Popkov V.I.

geoskubsu@mail.ru
Graduated from Moscow State University (1974), specialization "geological survey and prospecting of mineral deposits".
PhD in geology and mineralogy, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences.
Professor of the Geological Faculty of the Kuban State University.
Area of scientific interests: geology and oil and gas content of sedimentary basins, formation and distribution patterns of oil and gas accumulations.
Author of 465 publications, including 15 monographs, 3 textbooks.
Regional petroleum geology
Article # 25_2023 submitted on 04/10/2023 displayed on website on 07/03/2023
23 p.
pdf Hydrocarbon traps in Triassic sedimentary rocks of the Scythian-Turan platform in the areas of development of fold-thrust dislocations
The structure of fold-thrust dislocations in Triassic strata of the northern side of the South Mangyshlak trough is considered. Previously unknown, gentle intraformational tectonic disturbance formed in a tangential compression environment are described. It is shown that the zones of dislocation and decompression of the volcanogenic-carbonate petroleum bearing formation are confined to the arched parts of the thrust anticlines. The active participation of high-energy deep fluids in the formation of reservoirs in low-permeable rocks of the Triassic strata, using zones of tectonic decompression of rocks as migration channels, is substantiated.

Keywords: fold-thrust dislocation, Triassic strata, hydrocarbon trap, deep fluids, South Mangyshlak trough, Scythian-Turan platform.
article citation Popkov V.I., Popkov I.V. Lovushki uglevodorodov v triasovykh otlozheniyakh Skifsko-Turanskoy platformy v rayonakh razvitiya skladchato-nadvigovykh dislokatsiy [Hydrocarbon traps in triassic sedimentary rocks of the Scythian-Turan platform in the areas of development of fold-thrust dislocations]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/25_2023.html EDN: CJRIXT
References
   Cherbyanova L.F., Popkov V.I., Pronyakov V.A. Litologicheskie osobennosti i kollektorskie svoystva triasovogo vulkanogenno-karbonatnogo kompleksa Yuzhnogo Mangyshlaka [Lithological features and reservoir properties of the Triassic volcanogenic-carbonate structure of Southern Mangyshlak]. Geologiya nefti i gaza, 1984, no. 11, pp. 55-59.
   Dmitriev L.P., Kozmodem'yanskiy V.V., Khafizov I.A., Korsun P.E., Pankov V.A. Osnovnye rezul'taty i napravleniya geologo-geofizicheskikh rabot na odinnadtsatuyu pyatiletku po poiskam neantiklinal'nykh lovushek na Mangyshlake [The main results and directions of geological and geophysical activity for the eleventh five-year plan on the search for non-anticline traps on Mangyshlak]. Geologiya nefti i gaza, 1982, no. 10, pp. 27-32.
   Ismagilov D.F., Popkov V.I., Terekhov A.A., Shaynurov R.V. Allokhtonnye struktury Azovskogo morya [Allochthonous structures of the Sea of Azov]. Doklady AN SSSR, 1991, vol. 321, no. 4, pp. 792-795.
   Korostyshevskiy M.N. Osobennosti opredeleniya produktivnykh ob"emov po zalezham v triasovykh otlozheniyakh na Yuzhnom Mangyshlake [Features of determining productive volumes by deposits in Triassic strata in Southern Mangyshlak]. Razvedka neftyanykh mestorozhdeniy Mangyshlaka. Groznyy: SevKavNIPIneft', 1979, pp. 14-16.
   Korostyshevskiy M.N., Kuznetsov V.V. Stroenie produktivnoy tolshchi v triasovykh otlozheniyakh na Yuzhnom Mangyshlake [Structure of productive strata in Triassic strata in Southern Mangyshlak]. Razvedka neftyanykh mestorozhdeniy Mangyshlaka. Groznyy: SevKavNIPIneft', 1979, pp. 9-14.
   Kuznetsov V.V., Pronyakov V.A., Inyutkina A.V., Vandyuk V.P., Kotov V.P. Neftegazovye kollektory produktivnykh triasovykh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [Oil and gas reservoirs of productive Triassic section of Southern Mangyshlak]. Otsenka parametrov karbonatnykh kollektorov i geometrizatsiya zalezhey nefti v razlichnykh geotektonicheskikh usloviyakh na territorii SSSR. Perm', 1978, pp. 36-37.
   Larichev V.V., Popkov V.I. Gidrogeologiya doyurskikh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [Hydrogeology of Pre-Jurassic strata of Southern Mangyshlak]. Stavropol': SevKavGTU, 2003, 144 p.
   Lipatova V.V., Zhidovinov S.N., Starozhilova N.N. Informativnost' metodov i kriterii raschleneniya triasovykh otlozheniy Mangyshlaka [Informativeness of methods and criteria for disjunction of Triassic strata of Mangyshlak]. Sov. geologiya, 1984, no. 9, pp. 49-55.
   Lukin A.E. Gipogenno-allogeneticheskoe razuplotnenie - vedushchiy faktor formirovaniya vtorichnykh kollektorov nefti i gaza [Hypogenic-allogenetic decompression - the leading factor in the formation of secondary reservoirs of oil and gas]. Geol. zhurnal, 2002, no. 4, pp. 15-32.
   Medvedev S.A., Popkov V.I. Genezis vod glubokikh gorizontov neftegazonosnykh basseynov molodoy platformy yuga SSSR [Genesis of waters of deep levels of oil and gas basins of the young platform of the South of the USSR]. Sov. geologiya, 1986, no. 6, pp. 118-125.
   Orudzheva D.S., Danilin A.N., Edrenkin S.S. Litofizika i neftegazonosnost' triasovykh otlozheniy zapada Turanskoy plity [Litophysics and petroleum potential of Triassic strata of the West of the Turan plate]. Moscow: Nauka, 1984, 136 p.
   Palamar' V.P., Popkov V.I., Rabinovich A.A. O vozmozhnosti otkrytiya zon neftegazonakopleniya zhil'nogo tipa [On the possibility of opening zones of oil and gas accumulation of vein type]. Doklady AN SSSR, 1981, vol. 257, no. 4, pp. 968-970.
   Popkov V.I. Formatsionnye osobennosti i perspektivy neftegazonosnosti doyurskogo osadochnogo kompleksa Aralo-Kaspiyskogo regiona [Formation features and prospects of oil and gas potential of the Pre-Jurassic sedimentary complex of the Aral-Caspian region]. Formatsii osadochnykh basseynov. Moscow: Nauka, 1985, pp. 252-253.
   Popkov V.I. Skladchato-nadvigovye dislokatsii v osadochnom chekhle Azovskogo morya [Folding-thrust dislocations in the sedimentary cover of the Sea of Azov]. Geotektonika, 2009, no. 4, pp. 84-93.
   Popkov V.I. Tangentsial'naya tektonika i neftegazonosnost' Aralo-Kaspiyskogo regiona [Tangential tectonics and oil and gas potential of the Aral-Caspian region]. Doklady. AN SSSR, 1990, vol. 313, no. 2, pp. 420-423.
   Popkov V.I. Tektonika doyurskogo osadochnogo kompleksa zapada Turanskoy plity [Tectonics of the Pre-Jurassic sedimentary structure of the west of the Turan plate]. Geotektonika, 1986, no. 4, pp. 108-116.
   Popkov V.I., Larichev V.V., Popkov I.V. Struktura glubokopogruzhennykh kompleksov osadochnykh basseynov: gidrogeologicheskie anomalii i neftegazonosnost' kak sledstvie vnedreniya glubinnykh flyuidov (na primere mestorozhdeniy Yuzhnogo Mangyshlaka) [Geological structure of deep-submerged structure of sedimentary basins: hydrogeological anomalies and petroleum potential as a result of implementation of deep-seated fluids (on example of the South Mangyshlak fields)]. Geotektonika, 2023, no. 3, pp. 41-66. DOI: 10.31857/S0016853X23030050
   Popkov V.I., Popkov I.V. Litologicheskoe raschlenenie i korrelyatsiya neftegazonosnykh kompleksov triasa Yuzhnogo Mangyshlaka [Lithological subdivision and correlation of petroleum bearing Triassic strata of the Southern Mangyshlak]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/16_2023.html DOI: 10.17353/2070-5379/16_2023
   Pronyakov V.A. Emkostno-fil'tratsionnye svoystva kollektorov doyurskikh obrazovaniy Yuzhnogo Mangyshlaka [Reservoir-filtration properties of reservoirs of pre-Jurassic formations of Southern Mangyshlak]. Problemy poiska i razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy Yuzhnogo Mangyshlaka. Groznyy: SevKavNIPIneft', 1983, pp. 11-13.
   Rabinovich A.A., Popkov V.I., Palamar' V.P., Mikhaylenko N.I. Gidrogeologicheskie osobennosti doyurskogo razreza Yuzhnogo Mangyshlaka [Hydrogeological features of the Pre-Jurassic section of the Southern Mangyshlak]. Sov. geologiya, 1985, no. 11, pp. 122-127.
Stratigraphy and lithology
Article # 16_2023 submitted on 03/14/2023 displayed on website on 04/17/2023
24 p.
pdf Lithological subdivision and correlation of petroleum bearing Triassic strata of the Southern Mangyshlak
A detailed lithological and stratigraphic analysis of Triassic section exposed by deep wells in various structural zones of the South Mangyshlak platform trough has been carried out. Typical sections have been compiled: Zhetybai-Uzen, Karaaudan and Peschanomyssk-Rakushechny, reflecting the main patterns of the structure of the Triassic strata in areas with different tectonic development regimes in pre-Jurassic time. Characteristics of key strata are identified and their stratigraphic relationship is carried out. Cross-site correlation of sections was made.

Keywords: Triassic typical section, lithological-stratigraphic analysis, cross-site correlation, Southern Mangyshlak.
article citation Popkov V.I., Popkov I.V. Litologicheskoe raschlenenie i korrelyatsiya neftegazonosnykh kompleksov triasa Yuzhnogo Mangyshlaka [Lithological subdivision and correlation of petroleum bearing Triassic strata of the Southern Mangyshlak]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/16_2023.html EDN: TKWRRO
References
   Alekseeva L.V., Vinogradova K.V., Tsaturova A.A., Demidov A.A., Dosmukhambetov D.M., Titov B.I., Gavrilova V.A., Babicheva T.V. Stratigraficheskoe raschlenenie triasovykh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [Stratigraphic subdivision of Triassic strata of Southern Mangyshlak]. Byul. MOIP. Otd. geol., 1991, vol. 66, issue 4, pp. 37-43.
   Aliev M.M., Alekseeva L.V., Avrov V.P. Regional'naya stratigraficheskaya skhema triasovykh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [Regional stratigraphic scheme of Triassic strata of Southern Mangyshlak]. Byul. MOIP. Otd. geol., 1986, vol. 61, issue 6, pp. 95-109.
   Aliev M.M., Alekseeva L.V., Vinogradova K.V. Stratigrafiya triasovykh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [Stratigraphy of Triassic strata of Southern Mangyshlak]. Problemy geologii nefti. Zakonomernosti formirovaniya i razmeshcheniya mestorozhdeniy nefti i gaza. Moscow: IGiRGI, 1977, pp. 96-107.
   Gavrilova V.A., Titov B.I. K voprosu o stratigraficheskom raschlenenii olenekskikh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [On the stratigraphic subdivision of the Olenek section of the Southern Mangyshlak]. Trudy. LGU, 1979, issue 4, no. 24, pp. 39-42.
   Zhidovinov S.N., Groshev V.G., Volozh Yu.A., Lipatova V.V. Stratigrafiya i usloviya formirovaniya verkhnepermsko-triasovykh otlozheniy Aksu-Kendyrlinskoy stupeni (Yuzhnyy Mangyshlak) [Stratigraphy and conditions of formation of the Upper Permian-Triassic strata of the Aksu-Kendyrlinsky stage (Southern Mangyshlak)]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 1997, vol. 5, no. 5, pp. 35-43.
   Kiparisova L.D., Kurbatov V.S. O nalichii triasovykh otlozheniy v Tuarkyre [On the presence of Triassic strata in Tuarkyr area]. Izv. AN SSSR. Ser. geol., 1952, no. 6, pp. 117-124.
   Lipatova V.V. Proekt stratigraficheskikh skhem triasovykh otlozheniy Mangyshlaka i Ustyurta [Project of stratigraphic schemes of Triassic section of Mangyshlak and Ustyurt] Stratigrafiya i paleontologiya triasovykh otlozheniy Mangyshlaka i Ustyurta. Moscow: VNIGNI, 1984, pp. 33-56.
   Lipatova V.V., Volozh Yu.A. Korrelyatsiya triasovykh otlozheniy [Correlation of Triassic section]. Trias Yuzhnogo Mangyshlaka. Moscow: Nedra, 1981, pp. 71-86.
   Lipatova V.V., Zhidovinov S.N., Starozhilova N.N. Informativnost' metodov i kriterii raschleneniya triasovykh otlozheniy Mangyshlaka [Information about the methods and criteria for subdivision of Triassic strata of Mangyshlak]. Sov. geologiya, 1984, no. 9, pp. 49-55.
   Lozovskiy V.R. Stratigrafiya nizhne-srednetriasovykh otlozheniy gornogo Mangyshlaka [Stratigraphy of the Lower-Middle Triassic strata of the mountain Mangyshlak]. Izv. vuzov. Geologiya i razvedka, 1974, no. 8, pp. 11-19.
   Orudzheva D.S., Danilin A.N., Edrenkin S.S. Litofizika i neftegazonosnost' triasovykh otlozheniy zapada Turanskoy plity [Lithophysics and oil and gas potential of Triassic strata of the West of the Turan plate]. Moscow: Nauka, 1984, 136 p.
   Popkov V.I. Klychnikov A.V. Sopostavlenie razrezov doyurskikh otlozheniy Tuarkyra i Karaaudanskoy zony Yuzhnogo Mangyshlaka [Comparison of sections of pre-Jurassic strata of Tuarkyr and Karaaudan zone of Southern Mangyshlak]. Izv. AN Kaz. SSR. Ser. geol., 1985, no. 3, pp. 46-51.
   Popkov V.I. Tektonika doyurskogo osadochnogo kompleksa zapada Turanskoy plity [Tectonics of the Pre-Jurassic sedimentary structure of the West of the Turan plate]. Geotektonika, 1986, no. 4, pp. 108-116.
   Popkov V.I. Formatsionnye osobennosti i perspektivy neftegazonosnosti doyurskogo osadochnogo kompleksa Aralo-Kaspiyskogo regiona [Formation features and prospects of oil and gas potential of the Pre-Jurassic sedimentary structure of the Aral-Caspian region]. Formatsii osadochnykh basseynov. Moscow: Nauka, 1985, pp. 252-253.
   Popkov V.I., Popkov I.V. Sostav i postdiageneticheskie preobrazovaniya otlozheniy nizhnego strukturnogo yarusa paleozoya Zapada Turanskoy plity [Composition and postdiagenetic transformations of sediments of the lower structural tier of the Paleozoic of the West of the Turan plate]. Geologiya, geografiya i global'naya energiya, 2019, no. 4 (75), pp. 67-77.
   Popkov V.I., Yapaskurt O.V. K stroeniyu fundamenta Mangyshlaka [On the structure of the Mangyshlak basement]. Dokl. AN SSSR, 1982, vol. 262, no. 2, pp. 423-425.
   Popkov V.I., Yapaskurt O.V., Klychnikov A.V. Doyurskie obrazovaniya Peschanomyssko-Rakushechnoy zony Yuzhnogo Mangyshlaka [Pre-Jurassic strata of the Peschanomyssk-Rakushechny zone of Southern Mangyshlak]. Byul. MOIP. Otd. geol., 1984, vol. 59, issue 4, pp. 95-109.
   Titov B.I. Geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' doyurskikh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka i metodika poiskovo-razvedochnykh rabot [Geological structure, oil and gas potential of the Pre-Jurassic section of Southern Mangyshlak and methods of prospecting and exploration]. Avtoreferat dis. na soiskanie uchenoy stepeni kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk; VNIGRI. Leningrad, 1974, 30 p.
   Cherbyanova L.F., Popkov V.I., Pronyakov V.A. Litologicheskie osobennosti i kollektorskie svoystva triasovogo vulkanogenno-karbonatnogo kompleksa Yuzhnogo Mangyshlaka [Lithological features and reservoir properties of the Triassic volcanogenic-carbonate strata of Southern Mangyshlak]. Geologiya nefti i gaza, 1984, no. 11, pp. 55-59.
Regional petroleum geology
Article # 11_2021 submitted on 03/19/2021 displayed on website on 04/15/2021
15 p.
pdf Biohermal structures exploration of the Pre Upper Permian sedimentary rocks of the northern part of the Buzachi Peninsula and the neighbouring shelf area of the Caspian Sea
A detailed lithological and stratigraphical analysis of poorly studied Pre Upper Permian sedimentary section uncovered by deep wells on the Buzachi Peninsula is carried out. The characteristic lithological strata are distinguished. Well sections were correlated. It is established that the accumulation of sediments occurred in marine conditions, accompanied at some stages by volcanic activity with the outpouring of magma of andesitic composition. The presence of biomorphic limestones containing numerous remains of reef-building organisms is characteristic. In the composition of the strata, along with the facies of shallow carbonate deposits associated with the destruction of carbonate structures, there are relatively deep-water clay-carbonate formations. Such facies take part in the structure of reef strata. Particularly noteworthy is the presence of coarse-grained biomorphic-detrital limestones, usually composing the deposits of pre-reef plumes, as well as fine - and micro-grained horizontally layered chemogenic limestones, typical of the deposits of bays and lagoons, fenced off from the waves of the open sea by organogenic or volcanic structures. In the upper limestone-mudstone column, there are tubiphytic clastic limestones, which are formations of plumes accumulated in deep-water conditions at the foot of carbonate ledges composed of tubiphytic bioherms belonging to Kasimov and Assel time. The results obtained, by analogy with the adjacent areas of the Caspian Basin, allow us to count on the detection of biohermal structures in the Northern part of the Buzachi Peninsula and the adjacent Caspian sea shelf area, which can become objects of petroleum exploration.

Keywords: Pre Upper Permian sedimentary rocks, volcanism, lithological and stratigraphical analysis, wells correlation, biohermal structures, petroleum exploration, Buzachi Peninsula.
article citation Popkov V.I., Popkov I.V. Perspektivy obnaruzheniya biogermnykh postroek v doverkhnepermskikh otlozheniyakh severnoy chasti poluostrova Buzachi i prilegayushchey akvatorii Kaspiyskogo morya [Biohermal structures exploration of the Pre Upper Permian sedimentary rocks of the northern part of the Buzachi Peninsula and the neighbouring shelf area of the Caspian Sea]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/11_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/11_2021
References
   Glubinnaya struktura Severnogo Ustyurta (po materialam seysmorazvedki MOGT) [Deep structure of the Northern Ustyurt (based on the seismic exploration data of MOGT)]. V.I. Popkov, V.A. Voskoboy, A.M. Nurmanov. Moscow: IGiRGI, 1993, 94 p.
   Kartseva O.A. Verkhnekamennougol'nye - nizhnepermskie otlozheniya poluostrova Buzachi [Upper Carboniferous-Lower Permian sections of the Buzachi Peninsula]. Byull. MOIP. Otd. geol. 1979, vol. 54, issue 6, pp. 56-69.
   Lipatova V.V., Volozh Yu.A., Votsalevskiy E.S. Krivonos V.N., Nikolenko V.P. Doyurskiy kompleks Severnogo Ustyurta i poluostrova Buzachi [Pre-Jurassic section of Northern Ustyurt and the Buzachi peninsula]. Tr. VNIGNI. Moscow: Nedra, 1985, issue 254, 133 p.
   Popkov V.I. Perspektivy neftegazonosnosti pribuzachinskogo sektora Kaspiya [Prospects for oil and gas potential of the near-Buzachinsky sector of the Caspian]. Problemy intensifikatsii dobychi nefti. Groznyy: SevKavNIPIneft', 1987, pp. 4-7.
   Popkov V.I. Tektonika i perspektivy neftegazonosnosti Severnogo Kaspiya [Tectonics and oil and gas potential of the Northern Caspian]. Sovershenstvovanie razvedki razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy Mangyshlaka. Groznyy: SevKavNIPIneft', 1989, pp. 4-7.
   Popkov V.I., Kalinin M.I., Seyfulin L.M. Glubinnoe stroenie zapada Turanskoy plity [Deep structure of the West of the Turan plate]. Doklady akademii nauk SSSR, 1985, vol. 284, no. 4, pp. 939-943.
   Popkov V.I., Pis'mennaya O.V. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti doyurskikh otlozheniy Karazhanbasskoy antiklinal'noy zony i sopredel'nykh territoriy [Geological structure and prospects of oil and gas potential of the Pre-Jurassic section of the Karazhanbas anticline zone and adjacent territories]. Aktau: Soyuz nauchno-inzhenernykh neftegazovykh obshchestv Kazakhstana, 1992, 82 p.
   Popkov V.I., Rabinovich A.A., Dosmukhambetova G.D. Geologicheskie predposylki provedeniya geologorazvedochnykh rabot v severnoy chasti p-ova Buzachi [Geological prerequisites for geological exploration in the Northern part of the Buzachi Peninsula]. Geologiya nefti i gaza, 1991, no. 2, pp. 2-7.
   Pronin A.P., Turkov O.S., Kalmuratova S.A., Mil'kina N.V. Novye dannye ob usloviyakh obrazovaniya paleozoyskikh otlozheniy p-va Buzachi [New data on the formation conditions of Paleozoic strata of the Buzachi Peninsula]. Geologiya Kazakhstana, 1997, no. 4, pp. 43-52.
   Tektonika zapada Turanskoy plity [Tectonics of the West of the Turan Plate]. V.I. Popkov. Moscow: IGIRGI; Alma-Ata: Kaznipineft', 1992, 148 p.
   Vinogradova K.V., Tsaturova A.A. Palinostratigrafiya i paleogeografiya doyurskikh otlozheniy Zapadnogo Kazakhstana (p-ov Buzachi) [Palinostratigraphy and paleogeography of Pre-Jurassic strata of Western Kazakhstan (Buzachi Peninsula)]. Palinologiya v biostratigrafii, paleoekologii i paleogeografii. Moscow, 1996, pp. 28-29.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 13_2020 submitted on 03/30/2020 displayed on website on 04/28/2020
19 p.
pdf Upper Triassic gas bearing carbonate formation - Western Caucasus
A detailed litho-stratigraphical analysis of carbonate sequences of the Upper Triassic Western Caucasus was performed. The characteristic of sections bored by deep wells in various tectonic zones is given. Their correlation was performed. The boundaries of the carbonate formation distribution are determined. Analysis of the materials of testing operations in wells indicates the possibility of forming independent gas accumulations in this structures. The morphology of reservoirs in low-permeable carbonate will be largely controlled by the development sites of secondary reservoirs connected by zones of recent tectonic fracturing. The zone of possible development of rift structures has been determined.

Keywords: carbonate formation, gas content, morphology gas reservoirs, Upper Triassic, Western Caucasus.
article citation Popkov V.I., Chaitskiy V.P., Popkov I.V., Pinchuk T.N. Verkhnetriasovaya gazonosnaya karbonatnaya formatsiya Zapadnogo Predkavkaz'ya [Upper Triassic gas bearing carbonate formation - Western Caucasus]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/13_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/13_2020
References
   Aladatov G.M. Novye dannye o gazonosnosti triasovykh otlozheniy v Zapadnom Predkavkaz'e [New data on the gas potential of Western Pre-Caucasus Triassic]. Geologiya nefti i gaza, 1966, no.5, pp.18-23.
   Bigun P.V., Pinchuk T.N. Novye dannye po stratigrafii i usloviyam formirovaniya kollektorov triasovykh otlozheniy Zapadnogo Predkavkaz'ya [New data on stratigraphy and conditions of formation of reservoirs of Triassic of the Western Pre-Caucasus]. Sbornik trudov OAO SevKavNIPIgaz, Stavropol', 2004, issue 40, pp. 10-43.
   Boyko N.I. Litologiya mezozoyskikh karbonatnykh otlozheniy Severnogo Kavkaza [Lithology of Mesozoic carbonate deposits of the North Caucasus]. Avtoreferat dissertatsii doktora geologo-mineralogicheskikh nauk, Moscow: GIN, 1993, 52 p.
   Chaitskiy V.P., Popkov V.I., Popkov I.V., Pinchuk T.N. Strukturno-fatsial'nye zony otlozheniy triasa Zapadnogo Predkavkaz'ya [Structural-facies zones of the Western Pre-Caucasus Triassic] Fundamental'nye problemy tektoniki i geodinamiki. LII Tektonicheskoe soveshchanie. Moscow: GEOS, 2020, vol. 2, pp. 395-399.
   Cherbyanova L.F., Popkov V.I., Pronyakov V.A. Litologicheskie osobennosti i kollektorskie svoystva triasovogo vulkanogenno-karbonatnogo kompleksa Yuzhnogo Mangyshlaka [Lithological features and reservoir properties of the Triassic volcanogenic-carbonates of Southern Mangyshlak]. Geologiya nefti i gaza, 1984, no. 11, pp. 55-59.
   Dagis A.S. Novye pozdnetriasovye Spiriferinacea Severo-Zapadnogo Kavkaza [New Late Triassic Spiriferinacea of the Northwest Caucasus]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1962, no. 3, pp. 48-54.
   Demidova N.S., Bulda Yu.A., Turov N.I. Effektivnost' vskrytiya mezozoysko-paleozoyskikh otlozheniy v zavisimosti ot tipa burovogo rastvora i gidrodinamicheskikh nagruzok [Efficiency of opening Mesozoic-Paleozoic deposits depending on the type of drilling fluid and hydrodynamic loads]. Razrabotka neftegazovykh mestorozhdeniy, Moscow: VNIIOENG, 1992, issue 4, pp. 56-62.
   Ditmar V.I. Geologiya mezozoya Predkavkaz'ya [Geology and petroleum bearing of the Mesozoic of the Pre-Caucasus]. Moscow: Nauka, 1978, 134 p.
   Krylov N.A., Letavin A.I., Orudzheva D.S., Zapivalov N.P., Kopylov N.T. Perspektivy neftegazonosnosti doyurskikh otlozheniy molodykh platform [Prospects of petroleum potential of pre-Jurassic sequences of young platforms]. Moscow: Nauka, 1981, 168 p.
   Mitin N.E., Chaitskiy V.P., Shevchenko T.V. O verkhney permi Zapadnogo Predkavkaz'ya [Upper Permian of the Western Pre-Caucasus]. Doklady AN SSSR, 1978, vol. 238, no. 4, pp. 915-917.
   Palamar' V.P., Popkov V.I., Rabinovich A.A. O vozmozhnosti otkrytiya zon neftegazonakopleniya zhil'nogo tipa [Possibility of opening zones of petroleum accumulation of a lode type]. Doklady AN SSSR, 1981, vol. 257, no. 4, pp. 968-970.
   Palamar' V.P., Popkov V.I., Prazdnikov A.V., Rabinovich A.A. Prognozirovanie neftegazonosnosti i sovershenstvovanie metodiki poiskov i razvedki skopleniy uglevodorodov v nizkopronitsaemykh porodakh [Forecasting of petroleum and improving the methods of searching and exploration of hydrocarbon accumulations in low-permeable rocks]. Izvestiya VUZov. Geologiya i razvedka, 1985, no. 3, pp. 107-110.
   Popkov V.I. Deflyuidizatsiya nedr i neftegazonosnost' glubokopogruzhennykh tolshch [Defluidization of the subsurface section and petroleum of deep-loaded strata] Novye idei v geologii i geokhimii nefti i gaza. Neftegazonosnye basseyny kak samorazvivayushchiesya nelineynye sistemy, Moscow: MGU, 1999, pp. 202-203.
   Popkov V.I. Zhil'nye zony neftegazonakopleniya: usloviya obrazovaniya, stroeniya, metodika poiskov i razvedki [Lode zones of petroleum accumulation: conditions of formation, structure, method of search and exploration]. Genezis nefti i gaza, Moscow: In-t problem nefti i gaza RAN, 2004, pp. 63-72.
   Popkov V.I., Larichev V.V. Flyuidodinamicheskie osobennosti glubokopogruzhennykh neftegazonosnykh kompleksov [Fluidodynamic features of deep-loaded oil and gas structures]. Geologiya, geografiya i global'naya energiya, 2016, no.4, pp. 88-92.
   Popkov V.I., Pinchuk T.N. Litologiya paleozoyskikh otlozheniy Zapadnogo Predkavkaz'ya [Lithology of Paleozoic section of the Western Pre-Caucasus]. Geologiya, geografiya i global'naya energiya, 2011, no. 3 (42), pp. 71-77.
   Popkov V.I., Pis'mennaya O.V. Tipy razrezov i neftegazonosnost' triasa Yuzhnogo Mangyshlaka [Sections types and petroleum potential of the Triassic sequences of South Mangyshlak]. Sovetskaya geologiya, 1989, no. 1, pp. 18-24.
   Robinson V.N. Triasovaya Sistema [The Triassic system]. Geologiya SSSR. Severnyy Kavkaz. Moscow: Nedra, 1968, vol. 9, pp. 152-160.
   Yudin G.T., Dankov B.S., Zhabreva P.S. Neftegazonosnost' triasa Predkavkaz'ya [Petroleum potential of Pre-Caucasus Triassic]. Moscow: Nauka, 1974, 88 p.

Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 14_2017 submitted on 03/09/2017 displayed on website on 04/17/2017
16 p.
pdf  Structural conditions for petroleum traps creation in the Northwest Caucasus area
Тhe structural analysis performed allows to clarify the picture of the regional tectonics and to offer reliable and consistent models of oil and gas formation in the Northwest Caucasus orogenic area. Disclosure of regional structure patterns and tectonic evolution of the study area could allows the identification of new promising areas and the successful search of new accumulations of petroleum resources.

Keywords: orogenic area, tectonic evolution, petroleum trap, Northwest Caucasus.
article citation Popkov V.I., Popkov I.V. Strukturno-tektonicheskie predposylki neftegazonosnosti i vozmozhnye tipy lovushek nefti i gaza v skladchato-orogennykh zonakh na primere Severo-Zapadnogo Kavkaza [Structural conditions for petroleum traps creation in the Northwest Caucasus area]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/14_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/14_2017
References
   Cooper M. Structural style and hydrocarbon prospectivity in fold and thrust belts: a global review. Deformation of the Continental Crust: The Legacy of Mike Coward. Geological Society, London, 2007, vol. 272, p. 447–472.
   Dotsenko V.V., Mollaev Z.Kh. Perspektivy neftegazonosnosti Severo-Zapadnogo Kavkaza [Prospects of oil and gas potential of the North-West Caucasus]. Geologiya, geografiya i global'naya energiya. 2014, no. 1 (52), p. 91–104.
   D'yakonov A.I., Korotkov B.S. K voprosu o geologicheskom stroenii i neftegazonosnosti yuzhnogo sklona Severo-Zapadnogo Kavkaza [On the question of the geological structure and oil and gas content of the southern slope of the North-West Caucasus]. Neftegazovaya geologiya i geofizika, 1963, no. 3, p. 17–21.
   Letavin A.I., Pererva V.M. Razryvnaya tektonika i perspektivy neftegazonosnosti kraevoy zony Severo-Zapadnogo Kavkaza [Discontinuous tectonics and prospects of oil and gas potential of the marginal zone of the North-Western Caucasus]. Moscow: «Nauka», 1987, 88 p.
   Mosyakin A.Yu., Mollaev Z.Kh., Mosyakin Yu.A. Novye predstavleniya o tektonicheskom stroenii yuzhnogo borta Zapadno-Kubanskogo progiba [New ideas about the tectonic structure of the southern side of the West-Kuban trough]. Geologiya nefti i gaza, 2010, no. 6, p. 23-28.
   Mosyakin Yu.A., Astakhov S.M., Mosyakin A.Yu. Perspektivy neftegazonosnosti oksford-neokomskikh rifogennykh otlozheniy v predelakh yuzhnogo borta Zapadno-Kubanskogo progiba [Prospects of oil and gas content of Oxford-Neocomian reef deposits within the southern side of the West Kuban trough]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2015, vol. 10, no. 4, http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/40_2015
   Pererva V.M. Perspektivy neftegazonosnosti i metody vyyavleniya zon razryvnykh struktur Severo-Zapadnogo Kavkaza [Prospects of oil and gas potential and methods for identifying zones of disruptive structures of the North-West Caucasus]. Geologiya nefti i gaza, 1981, no. 1, p. 39–43.
   Pinchuk T.N., Popkov I.V. Neftegazonosnost' Severo-Zapadnogo Kavkaza [Oil and gas potential North-West Caucasus]. Geologiya, geografiya i global'naya energiya, 2013, no. 3 (50), p.52-66.
   Popkov I.V., Popkov V.I. Mezodislokatsii Severo-Zapadnogo Kavkaza i ikh znachenie dlya ponimaniya obshchey struktury regiona [Mezodislocation Northwest Caucasus and their significance for the understanding of the general structure of the region]. In: The Fourth Conference tectonophysical in IPE RAS. Tectonophysics and topical issues on the ground material the All-Russian conference with international participation Science, 2016, p. 219-223.
   Popkov I.V., Popkov V.I. Perspektivy neftegazonosnosti zony sochleneniya Zapadno-Kubanskogo progiba i Severo-Zapadnogo Kavkaza [Petroleum potential of the junction zone of the West Kuban basin and the North-West Caucasus Basin]. Geology. Proceedings of the Department of Earth Sciences and Natural Resources of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, 2016, no. 22. - S. 46-50.
   Popkov V.I. Cheshuychato-nadvigovoe stroenie Severo-Zapadnogo Kavkaza [Scaled-thrust structure of the North-West Caucasus]. Reports of the Academy of Sciences, 2006, vol. 411, no. 2, p.223-225.
   Popkov V.I. Morfologicheskie osobennosti dislokatsiy Severo-Zapadnogo Kavkaza po dannym seysmorazvedki [Morphological features of the dislocation zone of the Northwest Caucasus according to seismic data]. Geologiya, geografiya i global'naya energiya, 2006, no. 2, p. 41-47.
   Popkov V.I. Vnutriplitnye struktury bokovogo szhatiya [Intraplate structure of the lateral compression]. Geotektonika, 1991, no. 2, p. 13–27.
   Popkov V.I. Сollision tectonics of the north-western Сaucasus. Natural Cataclysms and Global Problems of the Modern Civilization. Book of abstracts the of World Forum – International Congress, September 19-21, Istanbul, Turkey – SWB. London, 2011, p.78-79.
   Rastsvetaev L.M. Sdvigi i al'piyskaya geodinamika Kavkazskogo regiona [Shifts and Alpine Geodynamics of the Caucasus Region]. Geodinamika Kavkaza, M.: Nauka, 1989, p. 106–113.
   Rastsvetaev L.M., Marinin A.V., Tveritinova T.Yu. Diz"yunktivnye sistemy i noveyshaya geodinamika Severo-Zapadnogo Kavkaza [Disjunctive systems and the latest geodynamics of the North-Western Caucasus]. General and regional problems of tectonics and geodynamics. Proceedings of XLI tectonic meeting. Vol. 2, Moscow: GEOS, 2008, p. 147 – 153.
   Roeder D. Fold-thrust belts at Peak Oil. In Goffey G.P., Craig J., Needham Т., Scott R. (eds). Hydrocarbons in contractual belts. Geological Society, London, 2010, vol. 348, p. 7–31. DOI: https://doi.org/10.1144/sp348.2
   Sobornov K.O. Skladchato-nadvigovye poyasa: osnova novogo tsikla narashchivaniya resursnoy bazy dobychi nefti i gaza v Rossii? [Fold-and-thrust belt: the basis of a new cycle of increasing the resource base of oil and gas production in Russia?]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 2, p. 64-71.
   Xu Shilin, Lu Xiuxiang, Sun Zhonghua, Pi Xuejun, Liu Luofu, Li Qiming, Xie Huiwen. Kela-2: a major gas field in the Tarim Basin of west China. Petroleum Geoscience, vol. 10, 2004, p. 95–106. DOI: https://doi.org/10.1144/1354-079303-571