Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 16_2015 submitted on 04/07/2015 displayed on website on 04/23/2015
15 p.
pdf Interpretation of lithological hydrocarbon traps distribution in the Vendian terrigenous deposits of the northwest of Nepa-Botuoba anteclise
The patterns of the Vendian deposits distribution on the western slope of the Nepa arch are analyzed. The forecast of development of reservoir rocks of terrigenous productive layers and lithological traps of pinching is provided using litho-facial analysis and paleogeographic reconstructions.

Keywords: oil and gas potential, lithological traps, Vendian terrigenous complex, seismic survey, Nepa-Botuoba anticline, Nepa arch.
article citation Margulis L.S., Semenov V.P., Rodina T.V. Prognoz rasprostraneniya litologicheskikh lovushek uglevodorodov v terrigennykh otlozheniyakh venda severo-zapada Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Interpretation of lithological hydrocarbon traps distribution in the Vendian terrigenous deposits of the northwest of Nepa-Botuoba anteclise]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/16_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/16_2015
References
   Burova I.A. Paleogeograficheskie rekonstruktsii vend-nizhnekembriyskikh karbonatnykh otlozheniy zapadnogo sklona severnoy chasti Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Paleogeographic reconstruction of the Vendian-Cambrian carbonate deposits of the western slope of the northern part of the Nepa-Botuoba anteclise]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/42_2014.pdf
   Graussman V.V., Zhernovskiy V.P. Izuchenie razrezov glubokikh skvazhin, raschlenenie i korrelyatsiya ikh s tsel'yu obespecheniya seysmograficheskoy osnovoy neftepoiskovykh rabot v YaASSR [Studying the deep wells sections in order to provide the seismographic basis for oil exploration in YASSR]. Yakutsk, 1986, YaGF, no. 1582.
   Kontorovich A.E., Surkov V.S., Trofimuk A.A. Glavnye zony neftenakopleniya v Leno-Tungusskoy provintsii [Main areas of oil accumulation in the Lena-Tunguska province]. Razvitie ucheniya akademika A.M. Gubkina v neftyanoy geologii Sibiri. Novosibirsk: Nauka, Sib. otd-nie, 1982, p. 22-42.
   Margulis L.S., Semenov V.P., Rodina T.V. Osobennosti rasprostraneniya i perspektivy neftegazonosnosti terrigennykh otlozheniy venda zapadnogo sklona Nepskogo svoda Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Distribution features and petroleum potential of Vendian clastic sediments of the western slope of the Nepa arch and Nepa-Botuoba anteclise]. Problemy vosproizvodstva zapasov nefti i gaza v sovremennykh usloviyakh: Collection of scientific articles devoted to the 85th anniversary of VNIGRI. Saint Petersburg: VNIGRI, 2014, p. 163-171 (392 p.). - (Trudy VNIGRI).
   Neruchev S.G., Bazhenova T.K., Smirnov S.V., Andreeva O.A., Klimova L.I. Otsenka potentsial'nykh resursov uglevodorodov na osnove modelirovaniya protsessov ikh generatsii, migratsii i akkumulyatsii [Assessment of potential hydrocarbon resources on the basis of modeling processes of their generation, migration and accumulation].Saint Petersburg: Nedra, 2006, 363 p.
   Shemin G.G. Geologiya i perspektivy neftegazonosnosti venda i nizhnego kembriya tsentral'nykh rayonov Sibirskoy platformy (Nepsko-Botuobinskaya, Baykitskaya anteklizy i Katangskaya sedlovina) [Geology and petroleum potential of the Vendian and Lower Cambrian of central regions of the Siberian Platform (Nepa-Botuoba, Baikit anteclises and Katanga saddle)]. Novosibirsk, 2007, 464 p. (SO RAN).
   Sitnikov V.S. Zony i megazony neftegazonakopleniya na Sibirskoy platforme [Zones and megazones of oil and gas accumulation on the Siberian Platform]. Zony kontsentratsii uglevodorodov v neftegazonosnykh basseynakh sushi i akvatoriy: Proceedings of International scientific and practical conference (Saint Petersburg, 28 June - 2 July). Saint Petersburg: VNIGRI, 2010, p. 101-108.
   Voskresenskiy Yu.N. Izuchenie izmeneniy amplitud seysmicheskikh otrazheniy dlya poiskov i razvedki zalezhey uglevodorodov [The study of changes in the amplitude of seismic reflections for prospecting and exploration of hydrocarbon deposits]. Moscow: Nedra, 2001, 68 p.