Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 27_2016 submitted on 03/23/2016 displayed on website on 07/20/2016
14 p.
pdf  Lithofacial features of the Lower Serpukhovian strata (Lower Carboniferous) from the south of Chernyshev Uplift and Kosyu-Rogov depression
The lithological description and facial interpretation of the Lower Serpukhovian sediments from the Izyayu River (south of Chernyshev uplift) are given. The section is represented by deep-water deposits, the distribution of which is expected in the southern part of Kosyu-Rogovsky depression.

Keywords: Lower Carboniferous, Serpukhovian stage, facies, Chernyshev uplift, Kosyu-Rogovsky depression.
article citation Otmas N.M., Zhuravlev A.V. Litologo-fatsial'nye osobennosti nizhneserpukhovskikh otlozheniy (nizhniy karbon) yuga podnyatiya Chernysheva i Kos'yu-Rogovskoy vpadiny [Lithofacial features of the Lower Serpukhovian strata (Lower Carboniferous) from the south of Chernyshev Uplift and Kosyu-Rogov depression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/27_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2016
References
   Eliseev A.I. Stratigrafiya i litologiya kamennougol'nykh otlozheniy gryady Chernysheva [Stratigraphy and lithology of the Carboniferous deposits of Chernyshev]. Moscow-Leningrad. Izd. AN SSSR, 1963, 173 p.
   Irwin M.L. General theory of epeiric clear water sedimentation. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 49, 1965, p. 445-459.
   Kossovaya O.L., Vevel Y.A., Zhuravlev A.V. Fauna and sedimentation near the Visean/Serpukhovian boundary (Izyayu River section, Tchernyshev Swell, Subpolar Urals). Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 2001, no. 19, p. 29-31.
   Shishlov S.B. Strukturno-geneticheskiy analiz osadochnykh formatsiy [Structural and genetic analysis of sedimentary formations]. St. Petersburg: SPbGGI, 2010, 276 p.
   Timonin N.I. Tektonika gryady Chernysheva (Severnoe Priural'e) [Tectonics of Chernyshev ridge (the North Urals)]. Leningrad: Nauka, 1975, 130 p.
   Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L. Smena faunisticheskikh assotsiatsiy na granitse vizeyskogo i serpukhovskogo yarusov na gryade Chernysheva (Pripolyarnyy Ural) [Change of faunal associations on the boundary of Visean and Serpukhovian stage on the Chernyshev ridge (Polar Urals)]. Abstracts of XLVI session of the Paleontological Society. St. Petersburg, 2000, p. 19-20.
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian - Lower Carboniferous of the north-east of European Russia]. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2003, 85 p.
   Zhuravlev A.V., Sobolev D.B. Konodonty pogranichnykh vizeysko-serpukhovskikh otlozheniy yuzhnoy chasti gryady Chernysheva (r. Iz"yayu) [Conodonts of the border Visean-Serpukhovian deposits of the southern part of the Chernyshev ridge (Izyayu River)]. Trudy IG Komi NTs UrO RAN, vol. 102. Syktyvkar, 2000, p. 84-89.