Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 66_2012 submitted on 11/20/2012 displayed on website on 12/07/2012
26 p.
pdf  Lithology of the Lower-Middle Jurassic Omolon massif
The lithological characteristics of the Lower-Middle Jurassic deposits of Omolon massif (Verkhoyansk-Kolyma region) are presented. The petrographic peculiarities and behavior of the lithological features of rocks in the section are analyzed. The volcanic formations of the Early Pliensbachian with petrographic and chemical characteristics of rocks are characterized in detail on the example of Omkuchan volcanic strata.

Key words: lithology, Hettangian-Sinemurian, Pliensbachian, formation, mudstone, siltstone, sandstone, basalt, andesite, tuff, concretions, petrographic features, thin rock section, Omolon massif.
article citation Repin Yu.S., Polubotko I.V. Litologiya nizhney-sredney yury Omolonskogo massiva [Lithology of the Lower-Middle Jurassic Omolon massif]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/66_2012.pdf
References
   Repin Yu.S., Polubotko I.V. Nizhnyaya i srednyaya yura Severo-Vostoka Rossii [Lower and Middle Jurassic of the North-East of Russia]. Magadan, 1996, 48 p.
   Repin Yu.S., Polubotko I.V. Pozdnetriasovyy sedimentogenez Omolonskogo massiva [Late Triassic sedimentogenesis of Omolon massif]. Razvedka i okhrana nedr, 2011, no. 4, p. 33-38.
   Resheniya tret'ego mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po dokembriyu, paleozoyu i mezozoyu Severo-Vostoka Rossii [Decision of the third inter-ministerial regional stratigraphic meeting on Precambrian, Paleozoic and Mesozoic of the North-East of Russia]. Saint Petersburg: VSEGEI, 2009, 268 p.
   Shkol'nik E.L., Bychkov Yu.M., Polubotko I.V., Repin Yu.S., Timoshenko V.I. Fosfaty v triase yugo-vostochnoy chasti Verkhne-Kolymskoy skladchatoy oblasti, Omolonskogo i Okhotskogo massivov [Phosphates in the Triassic southeastern part of the Upper Kolyma fold region, Omolon and Okhotsk massifs]. Fosfaty vostoka Azii i prilegayushchikh morey. Vladivostok, 1984, p. 125-151.