledina S.V. O zonal'noy shkale toarskogo yarusa Severnoy Sibiri [About zonal scale of Toarcian of northern Siberia]. Geologiya i geofizika. 2000, vol. 41, no. 7, p. 952-960.
   Meledina S.V., Shurygin B.N. Ammonoidei i dvustvorchatye mollyuski iz verkhnego plinsbakha Sredney Sibiri [Ammonoid and bivalves from the upper Pliensbachian of Middle Siberia]. Novosti paleontologii i stratigrafii. Vol. 4. Leningrad «Geologiya i geofizika». 2001, vol.42, p. 35–47.
   Polubotko I. V., Repin Yu. S. Ammonity i zonal'noe raschlenenie nizhnego leyasa Severo-Vostoka SSSR [Ammonites and zonal subdivision of the lower Lias of Northeast USSR]. Materialy po geologii i poleznym iskopaemym Severo-Vostoka SSSR, Magadan, 1972, vol. 20, p. 97-116.
   Polubotko I.V., Khudoley K.M. O nakhodke rannegettangskikh ammonitov na Severo-Vostoke SSSR [The finding of Early Hettangium ammonites in the North-East of the USSR]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1960, no. 3, p. 58-60.
   Polubotko I.V., Repin Yu.S. Biostratigrafiya nizhneyurskikh otlozheniy Severo- Vostoka SSSR [Biostratigraphy of the Lower Jurassic sediments of the North East of the USSR]. Osnovnye problemy biostratigrafii i paleogeografii Severo-Vostoka SSSR, Magadan, 1974, p. 68-89.
   Polubotko I.V., Repin Yu.S. Novaya skhema zonal'nogo raschleneniya nizhnego leyasa na Severo-Vostoke SSSR [The new scheme of the zonal subdivision of the Lower Lias in the North-East of the USSR]. DAN SSSR, 1967, vol. 176, no. 5, p. 1134-1137.
   Polubotko I.V., Repin Yu.S. O vydelenii novoy ammonitovoy zony v osnovanii yurskoy sistemy [On the designation of a new ammonite zone at the base of the Jurassic system]. DAN SSSR, 1981, vol. 261, no. 6, p. 1394-1398.
   Polubotko I.V., Repin Yu.S. Problema verkhnego toara na Severo-Vostoke Azii [The problem of the upper Toarcian in the North-East Asia]. Geologicheskaya istoriya Arktiki v mezozoe i kaynozoe, St. Petersburg, 1992, p. 41-48.
   Polubotko I.V., Repin Yu.S. Stratigrafiya i ammonity toarskogo yarusa tsentral'noy chasti Omolonskogo massiva [Stratigraphy and Toarcian ammonites of central Omolonsk massif]. Materialy po geologii i poleznym iskopaemym Severo-Vostoka SSSR, Magadan, 1966, vol. 19, p.30-55.
   Repin Yu.S. Ammonitovaya shkala verkhnego plinsbakha Severo-Vostoka Azii [Ammonite scale of the upper Pliensbachian, Northeast Asia]. Yurskaya sistema Rossii: problemy stratigrafii i paleogeografii: materialy Tret'ego Vseros. soveshchaniya. Ed. V.A. Zakharov, Saratov: Izd. tsentr «Nauka», 2009, p.183–186.
   Repin Yu.S. Ammonity iz nizhneyurskikh i aalenskikh otlozheniy basseyna r. Viligi (Severo-Vostok SSSR) [Ammonites from the Lower Jurassic sediments and Aalenian from Viligi River basin (Northeast USSR)]. Stratigrafiya i paleontologiya paleozoyskikh i mezozoyskikh otlozheniy Severo-Vostoka SSSR, Moscow, 1984, p. 75-103.
   Repin Yu.S. K voprosu o zonal'nom raschlenenii toarskikh otlozheniy na Severo-Vostoke SSSR [On the question of the division of the zonal Toarcian deposits in the North-East of the USSR]. Kolyma, 1970, no. 5, p. 41-44.
   Repin Yu.S. Kharakternye cherty istorii ranneyurskoy arkticheskoy ammonoidnoy bioty [Characteristics of Early Jurassic history of the Arctic ammonoid biota]. Sovremennye problemy izucheniya golovonogikh mollyuskov. Moscow, 2015, p. 92-94.
   Repin Yu.S. O raschlenenii verkhneplinsbakhskikh otlozheniy Severo-Vostoka SSSR [About the Upper Pliensbachian subdivision deposits, Northeast USSR]. DAN SSSR, 1971, vol. 200, no. 4, p. 937-940.
   Repin Yu.S. Predstaviteli Amaltheidae iz verkhneplinsbakhskikh otlozheniy Severo-Vostoka SSSR i ikh stratigraficheskoe znachenie [Representatives of Amaltheidae from Upper Pliensbachian deposits of thre North-East of the USSR and their stratigraphic significance]. Biostratigrafiya boreal'nogo mezozoya. Tr. IGiG SO AN SSSR, Novosibirsk: Nauka, 1974, vol.136, p. 51-66.
   Repin Yu.S. Ranne- i sredneyurskie ammonity Severo-Vostoka SSSR [Early and Middle Jurassic ammonites of the Northeastern USSR]. Polevoy atlas yurskoy fauny i flory Severo-Vostoka SSSR, Magadan, 1968, p. 5-18, 108-113.
   Repin Yu.S. Status sloev s Eleganticeras v boreal'nom toare [Status of Eleganticeras levels in boreal Toarcian]. Izv. AN SSSR. Seriya geol, 1981, no. 12, p. 141-146.
   Repin Yu.S. Yukagirskiy etap (pozdniy trias– srednyaya yura) istorii sedimentatsionnogo basseyna Severo-Vostochnoy Azii [Yukagir stage (Late Triassic - Middle Jurassic) sedimentary basin history of the North-East Asia]. Dissertation for the degree of PhD in Geological and Mineralogical Sciences, St. Petersburg: VNIGRI. 1997, 65 p.
   Repin Yu.S. Zoogeograficheskiy peneplen i estestvennye rubezhi otdelov yury [Zoogeographical peneplain and natural boundaries of Jurassic]. Yurskaya sistema Rossii: problemy stratigrafii i paleogeografii: materialy Chetvertogo Vserossiyskogo soveshchaniya, St. Petersburg: OOO «Izdatel'stvo LEMA», 2011, p.179-180.
   Repin Yu.S., Polubotko I.V. Nizhnyaya i srednyaya yura Severo-Vostoka Rossii [Lower and Middle Jurassic of North-East of Russia]. Magadan. 1996. 48 p.
   Repin Yu.S., Polubotko I.V. Zonal'noe raschlenenie verkhnego toara na Severo-Vostoke Rossii [Zonal division of the upper Toarcian in the North-East part of Russia]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 1993, vol. 1, no. 1, p. 109–117.
   Resheniya 2-go Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po dokembriyu i fanerozoyu Severo-Vostoka SSSR [The decisions of the 2nd Interdepartmental Stratigraphic meeting of the Precambrian and Phanerozoic North-East part of the USSR]. Magadan, 1974 - 1975, Magadan, 1978, 192 s.
   Resheniya Tret'ego mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po dokembriyu, paleozoyu i mezozoyu Severo-Vostoka Rossii [The decisions of 3-rd Interdepartmental regional stratigraphic Meeting on Precambrian, Paleozoic and Mesozoic North-East part of Russia]. St. Petersburg, 2002. Ed. T.N. Koren', G.V. Kotlyar, St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2009, 268 p.
   Saks V.N. O vozmozhnosti obshchey stratigraficheskoy shkaly dlya raschleneniya yurskikh otlozheniy Sibiri [On the possibility of the general stratigraphic scale for the subdivision of the Jurassic deposits of Siberia]. Geologiya i geofizika, 1962, no. 5, p. 62-75.
   Sey I.I., Kalacheva E.D. Biostratigrafiya nizhne- i sredneyurskikh otlozheniy Dal'nego Vostoka [Biostratigraphy of the Lower and Middle Jurassic deposits of the Far East of USSR]. Tr. VSEGEI, Leningrad, Nedra, 1980, vol. 285, 187 s.
   Tuchkov I.I. K voprosu o zonal'nom raschlenenii verkhnetriasovykh i yurskikh otlozheniy Severo-Vostoka SSSR [On the issue of zonal division of the Upper Triassic and Jurassic deposits of North-East part of USSR]. Geologiya i poleznye iskopaemye Yakutskoy ASSR. Tr. YaF SO AN SSSR. Ser. geol, Yakutsk, 1962, Sb. 14, p. 77-88.
   Tuchkov I.I. Yurskie ammonity i belemnity Severo-Vostoka SSSR [Jurassic ammonites and belemnites North-East part of USSR]. Materialy po geologii i poleznym iskopaemym Severo-Vostoka SSSR. Magadan, 1954, vol. 8, p. 98-125.
   Zakharov V.A., Bogomolov Yu.I., Il'ina V.I., Konstantinov A.G., Kurushin N.I., Lebedeva N.K., Meledina S.V., Nikitenko B.L., Sobolev E.S., Shurygin B.N. Boreal'nyy zonal'nyy standart i biostratigrafiya mezozoya Sibiri [Boreal zonal standard and biostratigraphy of the Mesozoic of Siberia]. Geologiya i geofizika, 1997, vol.38, no. 5, p. 927-956.
   Zonal'naya stratigrafiya fanerozoya Rossii [Zonal stratigraphy of the Russian Phanerozoic]. Ed. T.N. Koren', St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2006, 256 p.
   Zonal'naya stratigrafiya fanerozoya SSSR, Spravochnoe posobie [Zonal stratigraphy of the USSR Phanerozoic]. Ed. T.N. Koren' et al, Moscow: Nedra, 1991, 160 p.