Kuvshinova M.F.

kuvshinova1701@gmail.com
Graduated from the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (2012), specialization "prospecting and exploration of deposits by geophysical methods".
Senior Researcher at the Institute of Geology and Exploration of Oil and Gas Fields (Tashkent, Uzbekistan).
Area of scientific interests: geophysics, geodynamics.
Author of 22 publications.
Discussion
Article # 6_2024 submitted on 09/29/2023 displayed on website on 03/25/2024
35 p.
pdf The problem of developing of hard to recover associated gas resources in sedimentary basins Central Asia
The features study of the hard-to-recover associated gas fields in Central Asia are considered, the prospects for development of which in modern conditions seem insignificant. On the territory of Uzbekistan, this is associated with large volumes and costs of specialized activity with unpredictable results within the five selected fields in the Lower-Middle Jurassic coal-bearing strata. It is more expedient to explore complex deep-seated accumulations of free gas in the lower levels of the sedimentary cover and sub-cover Paleozoic column. In certain zones of adjacent Turkmenistan, comprehensive exploration of deep-seated accumulations of free gas and gas of tight rocks in the terrigenous, carbonate Jurassic and Neocomian time is recommended if it is impossible to pre-localize fields of hard-to-recover associated gas due to the much poorer exploration of the territory.

Keywords: field of hard-to-recover associated gas, Lower-Middle Jurassic coal-bearing strata, terrigenous Jurassic, carbonate Jurassic, Uzbekistan, Turkmenistan.
article citation Dolgopolov F.G., Melikhov V.N., Kuvshinova M.F. Problema osvoeniya resursov trudnoizvlekaemogo svyazannogo gaza v osadochnykh basseynakh Tsentral'noy Azii [The problem of developing of hard to recover associated gas resources in sedimentary basins Central Asia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2024, vol. 19, no. 1, available at: https://www.ngtp.ru/rub/2024/6_2024.html. EDN: IHHMSY
References
   Abdullaev G.S., Dolgopolov F.G. Geodinamika i neftegazonosnost' litosfery Uzbekistana [Geodynamics and oil and gas potential of the lithosphere of Uzbekistan]. Tashkent: «Uz NIO NGP», 2016, 362 p. (In Russ.).
   Abdullaev G.S., Dolgopolov F.G. Novaya geodinamicheskaya osnova geologorazvedochnykh rabot v Tsentral'noy Azii [New geodynamic basis for geological exploration in Central Asia]. Aktual'nye problemy neftegazovoy geologii i innovatsionnye metody i tekhnologii osvoeniya uglevodorodnogo potentsiala nedr: sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Tashkent: AO «IGIRNIGM», 2019, pp. 104-107. (In Russ.).
   Abdullaev G.S., Dolgopolov F.G., Irgashev Yu.I., Mukhutdinov N.U. Geologicheskie aspekty dobychi slantsevogo gaza v respublike Uzbekistan [Geological aspects of shale gas production in the Republic of Uzbekistan]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2014, special issue, may, pp. 86-93. (In Russ.).
   Akramkhodzhaev A.A. Geneticheskiy potentsial produktivnosti neftegazomaterinskikh porod i ego rol' v razvitii geologii-geokhimii i tekhnologii dobychi slantsevoy nefti [Genetic productivity potential of oil and gas source rocks and its role in the development of geology-geochemistry and shale oil production technology]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2019, special issue, pp. 26-29. (In Russ.).
   Brunet M., Ershov A., Korotaev M., Melikhov V.N., Barrier É., Mordvintsev D.O., Sidorova I. Late Palaeozoic and Mesozoic evolution of the Amu Darya Basin (Turkmenistan, Uzbekistan) Geological. Society, London, Special Publications, 2017, 427 (1):89. DOI: 10.1144/SP427.18
   Distantsionnye metody izucheniya tektonicheskoy treshchinovatosti porod neftegazonosnosnykh territoriy [Remote methods for studying tectonic fracturing of rocks in oil and gas-bearing territories]. G.I. Amurskiy, G.A. Abramenok, M.M. Bondareva, N.N. Solov'ev. Moscow: Nedra, 1988, 164 p. (In Russ.).
   Geologiya i gazoneftenosnost' Karakumskoy provintsii: otsenka gazonefteperspektivnykh zon, napravleniya poiskovo-razvedochnykh rabot v platformennoy chasti Turkmenistana [Geology and petroleum bearing Karakum province: assessment of gas and oil promising zones, directions of prospecting and exploration activity in the platform part of Turkmenistan]. V.N. Melikhov, St.-Petersburg: Izd-vo Politekhnicheskogo un-ta, 2017, 286 p. (In Russ.).
   Melikhov V.N. Riftogennye struktury i perspektivy gazoneftenosnosti doyurskikh obrazovaniy Yuga Turanskoy plity [Rift structures and prospects for gas and oil-bearing pre-Jurassic formations of the South of the Turan Plate]. Neft' i gaz Turkmenistana, 1998, no. 5, pp. 4-24. (In Russ.).
   Melikhov V.N., Abdullaev G.S., Bogdanov A.N. Traditsionnye i novye strukturno-tektonicheskie i neftegazogeologicheskie modeli Yuga Turanskoy plity v kontekste Kaspiyskogo mezhdunarodnogo geologicheskogo proekta [Traditional and recent structural-tectonic and petroleum geological models of the southern Turan Plate in the context of the Caspian international geological project]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/50_2022.html (In Russ.). DOI: 10.17353/2070-5379/50_2022
   Melikhov V.N., Sibirev V.S. Rekomendatsii po napravleniyam geologorazvedochnykh rabot v Vostochnom Turkmenistane na 2004 god i perspektivu do 2010 goda [Recommendations on areas of geological exploration activity in Eastern Turkmenistan for 2004 and up to 2010]. Neft' i gaz Turkmenistana, 2003, no. 1, pp. 5-33. (In Russ.).
   Pashaev M.S., Gavril'cheva L.G. Stroenie Amudar'inskoy fleksurno-razryvnoy zony i vozmozhnosti poiskov v ee predelakh lovushek neantiklinal'nogo i kombinirovannogo tipov [Structure of the Amu Darya flexure-fault zone and the possibility of searching within its limits for traps of non-anticlinal and combined types]. Neft' i gaz Turkmenistana, 2002, no. 4, pp. 45-52. (In Russ.).
   Perspektivy i ob"ekty yursko-paleozoyskogo napravleniya rabot na gaz i neft' v Severnom Turkmenistane: obzor [Prospects and objects of the Jurassic-Paleozoic outlook of gas and oil exploration activity in Northern Turkmenistan]. V.N. Melikhov, Kh.K. Babaev, V.S. Sibirev, Z.B. Khusnutdinov. - Ashkhabad: Ministerstvo nefti i gaza Turkmenistana, 1997, 47 p. (In Russ.).
   Ter-Sarkisov R.M., Istomin V.A., Krylov N.A., Perlova E.V., Skorobogatov V.A., Stupakov V.N., Yakushev V.S. Resursy netraditsionnykh istochnikov gaza v Rossii i perspektivy ikh osvoeniya v XXI veke [Resources of unconventional gas sources in Russia and prospects for their development in the 21st century]. Gazovye resursy Rossii v XXI veke: sbornik nauchnykh trudov Gazprom VNIIGAZ, 2003, pp. 23-42. (In Russ.).
   Tukhtaev K.M., Abdullaev G.S., Dolgopolov F.G., Bikeeva L.R. Mnogourovnevye regmaticheskie sistemy naklonnykh i sdvigovykh razryvnykh narusheniy litosfery neftegazonosnykh regionov Uzbekistana [Multi-level rhegmatic systems of inclined and strike-slip faults in the lithosphere of the oil and gas regions of Uzbekistan]. Nauki o Zemle: materialy mezhdunarodnoy konferentsii, Tashkent: Goskomgeologii RUz, NKGU, 2018, pp. 41-44. (In Russ.).
Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 31_2022 submitted on 08/08/2022 displayed on website on 10/03/2022
10 p.
pdf Geological and geophysical model of the Uchbash-Karshinian flexure-fault zone and prospects for petroleum potential
The Uchbash-Karshinian flexure-fault zone is an unconventional geological object in Republic of Uzbekistan of interest in terms of its involvement in the geological exploration activity. The basic interpretation model of the object was developed for the systematic reinterpretation of modern geological and geophysical data. Tracing and stratigraphicaly distribution of reference reflectors on time sections made it possible to establish the actual position of the main boundaries. Mapping of the systems of inclined faults on the sequences of the seismic geological sections made it possible to detail the internal zone structure. The parameters of the geological and geophysical model of the Uchbash-Karshinian flexure-fault zone must be used in the future geo-structural interpretations.

Keywords: basic interpretation model, seismic geological section, system of inclined faults, Uchbash-Karshinian flexure-fault zone, Republic of Uzbekistan.
article citation Kuvshinova M.F. Geologo-geofizicheskaya model' Uchbash-Karshinskoy fleksurno-razryvnoy zony i perspektivy neftegazonosnosti [Geological and geophysical model of the Uchbash-Karshinian flexure-fault zone and prospects for petroleum potential]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/31_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2022
References
   Abdullaev G.S., Bogdanov A.N., Eydel'nant N.K. Mestorozhdeniya nefti i gaza Respubliki Uzbekistan [The oil and gas fields of the Republic of Uzbekistan]. Tashkent: Zamin Nashr, 2019, 820 p.
   Abdullaev G.S., Dolgopolov F.G. Geodinamika i neftegazonosnost' litosfery Uzbekistana [Geodynamics and petroleum content of the Uzbekistan lithosphere]. Tashkent: "UZ NIO NGP", 2016, 362 p.
   Khikmatullaev B.S., Safonova L.N., Yakh"yaev A.A. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti Uchbash-Karshinskoy fleksurno-razryvnoy zony [Geological structure and oil and gas perspectives of the Uchbash-Karshinian flexure-fault zone]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2013, no. 2, pp.27-32.
   Tal'-Virskiy B.B., Alekseev V.P., Zaripova D.M. Tektonika i neftegazonosnost' Karshinskogo sektora Uchbash-Karshinskoy fleksurno-razryvnoy zony i sopredel'nykh rayonov [Tectonics and oil and gas potential of the Karshynian sector of the Uchbash-Karshinian flexure-fault zone and adjacent areas]. Geologiya i perspektivy neftegazonosnosti Uzbekistana: sbornik nauchnykh dokladov OAO "IGIRNIGM". Tashkent: Igirnigm, 2001, vol. 80, pp.93-107.