Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 37_2016 submitted on 06/22/2016 displayed on website on 10/18/2016
13 p.
pdf  Hydrocarbon composition of bitumoids from rоскs belonging to Muharmetovsk oil field (South-Tatar arch)
Based on the data of component analysis and distribution of geochemical parameters shown the genetic uniformity of the hydrocarbon composition of bitumoids from Devonian rocks and basement of Muharmetovsk oil field. The hydrocarbon was generated by sapropel material associated with clay minerals under reducing diagenetic conditions. Almost identical catagenic maturity of organic matter of these rocks is identified. Comparative analysis of bitumoids biomarkers of sedimentary and metamorphic rocks of the regions with different thermal gradients have shown that the hydrocarbon composition of bitumoids component of Muharmetovsk oil field Devonian strata has not borne the effects of the deep thermal evolution. On the contrary the maturity degree of bitumoids from basement was higher than for the rocks from zones of higher thermal gradient.

Keywords: bitumoid, hydrocarbon composition, biomarker, Devonian, basement, thermal gradient field, Muharmetovsk oil field, South-Tatar arch.
article citation Kosachev I.P., Kayukova G.P. Uglevodorodnyy sostav bitumoidov porod Mukharmetovskogo mestorozhdeniya Yuzhno-Tatarskogo svoda [Hydrocarbon composition of bitumoids from rоскs belonging to Muharmetovsk oil field (South-Tatar arch)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/37_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2016
References

   Kayukova G.P., Romanov G.V., Luk'yanova R.G., Sharipova N.S. Organicheskaya geokhimiya osadochnoy tolshchi i fundamenta territorii Tatarstana [Organic geochemistry of sedimentary rocks and basement in Tatarstan]. Moscow: GEOS, 2009, 487 p.
   Khristoforova N.N., Khristoforov A.V., Bergman M.A. Analiz geotermicheskikh kart i perspektivy neftegazonosnosti glubinnykh otlozheniy (na primere Respubliki Tatarstan) [Analysis of geothermal maps and petroleum potential of the deep deposits (Republic Tatarstan for example)]. Georesursy, 2008, no. 3(26), p. 10-12.
   Khristoforova N.N., Neprimerov N.N., Khristoforov A.V., Nikolaev A.V., Khristoforova M.A. Teplovoy rezhim i otsenka perspektiv neftezazonosnosti Privolzhskogo regiona [Geothermal heat flow and assessment of petroleum prospects of Volga region]. Georesursy, 2004, no. 1(15), p. 24-27.
   Kosachev I.P., Kayukova G.P., Romanov G.V. Vliyanie temperaturnykh anomaliy kory vyvetrivaniya fundamenta na sostav biomarkerov devonskikh porod Matrosovskogo mestorozhdeniya Yuzhno-Tatarskogo svoda [Influence of temperature anomalies in the basement weathering crust on the Matrosov oil field (South-Tatar Arch) Devonian biomarkers]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2015, vol. 10, no. 1, http://www.ngtp.ru/rub/1/3_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2015
   Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in petroleum systems and Earth History. Cambridge: University Press, 2005, vol. 2, 1155 p.
   Predtechenskaya E.A. Fomichev A.S. Vliyanie razryvnykh narusheniy na temperaturnyy rezhim i katageneticheskie preobrazovaniya mezozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy plity [The impact of faulting on thermal regime and catagenetic transformations of Mesozoic deposits, West Siberian plate]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika., 2011, vol. 6, no. 1, htpp://www.ngtp.ru/rub/4/2_2011.pdf
   Zinatullina I.P. Litologo-mineralogicheskaya kharakteristika zhivetskikh otlozheniy yugo-vostoka Tatarstana v svyazi s perspektivami ikh neftenosnosti [The lithologic-mineralogical characteristics of Givetian deposits of the southeast of Tatarstan in connection with oil-bearing prospects]. Synopsis of dissertation for the degree of PhD in Geological and Mineralogical Sciences. Kazan', 2007, 27 p.