Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 14_2012 submitted on 01/17/2012 displayed on website on 02/20/2012
9 p.
pdf  Givetian arenites in the north of the Perm region
The geological structure of the Givetian terrigenous deposits of the northern Krasnokamsk-Chusovsk ancient depression in the Perm region is analyzed. Detailed litho-facial and geological reconstruction enable us to reveal arenites distribution areas, trace lateral variability of material structure, make correlation of several sandstones, and reveal regularities of the reservoir properties’ changes depending on sedimentation conditions.
Key words: sandstone, arenite, reservoir properties, Givetian stage, Krasnokamsk-Chusovsk ancient depression.
article citation Bagaev A.N. Zhivetskie peschaniki na severe Permskogo kraya [Givetian arenites in the north of the Perm region]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/14_2012.pdf
References
   Araslanova R.M. Stratigraficheskoe raspredelenie spor v terrigennykh otlozheniyakh devona Permskogo Prikam'ya [Stratigraphic distribution of spores in the Devonian terrigenous sediments of the Perm Pre-Kama region]. Geologiya i neftegazonosnost' severa Uralo-Povolzh'ya. Trudy VNIGNI. Perm, 1973, vol. 123, pp. 182-190.
   Kutukov A.V., Chernyshev I.V. O zhivetsko-nizhnefranskikh otlozheniyakh platformennoy chasti Permskoy oblasti [On the Givetian land Lower Frasnian deposits of the platform part of the Perm region]. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' Volgo-Ural'skoy oblasti i sopredel'nykh rayonov. Trudy VNIGNI, 1963, vol. XXXVI.
   Stashkova E.K., Bagaev A.N., Oshchepkov V.A. Devonskiy terrigennyy kompleks – ob"ekt uvelicheniya resursnoy bazy Permskogo kraya [Devonian terrigenous complex - the object for increasing of the Perm region resource base]. Materialy IV geologicheskoy konferentsii KamNIIKIGS [Proceedings of IV Geological Conference of Kama Research Institute for Complex Studies of Deep and Ultra-deep Wells (KamNIIKIGS)]. Perm, 2008, pp. 38-43.
   Stashkova E.K., Frik M.G., Bagaev A.N. Devonskiy terrigennyy kompleks i perspektivy ego neftegazovogo potentsiala v Permskom krae [Devonian terrigenous complex and its petroleum potential prospects in the Perm region]. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Sostoyanie i perspektivy neftegazovogo potentsiala Permskogo kraya i prilegayushchikh regionov» [Proceedings of the Conference «Current state and prospects of petroleum potential of the Perm region and adjacent areas»]. Perm, 2007, pp. 53-57.
   Zvereva K.A., Kuznetsov Yu.I. Geofizicheskaya, litologo-paleontologicheskaya, kharakteristika i unifikatsiya osnovnykh markiruyushchikh gorizontov devonskikh i kamennougol'nykh otlozheniy Permskogo Prikam'ya [Geophysical, lithologic and paleontological characteristics and standardization of the key marker horizons of the Devonian and Carboniferous deposits of the Perm Pre-Kama region]. Novye dannye o geologicheskom stroenii i neftegazonosnosti Permskogo Prikam'ya. Trudy KF VNIGNI. Perm, 1966, vol. 57, pp. 225-232.