Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 9_2019 submitted on 02/12/2019 displayed on website on 03/28/2019
17 p.
pdf Perspectives of application of isotope-stratigraphy (δ13Ccarb) for correlation of the Upper Devonian – Carboniferous interval of the east of Timan-Pechora Province
Perspectives of application of the δ13Ccarb - based isotope stratigraphy for regional stratigraphy of the Timan-Pechora Province are considered. Global shifts in δ13Ccarb value, which promise reliable stratigraphical levels, are selected: positive shifts at the Middle/Upper Devonian boundary, in the middle and upper Frasnian, terminal Famennian, upper Tournaisian, near the Visean/Serpukhovian boundary, and in the lower part of the Bashkirian. Some of these shifts had been detected in the Timan-Pechora sequences earlier and are dated with biostratigraphy. The main task of the future researches is obtaining reliable information on primary variations of δ13Ccarb in the sequences of the regional strata.

Keywords: isotope stratigraphy, Upper Devonian, Carboniferous, Timan-Pechora Province.
article citation Erofeevskiy A.V., Zhuravlev A.V. Perspektivy ispol'zovaniya izotopno-stratigraficheskogo metoda (δ13Ckarb) dlya korrelyatsii verkhnedevonsko-kamennougol'nogo intervala vostoka Timano-Pechorskoy provintsii [Perspectives of application of isotope-stratigraphy (δ13Ccarb) for correlation of the Upper Devonian – Carboniferous interval of the east of Timan-Pechora Province]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/9_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/9_2019
References
   Algeo T.J., Wilkinson B.H., Lohmann K.C. Meteoric-burial diagenesis of Middle Pennsylvanian limestones in the Orogrande Basin, New Mexico: Water/rock interactions and basin geothermics. J. Sediment. Petrol., 1992, 62, p. 652–670.
   Buggisch W. & Joachimski M. Carbon isotope stratigraphy of the Devonian of Central and Southern Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2006, 206, p. 68–88.
   Chermnykh V.A. Stratigrafiya karbona severa Urala [Stratigraphy of the Carboniferous of the north of the Urals]. Leningrad, Nauka, 1976, 303 p.
   Deulin Yu.V. Konodonty i korrelyatsiya produktivnykh na neft' verkhnedevonskikh otlozheniy Severa Timano-Pechorskoy provintsii [Conodonts and the correlation of oil-producing Upper Devonian deposits of the North of the Timan-Pechora Province]. Arkhangel'sk, GIN RAN, 2006, 253 p.
   Durkina A.V. Foraminifery nizhnekamennougol'nykh otlozheniy Timano-Pecherskoy provintsii [Lower Carboniferous Foraminifera deposits of the Timan-Pechora Province]. Mikrofauna SSSR. Trudy VNIGRI, 1959, issue 136, p. 132–389.
   Durkina A.V. Foraminifery serpukhovskogo yarusa Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifera of the Serpukhovian age of the Timan-Pechora Province]. St. Petersburg, 2002, 198 p. Joachimski M.M., Buggisch W., Anders T. Mikrofazies, Conodontenstratigraphie und Isotopengeochimie des Frasne/Famenne Grenzprofils Wolayer Gletscher (Karnische Alpen). Abh. Geol. Bundesanst. Wien, 1994, 50, p. 183–195.
   Joachimski M.M., Ostertag-Henning C., Pancost R.D., Strauss H., Freeman K.H., Littke Ralf, Sinninghe Damsté J., Racki G. Water column anoxia, enhanced productivity and concomitant changes in δ13C and δ34S across the Frasnian–Famennian boundary (Kowala–Holy Cross Mountains/Poland). Chemical Geology, 2001, 175, p. 109–131.
   Kaiser S.I., Steuber T., Becker R.T., Joachimski M.M. Geochemical evidence for major environmental change at the Devonian–Carboniferous boundary in the Carnic Alps and the Rhenish Massif. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2006, 240, p. 146–160.
   Kaufman A.J., Knoll A.H. Neoproterozoic variations in the C-isotopic composition of seawater: Stratigraphic and biogeochemical implications. Precambrian Res., 1995, 73, p. 27–49.
   Kostygova P.K. Pechorskiy paleobasseyn v vizeyskom i serpukhovskom vekakh i foraminifery nizhnego vize [The Pechora paleobasin in the Visean and Serpukhov time and Lower Visean Foraminifera]. St. Petersburg: VSEGEI, 2004, 203 p.
   Menner V.Vl., Shuvalova G.A. O sovershenstvovanii regional'noy stratigraficheskoy skhemy produktivnogo kompleksa verkhnego devona Timano-Pechorskoy provintsii: metodika, rezul'taty, problemy [Improving the regional stratigraphic scheme of the productive complex of the Timan-Pechora Upper Devonian: methods, results, problems]. Stratigrafiya i ee rol' v razvitii neftegazonosnogo kompleksa Rossii. St. Petersburg: VNIGRI, 2007, p. 79-100.
   Nikolaev A.I. Foraminifery i zonal'naya stratigrafiya bashkirskogo yarusa vostoka Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifera and zonal stratigraphy of the Bashkir stage east of the Timan-Pechora Province]. Byulleten' paleontologicheskogo i litologicheskogo kollektsionnogo fonda VNIGRI N 2, St. Petersburg, Nedra, 2005, 157 p.
   Nikolaev A.I. Foraminifery i zonal'naya stratigrafiya bashkirskogo yarusa vostoka Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifera and zonal stratigraphy of the Bashkirian stage east of the Timan-Pechora Province]. Byulleten' paleontologicheskogo i litologicheskogo kollektsionnogo fonda VNIGRI N 2, St. Petersburg, Nedra, 2005, 157 p.
   Nikolaev A.I., Zhuravlev A.V. Granitsa nizhnego i srednego otdelov kamennougol'noy sistemy Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Timan-Pechora province: boundary of the Lower and Middle section of Carboniferous system]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/15_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2016
   Nikonov N.I., Bogatskiy V.I., Martynov A.V., Larionova Z.V., Laskin V.M., Galkina L.V., Dovzhikova E.G., Ermakova O.L., Kostygova P.K., Kuranova T.I., Moskalenko K.A., Pankratov Yu.A., Petrenko E.L., Popova E.V., Surina A.I., Shabanova G.A. Timano-Pechorskiy sedimentatsionnyy basseyn. Atlas geologicheskikh kart [Timan-Pechora sedimentary basin. Atlas of geological maps]. Ukhta, 2000, 67 p.
   Plotitsyn A.N., Sobolev D.B., Gruzdev D.A. Novye dannye o pogranichnykh otlozheniyakh devona i karbona na Pripolyarnom Urale (r. Syv'yu) [New data on Devonian-Carboniferous boundary in Subpolar Urals section (Syv’yu River)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2014, no. 6, p.13-20.
   Plotitsyn A.N., Zhuravlev A.V., Sobolev D.B., Vevel' Ya.A, Gruzdev D.A. Granitsa devona i karbona na zapadnom sklone severa Urala i Priural'ya [The boundary of the Devonian and Carboniferous - on the western slope of the North Urals and Pre-Urals.]. Trudy Paleontologicheskogo obshchestva, vol. 1. Moscow: PIN RAN, 2018, p. 90-107.
   Qie W.K., Zhang X.H., Du Y.S., Zhang Y. Lower Carboniferous carbon isotope stratigraphy in South China: Implications for the Late Paleozoic glaciation. Sci. China Earth Sci., 2011, 54, p. 84–92. DOI: https://doi.org/10.1007/s11430-010-4062-4
   Racki G., Joachimski M.M. & Morrow J.R. A major perturbation of the global carbon budget in the Early–Middle Frasnian transition (Late Devonian). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2008, 269, p. 127–129.
   Saltzman M.R. Carbon and oxygen isotope stratigraphy of the Lower Mississippian (Kinderhookian–early Osagean), western United States: implications for seawater chemistry and glaciation. Geological Society of America Bulletin, 2002, no. 114, p. 96–108.
   Saltzman M.R., Groessens E., Zhuravlev A.V. Carbon cycle models based on extreme changes in δ13C: an example from the lower Mississippian. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 2004, vol. 213, p. 359–377.
   Saltzman M.R., Thomas E. Carbon Isotope Stratigraphy. The Geologic Time Scale, 2012, p. 212-246. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59425-9.00011-1
   Sobolev D.B. Evolyutsiya i bioraznoobrazie rannekamennougol'nykh ostrakod na sobytiynykh urovnyakh [Evolution and biodiversity of early Carboniferous Ostracods at particular event levels]. Biogeologiya, evolyutsiya organizmov i bioraznoobraziya v geologicheskoy istorii Timano-Severoural'skogo regiona. Syktyvkar: Geoprint, 2011, p. 102-108.
   Sobolev D.B., Zhuravlev A.V., Popov V.V., Vevel' Ya.A. Depressionnyy tip razreza verkhnego vize-serpukhova na Pripolyarnom Urale [The depression type of the Upper Visean–Serpukhovian succession in the Subpolar Urals]. Litosfera, 2015, no. 4, p.62-72.
   Sobolev D.B., Zhuravlev A.V., Tsyganko V.S. Stop 3. Upper Devonian - Lower Carboniferous succession on the Kozhym River. Geology of the Devonian System. Subpolar Urals Field Trip Guidebook, Syktyvkar, 2002, p. 21-42.
   Soboleva M.A., Sobolev D.B., Matveeva N.A. Razrez franskogo yarusa na r. Kozhym (zapadnyy sklon Pripolyarnogo Urala) – rezul'taty biostratigraficheskikh, bio-, litofatsial'nykh i izotopno-geokhimicheskikh issledovaniy [Frasnien section on the Kozhym River (the western slope of Polar Urals) - results of biostratigraphic, bio- and lithofacies, isotopic and geochemical studies]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/2_2018.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2018
   Vevel' Ya.A., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Foraminifery i konodonty melkovodnykh otlozheniy ranneserpukhovskogo vozrasta v razreze na r. Kamenka (yug Pechoro-Kozhvinskogo megavala) [Foraminifers and conodonts from the early Serpukhovian Kamenka River shallow-water section (south of the Pechora-Kozhva swell)]. Syktyvkarskiy paleontologicheskiy sbornik, 2017, no. 8, issue 130, p. 14-23. (Trudy Instituta geologii Komi nauchnogo tsentra UrO RAN).
   Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Popov V.V. Pogranichnye otlozheniya devonskoy i kamennougol'noy sistem v razreze na r. Kamenka (Pechoro-Kozhvinskiy megaval, Timano-Pechorskaya provintsiya) [Deposits of the Devonian and Carboniferous boundary in the Kamenka River section (Pechora-Kozhvinsky megaswell, Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2012.pdf
   Vinogradov V.I. Otrazhenie global'nykh izmeneniy prirodnoy sredy v izotopnykh kharakteristikakh osadochnykh porod [Reflection of global environment changes in isotope characteristics of sedimentary rocks]. Biosfera-ekosistema-biota v proshlom Zemli: paleobiogeograficheskie aspekty (k 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika V.V. Mennera). Trudy Geologicheskogo instituta RAN, 2005, issue 516, p. 433-466.
   Wang Q., Qi Y., Korn D., Chen J., Sheng Q., Nemyrovska T. Progress on the Viséan-Serpukhovian boundary in South China and Germany. Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 2017, 33, p. 35-42.
   Yao L., Qie W., Luo G., Liu J., Algeo T.J., Bai X., Yang, B. & Wang, X. The TICE event: Perturbation of carbon-nitrogen cycles during the mid-Tournaisian (Early Carboniferous) greenhouse-icehouse transition. Chemical Geology, 2015, vol. 401, p. 1-14.
   Yudina A.B., Racki G., Savage N.M., Racka M., and Małkowski K. The Frasnian–Famennian events in a deep−shelf succession, Subpolar Urals: biotic, depositional and geochemical records. Acta Palaeontologica Polonica, 2002, 47(2), p. 355–372.
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian - Lower Carboniferous of the North-East of European Russia]. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2003, 85 p. Zhuravlev A.V., Smoleva I.V. Carbon isotope values in conodont elements from the latest Devonian - Early Carboniferous carbonate platform facies (Timan-Pechora Basin)// Estonian Journal of Earth Sciences, 2018, 67(4), p. 238-246. DOI: https://doi.org/10.3176/earth.2018.17
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Małkowski R. Fauna and facies changes at the Early-Middle Frasnian boundary in the North-West of the East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, 51(4), p. 747-758.
   Zhuravlev A.V., Vevel Y.A. Pozdneturneyskoe sobytie v razrezakh Kos'yu-Rogovskoy vpadiny i ee obramleniya (Timano-Pechorskaya provintsiya) [The late Tournaisian Event in the successions of the Kosyu-Rogovaya Depression and adjacent areas (Timan-Pechora Province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2018.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2018
   Zhuravlev A.V., Vevel' Ya.A. Srednekamennougol'naya granitsa na severe Pay-Khoya – korrelyatsiya melkovodnykh i glubokovodnykh razrezov [The Middle Carboniferous boundary in the north of Pay-Khoy]. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya Estestvennye nauki, 2017, vol. 159, book 1, p. 152–163.