Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 38_2019 submitted on 10/08/2019 displayed on website on 11/11/2019
26 p.
pdf Predictability of hydrocarbon productive levels distribution in the Berriasian - Lower Aptian sequences of the northern areas of West Siberian sedimentary basin
The stratigraphic location and predictability of the vertical distribution of hydrocarbon productive levels in the Berriasian - Lower Aptian sections of the northern regions of Western Siberia are analysed. A forecast is given on the role of the Achimov petroleum bearing section in the distribution of geological hydrocarbon reserves of the Berriasian - Lower Aptian strata within the most profound and least studied by drilling areas of the West Siberian sedimentary basin.
The studies are based on data from 184 oil and gas fields, within which more than 1,500 productive levels have been discovered in the Berriasian - Lower Aptian sequences.

Keywords: Berriasian - Lower Aptian sequences, Achimov petroleum bearing section, geological hydrocarbon resources, stratigraphic location of accumulations, vertical distribution of hydrocarbon productive level, West Siberian sedimentary basin.
article citation Ershov S.V. Zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey uglevodorodov v berrias-nizhneaptskikh otlozheniyakh severnykh rayonov Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [Predictability of hydrocarbon productive levels distribution in the Berriasian - Lower Aptian sequences of the northern areas of West Siberian sedimentary basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/38_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2019
References
   Afanasenkov А.P., Poroskun V.I., Tsarev V.V., Evstratova I.А., Lugovaya O.V., Petrov А.L. O vozmozhno propushchennykh neftyanykh otorochkakh v Gydano-Khatangskoy neftegazoperspektivnoy zone na primere Deryabinskogo mestorozhdeniya [About concerning probably skipped oil fringes in the Gydan-Khatanga petroleum bearing zone at the example of the Deryabin field]. Geologiya nefti i gaza, 2015, no. 2, pp. 34–44.
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Seysmogeologicheskaya model' stroeniya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/41_2018.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2018
   Borodkin V.N., Kulakhmetov N.Kh., Nezhdanov А.А. Osobennosti razmeshcheniya i prognoza zalezhey uglevodorodov v mezozoyskikh otlozheniyakh severnoy chasti Nadym-Purskoy oblasti. Kriterii poiskov neantiklinal'nykh zalezhey uglevodorodov Zapadno-Sibirskoy provintsii [Features of the location and forecast of hydrocarbon accumulations in the Mesozoic sections of the northern part of the Nadym-Pur region]. Tyumen': Trudy ZapSibNIGNI, vyp. 156, 1980, pp. 102–112.
   Borodkin V.N., Kurchikov А.R. Kharakteristiki geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti achimovskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and oil and gas potential of the Achimov oil and gas structure in Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RАN, 2015, 300 p.
   Bochkarev V.S. Nekotorye paleogeograficheskie zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey nefti v nizhnem melu Sredneobskoy neftegazonosnoy oblasti [Some predicting paleogeographic features of the oil accumulations location in the Lower Cretaceous of the Middle-Ob petroleum area]. Paleogeograficheskie i paleotektonicheskie kriterii razmeshcheniya zalezhey nefti i gaza v Zapadnoy Sibiri. Tyumen': ZapSibNIGNI, vyp. 133, 1978, pp. 61–64.
   Bochkarev B.C., Brekhuntsov А.M., Nesterov I.I. (ml.), Nechiporuk L.A. Zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey nefti i gaza v Zapadno-Sibirskom megabasseyne [Predicting data of oil and gas accumulations distribution in the West Siberian megabasin]. Gornye vedomosti, 2007, no. 10, pp. 6–23.
   Brekhuntsov А.M., Borodkin V.N., Deshchenya N.P., Nesterov I.I. (ml), Khramtsova А.V., Tsimbalyuk Yu.А., Kornev V.А. Geologo-geofizicheskie predposylki sozdaniya regional'noy geologicheskoy modeli neokomskogo kompleksa Zapadnoy Sibiri kak osnovy dlya utochneniya ego uglevodorodnogo potentsiala [Geological and geophysical prerequisites for the creation of a regional geological model of the Neocomian section of Western Siberia as the basis for refining its hydrocarbon potential]. Gornye vedomosti, 2006, no. 3, pp. 10–27.
   Brekhuntsov А.M., Monastyrev B.V., Nesterov I.I. (ml.) Zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey nefti i gaza Zapadnoy Sibiri[Distribution patterns of oil and gas accumulations in Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 1001–1012.
   Gurari F.G. Kazarinov V.L., Mironov Yu.K., Nalivkin V.D., Nesterov I.I., Osyko T.I., Rovnin L.I., Rostovtsev N.N., Rudkevich M.Ya., Sinonenko T.N., Sokolov V.N., Trofimuk А.А., Chochia N.G., Erv'e Yu.G. Geologiya i neftegazonosnost' Zapadno-Sibirskoy nizmennosti – novoy neftyanoy bazy SSSR [Geology and oil and gas potential of the Western Siberian lowland - the new oil resource base of the USSR]. Novosibirsk: Izd-vo SO АN SSSR, 1963, 202 p.
   Gurari F.G., Kontorovich А.E., Mikulenko K.I., Mironov Yu.K., Ostryy G.B., Taruts G.M. Nekotorye zakonomernosti razmeshcheniya i usloviya formirovaniya zalezhey nefti i gaza v mezozoyskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskoy nizmennosti i Sibirskoy platform [Some patterns of distribution and formation conditions for the and gas accumulations in the Mesozoic sections of the Western Siberian lowland and the Siberian platform]. Zakonomernosti razmeshcheniya i usloviya formirovaniya neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy v Zapadno-Sibirskoynizmennosti. Tyumen': Trudy ZapSibNIGNI, vyp. 36, 1967a, pp. 22–37.
   Gurari F.G., Kontorovich А.E., Fotiadi E.E. Osnovnye zakonomernosti formirovaniya i razmeshcheniya zalezhey nefti i gaza v mezozoyskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskoy plity [The main predicting data about of the formation and distribution of oil and gas accumulations in the Mesozoic sections of the Western Siberian Plate]. Geologiya i geofizika, 1967b (1), pp. 3–12.
   Gurari F.G., Gurova T.I., Kontorovich А.E., Mikulenko K.I., Starosel'tsev V.S., Trofimuk А.А., Fotiadi E.E. Glavnye faktory formirovaniya i sovremennogo razmeshcheniya zalezhey nefti i gaza [The main factors in the formation and actual distribution of oil and gas accumulations]. Zakonomernosti razmeshcheniya i usloviya formirovaniya zalezhey nefti i gaza v mezozoyskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskoy nizmennosti. Novosibirsk: Trudy SNIIGGiMS, vyp. 131, 1972, pp. 279–285.
   Ershov S.V. Zakonomernosti vertikal'nogo i lateral'nogo razmeshcheniya zalezhey nefti v neokomskikh klinoformakh Severnogo Priob'ya Zapadnoy Sibiri [Predicting data of vertical and lateral distribution of oil accumulations in Neocomian clinoforms of the Northern Ob’ region of Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2004, no. 10, pp. 12–19.
   Ershov S.V. Paleobatimetriya pozdneyursko-neokomskogo basseyna severa Zapadnoy Sibiri i vliyanie na nee prirodnykh protsessov [Paleobathymetry of the Late Jurassic-Neocomian basin in northern West Siberia and the impact of natural processes]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 8, pp. 1548–1570.
   Ershov S.V. Problemy vydeleniya i korrelyatsii stratotipicheskikh razrezov neokoma Zapadnoy Sibiri v svyazi s klinoformnym stroeniem [Problems of selection and correlation of stratotype sections of the Neocomian in Western Siberia in the context of clinoform structure]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 8, pp. 1206–1219.
   Ershov S.V., Bukreeva G.F., Krasavchikov V.O. Komp'yuternoe modelirovanie geologicheskogo stroeniya klinoformnogo kompleksa neokoma severnykh i arkticheskikh rayonov Zapadnoy Sibiri [Computer simulation of Neocomian clinoform reservoirs in northern and arctic Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2009, vol. 50, no. 9, pp. 1035–1048.
   Ershov S.V., Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I. Osobennosti stroeniya i korrelyatsiya produktivnykh plastov berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Geologic structure and correlation of the Berriasian - Lower Aptian productive levels of the Gydan peninsula (Russian Arctic)]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 11, pp. 1870–1882.
   Isaev A.V., Krinin V.A., Karpukhin S.M. Perspektivy neftegazonosnosti klinoformnogo kompleksa Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Oil and gas perspectives of clinoform complex of Yenisey-Khatanga regional trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2015
   Kazanenkov V.А., Ershov S.V., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ponomareva E.V., Popova N.I., Shaporina M.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' regional'nykh rezervuarov yury i mela v Karsko-Yamal'skom regione i prognoz raspredeleniya v nikh resursov uglevodorodov [Geological structure and oil and gas potential of Jurassic and Cretaceous regional reservoirs in Kara-Yamal region and prognosis of hydrocarbon distribution]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 1, pp. 27–49.
   Kazanenkov V.А., Yan P.А., Vakulenko L.G., Popov А.Yu. Paleogeograficheskiy kontrol' neftenosnosti malyshevskogo gorizonta gruppy Taylakovskikh mestorozhdeniy (Zapadnaya Sibir') [Paleogeographic control of oil-bearing capacity in the Malyshev productive level of the Tailakov group of fields (Western Siberia)]. Geologiya nefti i gaza, 2019, no. 3, pp. 115–126.
   Kananykhina O.G., Skorobogatov V.А. Problemy neftenosnosti Yamalo-Karskogo areala sushi i shel'fa (Zapadno-Sibirskaya megaprovintsiya) [Problems of Yamal-Kara area oil-bearing onshore and offshore (Western Siberian megaprovince)]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2016, no. 9, pp. 18–25.
   Karogodin Yu.N., Nezhdanov А.А. Litmologicheskie zakonomernosti prostranstvennogo razmeshcheniya rezervuarov i zalezhey uglevodorodov Zapadnoy i Vostochnoy Sibiri [Litmological patterns of spatial distribution of reservoirs and hydrocarbon accumulations in Western and Eastern Siberia]. Geologiya i geofizika, 1988, no. 7, pp. 3–10.
   Kontorovich А.E., Babina N.M., Bogorodskaya L.I., Vinokur B.G., Zimin Yu.G., Kolganova M.M., Lipnitskaya L.F., Lugovtsov А.D., Mel'nikova V.M., Parparova G.M., Rogozina E.А., Stasova O.F., Trushkov P.А., Fomichev А.S. Nefteproizvodyashchie tolshchi i usloviya obrazovaniya nefti v mezozoyskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Oil-producing strata and oil formation conditions in the Mesozoic sections of the Western Siberian lowland]. Leningrad: Nedra, 1967, 223 p. (Tr. SNIIGGiMSa. Ser. Neftyanaya geologiya, vyp. 50).
   Kontorovich А.E., Berman E.L., Bogorodskaya L.I., Vinokur B.G., Kolganova M.M., Lipnitskaya L.F., Mel'nikova V.M., Stasova O.F., Fomichev А.S. Geokhimiya yurskikh i nizhnemelovykh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Geochemistry of Jurassic and Lower Cretaceous sections of the Western Siberian Lowland]. Moscow: Nedra, 1971, 251 p. (Tr. SNIIGGiMSa. Ser. Neftyanaya geologiya, vyp. 36).
   Kontorovich А.E., Mikulenko K.I., Starosel'tsev V.S., Fotiadi E.E. Glavnye faktory, kontroliruyushchie raspredelenie skopleniy nefti i gaza v mezozoyskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskoy plity [The main factors controlling the distribution of oil and gas accumulations in the Mesozoic sections of the Western Siberian Plate]. Primenenie matematicheskikh metodov i EVM dlya resheniya zadach neftyanoy geologii. Novosibirsk: Trudy SNIIGGiMS, vyp. 138, 1972, pp. 86–95.
   Kontorovich А.E., Nesterov I.I., Salmanov F.K., Surkov V.S., Trofimuk А.А., Erv'e Yu.G. Geologiya nefti i gaza Zapadnou Sibiri [The geology of oil and gas in Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1975, 680 p.
   Kontorovich А.E., Kontorovich V.А., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.А., Danilova V.P., Kazanenkov V.А., Kim N.S., Kostyreva E.А., Moskvin V.I., Yan P.А. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Jurassic paleogeography of the Western Siberian sedimentary basin]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 972–1012.
   Kontorovich А.E., Ponomareva E.V., Burshteyn L.M., Glinskikh V.N., Kim N.S., Kostyreva E.А., Pavlova M.А., Rodchenko А.P., Yan P.А. Raspredelenie organicheskogo veshchestva v porodakh bazhenovskogo gorizonta (Zapadnaya Sibir') [Distribution of organic matter in rocks of the Bazhenov Formation (Western Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 3, pp. 357–371.
   Kurchikov А.R., Borodkin V.N., Khramtsova А.V. Usloviya formirovaniya i atlas tekstur porod achimovskogo klinoformnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Formation conditions and texture atlas of rocks of the Achimov clinoform structure of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RАN, 2010, 130 p.
   Kurchikov А.R., Borodkin V.N., Nedosekin А.S., Latyshev А.V., Karankevich А.S., Megerya V.M. Stratigraficheskoe raschlenenie razreza neokomskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri na ob"ekty issledovaniya, ikh indeksatsiya i seysmogeologicheskoe kartirovanie [Stratigraphic subdivision of section of Neocomian stage of Western Siberia into study objects, their indexing and seismic-geological mapping]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2011, no. 2, pp. 19–29.
   Mkrtchyan O.M., Orel V.E., Filina S.I., Purkina E.M. Osobennosti stroeniya i neftegazonosnosti neokomskogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Features of the structure and oil and gas potential of the Neocomian complex of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1986a, no. 11, pp. 1–7.
   Mkrtchyan O.M., Filina S.I., Purkina E.M., Bedenko L.А. Osobennosti raspredeleniya zalezhey nefti v neokomskikh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri v svete sovremennoy modeli ikh stroeniya [Features of the distribution of oil accumulations in the Neocomian section of Western Siberia in the light of the modern model of their structure]. Zony neftegazonakopleniya – glavnye ob"ekty poiskov. Leningrad: VNIGRI, 1986b, pp. 58–67.
   Nezhdanov А.А., Ponomaryov V.А., Turenkov N.А., Gorbunov S.А. Geologiya i neftegazonosnost' achimovskoy tolshchi Zapadnoy Sibiri [Geology and oil and gas content of the Achimov strata of Western Siberia]. Moscow: Izd. Аkademii gornykh nauk, 2000, 247 p.
   Onishchuk T.M., Churikov L.P., Soroko S.M., Sesin S.M., Yankevich V.P. Osnovnye zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey nefti v yurskikh i neokomskikh otlozheniyakh Nizhnevartovskogo neftegazonosnogo rayona Zapadnoy Sibiri [The main patterns of the distribution of oil accumulations in the Jurassic and Neocomian sections of the Nizhnevartovsk oil and gas region of Western Siberia]. Neftegazovaya geologiya i geofizika, 1972, no. 5, pp. 22–26.
   Salmanov F.K. Zakonomernosti raspredeleniya i usloviya formirovaniya zalezhey nefti i gaza [Predictability of distribution and formation conditions of oil and gas accumulations]. Moscow: Nedra, 1974, 280 p.
   Fomin А.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh (yura, trias) i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and oil and gas potential of the Mesozoic (Jurassic, Triassic) and Paleozoic sections of the Western Siberian megabasin]. Novosibirsk: INGG SO RАN, 2011, 331 p.