Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 31_2015 submitted on 06/23/2015 displayed on website on 08/24/2015
24 p.
pdf Oil and gas perspectives of clinoform complex of Yenisey-Khatanga regional trough
In terms of economic efficiency, the main task of current-stage geological prospecting in the target region is the search of oil deposits, which are, according to the results of conducted research, connected with depositional and structural-depositional traps, widely developed in the Neocomian clinoform complex. Regional seismic-geological model of the Neocomian clinoform complex, containing more than 60 percent of Yenisey-Khatanga regional trough initial recoverable resources (hydrocarbon liquids and gas in barrels of oil equivalent) is composed. Payakha oilfield case study is presented to show the details of prospective objects geologic structure and to explain methodological approaches of their search. Basing on complex seismic and well data interpretation results, several depositional hydrocarbon traps have been defined in the limits of allocated license blocks, two of which were already drilled and revealed new oil deposits. It is advised, in this connection, to concentrate exploration efforts on searching of non-structural traps in clinoform complex in most submerged (axial) part of trough. This zone is the first priority target to license local blocks for oil and gas searches.

Keywords: clinoform complex, Neocomian, seismic survey, depositional traps, hydrocarbon deposits, reserves, licensing, Yenisey-Khatanga regional trough.
article citation Isaev A.V., Krinin V.A., Karpukhin S.M. Perspektivy neftegazonosnosti klinoformnogo kompleksa Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Oil and gas perspectives of clinoform complex of Yenisey-Khatanga regional trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2015
References
   Filiptsov Yu.A., Davydova I.V., Boldushevskaya L.N., Danilova V.P., Kostyreva E.A., Fomin A.N. Vzaimosvyaz' materinskikh porod i neftey v mezozoyskikh otlozheniyakh severo-vostoka Zapadno-Sibirskoy plity na osnove izucheniya uglevodorodov-biomarkerov i katageneza organicheskogo veshchestva [Relationship between source rocks and oil in Mesozoic sediments of north-eastern part of West-Siberian plate, basing on studies of biomarker-hydrocarbons and organic matter catagenesis]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2006, no. 5-6, p. 52-57.
   Isaev A.V., Devyatov V.P., Dontsov M.V. A Seismic geological model of the Lower Cretaceous clinoform complex in the north of Siberia. The 33rd International Geological Congress, Oslo, 2008, Abstracts, Section ASI-02.
   Isaev A.V., Devyatov V.P., Krinin V.A., Karpukhin S.M. Perspektivy neftegazonosnosti Yenisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Yenisey-Khatanga regional trough oil and gas bearing perspectives]. Geologiyanefti i gaza, 2010, no. 4.
   Isaev A.V., Krinin V.A., Filiptsov Yu.A., Karpukhin S.M., Sklyarov V.R. Perspektivnye neftegazonosnye ob"ekty klinoformnogo kompleksa Yenisey-Khatangskogo regional'nogo progiba: rezul'taty seysmogeologicheskogo modelirovaniya [Perspective oil and gas bearing objects of Yenisey-Khatanga regional trough clinoform complex: results of seismical-geological modelling]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2011, no. 2 (6).
   Kontorovich V.A. Neftegazovyy rezerv Zapadnoy Sibiri [Oil and gas reserve of Western Siberia]. Nauka iz pervykh ruk, 2010, no. 3. p. 26-29.
   Kuznetsov L.V. Neftegazonosnost' yursko-melovykh otlozheniy Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Oil and gas content of Jurassic-Cretaceous sediments of Yenisey-Khatanga regional trough]. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk v forme doklada. Novosibirsk, 1987, 22 p.
   Nakaryakov V.D., Kuznetsov L.L. O nekotorykh izmeneniyakh v stratifikatsii otlozheniy neokoma v zapadnoy polovine Yenisey-Khatangskogo progiba [About some changes in stratification of neocomian sediments in the western part of Yenisey-Khatanga regional trough]. Book V. Geologiya i neftegazonosnost' mezozoyskikh progibov severa Sibirskoy platformy. Leningrad, 1977, p. 181-197.
   Postanovleniya Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya i ego postoyannykh komissiy [Resolutions of inter-agency stratigraphy committee and its standing commissions], 2006, vol. 36, 64 p.