Mikhaylov D.G.

mihajlov@permnipineft.com
Graduated from Perm State University, specialization "engineering geology, hydrogeology" (1981).
Head of group of oil and gas potential forecast and exploration projecting, the Branch of LLC "LUKOIL-ENGINEERING" "PermNIPIneft" in Perm.
Research interests: petroleum geology, remote sensing techniques, structural hydrogeology and ecology.
Author of 15 publications and patent: software module "StructureFond" to ArcView geo-information system for map of oil fields and perspective structure (certificate 2011610540).
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 53_2012 submitted on 02/19/2012 displayed on website on 11/02/2012
20 p.
pdf  Development of tectonic zoning of Perm region in view of oil and gas potential forecast
The history of development of insights into tectonic zonation of the Perm region is presented along with tectonic schemes. The basic principles of tectonic zonation of the Perm region are shown. The modern scheme of tectonic zonation is analyzed; its role in oil and gas potential forecast and planning of further exploration in order to discover new oil and gas fields is considered in detail.

Key words: tectonics, tectonic zonation, tectonic scheme, tectonic element, morphological principle, geological structure, the Perm region.
article citation Mikhaylov D.G., Moroshkin A.N., Plotnikov A.V. Razvitie tektonicheskogo kartirovaniya Permskogo kraya v svyazi s prognozom neftegazonosnosti [Development of tectonic zoning of Perm region in view of oil and gas potential forecast]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/53_2012.pdf
References
   Abrikosov I.Kh. Neftegazonosnost' Permskoy oblasti [Petroleum potential of the Perm region]. Moscow: Gostoptekhizdat, 1963, 196 p.
   Gubkin I.M. Uralo-Volzhskaya neftenosnaya oblast' (Vtoroe Baku) [Ural-Volga oil-bearing region (Second Baku)]. AN SSSR, 1940, 248 p.
   Khachatryan P.O. Tektonicheskoe razvitie i neftegazonosnost' Volzhsko-Kamskoy anteklizy [Tectonic development and petroleum potential of Volga-Kama anteclise]. Moscow, 1979, 171 p.
   Mel'nik I.M., Provorov V.M. Tektonicheskoe stroenie Permskoy oblasti [Tectonic structure of the Perm region]. Trudy VNIGNI, 1966, vol. VII.
   Nalivkin V.D., Rozanov L.N., Egorov S.P., Engurazov I.I., Kovalevskiy Yu.S., Kozachenko A.A., Kondrat'eva M.G., Kuznetsov G.A., Kulikov F.S., Lobov V.A., Sofronitskiy P.A., Tatarinov A.G. Volgo-Ural'skaya neftenosnaya oblast'. Tektonika [Volga-Ural oil- bearing region. Tectonics]. Trudy VNIGRI, 1956, vol. 100, 312 p.
   Nosal' V.I., Pritula Yu.A., Trofimuk A.A. Ocherk tektoniki i neftenosnosti Uralo-Volzhskogo rayona [On tectonics and oil potential of the Ural-Volga region]. Vostochnaya neft', 1939, № 2, p. 16-42.
   Provorov V.M. Strukturno-fatsial'nye zony neftegazonakopleniya v severnykh rayonakh Uralo-Povolzh'ya [Structural-facies zones of petroleum accumulation in the northern regions of the Ural-Volga region]. Collection of scientific papers, VNIGNI, 1982, vol. 243, p. 3-21.
   Provorov V.M. Tektonika [Tectonics]. Mineral'no-syr'evye resursy Permskogo kraya. Entsiklopediya, Perm', 2006, p. 63-74.
   Rozanov L.N. Vozmozhnyy mekhanizm formirovaniya zon neftegazonakopleniya [Possible mechanism of oil and gas accumulation zones formation]. Tektonicheskie faktory razmeshcheniya zon neftegazonakopleniya. Collection of scientific papers, VNIGNI, 1979, p. 149-155.
   Shatskiy N.S. Ocherki tektoniki Volgo-Ural'skoy neftegazonosnoy oblasti i chasti zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala [Essays on tectonics of Volga-Ural oil and gas region and part of the western slope of the Southern Urals]. Byulleten' MOIP, 1945, Nov. seriya, vol. 2, 96 p.
   Shershnev K.S. Geologicheskoe stroenie proterozoysko-paleozoyskogo kompleksa Permskogo Priural'ya v svyazi s ego neftegazonosnost'yu [Geological structure of the Proterozoic-Paleozoic complex of the Perm Pre-Urals due to its petroleum potential]. Dissertation for the degree of Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, 1971, 214 p.
   Sofronitskiy P.A. Osnovnye cherty tektoniki Molotovskoy oblasti [The main features of the tectonics of the Molotov region]. Uchen. zapiski Molotovskogo gosuniversiteta, 1956, vol. X, issue 2, p. 3-18.
   Sofronitskiy P.A. Zapadno-Ural'skaya vneshnyaya zona skladchatosti [Western Ural outer zone of folding]. Geologiya SSSR, vol. 12, issue 2 «Tektonika» [Tectonics]. Nedra, 1969, p. 37-43.
   Spravochnik po tektonicheskoy terminologii [Manual on tectonic terminology]. Editors Kosygin Yu.A., Parfenov L.M., Nedra, 1970, 584 p.
   Vinnikovskiy S.A. Tektonicheskoe rayonirovanie territorii Permskoy oblasti [Tectonic zoning of the Perm region]. Geologiya, razrabotka, burenie i ekspluatatsiya neftyanykh mestorozhdeniy Permskogo Priural'ya. Trudy IGiRGI, 1977, vol. 15, p. 3-10.