Sivtsev A.I.

maraday@yandex.ruGraduated from Yakutsk State University (1998), specialization "geophysical methods of prospecting and exploration of mineral deposits".
PhD in geology and mineralogy.
Leading specialist in the resource base sector, reserves audit of LLC Taas-Yuryakh Neftegazodobycha.
Area of scientific interest: geology of oil and gas, development of oil and gas fields.
Author of more than 80 publications.
Regional petroleum geology
Article # 27_2023 submitted on 06/08/2023 displayed on website on 08/04/2023
18 p.
pdf Features of the modern fluido-dynamic field of the Vendian - Lower Cambrian strata (catagenesis zone) of the Midlle Botuoba oil-gas-condensate field
Analysis of the established maps of reservoir pressure activity in V5 and B1 productive levels to determine their piezomaxima and piezominima in the reservoir area, to substantiate the mechanism for the formation of anomalous reservoir pressures, the foci of the occurrence of water-hydrocarbon fluids of the catagenesis zone and to determine the sources of hydrocarbon in the Vendian - Lower Cambrian strata of the Midlle Botuoba oil-gas-condensate field.

Keywords: Vendian - Lower Cambrian strata, modern fluid dynamic field, anomalous reservoir pressure, catagenesis zone, water-hydrocarbon fluid, Midlle Botuoba oil-gas-condensate field.
article citation Chistyakova N.F., Dravante V.V., Sivtsev A.I. Osobennosti sovremennogo flyuidodinamicheskogo polya vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Srednebotuobinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya na stadii katageneza [Features of the modern fluido-dynamic field of the Vendian - Lower Cambrian strata (catagenesis zone) of the Midlle Botuoba oil-gas-condensate field]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/27_2023.html EDN: WCVGLS
References
   Abukova L.A. Modeli i mekhanizmy niskhodyashchey migratsii uglevodorodov iz osadochnogo chekhla v pripodnyatye bloki fundamenta [Models and mechanisms of downward migration of hydrocarbons from the sedimentary cover into uplifted basement blocks]. Neftegazovaya gidrogeologiya na sovremennom etape (teoreticheskie problemy, regional'nye modeli, prakticheskie voprosy). Moscow: GEOS, 2007, pp. 191-209.
   Abukova L.A., Abramova O.P., Seliverstova M.E., Goreva A.V., Chigarev B.N. Osobennosti proyavleniya geoflyuidodinamicheskikh rezhimov neftegazonosnykh basseynov na bol'shikh glubinakh [Features of the manifestation of geofluid-dynamic regimes of oil and gas basins at great depths]. Aktual'nye problemy nefti i gaza, 2019, issue 3 (26), pp. 12-31.
   Anikeev K.A. Anomal'no vysokie plastovye davleniya v neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniyakh [Abnormally high formation pressures in oil and gas fields]. Leningrad: Nedra, 1965, 166 p.
   Antsiferov A.S. O prichinakh anomal'no nizkikh plastovykh davleniy v neftegazonosnykh otlozheniyakh Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [On the causes of abnormally low reservoir pressures in oil and gas accumulations of the Nepa-Botuoba Anteclise]. Doklady Akademii nauk SSSR, 1978, vol. 242, no. 5, pp. 1130-1132.
   Beeker T.W., Boschi L.A Comparison of Tomografyic and Geodynamic Mantle Models. Geochemistry Geophysics Geosistems, 2002, vol. 3. DOI: 10.129/2001GC000168
   Chistyakova N.F. Dravante V.V., Sivtsev A.I. Osobennosti ionno-solevogo sostava podzemnykh vod vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Srednebotuobinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya na stadii katageneza [Features of the brine water composition of the Vendian - Lower Cambrian Middle Botuoba oil-gas-condensate field during the catagenesis time]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/30_2020.html DOI: 10.17353/2070-5379/30_2020
   Chistyakova N.F. Termobaricheskie anomalii kak otrazhenie formirovaniya zalezhey uglevodorodnogo syr'ya (na primere Zapadno-Sibirskogo neftegazonosnogo basseyna) [Thermobaric anomalies as a reflection of the formation of hydrocarbon accumulations (on the example of the West Siberian oil and gas basin)]. Geologiya nefti i gaza, 2001, no. 3, pp. 42-49.
   Chistyakova N.F., Dravante V.V., Sivtsev A.I. Sovremennoe geotemperaturnoe pole vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Srednebotuobinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya [Modern geotemperature field of the Vendian-Lower Cambrian section of the Middle Botuoba oil-gas-condensate field]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/46_2022.html DOI: 10.17353/2070-5379/46_2022
   Dakhnova M.V., Bazhenova T.K., Lebedev V.S., Kiselev S.M. Izotopnye kriterii prognoza fazovogo sostava uglevodorodov v rifeyskikh vend-nizhnekembriyskikh otlozheniyakh Leno-Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii [Isotopic criteria for predicting the phase composition of hydrocarbons in the Riphean Vendian-Lower Cambrian section of the Lena-Tunguska petroleum province]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 1199-1209.
   Davlenie plastovykh flyuidov [Formation fluid pressure]. Edited by A.E. Gurevich, Leningrad, Nedra, 1987, 222 p.
   Dyunin V.I. Gidrodinamika glubokikh gorizontov neftegazonosnykh basseynov [Hydrodynamics of deep levels of oil and gas basins]. Moscow: Nauchnyy mir, 2000, pp. 84-99.
   Fenin G.I. Anomal'nye plastovye davleniya v zonakh uglevodorodonakopleniya neftegazonosnykh basseynov [Аnomalous reservoir pressure in the zones of hydrocarbon accumulation oil and gas bearing basins]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2010, vol. 5, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/46_2010.pdf
   Fuks B.A., Fuks A.B. Prichiny razlichnykh plastovykh davleniy v gazokondensatnykh zalezhakh Nepskogo svoda [Causes of different reservoir pressures in gas condensate accumulations of the Nepa Arch]. Geologiya nefti i gaza, 1976, no. 10, pp. 45-48.
   Geokriologiya SSSR. Srednyaya Sibir' [Geocryology of the USSR. Central Siberia]. Editor E.D. Ershov. Moscow, Nedra, 1989, 414 p.
   Ginsburg G.D., Gurevich A.E., Reznik A.D. O prichinakh nizkikh plastovykh davleniy na severe Sibiri [On the causes of low formation pressures in the North of Siberia]. Sovetskaya geologiya, 1971, no. 9, pp. 45-58.
   Glotov V.E., Glotova L.P. Zakonomernosti formirovaniya i rasprostraneniya emkostey s anomal'no nizkimi plastovymi davleniyami v osadochnykh basseynakh severa Dal'nego Vostoka [Patterns of formation and distribution of reservoirs with abnormally low formation pressures in sedimentary basins of the north of the Far East]. Georesursy, geoenergetika, geopolitika, 2011, pp. 1-18.
   Grausman A.A. O prirode davleniy vo flyuidnykh sistemakh osadochnykh basseynov [On the nature of pressures in fluid systems of sedimentary basins]. Geologiya nefti i gaza, 1999, no. 11-12, pp. 49-56.
   Hunt J.M. Generation and Migration of Petroleum from Abnormally Pressured Fluid Compartments. Replay. AAPG, 1991, vol. 75, no. 1, pp. 1-12.
   Ivannikov V.I. Priroda anomal'nykh plastovykh davleniy v kollektorakh nefti i gaza i ee znachenie dlya poiska UV-skopleniy [The nature of anomalous reservoir pressures in oil and gas reservoirs and its significance for the search for hydrocarbon accumulations]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2010, no. 3, pp. 36-39.
   Kartsev A.A. Gidrogeologicheskie usloviya proyavleniya sverkh-gidrostaticheskikh davleniy v neftegazonosnykh rayonakh [Hydrogeological conditions for the manifestation of super-hydrostatic pressures in oil and gas regions]. Geologiya nefti i gaza, 1980, no. 4, pp. 40-44.
   Kartsev A.A., Matusevich V.M., Yakovlev Yu.I. Svyaz' anomal'no nizkikh plastovykh davleniy s riftogennymi zonami Sibiri [Communication of abnormally low formation pressures with rift zones of Siberia]. Geotektonika, 1989, no. 2, pp. 86-89.
   Kosachuk G.P., Burakova S.V., Butochkina S.I., Mel'nikova E.V., Budrevich N.V. K voprosu o formirovanii neftyanykh zalezhey (otorochek) mestorozhdeniy Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [On the issue of the formation of oil rims accumulations of the fields of the Nepa-Botuoba Anteclise]. Vesti gazovoy nauki, 2013, no. 5(16), pp. 114-123.
   Kucheruk E.V., Krylov V.I. Anomal'nye plastovye davleniya [Anomalous reservoir pressures]. Chief editor E.A. Kozlovskiy. Gornaya entsiklopediya v 6-ti tomakh. Moscow, 1984, vol. 1, p. 126.
   Linetskiy V.F. Anomal'nye plastovye davleniya kak kriteriy vremeni formirovaniya neftyanykh zalezhey [Anomalous reservoir pressures as a criterion for the time of formation of oil accumulations]. Problemy migratsii nefti i formirovaniya neftyanykh i gazovykh skopleniy. Moscow: Gostoptekhizdat, 1959, pp. 121-136.
   Magara K. Permeability consederationsin generation of abnormal pressures. Society Petrol Engeneering Journal, 1971, vol. 11, no. 3, pp. 236-242.
   Matusevich V.M., Reznik A.D., Chistyakova N.F. Kontseptsiya geoflyuidal'nykh sistem gidrogeologicheskikh basseynov [The concept of geofluid systems of hydrogeological basins]. Podzemnye vody Vostoka Rossii: materialy XV soveshchaniya, TyumGNGU, 1997, pp. 41-42.
   Matusevich V.M., Myasnikova Y.P., Maximov E.M., Volkov A.M., Chistiakova N.F., Kanalin V.G., Pupilli M. Abnormal formation pressures in the West Siberian Megabasin. Petroleum Geoscience, 1997, 3(3), pp. 269-283.
   Melik-Pashaev V.S., Khalimov E.M., Seregina V.N. Anomal'no-vysokie plastovye davleniya v neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniyakh [Abnormally high formation pressures in oil and gas fields]. Moscow, Nedra, 1983, 181 p.
   Mel'nikov N.V. Vend-kembriyskiy solenosnyy basseyn Sibirskoy platformy (Stratigrafiya, istoriya razvitiya) [Vendian-Cambrian saline basin of the Siberian platform (Stratigraphy, history of development)]. Izd-e 2-oe, dop., Novosibirsk: SNIIPGiMS, 2018, pp. 134-142.
   Petrov D.M., Sivtsev A.I. Priroda ANPD v Nepsko-Botuobinskoy anteklize [Nature of ANPD in the Nepa-Botuoba Anteclise]. Novye idei v geologii nefti i gaza - 2019: trudy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Moscow: MGU, 2019, pp. 375-377.
   Ryazanova T.A., Markov V.V., Plyusnin A.V. Migratsionnye trendy uglevodorodov v vend-kembriyskikh porodakh Srednebotuobinskoy ploshchadi [Migration trends of hydrocarbons in the Vendian-Cambrian rocks of the Middle Botuoba area]. Novye idei v geologii nefti i gaza - 2019: trudy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Moscow: MGU, 2019, pp. 419-425.
   Samsonov V.V., Larichev A.I., Chekanov V.I., Solov'ev V.V. Osobennosti geologicheskogo stroeniya neftegazovykh kompleksov i otsenka perspektiv neftegazonosnosti yuzhnoy chasti Sibirskoy platformy [Features of the geological structure of oil and gas complexes and assessment of the prospects for the oil and gas potential of the southern part of the Siberian Platform]. Geologiya i geofizika, 2010, vol. 51, no. 11, pp. 1545-1564.
   Shemin G.G. Geologiya i perspektivy neftegazonosnosti venda i nizhnego kembriya tsentral'nykh rayonov Sibirskoy platformy (Nepsko-Botuobinskaya antekliza i Katangskaya sedlovina) [Geology and prospects of oil and gas potential of the Vendian and Lower Cambrian in the central regions of the Siberian Platform (Nepa-Botuoba Anteclise and Katanga saddle)]. Novosibirsk: SO RAN, 2007, 467 p.
   Sokolov S.Yu., Chamov N.P., Khutorskoy M.D., Silantiev S.A. Intensity indicators of geodynamic processes along the Atlantic - Arctic rift system. Geodinamics and Tectonophysics, 2020, vol. 11, no. 2, pp. 302-319.
   Vozhov V.I. Gidrogeologicheskie usloviya mestorozhdeniy nefti i gaza Sibirskoy platformy [Hydrogeological conditions of oil and gas accumulations of the Siberian platform]. Moscow, Nedra, 1978, 204 p.
   Yakovlev Yu.I., Semashev R.G. Gidrodinamicheskoe osnovanie vydeleniya vodonapornykh sistem depressionnogo tipa[Hydrodynamic basis of allocation of water-pressure systems of depression type]. Geologiya nefti i gaza, 1982, no. 9, pp. 27-37.
Regional petroleum geology
Article # 46_2022 submitted on 11/14/2022 displayed on website on 12/02/2022
15 p.
pdf Modern geotemperature field of the Vendian-Lower Cambrian section of the Middle Botuoba oil-gas-condensate field
Geotemperature maps of the Vendian-Lower Cambrian section of the Middle Botuoba oil-gas-condensate field were constructed and analyzed, reflecting the state of current temperatures in layers V5 and B1. The nature of the formation of local geotemperature anomalies, tracing the paths of water-hydrocarbon fluids inflow into individual block traps of reservoir layers, leading to the modern reformation of hydrocarbon accumulation in these layers, is revealed.

Keywords: Vendian-Lower Cambrian, geothermal field, temperature anomalies, reformation of hydrocarbon accumulation, Middle Botuoba oil-gas-condensate field, Siberian platform.
article citation Chistyakova N.F., Dravante V.V., Sivtsev A.I. Sovremennoe geotemperaturnoe pole vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Srednebotuobinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya [Modern geotemperature field of the Vendian-Lower Cambrian section of the Middle Botuoba oil-gas-condensate field]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/46_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/46_2022
References
   Bazhenova T.K. Masshtaby i vremya neftegazoobrazovaniya v verkhneproterozoyskikh materinskikh formatsiyakh Sibirskoy platformy [Scale and time of oil and gas formation in the Upper Proterozoic parent formations of the Siberian platform]. Uspekhi organicheskoy khimii: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii. Novosibirsk, 2010, pp. 27-30.
   Chernikov A. A. Chernikov A.A. Geotermicheskiy rezhim nedr Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Geothermal regime of the Nepa-Botuoba anteclise subsurface]. Geologiya: materialy 57-y Mezhdunarodnoy nauchnoy studencheskoy konferentsii. Novosibirsk, 2019, pp. 106.
   Chistyakova N.F. Dravante V.V., Sivtsev A.I. Osobennosti ionno-solevogo sostava podzemnykh vod vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Srednebotuobinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya na stadii katageneza [Features of the brine water composition of the Vendian - Lower Cambrian Middle Botuoba oil-gas-condensate field during the catagenesis time]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/30_2020.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/30_2020
   Chistyakova N.F. Geokhimicheskiy aspekt formirovaniya geotemperaturnykh anomaliy v mezozoyskikh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri [Geochemical aspect of formation of geotemperature anomalies in Mesozoic section of Western Siberia]. Novye idei v geologii nefti i gaza - 2019: trudy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Moscow: MGU, 2019, pp. 419-425.
   Dakhnova M.V., Bazhenova T.K., Lebedev V.S., Kiselev S.M. Izotopnye kriterii prognoza fazovogo sostava uglevodorodov v rifeyskikh vend-nizhnekembriyskikh otlozheniyakh Leno-Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii [Isotopic criteria for predicting the phase composition of hydrocarbons in the Riphean Vendian-Lower Cambrian section of the Lena-Tunguska petroleum province]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 1199-1209
   Duchkov A.D., Balabaev V.T., Lysak S.V. Teplovoy potok Sibiri [Heat flow of Siberia]. Geologiya i geofizika, 1982, no. 1, pp. 42-51.
   Dzyuba A.A. Razgruzka rassolov Sibirskoy platformy [Unloading brines of the Siberian platform]. Novosibirsk: Nauka, 1984, 157 p.
   Fuks B.A., Savintsev V.K., Ryb'yakov B.L. Termobaricheskaya kharakteristika produktivnykh plastov Nepsko-Botuobinskoy neftegazonosnoy oblasti i prognoz fazovogo sostoyaniya zalezhey uglevodorodov [Thermobaric characteristics of productive layers of the Nepa-Botuoba petroleum region and the forecast of the phase state of hydrocarbon accumulations]. Geologiya nefti i gaza, 1982, no. 12, pp. 46-50.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Geology of oil and gas of the Siberian platform]. Ed. A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A. A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Ivchenko O. V., Polyakov E. E., Ivchenko M. V. Ivchenko O.V., Polyakov E.E., Ivchenko M.V. Vliyanie razryvnoy tektoniki na neftegazonosnost' vendsko-nizhnekembriyskikh otlozheniy yuzhnykh rayonov Sibirskoy platformy (Nepsko-Botuobinskaya antekliza i sopredel'nye territorii) [Influence of discontinuous tectonics on the oil and gas content of Vendian-Lower Cambrian section of the southern regions of the Siberian platform (Nepa-Botuoba anteclise and adjacent territories)]. Vesti gazovoy nauki, 2016, no. 1 (25), pp. 40-62.
   Kosachuk G.P., Burakova S.V., Mel'nikova E.V., Usenko A.Yu. Otsenka faktorov, vliyayushchikh na nachal'nye termobaricheskie usloviya Chayandinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya [Assessment of factors affecting the initial thermobaric conditions of the Chayanda oil-gas-condensate field]. Vesti gazovoy nauki, 2016, no. 2 (26), pp. 19-27.
   Kurchikov A.R. Gidrogeotermicheskie kriterii neftegazonosnosti [Hydrogeothermic criteria of oil and gas content]. Moscow: Nedra, 1992, 231 p.
   Lysak S.V. Geotermicheskie usloviya i termal'nye vody yuzhnoy chasti Vostochnoy Sibiri [Geothermal conditions and thermal waters of the southern part of Eastern Siberia]. Moscow: Nauka, 1968, 120 p.
   Mel'nikov N.V. Vend-nizhnekembriyskiy solenosnyy basseyn Sibirskoy platformy (stratigrafiya, istoriya razvitiya) [Vendian-Lower Cambrian saline basin of the Siberian platform (stratigraphy, history of development)]. Izdanie 2-oe, dopoln., Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2018, pp. 134-142.
   Neftegazonosnye basseyny i regiony Sibiri. Vyp. 7. Nepsko-Botuobinskiy region [Oil and gas basins and regions of Siberia. Nepa-Botuoba region. Issue 7]. A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk, G.G. Shemin, V.E. Bakin, V.N. Vorob'ev, A.I. Larichev, V.B. Leontovich, M.M. Mandel'baum, V.D. Matveev, K.I. Mikulenko, A.V. Migurskiy, S.A. Moiseev, B.L. Ryb'yakov, G.S. Fradkin, A.E. Kontorovich, Novosibirsk, OIGGiM SO RAN, 1994, 76 p.
   Nepsko-Botuobinskaya antekliza - novaya perspektivnaya oblast' dobychi nefti i gaza na vostoke SSSR [Nepa-Botuoba anteclise - a new perspective area of oil and gas production in the Eastern part of the USSR]. Ed. A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Novosibirsk: Nauka, 1986, 286 p.
   Nesterov I. I., Kurchikov A. R., Stavitsky B. P. Nesterov I.I., Kurchikov A.R., Stavitskiy B.P. Sootnoshenie sovremennykh i maksimal'nykh paleotemperatur v osadochnom chekhle Zapadno-Sibirskoy plity [Ratio of modern and maximum paleotemperatures in the sedimentary cover of the Western Siberian plate]. Izvestiya AN SSSR. Seriya geologicheskaya, 1980, vol. 250, no. 2, pp. 418-421.
   Ogil'vi N.A. Geotemperaturnoe pole kak odin iz faktorov formirovaniya podzemnykh vod [Geotemperature field as one of the factors of underground water formation]. Tezisy dokladov na I Vsesoyuznom Soveshchanii po geotermicheskim issledovaniyam v SSSR. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1956, pp. 19-22.
   Ryazanova T.A., Markov V.V., Plyusnin A.V. Migratsionnye trendy uglevodorodov v vend-kembriyskikh porodakh Sredne-Botuobinskoy ploshchadi [Migration trends of hydrocarbons in the Vendian-Cambrian rocks of the Middle Botuoba area]. Novye idei v geologii nefti i gaza - 2019: trudy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Moscow: MGU, 2019, pp. 419-425.
   Tisso B., Vel'te D. Obrazovanie i raspredelenie nefti [Oil formation and distribution]. Ed. N.B. Vassoevich, R.B Sayful'-Mulyukov. Moscow: Mir, 1981, 504 p.
   Yakovlev Yu.I., Semashev R.G. Gidrodinamicheskoe osnovanie vydeleniya vodonapornykh sistem depressionnogo tipa [Hydrodynamic basis of allocation of water-pressure systems of depression type]. Geologiya nefti i gaza, 1982, no. 9, pp. 27-37.
   Zheleznyak M.N. Geotemperaturnoe pole i kriolitozona yugo-vostoka Sibirskoy platformy [Geotemperature field and cryolithozone of the South-East of the Siberian platform]. Novosibirsk: Nauka, 2005, 228 p.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 30_2020 submitted on 12/27/2019 displayed on website on 09/23/2020
20 p.
pdf Features of the brine water composition of the Vendian - Lower Cambrian Middle Botuoba oil-gas-condensate field during the catagenesis time
The salt water omposition of underground brines of the Vendian - Lower Cambrian sections of the Middle Botuoba oil-gas-condensate field during the catagenesis stage is considered; the peculiarity of which is the presence of polygenic waters in certain block traps of B5 and Б1 levels: sodium sulfate, sodium hydrogencarbonate and chlorine-magnesium genetic types together with the prevailing chlorine-calcium genetic type. The zoning of the groundwater of the strata by mineralization and four genetic types of groundwater has been carried out. The directions of water entry into the reservoirs formed at the stage of catagenesis and entering together with hydrocarbons in the corresponding traps are established. It is shown that, while maintaining the mechanism of formation of the salt water composition in the "rock-water" system, the polygenicity of the formation waters present simultaneously in one reservoir layer reflects a regular change in the components of their chemical composition during the transition from the artesian basin to the oil and gas basin. The most sensitive ions of the chemical composition of groundwater, reflecting the transition of the artesian basin to the new geological state of the catagenesis stage, are sulfate, bicarbonate, and sodium ions.

Keywords: groundwater, ion-salt water composition, rock-water system, water genetic types, polygenic water, hydrochemical inversion, Middle Botuoba oil-gas-condensate field.
article citation Chistyakova N.F. Dravante V.V., Sivtsev A.I. Osobennosti ionno-solevogo sostava podzemnykh vod vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Srednebotuobinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya na stadii katageneza [Features of the brine water composition of the Vendian - Lower Cambrian Middle Botuoba oil-gas-condensate field during the catagenesis time]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/30_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/30_2020
References
   Antsiferov A.S. Gidrogeologiya drevneyshikh neftegazonosnykh tolshch Sibirskoy platformy [Hydrogeology of the oldest oil and gas productive levels of the Siberian platform]. Moscow: Nedra, 1989, 176 p.
   Bakin V.E., Vorob'ev V.N., Kontorovich A.E., Larichev A.I., Leontovich V.B., Mandel'baum M.M., Moiseev S.A., Ryb'yakov B.L., Sitnikov V.S., Sobolev P.N., Starosel'tsev V.S., Surkov V.S., Topeshko V.A., Trofimuk A.A., Fradkin G.S., Chekanov V.I., Shemin G.G. Neftegazonosnye basseyny i regiony Sibiri. Vyp. 7. Nepsko-Botuobinskiy region [Oil and gas bearing basins and regions of Siberia. Issue 7. Nepsko-Botuobinsky Region]. Novosibirsk: OI GGM SO RAN, 1994, 76 p.
   Bukaty M.B. Formirovanie resursov i genezis krepkikh podzemnykh rassolov Sibirskoy platformy [Formation of petroleum resources and the genesis of strong underground brines of the Siberian Platform]. Fundamental'nye problemy neftegazovoy gidrogeologii. Moscow: GEOS, 2005, pp. 39-43.
   Bukaty M.B. Geologiya i geokhimiya podzemnykh rassolov zapadnoy chasti Sibirskoy platformy [Geology and geochemistry of underground brines in the western part of the Siberian Platform]. Diss…doktora geol.-min.nauk. Tomsk: TF IGNG SO RAN, TPU, 1999, 289 p.
   Bukaty M.B. Gidrogeologicheskoe stroenie Zapadnoy chasti Sibirskoy platformy [Hydrogeological structure of the western part of the Siberian Platform]. Geologiya i geofizika, 2009, vol. 50, no.11, pp. 1201-1217.
   Chistyakova N.F. Gidrogeokhimicheskie osobennosti podzemnykh vod zony katageneza [Hydrogeochemical features of catagenes zone groundwater]. Neft' i gaz. Tyumenskiy gosudarstvennyy neftegazovyy universitet, 1999, no. 6, pp. 4-12.
   Chistyakova N.F., Rudkevich M.Ya. Gidrokhimicheskaya kharakteristika i usloviya formirovaniya zalezhey nefti v otlozheniyakh vikulovskoy svity Krasnoleninskogo svoda [Hydrochemical characteristics and conditions for the formation of oil accumulation of the Vikulov section of the Krasnolenin arch]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy, 1993, no. 5, pp. 23-27.
   Fedortsov I.V., Fedortsov V.V. Izmenenie kolichestva i mineralizatsii svyazannoy vody po vysote zalezhi [Changes in the amount and mineralization composition of bound water by the height of the reservoir]. Gidrogeologicheskie usloviya razrabotki mestorozhdeniya nefti Zapadnoy Sibiri: mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov. Tyumen', 1992, pp. 18-21.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Oil and gas geology of the Siberian Platform]. Editors A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Karnyushina E.E., Korobova N.I., Frolov S.V., Akhmanov G.G., Fadeeva N.P., Mardanova S.R., Lugina E.R. Obstanovki sedimentatsii vend-nizhnekembriyskogo neftegazonosnogo kompleksa Vostochnoy Sibiri [The conditions of sedimentation of the Vendian-Lower Cambrian oil and gas structures of Eastern Siberia]. Mezhdunarodnaya konferentsiya geofizikov i geologov. Tyumen', 2007, pp. 994-997.
   Kartsev A.A. Osnovy geokhimii nefti i gaza [Fundamentals of geochemistry of oil and gas]. Moscow: Nedra, 1978, 279 p.
   Khant D. Geokhimiya i geologiya nefti i gaza [Geochemistry and geology of oil and gas]. Editors N.B. Vassoevich, A.Ya. Arkhipov. Moscow: Mir, 1982, 704 p.
   Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Salmanov F.K., Surkov V.S., Trofimuk A.A., Erv'e Yu.G. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [Geology of oil and gas in Western Siberia]. Moscow: Nauka, 1975, 680 p.
   Kontorovich A.E., Trofimuk A.A. Litogenez i nefteobrazovanie [Lithogenesis and petroleum formation]. Goryuchie iskopaemye: doklady 25MGK. Moscow: Nauka, 1976, pp. 73-83.
   Otsenka potentsial'nykh resursov uglevodorodov na osnove modelirovaniya protsessov ikh generatsii, migratsii i akkumulyatsii [Assessment of potential hydrocarbon resources based on modeling the processes of their generation, migration and accumulation]. S.G. Neruchev, T.K. Bazhenova, S.V. Smirnov, O.A. Andreeva, L.I. Klimova. Saint-Petersburg: Nedra, 2006, 364 p.
   Pustyl'nikov A.M., Chernova L.S. Magnezitonosnyy gorizont – novyy tip flyuidouporov v otlozheniyakh venda-nizhnego kembriya Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Magnesite level - a new type of fluid seal in the Vendian - Lower Cambrian sections of the Nepa-Botuoba anteclise]. Geologiya nefti i gaza, 1991, no. 6, pp. 17-20.
   Rudkevich M.Ya., Ozeranskaya L.S., Chistyakova N.F., Kornev V.A., Maksimov E.M. Neftegazonosnye kompleksy Zapadno-Sibirskogo basseyna [Oil and gas structures of the West Siberian basin]. Moscow: Nedra, 1988, 303 p.
   Safronov A.F., Bubnov A.V., Gerasimov I.A., Mironenko V.Yu. Produktivnye gorizonty Chayandinskogo mestorozhdeniya (Sakha-Yakutiya): stroenie, genezis [Productive levels of the Chayanda field (Sakha-Yakutia): structure, genesis]. Geologiya i geofizika, 2000, vol. 42, no. 11-12, pp.1954-1966.
   Shemin G.G. Model' stroeniya i prognoz neftegazonosnosti karbonatnykh rezervuarov vend-kembriya Leno-Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii [Structure model and forecast of the oil and gas potential of the Vendian carbonate reservoirs of the Lena-Tunguska Petroleum Province]. Mezhdunarodnaya konferentsiya geofizikov i geologov. Tyumen', 2007, pp. 814-818.
   Shvartsev S.L., Pinneker E.V., Perel'man A.N. Osnovy gidrogeokhimii. Gidrogeokhimiya [Basics of hydrogeochemistry. Hydrogeochemistry]. Vol. 3, Novosibirsk: Nauka, 1982, 285 p.
   Sulin V.A. Usloviya obrazovaniya, osnovy klassifikatsii i sostav prirodnykh vod v chastnosti vod neftyanykh mestorozhdeniy. Chast' 1. Obrazovanie i osnovy klassifikatsii prirodnykh vod [The conditions of formation, the basis for the classification and composition of natural waters, in particular the formation waters of oil fields. Part 1. The formation and principles of classification of natural waters]. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1948, 108 p.
   Tisso B., Vel'te D. Obrazovanie i raspredelenie nefti [Oil formation and distribution]. Editors N.B. Vassoevich, R.B Sayful'-Mulyukov. Moscow: Mir, 1981, 504 p.
   Vozhov V.I. Gidrogeologicheskie usloviya mestorozhdeniy nefti i gaza Sibirskoy platformy [Hydrogeological conditions of the Siberian Platform petroleum fields]. Moscow: Nedra, 1987, 204 p.
   Vozhov V.I. Podzemnye vody i gidromineral'noe syr'e Leno-Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii [Groundwater and hydromineral resources of the Lena-Tunguska petroleum Province]. Novosibirsk: SNIIIGGiMS, 2006, 208 p.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 42_2018 submitted on 10/04/2018 displayed on website on 11/30/2018
16 p.
pdf Studying the possibility of hydratе formation and salt deposition in the bottom hole of wells of Chayanda oil-gas-condensate field
The actual problems of development of the Chayanda oil-gas-condensate field, related to the features of the geological characteristics of productive horizons and reservoir fluids, are considered. To compile recommendations for reducing the risks of natural gas production, the probability of hydrate formation and salt depositions is estimated using the example of the botuobinsky productive horizon.
The equilibrium conditions of hydrate formation are calculated based on the physicochemical properties of formation fluids. It is concluded that in the development and exploitation of the Chayanda oil-gas-condensate field due to an abnormally low reservoir temperature, in spite of the high mineralization of the formation water, it is possible to form gas hydrates. The minimum concentrations of a calcium chloride solution and a water-methanol solution that prevent hydrate formation at a characteristic reservoir temperature are determined. It is established that an increase in the mineralization of calcium chloride solutions leads to the concentration in the clathrate phase of C2-C4 hydrocarbons and to an increase the fat coefficient of gas. It is shown that mixing of highly mineralized formation waters with a water-methanol solution can lead to salt depositions in the bottom hole zone of wells.

Keywords: natural gas, hydrate formation, stratum water, mineralization, water-methanol solution, salt deposition, Chayanda oil-gas-condensate field, Nepа-Botuoba anteclise.
article citation Kalacheva L.P., Rozhin I.I., Sivtsev A.I. Izuchenie vozmozhnosti gidratoobrazovaniya i soleotlozheniya v prizaboynoy zone skvazhin Chayandinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya [Studying the possibility of hydratе formation and salt deposition in the bottom hole of wells of Chayanda oil-gas-condensate field]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/42_2018.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2018
References
Gazovye gidraty v prirodnyh usloviyah [Gas hydrates in natural conditions]. V.A. Istomin, V.S. Yakushev. Moscow, Nedra, 1992, 236 p.
Geologiya i neftegazovyy potentsial yugo-zapada Yakutii realii i perspektivy [Geology and oil and gas potential of the south-west of Yakutia: realities and prospects] V.S. Sitnikov, I.A. Burova, I.A. Kushmar, T.K. Bazhenova, I.A. Burova, V.P. Semenov, T.D. Shibina, K.V. Shostak, L.K. Yashenkova / Pod red. V.S. Sitnikova i O.M. Prishchepy. St Petersburg, FGUP VNIGRI, 2014, 436 p.
Geologo-ekonomicheskie aspekty razvitiya neftegazovogo kompleksa Respubliki Saha Yakutiya [Geological and economic aspects of the development of the oil and gas complex of the Republic of Sakha (Yakutia)] A.F. Safronov, T.A. Safronov. Yakutsk, Izd-vo YaNTs SO RAN, 2008, 184 p.
Kalacheva L.P., Fedorova A.F., Portnyagin A.S. Izuchenie vliyaniya mineralizatsii modelnoy plastovoy vody hlor-kaltsievogo tipa na protsessy obrazovaniya i razlozheniya gidratov prirodnogo gaza [Study of the influence of mineralization of model formation water of chlorine-calcium type on the processes of formation and decomposition of natural gas hydrates]. International Journal of Applied and Fundamental Research, 2016, no. 6-4, p. 719–722.
Kalacheva L.P., Rozhin I.I. Vliyanie sostava vod khloridno-kal'tsievogo tipa na svoystva gidratov prirodnogo gaza [The influence of the chloride-calcium-type water composition on the properties of natural gas hydrates]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya i Praktika, 2017, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/9/25_2017.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/25_2017
Kalacheva L.P., Rozhin I.I., Fedorova A.F. Izuchenie zavisimosti protsessov obrazovaniya i razlozheniya gidratov prirodnogo gaza ot himicheskoy prirody rastvorov elektrolitov imitiruyushchih plastovye flyuidy [The study of the dependence of the processes of formation and decomposition of natural gas hydrates on the chemical nature of solutions of electrolytes simulating formation fluids]. International Journal of Applied and Fundamental Research, 2016, no. 8 (Part 4), p. 565–569.
Kalacheva L.P., Rozhin I.I., Fedorova А.F. Izuchenie vliyaniya mineralizatsii plastovoy vody na protsess gidratoobrazovaniya prirodnyh gazov mestorozhdeniy vostoka Sibirskoy platformy [The study of the stratum water mineralization influence on the hydrate formation process of the natural gas from the East Siberian platform fields]. SOCAR Proceedings, 2017, no.2, p. 56–61.
Pirogov S.Yu., Akulov L.А., Vedernikov М.V., Kirillov N.G., Naumchik I.V., Sokolova I.V., Sof’in А. P. Prirodnyy gaz. Metan: Spravochnik [Natural gas. Methane: handbook]. St Petersburg, NGO Professional, 2006, 848 p.
Preduprezhdenie i likvidatsiya gazovyh gidratov v sistemah dobychi gaza [Prevention and Elimination of Gas Hydrates in Gas Production Systems]. V.A. Istomin, V.G. Kvon. Moscow: “IRTs Gazprom”, 2004, 509 p.
Safronov A.F. Geologiya nefti i gaza [Geology of oil and gas]. Yakutsk, YAF Izd-va SO RAN, 2000, 166 p.
Sloan E.D., Koh C.A. Clathrate hydrates of natural gases. Boca Raton: Taylor&Francis Group/CRC Press, 2008, 720 p.
Spravochnik himika. V 7 ch. Tom 3. Himicheskoe ravnovesie i kinetika. Svoystva rastvorov. Elektrodnye protsessy [Chemical Handbook. At 7 hours. Volume 3. Chemical equilibrium and kinetics. Properties of solutions. Electrode processes]. Pod red. B.P. Nikolskogo, V.A. Rabinovicha. Moscow-Leningrad, Himiya, 1965, 1005 p.
Spravochnik po rastvorimosti. V 3 ch. Tom II. Troynye i mnogokomponentnye sistemy. Kniga 2 [Handbook of Solubility. At 3 hours. Volume II. Triple and multicomponent systems. Book 2]. V.B. Kogan, V.M. Fridman, V.V. Kafarov. Moscow-Leningrad, Izd-vo AN SSSR, 1963, 1122 p.
Troitsky V.M., Sokolov A.F., Istomin V.A., Rassokhin S.G., Vankov V.P., Mizin A.V., Alemanov A.E. Fizicheskoe modelirovanie protsessov gidratoobrazovaniya v rezhime filtratsii prirodnogo gaza v porovoy srede Chayandinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya [Physical modeling of the hydrate formation processes in the regime of natural gas filtration in the porous environment of the Chayandinskoye field] Vesti gazovoy nauki: Aktualnye voprosy issledovaniy plastovyh sistem mestorozhdeniy uglevodorodov. Moscow, Gazprom VNIIGAZ, 2015, no. 4(24), p. 99-109.
Vody neftyanyh i gazovyh mestorozhdeniy SSSR: Spravochnik [Waters of oil and gas fields of the USSR]. Pod red. L.M. Zor’kina. Moscow, Nedra, 1989, 382 p.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 23_2017 submitted on 05/22/2017 displayed on website on 06/30/2017
16 p.
pdf  Gas geochemical survey of aromatic hydrocarbons related to the oil and gas prospecting activity on the northern slope of the Yakut Arch
Prospects assessment of the oil and gas belonging to the Yakut Arch of the Siberian Platform are still not fully interpreted. But, in relation of new data and reevaluation of old interpretation, this region begins to be of interest, particularly, the northern slope of the arch. Gas geochemical survey was performed on two profiles on aromatic hydrocarbons content within this zone. Identification of a differentiated geochemical area, comparable with data obtained during reconnaissance works within Sredne Viluy field obtained. Sources of hydrocarbon migration are assumed, according to the primary data interpretation.

Keywords: gas geochemical survey, aromatic hydrocarbons, prospects of oil and gas presence, Yakut Arch, Siberian Platform.
article citation Kalinin A.I., Sivtsev A.I. Pryamye gazogeokhimicheskie poiski aromaticheskikh uglevodorodov v svete perspektiv neftegazonosnosti severnogo sklona Yakutskogo podnyatiya [Gas geochemical survey of aromatic hydrocarbons related to the oil and gas prospecting activity on the northern slope of the Yakut Arch]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/23_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/23_2017
References
   Grinenko V.S., Mishnin V.M., Istomin I.I. Mnogoyarusnyy ekranirovannyy basseyn kontsentrirovannykh uglevodorodov v Aldanskom Priverkhoyan'e [Multistage shielded basin of concentrated hydrocarbons in Aldan region]. Problemy prognozirovaniya, poiskov i izucheniya mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh na poroge XXI veka: materialy region. nauch.-prakt. konf. – Voronezh: Izdatelstvo VGU, 2003, p. 683-686.
   Kartashev E.V., Baldin M.N, Gruznov V.M. Osobennosti primeneniya passivnykh kontsentratorov dlya geokhimicheskoy s"emki pri poiske zalezhey nefti i gaza [Features of application of passive concentrators in geochemical survey during oil and gas deposit search] Interekspo Geo-Sibir'-2012: VIII Mezhdunarodnaya konferentsiya «Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Novye napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh» (Novosibirsk, 10-20 Apr 2012). Novosibirsk: SGGA, 2012, vol. 1, p. 177-182.
   Kremenitskiy A.A., Pilitsin A.G., Ingovatov A.P., Gruznov V.M. Geokhimicheskie metody prognoza i poiskov neftegazovykh mestorozhdeniy [Geochemical methods of forecasting and prospecting oil and gas deposits]. Razvedka i okhrana nedr, 2010, no.5, p. 63-69.
   Kurchikov A.R., Belonosov A.Yu., Timshanov R.I. Rezul'taty provedeniya geokhimicheskikh neftepoiskovykh issledovaniy na yuge Zapadnoy Sibiri [Results of geochemical oil search studies in the South of Western Siberia]. Interekspo Geo-Sibir', 2012, vol. 3.
   Kurchikov A.R., Belonosov A.Yu., Timshanov R.I., Martynov O.S., Sheshukov S.A., Kudryavtsev A.E. Rezul'taty provedeniya geokhimicheskikh neftepoiskovykh issledovaniy na yuge Zapadnoy Sibiri [Results of geochemical oil search studies in the South of Western Siberia] Interekspo GEO-Sibir'-2012: Sb. materialov VIII Mezhdunar. nauch. kongr. «Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya» (Novosibirsk, 10-20 Apr 2012). Novosibirsk: SGGA, 2012, vol. 3, p. 227-234.
   Mokshantsev K.B., Cherskiy N.V. Osnovnye cherty stroeniya geologicheskogo stroeniya i perspektivy neftegazonosnosti Vostochnoy Yakutii [Main features of geologic structure and prospects of oil and gas in the Eastern Yakutia]. Yakutsk, 135 p.
   Nefti i kondensaty Zapadnoy Yakutii (rekomendatsii) [Oil and condensates of the Western Yakutia (recommendations)]. Edited by E.I. Bodunov, V.A. Kashirtsev Yakutsk: Izdatelstvo YF SO AN SSSR, 1981, p 88.
   Pogodaev A.V., Sitnikov V.S., Buydyllo I.V. Perspektivy neftegazonosnosti i prioritetnye napravleniya dal'neyshikh poiskovykh rabot na territorii Vilyuyskoy NGO (Sibirskaya platforma) [Prospects of oil and gas and prioritizing directions of further prospecting in the territory of the Viluy oil and gas bearing area (Siberian platform)]. Geologiya nefti i gaza, 2015, no. 2, p. 6-16.
   Safronov A.F. Perspektivy narashchivaniya syr'evoy bazy neftegazodobychi na territorii RS(Ya) [Prospects of increase of raw material base of oil and gas extraction in the Sakha Republic (Yakutia)]. Nauka i tekhnika v Yakutii, 2009, no.2 (17), p. 15-21.
   Sitnikov V.S., Alekseev N.N., Pavlova K.A., Pogodaev A.V., Sleptsova M.I. Noveyshiy prognoz i aktualizatsiya osvoeniya neftegazovykh ob"ektov Vilyuyskoy sineklizy [Newest forecast and development updating of Viluy Syncline petroleum objects]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/9_2017.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/9_2017
   Sitnikov V.S., Zhernovskiy V.P. O prognoze potentsial'nykh zon neftegazonakopleniya [Forecast of potential zones of oil and gas accumulation]. Vestnik Goskomgeologii, 2012, no.1 (11), p.107-117.
   Sivtsev A.A., Chalaya O.N., Zueva I.N. Perspektivy neftegazonosnosti Tsentral'noy Yakutii kak resurs energobezopasnosti [Prospects of oil and gas in the Central Yakutia as resource of energy security]. Elektronnyy nauchnyy zhurnal «Neftegazovoe delo», 2016. no.2, p. 71-84.
   Starobinets I.S. Gazogeokhimicheskie pokazateli neftegazonosnosti i prognoz sostava uglevodorodnykh skopleniy [Gas geochemical indicators of oil and gas presence and forecast of composition of hydrocarbon accumulations]. Moscow: Nedra, 1986.
   Tektonika, geodinamika i metallogeniya territorii Respubliki Sakha (Yakutiya) [Tectonics, geodynamics and metallogeny of the Sakha Republic (Yakutia)]. Moscow: MAIK «Nauka/Interperiodika», 2001, p. 571.