Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 27_2012 submitted on 02/02/2012 displayed on website on 05/23/2012
26 p.
pdf  Eastern edge of Khoreyver petroleum sub-basin (Timan-Pechora basin) - petrogenesis of the Famennian reservoirs
The relationship between Famennian sedimentation conditions and reservoir rocks properties was studied. As a result of supergene processes, initially porous rocks were leached; this lead to significant improvement of filtration-capacitive properties. Non permeable rocks became permeable reservoir rocks only as a result of cracking and dissolution processes with the formation of cavities and leaching pores.
Key words: Famennian rocks, reservoir property, types of reservoirs, Khoreyver petroleum sub-basin, Timan-Pechora basin.
article citation Musikhin A.D., Osintseva N.A., Sival’neva O.V., Kitaeva I.A. Usloviya formirovaniya porod-kollektorov famenskikh otlozheniy tsentral'noy chasti vostochnogo borta Khoreyverskoy neftegazonosnoy oblasti Timano-Pechorskoy provintsii [Eastern edge of Khoreyver petroleum sub-basin (Timan-Pechora basin) - petrogenesis of the Famennian reservoirs]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/27_2012.pdf
References

   Akhmetshina L.Z., Gibshman N.B., Kuandykov B. M., Uskova N.A., Kononets V.I., Baymagambetov B.K., Kukhtinov D.A., Degtyareva L.V. Atlas paleontologicheskikh ostatkov, mikrofatsiy i obstanovok osadkonakopleniya famensko-kamennougol'nykh otlozheniy Prikaspiyskoy vpadiny (Kazakhstanskaya chast') [Atlas of fossil remains, microfacies and sedimentation environments of the Famennian-Carboniferous deposits of the Pre-Caspian Basin (Kazakhstan part)]. Almaty, 2007, 476 p.
   Bagrintseva K.I. Karbonatnye porody – kollektory nefti i gaza [Carbonate rocks as oil and gas reservoirs]. Moscow, 1977, 231 p.
   Bagrintseva K.I. Usloviya formirovaniya i svoystva karbonatnykh kollektorov nefti i gaza [Conditions of formation and properties of carbonate reservoirs of oil and gas]. Moscow: RGGU, 1999, 285 p.
   Belyaeva N.V., Korzun A.L., Petrova L.V. Model' sedimentatsii fransko-turneyskikh otlozheniy na severo-vostoke Evropeyskoy platformy [Model of sedimentation of the Frasnian-Tournaisian deposits in the north-east of the European platform]. Saint Petersburg: Nauka, 1998, 154 p.
   Buko A. Evolyutsiya i tempy vymiraniya [Evolution and extinction rate]. Moscow: Mir, 1979, 308 p.
   Fortunatova N.K., Kartseva O.A., Baranova A.V., Agafonova G.V., Ofman I.P. Atlas strukturnykh komponentov karbonatnykh porod [Atlas of the structural components of carbonate rocks]. Moscow: VNIGNI, 2005, 440 p.
   Kuznetsov V.G. Prirodnye rezervuary nefti i gaza karbonatnykh otlozheniy [Natural oil and gas reservoirs of carbonate deposits]. Moscow: Nedra, 1992, 320 p.
   Leeder M.R. Sedimentology. Process and product. London: Allen and Unwin, 1982, 384 p.
   Maslov V.P. Atlas porodoobrazuyushchikh organizmov (izvestkovykh i kremnevykh) [Atlas of rock-forming organisms (calcareous and siliceous)]. Moscow: Nauka, 1973, 265 p.
   Postsedimentatsionnye izmeneniya karbonatnykh porod i ikh znachenie dlya istoriko-geologicheskikh rekonstruktsiy [Postsedimentation changes of carbonate rocks and their significance for historical and geological reconstructions]. Editor Kuznetsov V.G. Moscow: Nauka, 1980, 96 p.
   Shuyskiy V.P. Fatsial'naya priroda Famen-Turneyskikh otlozheniy kienkopskogo vala [Facies nature of the Famennian-Tournaisian deposits of Kienkopsky shaft]. Abstracts of AN SSSR «Litologiya i usloviya obrazovaniya dokembriyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Urala» [Lithology and formation conditions of the Precambrian and Paleozoic deposits of the Urals], 1981, 54-71 p.
   Wilson J.L. Carbonate facies in Geologic History. Berlin: Springer-Verlag, 1975, 471 p.
   Zhemchugova V.A. Prirodnye rezervuary v karbonatnykh formatsiyakh Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna [Natural reservoirs in carbonate formations of the Pechora oil and gas basin]. Moscow: Moscow State Mining University, 2002, 243 p.