Stratigraphy and lithology
Article # 39_2021 submitted on 11/18/2021 displayed on website on 12/03/2021
13 p.
pdf Paleomagnetic studies of the Middle-Upper Devonian section of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)
New paleomagnetic determinations are presented for a collection of rocks of the Middle-Upper Devonian (Givetian and Frasnian stages), sampled from an outcrop on the southwestern slope of the Pavlov granite quarry. Three characteristic components of natural remanent magnetization have been identified. The bipolar component C corresponds to the Late Paleozoic remagnetization in the Carboniferous and two components of Givetian - Frasnian age. The bipolar component of D2NR passes the geomagnetic field polarity reversal test. The obtained position of the paleomagnetic pole in terms of the bipolar component of the natural remanent magnetization is consistent with the available data on the Middle Devonian strata of the Main Devonian Field (Russian platform).

Keywords: paleomagnetic determinations, Middle-Upper Devonian, geomagnetic field, paleomagnetic pole, Main Devonian Field, Russian platform.
article citation Iosifidi A.G., Popov V.V. Paleomagnitnye issledovaniya sredne-verkhnedevonskikh otlozheniy Voronezhskoy anteklizy (Pavlovskiy kar'er) [Paleomagnetic studies of the Middle-Upper Devonian section of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/39_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/39_2021
References
   A Geological Time Scale. Editors F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz. Cambridge University Press, 2004. Cambridge, p. 589.
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, XXVII, pp. 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. Anisoft 42, 2009. - www.AGICO.com
   Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii [Additions to the Stratigraphic Code of Russia]. Editor A.I. Zhamoyda. St.Petersburg: VSEGEI, 2000, 112 p.
   Gurevich E.L., Khramov A.N., Rodionov V.P., Dekkers M., Fedorov P.V. Paleomagnetizm ordovikskikh i devonskikh osadochnykh porod severo-zapada Russkoy platformy: novye dannye o kinematike Baltiki v palezoe i o permo-triasovom peremagnichivanii [Paleomagnetism of Ordovician and Devonian sedimentary rocks in the northwestern part of the Russian Platform: new constraints on the Baltica kinematics in the Paleozoic and the remagnetization in the Permian-Triassic]. Fizika Zemli, 2005, no. 7, pp. 48-64.
   Iosifidi A.G., Popov V.V., Zhuravlev A.V. Verkhnedevonskie otlozheniya (franskiy yarus) severo-zapada Russkoy platformy: paleomagnitnye dannye [Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/42_2020.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2020
   Karpova E.V. Osobennosti sedimento- i litogeneza v zhivetskom-ranne franskom vekakh srednego-verkhnego devona na Pavlovskom mestorozhdenii (yugo-vostok Voronezhskoy anteklizy) [Peculiarities of sedimentary and lithogenesis in Givetian-Early Frasnian centuries of the Middle-Upper Devonian at the Pavlov field (southeast of the Voronezh anteclise)]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 4. Geologiya, 2003, no.5, pp. 47-56.
   Legenda Voronezhskoy serii listov Gosudarstvennoy geologicheskoy karty Rossiyskoy Federatsii masshtaba 1:200 000 (izdanie vtoroe). Ob"yasnitel'naya zapiska [Legend of the Voronezh series of sheets of the State Geological Map of the Russian Federation at a scale of 1:200,000 (second edition). Explanatory letter]. T.E. Gorbatkina, Yu.I. Iosifova, R.V. Krasnenkov, Yu.T. Kuz'menko, M.Kh. Makhlina, A.G. Olfer'ev, B.M. Petrov, T.D. Rodionova, S.M. Shik. Moscow, 1999.
   Lowrie W. Identification of the ferromagnetic minerals in a rock by coercivity and unblocking temperature properties. Geophysical Research Letters, 1990, vol. 17, pp. 159-162. DOI: https://doi.org/10.1029/GL017i002p00159
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophysical Journal International, 1990, vol. 103, issue 3, pp. 725-729. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb05683.x
   Milash A.V. Aktsessornye mineraly eyfel'skikh, zhivetskikh i nizhnefranskikh otlozheniy yugo-vostoka Voronezhskoy anteklizy [Accessory minerals of the Eifelian, Givetian, and Lower Frasnian of the southeastern Voronezh anteclise]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Geologiya, 2017, no.1, pp. 31-42.
   Raskatova M.G. Miosporovaya zonal'nost' sredne-verkhnedevonskikh otlozheniy yugo-vostochnoy chasti Voronezhskoy anteklizy (Pavlovskiy kar'er) [Miospore zoning of the Middle-Upper Devonian strata of the southeastern part of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Geologiya, 2004, no. 2, pp. 89-98.
   Rodionov V.P., Khramov A.N., Gurevich E.L., Tomsha V.A. Paleomagnetizm devona severo-vostoka glavnogo devonskogo polya: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i magnitostratigrafiya verkhnego frana [Devonian paleomagnetism of the northeastern Main Devonian Field: key paleomagnetic pole and magnetostratigraphy of the Upper Frasnian]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod; teoriya, praktika, eksperiment: materialy mezhdunarodnoy shkoly-seminara. St.Petersburg: SOLO, 2010, pp. 121-126.
   Rusetskaya G.A., Tarasenko A.B., Verbitskiy V.R., Khramov A.N., Zhuravlev A.V., Evdokimova I.O., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Sokiran E.V. Stratopip buregskikh sloev (franskiy yarus, glavnoe devonskoe pole) [Stratotype of the Bureg Beds (Frasnian Stage, Main Devonian Field)]. Litosfera, 2013, no. 5, pp. 42-56.
   Savko A.D. Geologiya Voronezhskoy anteklizy [Geology of the Voronezh anteclise]. Trudy nauchno-issledovatel'skogo instituta geologii Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Voronezh: Izd-vo VGU, 2002, issue 12, 165 p.
   Tarling D.H., Hrounda F. The magnetic anisotropy of rocks. Chapman and Hall, New York. 1993, 217 p.
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP - geographic mapping and paleoreconstruction package. NGU (rapport nr 90.019). 1990, 62 p.
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Malkowski K. Faunal and facies changes at the Early-Middle Frasnian boundary in the Northwestern East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, vol. 51 (4), pp. 747-758.