Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 31_2012 submitted on 03/26/2012 displayed on website on 06/26/2012
37 p.
pdf  Middle Paleozoic deposits of Andre-Dickson aulacogen (Spitsbergen) - geological and geochemical background for petroleum potential prospects
Some geological, geophysical and chemical data on the material composition, occurrence conditions and nature of organic matter of the Middle Paleozoic deposits (Bille-Fjord, Western Spitsbergen) are analyzed. It is shown that the formational characteristics of the Devonian strata have excluded the possibility of its finding in the basement of Svalbard plate and have proved its belonging to the undisturbed formations of sedimentary cover of rift depression (proposed name for rift depression - Andre-Dickson aulacogene). The evidence of absence of regional "Svalbard" unconformity, which was previously regarded as the base of sedimentary cover of Svalbard plate, is provided. The near-contact metamorphism was identified along the Bille-Fjord fault, caused by the powerful series of the Carboniferous mafic intrusions, which were previously regarded as a horst of the Pre-Cambrian rocks. The features of “hot” contact between this intrusion and the Carboniferous surrounding rocks are described. It is concluded that the Devonian and Carboniferous deposits that make up a single powerful sin-rift complex, represent a perspective object for oil prospecting and is associated with productive stratum of the same age of the Pechora-Kolva aulacogen in view of its characteristics, conditions of formation and location in the section. The presence of wet hydrocarbon gas, gas condensate and light oil in the section of coal deposits on the shores of the Petunia Bay is regarded as a result of accelerated maturation of organic matter under conditions of thermal effects of hot magma on the surrounding sedimentary rocks.
Key words: coal-bearing deposits, organic matter, Carbon, Devon, intrusion, gabbro, "hot" contact, gas, gas condensate, light oil, semi-commercial inflow, Spitsbergen, Bille-Fjord.
article citation Verba M.L. Geologicheskie i geokhimicheskie predposylki perspektiv neftenosnosti srednepaleozoyskikh otlozheniy Andre-Diksonskogo avlakogena (Shpitsbergen) [Middle Paleozoic deposits of Andre-Dickson aulacogen (Spitsbergen) - geological and geochemical background for petroleum potential prospects]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/31_2012.pdf
References

   Burov Yu.P., Semevskiy D.V. Osnovnye cherty tektonicheskogo stroeniya devonskogo grabena (ostrov Shpitsbergen) [The main features of the tectonic structure of the Devonian graben (Spitsbergen)]. Geologiya Sval'barda. Leningrad: NIIGA, 1976, pp. 103-116.
   Cutbill, J.L. & A.Challinor, 1965. Revision of the stratigraphical sheme for the Carboniferous and Permian rocks of Spitsbergen and Bjornoya. - Geological Magazine 102, 418-439.
   Daragan-Sushchov Yu.I., Evdokimov A.N., Miloslavskiy M.Yu., Sirotkin A.N. Novye dannye o vzaimootnoshenii devonskikh i dokembriyskikh tolshch na severo-zapade Shpitsbergena [New data on the relationship between the Devonian and Precambrian strata in the north-west Spitsbergen]. Doklady RAN, 1998, vol. 361, no. 1, pp. 85-88.
   Evdokimov A.N., Korago E.A., Verba M.L., Teben'kov A.M. Rol' sotrudnikov NIIGA – VNIIokeangeologiya v issledovanii Shpitsbergena [The role of staff if NIIGA - VNIIOkeangeologia in the study of Spitsbergen]. 60 let v Arktike, Antarktide i Mirovom okeana. Editor V.L. Ivanov. Saint Petersburg: VNIIOkeangeologiya, 2008, pp. 627-636.
   Evdokimova N.K., Vorokhovskaya A.M., Biryukov A.S. Stroenie i sostav nizhnekarbonovoy uglenosnoy formatsii ostrova Zapadnyy Shpitsbergen [The structure and composition of the Lower Carboniferous coal-bearing formations of West Spitsbergen Island]. Geol. osad. chekhla arkh. Shpitsbergen. Leningrad: PGO Sevmorgeologiya, 1986, pp. 20-33.
   Gayer, R.A., D.G.Gee, W.B.Harland, J.A.Miller, H.R.Spall, R.H.Wallis & T.S.Winsnes, 1996. Radiometric age determinations on rocks from Spitsbergen._Norsk Polarinstitutt Skrifter 137, pp. 1-39.
   Gul' A. Ostrov Shpitsbergen. Mestorozhdeniya i razrabotki kamennogo uglya [Fields and development of coal]. Moscow: Tsentr. Upravl. edinoy gidrometeosluzhby SSSR,1934, 69 p.
   Haremo, P. & A.Andersen, 1988. Tertiary movements along the Billefjorden Fault Zone and its relation to the Vest-Spitsbergen Orogenic Belt. - Norsk Polarinstitutt Rapportserie, № 46, Oslo. pp. 71-74.
   Harland, W.B, J.L.Cutbill, P.F.Friend, D.J.Gobbett, D.W.Holliday, P.I.Maton, J.R.Parker & R.W.Wallis, 1974. The Billefjorden Fault Zone, Spitsbergen – long history of a major tectonic linaement.- Norsk Polarinstitutt, Skrifter Nr. 161, Oslo. 68 p.
   Harland, W.B., 1997. The Geology of Svalbard. – Geol.Soc. Memoir No 17, London. 454 p.
   Hjelle, A., 1993. A. Geology of Svalbard. – Polarhandbok No. 7. Oslo. 154 p.
   Johannssen, E.P. & R.J.Steel, 1992. Mid-Carboniferous extension and rift-infill sequences in the Billefjorden Trough, Svalbard//Norsk Geo1logisk Tidsskrift, Vol. 72. pp. 35-48.
   Krasil'shchikov A.A. Stratigrafiya i paleotektonika dokembriya - rannego paleozoya Shpitsbergena [Stratigraphy and paleotectonics of Precambrian - Early Paleozoic of Spitsbergen]. Trudy NIIGA, 1973, vol. 172, 120 p.
   Livshits Yu.Ya. Paleogenovye otlozheniya i platformennaya struktura Shpitsbergena [Paleogene deposits and platform structure of Svalbard]. Leningrad: Nedra, 1973, 160 p.
   Lyutkevich E.M. Geologicheskiy ocherk i problema uglenosnosti gory Piramida, o. Shpitsbergen [Geological essay and the coal-bearing issue of the Pyramid Mountain, Spitsbergen Island]. Leningrad: Tr. Arkt. In-ta, 1937, vol. LXXVI, geologiya, pp. 25-38.
   Manby, G. & N.Liberis, 1992. Tectonic evolution of the Devonian Basin of nothern Svalbard. - Norsk Geologisk Tidsskrift, vol. 72, Oslo. pp. 7 - 19.
   Murashov L.G., Mokin Yu.I. Stratigraficheskoe raschlenenie devonskikh otlozheniy ostrova Shpitsbergen [Devonian stratigraphic division of the Spitsbergen Island]. Geologiya Sval'barda. Leningrad: NIIGA, 1976, pp. 78-91.
   Ohta, Y., 1992. Recent understanding of the Svalbard basement in the light of new radiometric age determinations. – Norsk Geologisk Tidsskrift, vol. 72, Oslo. pp. 1-5.
   Pchelina T.M., Bogach S.I., Gavrilov B.P. Novye dannye po litostratigrafii devonskikh otlozheniy rayona Mimerdalen [New data on the litho-stratigraphy of the Devonian deposits, Mimerdalen area]. Geologiya osad. chekhla arkh. Shpitsbergen. Leningrad: PGO Sevmorgeologiya, 1986, pp. 5-19.
   Skilbrei, J.R., Interpretation of Geophysical Data from the Northwestern Barents Sea and Spitsbergen (doctor ingenioravhandling). – Norges Tekniske Hogskole, Trondheim, 1993.
   Verba M., Ivanov G. Est' li neft' i gaz na Shpitsbergene [Is there any oil and gas in Svalbard]. Neft' Rossii, 2006, no.11, pp. 56-59.
   Verba M.L. Kontaktovyy metamorfizm kamennougol'nykh otlozheniy v zone Billef'ordskogo razloma [Contact metamorphism of Carboniferous deposits in the area of Bille-Fjord fault]. Razvedka i okhrana nedr, 2005, no.1, pp. 26-35.
   Verba M.L. Neft' na Shpitsbergene: istoriya issledovaniy [Oil on Svalbard: the history of research]. Arktika i Antarktika, 2007, vol. 5 (39), pp. 25-41.
   Verba M.L. Paleozoyskie metamorficheskie obrazovaniya Billef'ordskoy zony razlomov Shpitsbergena kak svidetel'stvo otsutstviya «sval'bardskoy» fazy skladchastosti [Paleozoic metamorphic formations of Bille-Fjord faulted zone, Spitsbergen as evidence of absence of "Svalbard" faulted phase]. Proceedings of RAO/CIS Offshore 2007. (Saint Petersburg, 11-13 September 2007). Saint Petersburg: Khimizdat, 2007, pp. 74.
   Verba M.L. Proyavleniya prirodnykh uglevodorodov v osadochnom chekhle Shchpitsbergena [Natural hydrocarbon manifestations in the sedimentary cover of Svalbard]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2007, vol. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/018.pdf
   Verba M.L. Shpitsbergen – vozmozhnosti investitsiy [Svalbard - investment opportunities]. Sevmorgeo 15 let (1991-2006). Saint Petersburg: Global V'yu, 2006, pp. 118-121.
   Verba M.L. Zabytye zalezhi nefti v paleogenovykh i kamennougol'nykh otlozheniyakh o. Zap. Shpitsbergen [Forgotten oil deposits in the Paleogene and Carboniferous deposits on Western Svalbard]. Proceedings of 7 International forum “Fuel and Energy Complex of Russia (Saint Petersburg, 10-12 April 2007). Saint Petersburg, 2007, pp. 40-41.
   Verba M.L., Verba Yu.L. Intruzivnye piroklastity Shpitsbergena [Intrusive pyroclasts of Svalbard]. Granitoidnye vulkano-plutonicheskie assotsiatsii [Granitoid volcano-plutonic association]: Proceedings of the All-Russia meeting, Syktyvkar, Respublika Komi, 21 – 23 maya 1997 g. Syktyvkar: In-t geologii Komi NTs UrO RAN, 1997, pp. 25-26.
   Verba M.L., Verba Yu.L. Metamorfity Billef'ordskoy zony razlomov na Shpitsbergene – gorst dokembriyskikh porod, ili paleozoyskaya intruziya? [Metamorphics of Bille-Fjord fault zones on Spitsbergen - horst of Precambrian rocks, or Paleozoic intrusion?]. Geologo-geofizicheskie kharakteristiki litosfery Arkticheskogo regiona. Saint Petesburg: VNIIOkeangeologiya, 2002, vol. 4, pp. 178-198.