Pestova (Kokhanova) A.N.

kohanova23@mail.ru
Graduated from Saint Petersburg State Mining University, specialization «applied geochemistry, petrology, mineralogy» (2011).
Engineer of the Department of lithological and tectonic forecasting methods of oil and gas potential, VNIGRI.
Research interests: lithology and facies analysis, study of reservoirs.
Has 3 publications.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 35_2016 submitted on 09/02/2016 displayed on website on 09/29/2016
28 p.
pdf  Lithologic and petrographic features of low permeable carbonate strata of ancient platforms related to their petroleum potential
Lithological research carried out in the carbonate sediments of the south of Siberian Platform and Timan-Pechora Province shows regular patterns in the formation of zones of differently-permeable low porous productive reservoirs development, which are associated with oil and gas fields. The structure of deposits in tectonically affected more intense parts of the structures is analyzed. At this place increased fracturing of rocks was observed and hydrocarbon inflows was received.

Keywords: low porous reservoirs, low permeability carbonate strata, fracturing, inflows of hydrocarbons, oil and gas field, south of Siberian Platform, Timan-Pechora Province.
article citation Shibina T.D., Belonovskaya L.G., Pestova A.N., Klimova E.V., Khazikova L.A., Yakovleva A.A. Litologo-petrograficheskie osobennosti nizkopronitsaemykh karbonatnykh tolshch drevnikh platform v svyazi s ikh neftegazonosnost'yu [Lithologic and petrographic features of low permeable carbonate strata of ancient platforms related to their petroleum potential]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/35_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/35_2016
References
   Belonin M.D., Belonovskaya L.G., Bulach M.Kh., Gmid L.P., Shimanskiy V.V. Karbonatnye porody-kollektory fanerozoya neftegazonosnykh basseynov Rossii i ee sopredel'nykh territoriy [Carbonate rocks-collectors Phanerozoic Russian oil and gas basin and its adjacent territories]. St. Petersburg: Nedra, 2005, 260 p.
   Belonovskaya L.G., Dorofeeva T.V. Zony diz"yunktivnykh narusheniy kak vozmozhnye kollektory nefti i gaza [The zones of disjunctive violations as potential reservoirs of oil and gas]. Netraditsionnye istochniki UV: Collection of scientific papers. Trudy VNIGRI. Leningrad, 1982, p. 59-71.
   Belonovskaya L.G., Shibina T.D., Gmid L.P., Oknova N.S., Ivanovskaya A.V., Volchenkova T.B., Kokhanova A.N. Fil'tratsionno-emkostnoe prostranstvo porod-kollektorov osnovnykh neftegazonosnykh provintsiy Rossii [Reservoir space of reservoir rocks of Russia's major hydrocarbon provinces]. St. Petersburg: VNIGRI, 2013, 243 p.
   Gmid L.P., Levi S.Sh. Atlas karbonatnykh porod-kollektorov [Atlas of carbonate reservoir rocks]. – L.: Nedra, 1972. – 80 s.
   Gosudarstvennyy balans zapasov poleznykh iskopaemykh RF. Neft'. Privolzhskiy Federal'nyy okrug [State balance of mineral resources of the Russian Federation. Oil. Volga Federal District]. Sostav. I.I. Sharapova, red. T.I. Zatsepina. - Moscow, 2015. - Issue 10. – Vol. 81 – 704 p.
   Kharakhinov V.V., Shlenkin S.I. Neftegazonosnost' dokembriyskikh tolshch Vostochnoy Sibiri na primere Kuyubinsko-Yurubcheno-Tokhomskogo areala neftegazonakopleniya [Oil and gas potential of Precambrian strata in Eastern Siberia on the example pf Kuyubinsko-Yurubcheno- Tokhomskoye range of oil and gas]. Moscow: Nauchnyy mir, 2011, 420 p.
   Kirkinskaya V.N., Smekhov E.M. Karbonatnye porody – kollektory nefti i gaza [Carbonate rocks - reservoirs of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1981, 254 p.
   Martynov A.V. Istinnye i lozhnye flyuidoupory v nizhnepaleozoyskom prirodnom rezervuare Timano-Pechorskogo basseyna [True and false confining beds in the Lower Paleozoic natural reservoir of the Timan-Pechora Basin]. Litologicheskie i geokhimicheskie osnovy prognoza neftegazonosnosti: Collection of VNIGRI papers. St. Petersburg, 2008, p. 446-450.
   Mel'nikov N.V. Vend-kembriyskiy solenosnyy basseyn Sibirskoy platformy (stratigrafiya, istoriya razvitiya) [Vend-Cambrian saliferous basin of the Siberian Platform (stratigraphy, history of development)]. Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN, 2009, 148 p.
   Metodicheskie rekomendatsii po izucheniyu i prognozu kollektorov nefti i gaza slozhnogo tipa [Guidelines for the Study and forecast of oil and gas reservoirs complex type]. Leningrad: VNIGRI, 1989, 100 p.
   Sitnikov V.S., Kushmar I.A., Bazhenova T.K., Burova I.A., Semenov V.P., Shibina T.D., Shostak K.V., Yashenkova L.K. Geologiya i neftegazovyy potentsial yugo-zapada Respubliki Sakha (Yakutiya) [Geology and petroleum potential south-west of the Republic of Sakha (Yakutia)]. St. Petersburg: VNIGRI, 2014, 434 p.
   Smekhov E.M. Teoreticheskie i metodicheskie osnovy poiskov treshchinnykh kollektorov nefti i gaza [Theoretical and methodological foundations searches fractured reservoirs of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1974, 200 p.
   Volchenkova T.B. Nizkokonditsionnye kollektory – novyy ob"ekt neftegeologicheskoy otsenki [Low quality reservoirs - new object of oil geological evaluation]. Oborudovanie i tekhnologii dlya neftegazovogo kompleksa. VNIIOENG, 2010, no. 4, p. 8-17.
   Zhemchugova V.A. Karbonatnye kompleksy paleozoya Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna (stroenie, usloviya formirovaniya, prognoz prirodnykh rezervuarov) [Paleozoic carbonate complex Pechora oil basin (structure, conditions of formation, forecast natural reservoirs)]. Synopsis of dissertation for the degree of PhD in Geological and Mineralogical Scienses. Komi scientific center of Uralsk branch of Russian Academy of Science. Syktyvkar, 2000, 43 p.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 44_2015 submitted on 12/08/2014 displayed on website on 12/07/2015
30 p.
pdf Lithological features and filtration potential capacity of subsalt Vendian complex rocks of Eastern Siberia
On the basis of huge amount of factual data the lithologic and petrophysical characteristics of productive deposits of the Vendian complex of south of the Siberian platform are analyzed. The schematic maps of distribution of open porosity and permeability of carbonate and clastic rocks are constructed and analyzed for individual layers and areas of improved reservoirs are distinguished. The proposed maps show differences between petrophysical features of rocks that form the hydrocarbon bearing strata, as well as their variation within the major structures of the studied region. The promising areas for hydrocarbon deposits prospecting are highlighted taking into account the reservoir properties data for the studied area.

Keywords: Vendian, clastic sediments, carbonate sediments, porosity, permeability, fracture, reservoir, productive deposits, Baykit anteclise, Katanga saddle, Nepa-Botuoba anteclise, Siberian platform.
article citation Belonovskaya L.G., Shibina T.D., Oknova N.S., Kokhanova A.N., Verzilin N.N. Litologicheskie osobennosti i emkostno-fil'tratsionnyy potentsial porod podsolevogo vendskogo kompleksa Vostochnoy Cibiri [Lithological features and filtration potential capacity of subsalt Vendian complex rocks of Eastern Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/44_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/44_2015
References
   Belonovskaya L.G., Gmid L.P. Rol' treshchinno-porovykh karbonatnykh kollektorov v otsenke resursnogo potentsiala Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [The role of the fractured-porous carbonate reservoirs in the evaluation of the resource potential of the Nepa-Botuoba anteclise]. Litologicheskie i geokhimicheskie osnovy prognoza neftegazonosnosti. Proceedings of International scientific-practical conference. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, p. 492-500.
   Gubina E.A., Shibina T.D., Belonovskaya L.G. Karbonatnye kollektory Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Carbonate reservoirs of Nepa-Botuoba anteclise]. Litologicheskie i geokhimicheskie osnovy prognoza neftegazonosnosti: Proceedings of International scientific-practical conference. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, p. 406-412.
   Kokhanova A.N., Shibina T.D., Dmitrieva T.V., Oknova N.S. Geologiya rezervuara na osnove litologicheskikh issledovaniy obraztsov kerna skvazhiny ? 1 Kutlinskaya [Geology of the reservoir on the basis of lithological studies of core samples from well number 1 Kutlinskaya]. Aktual'nye problemy neftegazovoy geologii XXI veka: Proceedings of III International Conference of young scientists and specialists. Saint Petersburg: VNIGRI, 2013, p. 7-15.
   Metodicheskie rekomendatsii po izucheniyu i prognozu kollektorov nefti i gaza slozhnogo tipa [Guidelines for the study and forecast of oil and gas reservoirs of complex type]. Editors M.Kh. Bulach, L.G. Belonovskaya. Leningrad: VNIGRI, 1989, 103 p.
   Oknova N.S., Kokhanova A.N. Litologiya i fil'tratsionnye svoystva vendskikh otlozheniy yuga Sibirskoy platformy [Lithology and filtration properties of Vendian deposits of southern Siberian platform]. Evolyutsiya osadochnykh protsessov v istorii Zemli: Proceedings of 8 All-Russian lithological meeting (Moscow, 27-30 October 2915). Moscow: RGU nefti i gaza im. I.M. Gubkina, 2015, p. 250-253.
   Shemin G.G. Geologiya i perspektivy neftegazonosnosti venda i nizhnego kembriya tsentral'nykh rayonov Sibirskoy platformy (Nepsko-Botuobinskaya, Baykitskayaanteklizy i Katangskaya sedlovina) [Geology and petroleum potential of the Vendian and Lower Cambrian central regions of the Siberian Platform (Nepa-Botuoba, Baykitskaya anteclise and Katanga saddle)]. Novosibirsk: SO RAN, 2007, 460 p.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 12_2015 submitted on 10/09/2014 displayed on website on 03/30/2015
20 p.
pdf  Structure of the basement of Kaliningrad region and the evaluation petroleum potential prospects
The composition, structure and crust of the basement of the Kaliningrad region, as well as the level of study by deep drilling are characterized. The void space of the rocks in the composition of the basement and some signs that could indicate its possible petroleum potential are investigated.

Keywords: crystalline basement, structural and material composition, facies of metamorphism, petroleum potential, petrographic types of rock, pore space, Kaliningrad region.
article citation Otmas A.A. (Senior), Kokhanova A.N. Stroenie fundamenta Kaliningradskoy oblasti v svyazi s otsenkoy perspektiv neftegazonosnosti regiona [Structure of the basement of Kaliningrad region and the evaluation petroleum potential prospects]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/12_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/12_2015
References

   EIA/ARI World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment. (retrieved 17.05.2013). - www.eia.gov/analysis/.../pdf/chaptersviii_xiii.pdf.
   Geologicheskiy slovar' (v trekh tomakh) [Geology Dictionary (in three volumes)]. Saint Petersburg: VSEGEI, 2010.
   Meshcherskiy A.A., Kharin G.S., Chegesov V.K. Dokembriyskaya kora vyvetrivaniya kristallicheskogo fundamenta v Kaliningradskoy oblasti [Precambrian crust of weathering of the crystalline basement in the Kaliningrad region]. Litologiya i poleznye iskopaemye. RAN, 2003, no. 1, p. 58-65.
   Metodicheskoe rukovodstvo po litologo-petrograficheskomu i petrokhimicheskomu izucheniyu osadochnykh porod-kollektorov [Toolkit for lithological and petrographic and petrochemical study of sedimentary reservoir rocks]. L.P. Gmid, L.G. Belonovskaya, T.D. Shibina, N.S. Oknova, A.V. Ivanovskaya; Editor A.M. Zharkov. Saint Petersburg: VNIGRI, 2009, 160 p.
   Otmas A.A. (senior), Volchenkova T.B., Bogoslovskiy S.A. Glinistye tolshchi silura v Kaliningradskoy oblasti kak vozmozhnyy ob"ekt poiska uglevodorodnogo syr'ya [Silurian clayee strata in the Kaliningrad region as a possible object of search of hydrocarbons]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2013, vol. 8, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/30_2013.pdf.
   Tektonika Pribaltiki [Tectonics of the Baltic]. Vil'nyus: «Mokslas», 1979, 92 p.
   Trofimov V.A., Korchagin V.I. Neftepodvodyashchie kanaly: prostranstvennoe polozhenie, metody obnaruzheniya i sposoby ikh aktivizatsii [Oil flow channels: spatial position, detection methods and ways to activate]. Georesursy, 2002, no. 1.
   Zagorodnykh V.A., Dovbnya A.V., Zhamoyda V.A. Stratigrafiya Kaliningradskogo regiona [Stratigraphy of the Kaliningrad region]. MNR, Department of Natural Resources in the Northwest region. - Kaliningrad, 2001, 226 p.Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 13_2012 submitted on 02/14/2012 displayed on website on 02/24/2012
28 p.
pdf  Pre-Patom trough - lithology of the Upper Riphean – Lower and Middle Cambrian terrigenous-carbonate complex
The petrographic and lithogenetic peculiarities of the Riphean and Lower-Middle Cambrian deposits of the Pre-Patom trough are analyzed. The objects of study in the Pre-Patom trough are deposits in outcrops of the Nokhtuysk (Lena River) and Bolshe-Patom (Bolshoy Patom River).
Particular attention is paid to the diagenetic transformation and evaluation of reservoir properties of the studied rocks. Diagenesis did not lead to a significant increase of effective porosity. The correlation between composition and structure of Nokhtuysk and Bolshe-Patom sequences is set. The dynamics of changes in lithological parameters in the Vendian-Cambrian period are reflected in the sequence of sedimentary carbonate strata.
Key words: petrographic composition, lithogenetic type, Riphean, Vendian, Cambrian, sedimentation conditions, post-sedimentation transformation, reservoir, Pre-Patom trough.
article citation Shibina T.D., Klyarovskaya A.V., Kokhanova A.N. Litologiya verkhnerifeysko-nizhnesrednekembriyskogo terrigenno-karbonatnogo kompleksa Predpatomskogo progiba [Pre-Patom trough - lithology of the Upper Riphean – Lower and Middle Cambrian terrigenous-carbonate complex]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/13_2012.pdf
References
   Fortunatova N.K. Sedimentologicheskoe modelirovanie karbonatnykh osadochnykh kompleksov [Sedimentological modeling of carbonate sedimentary complexes]. Moscow: NIA-Priroda, 2000, pp. 248.
   Gmid L.P., Belonovskaya L.G., Shibina T.D., Oknova N.S., Ivanovskaya A.V. Metodicheskoe rukovodstvo po litologo-petrograficheskomu i petrokhimicheskomu izucheniyu osadochnykh porod-kollektorov [Methodological guidance on lithological, petrographic and petrochemical studies of sedimentary reservoir rocks]. Saint Petersburg, 2009, pp. 157.
   Golubkova E.Yu., Raevskaya E.G., Kuznetsov A.B. Nizhnevendskie kompleksy mikrofossiliy Vostochnoy Sibiri v reshenii stratigraficheskikh problem regiona [Lower Vendian complexes of microfossils in Eastern Siberia: handle of stratigraphic issues of the region]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2010, vol. 18, no. 4, pp. 3-27.
   Khomentovskiy V.V., Shenfil' V.Yu., Yakshin M.S., Butakov E.P. Opornye razrezy otlozheniy dokembriya i kembriya Sibirskoy platformy [Key sequences of the Cambrian and Pre-Cambrian deposits of Siberian platform]. Moscow: Nauka, 1972, pp. 355.
   Vorob'eva N.G., Sergeev V.N., Chyumakov N.M. Novye nakhodki rannevendskikh mikrofossiliy v urinskoy svite: peresmotr vozrasta patomskogo kompleksa Sredney Sibiri [Discoveries of the Lower-Vendian microfossils in Urinsk suite: clarifying of age of Patom complex in Central Siberia]. Doklady akademii nauk, 2008, vol. 419, no. 6, pp. 782-787.
   Zavaritskiy V.A. Petrografiya. Kn. II. Osadochnye i metamorficheskie gornye porody [Sedimentary and metamorphic rocks]. Leningrad, 1969, pp. 157.